Ernesto 'Che' Guevara


Publicatie datum:

Che Guevara in de Westerse wereld

Gesponsorde koppelingen

Recentelijk is de film 'Che' van Benicio del Toro uitgekomen. Hierin wordt een helder beeld geschetst van de persoon Ernesto 'Che' Guevara. Iedereen kent Che, vandaar dat ik een korte schets wilde geven van de ontwikkeling van zijn persoon en betekenis in de Westerse wereld.

Ernesto Guevara, geboren op 14 juni 1928, is een van de meest bekende persoonlijkheden van de twintigste eeuw. Iedereen heeft wel van hem gehoord en wat hij ongeveer gedaan heeft. Als revolutionair wilde hij een permanente revolutie creeren. Zijn resultaten varieerden van de succesvolle Cubaanse revolutie tot de mislukte revolutie in Bolivia die hij met zijn dood moest bekopen. Er is veel over Erneste ‘Che’ Guevara geschreven[1] en hij heeft ook zelf veel geschreven (wat grotendeels na zijn dood is gepucliceerd).[2] Het zal daarom geen geschiedenis worden van het leven van Che Guevara of wat hij heeft gedaan, maar vooral een uiteenzetting worden van wat zijn positie is geweest in de Westelijke samenleving sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw.

Nadat op 1 januari 1959 de troepen van Fidel Castro zegevierend door Havanna reden en hun blijdschap deelden met de bevolking, was Ernesto ‘Che’ Guevara al een bekendheid in Cuba. Hij werd gezien als een van de sturende en organisatorische krachten achter de revolutie. Zo werd gezegd dat zonder ‘el Che’ de revolutie nooit zo succesvol zou zijn geweest. In hoeverre dit waar is, valt te betwijfelen en moeilijk te achterhalen. Maar vaststaat dat hij, met zijn keiharde discipline naar de troepen toe, zijn vermogen om contact te leggen met de bevolking en nieuwe recruten aan te boren, van groot belang is geweest. Vooral vanwege zijn harde discipline, waardoor de troepen zich onthielden van het plunderen en terroriseren van de bevolking, werd hij geliefd bij de Cubanen. Zijn naam verwierf verder faam, vanwege profesorisch opgezette ziekenhuizen, waar hij plattelandbewoners voor het eerst in hun leven een doktersadvies kon geven en zijn gedrevenheid in zijn geschriften en toespraken voor het welzijn van de arme en uitgesloten bevolking. In de rest van de wereld verwierf Che Guevara als de ‘ideoloog’ van de revolutie bekendheid, mede vanwege zijn ideeën over de nieuwe socialistische mens. Deze nieuwe mens was in de ogen van Che Guevara niet meer uit op persoonlijk gewin en bezit, maar compleet gefocust op het welslagen van de gemeenschap als geheel. Als marxist zag hij een wereld voor zich waar geen persoonlijke bezittingen en het streven ernaar de basis vormden van het bestaan, maar waar mensen samen alles deelden en samenwerkten aan een gezamelijk bestaan. Dit gelijkheidsprincipe zorgde ervoor dat hij bij een deel van de Europese en Noord-Amerikaanse jeugd geliefd werd en als een nieuwe held werd gezien. Che Guevara werd de belichaming van de vele studenten en jongeren protesten tegen het heersende establishment.

Tot zijn dood in 1967 werd zijn wereldrevolutie in Europa en Noord-Amerika gezien als een droom die werkelijkheid kon worden. Zijn pogingen om in Cuba een nieuwe socialistische mens te maken en zijn ondernemingen om in Afrika en Latijns-Amerika een revolutie te doen ontspringen, hadden tot gevolg dat vele aanhangers, maar ook tegenstanders, het idee hadden dat een daadwerkelijke nieuwe samenleving zonder prive bezit gerealiseerd kon worden. Zijn arrestatie en executie door het Boliviaanse leger maakte hier prompt een einde aan. Che Guevara werd een legende, een man met een visie die hij, voor de een jammer genoeg en voor de ander gelukkig, niet gerealiseerd kreeg. Zo veranderde zijn ideaal langzamerhand van een werkelijkheid die kon worden verwesenlijkt in een ideaal, een utopie. Verschillende redenen liggen hier ten grondslag aan, zoals de heersende Noord-Amerikaanse (en Europese) cultuur in de wereld en de onderlinge verdeeldheid binnen het wereldwijde communisme. Toch werd Che Guevara vanaf dat moment het symbool van verzet binnen de kapitalistische Westerse wereld, dat langzaam losgekoppeld werd van het communisme. Zijn portret werd bij demonstraties overal ter wereld meegedragen en verscheen op uiteenlopende consumptieartikelen. Zo veranderde Che Guevara van een werkelijke en gedreven revolutionair die een rotsvaste visie had over hoe zijn wereld moest en zou worden, in een icoon voor de consumerende en zich tegen de macht verzettende generaties. Waar in de jaren zeventig zijn ideeën van een nieuwe mens nog ingang vonden en gebruikt werden, werden deze in de jaren tachtig en negentig alleen nog maar binnen kleine selectieve groepen besproken. Bij de massa werd Che Guevara vooral het symbool van een revolutionair die je op je pet, muts, t-shirt of tas moest hebben staan, wilde je een boodschap uitdragen. Zijn ideeën deden er niet meer toe. Zo werd van Che Guevara een commercieël symbool gemaakt, waar hij zelf valicant tegen zou zijn. De man die tegen het kapitalisme en het consumisme vocht, werd zelf een van de meest begeerde en meest verkochte commerciële producten van het kapitalisme.

Daarnaast zorgde zijn dood ervoor dat Che Guevara bleef en blijft voortleven in twee extreme denkbeelden. Voor de een is hij de oprechte revolutionair die vocht voor de gelijkheid en vrijheid van iedereen. Voor de ander is hij gewoon een van de velen die om de macht vocht en daar alles voor over had. Een beeld dat Fidel Castro met zijn meer dan veertigjarige dictatuur aardig bevestigde.

 

[1] O.a.: Jean Cormier, Che Guevara: Een biografie (Editions du Rocher, 1995); Calvin Craig Miller, Che Guevara: in search of revolution (Greensboro, NC : Morgan Reynolds, 2006); Hilda Gadea, My life with Che : the making of a revolutionary (New York : Palgrave Macmillan, 1972).

[2] Zoals: De Argentijn : herinneringen aan de Cubaanse revolutionaire oorlog (boek waarop de film ‘Che’ van Benicio del Torro is gebaseerd); Guerrilla warfare; The African dream : the diaries of the revolutionary war in the Congo, 1965-1966; Che Guevara reader : [writings on politics & revolution].

 

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Tot waar zijn wij verantwoordelijk voor vluchtelingen?

De afgelopen decennia heeft Nederland veel vluchtelingen opgevangen, tot waar zijn wij verantwoordelijk voor al deze vluchtelingen?

De Zeven Wereldwonderen

Alle zeven wereldwonderen op een rijtje

Bestaan er nog echte Samurai vrouwen?

Bestaan er nog steeds echte Japanse vrouwelijke krijgers of Samurai vrouwen?

Stiekem worden we steeds asocialer..

In de huidige maatschappij zie je dat we steeds minder rekening houden met de medemens. En dat we steeds meer vanuit onszelf denken en doen.

Hoe ontstaat eenzaamheid bij ouderen en wat kun je er aan doen?

Eenzaamheid bij ouderen wordt in Nederland een steeds groter probleem, hoe komt dat en wat is er aan te doen?

Worden we permanent ongelukkig door de media?

De aanhoudende stroom vreselijke media berichten vergiftigt langzaam maar zeker ons leven.

Potverteren. Een linkse hobby?

Algemeen wordt aangenomen dat de PvdA onzorgvuldig omspringt met overheidsfinanci�n. In dit artikel wordt onderzocht of dat beeld klopt.

Liefde als een vogelvlucht

Liefde moet vrij voelen, alsof je een vogelvlucht maakt.

Karl Marx

Een beschrijving van het leven van Marx en zijn utopie het communisme

Goedkope stroom door kernfusie

Is kernfusie de oneindige en goedkope energiebron van de toekomst.

Hoezo trouw?

De trouw verdwijnt uit onze maatschappij. Is dat wel zo goed?

Verliefd worden is makkelijk, het moeilijkste is verliefd blijven (deel 1)

Iedereen kent het gevoel, vlinders in je buik en je ziet de wereld door een roze bril. Maar hoe houd je dat gevoel vast.

Wat is de Holebifoon nu precies en met welke vragen kan je er terecht?

De Holebifoon is een vrijwillige organisatie die mensen helpt met vragen rond seksualiteit.

Gratis daten, succesvol daten, de beste datingsites

Een pagina met tips voor gegarandeerd succesvolle daten op de beste datingsites.

Wat is de zin van het menselijk leven.

Een bijzonder experiment in de zoektocht naar de zin van het menselijke leven.

Waar maak je de mooiste fotokalender?

In veel huizen heeft de kalender een prominente plaats gekregen. Je hebt allerlei soorten. Verjaardagen van familie, vrienden en kennissen, je vindt ze terug op je verjaardagskalender.

Mijn koninkrijk

Google als nieuwe leerschool

Pubers: Hoe ga je met ze om? (Of: Hoe gaan ze met jou om?)

Puberperikelen

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

Makkelijk geld verdienen met octrooien op de natuur.

Verdien ook eenvoudig veel geld met octrooien op “uitvindingen” van de natuur.

Hoe kun je ADD zo goed mogelijk benutten?

Hoe kun je ervoor zorgen dat je al je aparte trekjes juist positief worden.

Dissociative Identity Disorder DID ook genaamd Multiple Personality Disorder MPD

Schakelen tussen een Normaal Bewustzijn en een Slaap-Wandelaar Toestand

Hoogbegaafdheid

Wat is Hoogbegaafdheid? Een definitie, omschrijving en enkele kenmerken.

Hoe gaan oplichters te werk?

Steeds meer mensen worden slachtoffer van oplichters maar hoe gaan oplichters te werk?

Hans Christian Andersen

Over de sprookjesschrijver, Hans Christian Andersen.