Een historisch perspectief op lynchings in Mexico


Publicatie datum:

In dit artikel zal worden besproken hoe het fenomeen lynchen (het eigenhandig mishandelen of vermoorden van potentiële daders door burgers) zich door de jaren heen in Mexico heeft ontwikkeld

Gesponsorde koppelingen

Buitengerechtelijk geweld is historisch gezien een vrij veelvoorkomend fenomeen. Executies en geweld buiten het rechtelijk mandaat vindt over de hele wereld plaats, ongeacht de heersende cultuur. Men hoeft maar te denken aan de heksenjacht in de Middeleeuwen of de rassenhaat en bijbehorende lynchings in het zuiden van de VS. Daarnaast zijn er meer voorbeelden te noemen, om te constateren dat de vanzelfsprekendheid van het monopolie op geweld in realiteit niet zo universeel is als vaak wordt gedacht.

De vraag wordt dan: Wat onderscheidt een lynching van een andere vormen van extralegaal geweld zoals moord? Waarin deze twee overeenkomen is dat beide gebruik maken van geweld buiten de wet met ofwel een expressief of een functioneel doel voor ogen (Wellesley 2001: 844). Deze doelen kunnen lopen uiteen van geweld uit frustratie tot geweld met een specifiek en functioneel doel voor ogen. Het meest voor de hand liggende en belangrijkste verschil is dat lynchings door een menigte of in ieder geval een groep mensen gepleegd word (Carrigan 2005: 223). Het is dus een collectieve geweldsdaad met een collectief doel zonder de tussenkomst van de wet[1]. Deze groepen hebben een eigen dynamiek waarin vigilantes, inidividuen die het recht in eigen handen nemen, een belangrijke rol spelen als de voorhoede en opruier van een menigte.

Mexico kent een geschiedenis die doorspekt is van buitenrechtelijk geweld. Danzij de ontdekking van de Nieuwe wereld en vervolgens de kolonisatie daarvan werd Mexico van een machtscentrum gedegradeerd tot een kolonie in de periferie van het werkelijke machtscentrum, Spanje. Deze nieuwe hegemonie bracht in het begin van het moderne Mexico vele vormen van extralegale moordpartijen met zich mee. Naast het welbekende kolonisatiegeweld[2] kunnen deze onder andere teruggekoppeld worden naar de expansie van het christendom in de Nieuwe Wereld. Zo zijn er voorbeelden van vigilantes die, zonder rechtelijke macht, op zeer gewelddadige wijze de plaatselijke bevolking tot het katholicisme bekeerde (Fernandez-Armesto 1995: 345-346).

In de aangrenzende gebieden ten noorden van het huidige Mexico kon men zelfs spreken van een regelrechte cultuur van lynchings. In the “Deep South” hadden lynchings een sterk raciaal karakter, de slachtoffers waren vrijwel uitsluitend arme zwarte mannen. Bijna 50 jaar strekte het hoogtepunt waarin talloze mensen vermoord werden. De oorzaak hier is er een van racisme en discriminatie waarin blanke mannen het heft in eigen handen nemen omdat men zich superieur acht (Wellesley 2001). Het interessante hier aan is dat de vigilantes opereren in de periferie van het land, waar de greep van het recht minder sterk is dan rond het centrum van die tijd, zoals Boston of New York. Mexicanen waren in deze tijd ook het slachtoffer van dit raciale geweld (Carrigan 2003: 412). Tussen 1848 en 1928 zijn er ten minste 597 Mexicanen in de VS door menigtes gelyncht. De manier waarop is op een morbide manier karakteristiek:

“On November 16, 1928, four masked men tore into a hospital in Farmington, New Mexico and abducted one of the patients as he lay dying in bed. The kidnappers drove to an abandoned farmhouse on the outskirts of the city where they tied a rope around the neck of their captive and hanged him from a locust tree.” (Carrigan 2003: 410)

Het moet gezegd worden dat elke buitenrechtelijke executie zijn eigen geschiedenis en context heeft en dat het niet makkelijk is een generaliserend beeld te scheppen van deze specifieke situaties. Feit is echter wel dat Mexico en Mexicanen veelvuldig in contact zijn gekomen met geweld buiten het monopolie van de staat.

Met de komst van het neoliberalisme in Mexico trekt de staat zich steeds verder terug uit de periferie en het leven van mensen. Met de verschuiving van de drugs doorvoer van de Caraïben naar Mexico en de samenhangende opkomst van de drugshandel in de noordelijke rurale gebieden van Mexico, wordt het regionale rechtssysteem verder verzwakt vanwege de actieve tegenwerking van de zeer invloedrijke drugskartels. Op deze manier krijgen vigilantes meer ruimte om buiten de wet om te opereren. Het geval van 3 federale politieagenten die gelyncht werden door een menigte die hen verdacht van het ontvoeren van kinderen (zie hoofdstuk casus) is tekenend. Niet alleen wordt hier openlijk buiten het recht geopereerd, maar ook hield de politie zich afzijdig. Het feit dat men voor het oog van de camera openlijk en collectief de heersende macht tegenwerkt zegt iets over de aard van de Mexicaanse rechtstaat, maar hierover later meer.

Wat getracht word in deze korte beschouwing van de geschiedenis van extralegaal geweld in Mexico is een idee geven van de geschiedenis van geweld, en met name buitenrechtelijk geweld in Mexico en aangrenzende gebieden. Omdat het land randgebieden van de rechtspraak kent moeten mensen zelf voor gerechtigheid zorgen, waarin (vaak arme) mensen geen eerlijk proces krijgen en overgeleverd zijn aan de grillen van de menigte. Dit heeft vaak tot gevolg dat er onschuldigen slachtoffer worden van expressief dan wel instrumentaal geweld.

Kijk voor meer informatie over de oorzaken van lynchings op www.artikelen.foobie.nl/samenleving/oorzaken-van-lynchings-in-mexico

[1] http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=lynching

[2] Zie bijvoorbeeld: E.R Wolf “Europe and the people without history”, 1982

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie samenleving

Trendverslag

Dit artikel gaat over de trends van nu in het interieur.

Waarden en normen leren

Leren van waarden en normen

Verengelsing

Een artikel over een relevant probleemonderwerp binnen de Nederlandse samenleving. Verengelsing.

Discussiëren?

Discussiëren: wat is het en wat ontbreekt er vaak

De beste relatietherapie, gratis relatietherapie

Problemen met je partner, lees hier de beste gratis relatietherapie.

De economische crisis van 2008

In dit artikel beschrijf ik de economische crisis van 2008.

Hoe versier je een mooie vrouw?

Je ziet een mooie vrouw en je wilt haar versieren, hoe pak je dat aan?

Hoe kunnen we leven in vrede en welk bestuursvorm hoort daarbij?

Ondanks dat de mens steeds slimmer wordt lijkt vrede onmogelijk, hoe komt dat en is er een staatsvorm die waarbij wel wereldvrede mogelijk is.

Omgaan met boosheid en andere emoties van uw kind

Hoe u het beste kan omgaan met de emoties van uw kind.

Geothermische energie

Geschiedenis van geothermische enrgie

De Mechelse Dossinkazerne

De Mechelse Dossinkazerne als verzamelplaats voor (Joodse) gevangenen tijdens W.O.II

Wat is de zin van het menselijk leven.

Een bijzonder experiment in de zoektocht naar de zin van het menselijke leven.

Hoelang kan een dictator zijn gang gaan?

Telkens weer komen er nieuwe dictators aan de macht maar hoelang kan een dictator zijn gang gaan?

Windenergie, windkracht, gratis groene stroom

Steeds meer nieuwe maar ook verbeterde oude vindingen zorgen voor gratis windenergie voor iedereen.

De mooiste Vaderdag cadeaus

Ieder jaar met Vaderdag is daar weer die vraag, wat geven we vader. Daarom ging ik op zoek naar de mooiste Vaderdag cadeaus.

Wat maakt ontwikkelingshulp zo moeilijk?

Geld ophalen voor ontwikkelingshulp blijkt heel makkelijk te zijn maar het vervolgens goed besteden is heel moeilijk. Wat maakt ontwikkelingshulp zo moeilijk?

Verander jou impact op het klimaat/Samenleving!

Het veranderen van jou omgeving

Depressie en verslaving: Vicieuze cyclus Deel II

Oplossingsrichtingen verslaving en depressie

Gevolgen van illegale onder(ver)huur.

Gevolgen van illegale onder(ver)huur voor de huurder.

Rangen bij de Koninklijke Luchtmacht

Welke rangen kennen wij bij de Nederlandse luchtmacht en hoe kan je deze herkennen?

Wintertijd en zomertijd

Het hoe en waarom van het verzetten van de klok.

De geschiedenis van Vaderdag

Vaderdag is een nationale feestdag tot eer van vaders en het vaderschap. Op deze dag worden vaders in het zonnetje gezet.

Waarom mag de Amerikaanse politie onschuldige negers of zwarten vermoorden?

Iedere keer als een Amerikaanse politieagent een onschuldige neger of zwarte vermoordt gaat hij vrijuit, waarom mag dat?

Homohuwelijk ja of nee, mogen homo’s trouwen.

Er is veel te doen om het homo huwelijk, hier de feiten en de voorwaarden.

De invloed van televisie op de taalontwikkeling

Onderzoek naar de invloed van televisie op de taalontwikkeling van jonge kinderen.