Gedoogbeleid softdrugs moet weg!


Publicatie datum:

Een artikel over het softdrugsbeleid in Nederland

Gesponsorde koppelingen

Het softdrugsbeleid in Nederland is het bekendste voorbeeld van een gedoogbeleid. Het is hier namelijk legaal om in het bezit te zijn van wiet of hasj. Pas als iemand in het bezit is van meer dan vijf gram is het strafbaar, maar de politie treedt niet op tegen de handel van softdrugs die plaatsvindt in coffeeshops. Het gedoogbeleid moet worden afgeschaft en er moeten duidelijke regels komen ten aangaande van softdrugs.

Het softdrugsbeleid in Nederland is het bekendste voorbeeld van een gedoogbeleid. Het is hier namelijk legaal om in het bezit te zijn van wiet of hasj. Pas als iemand in het bezit is van meer dan vijf gram is het strafbaar, maar de politie treedt niet op tegen de handel van softdrugs die plaatsvindt in coffeeshops. Het gedoogbeleid moet worden afgeschaft en er moeten duidelijke regels komen ten aangaande van softdrugs.
 Dat het gedoogbeleid afgeschaft moet worden staat vast. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil af van de bestaande situatie, ondanks dat regeringspartijen CDA en PvdA vorig jaar afspraken om tijdens deze kabinetsperiode niets te doen aan het drugsbeleid. Partijen als CDA, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP willen af van het ooit zo bejubelde gedoogbeleid. 
 Het gedoogbeleid is dan ook erg tegenstrijdig. Het gedoogbeleid moet weg en er moet een keuze gemaakt worden voor een vervangend beleid. Reguleren of niet?
 Aan het besluit softdrugs in de illegaliteit laten gaan, zitten een aantal negatieve gevolgen vast. Ten eerste zal het de vraag naar softdrugs waarschijnlijk niet doen verminderen. In landen waar het nu al illegaal is, wordt evenveel of vaak zelfs meer softdrugs verkocht en gebruikt dan in Nederland. Kijk bijvoorbeeld naar Frankrijk of de Verenigde Staten.
 Ten tweede zullen mensen die alsnog aan softdrugs willen komen, ondanks dat het dan verboden zou zijn, het illegale circuit in moeten om aan de verdovende middelen te komen. Net als vroeger (of nu in andere delen van de wereld) zal de verkoop zich dan verplaatsen naar dealers die niet alleen softdrugs verkopen, maar het complete scala aan drugs. Degene die voorheen zijn softdrugs kocht in de coffeeshop, waar dus alleen maar hasj en wiet te verkrijgen is, komt nu dus ook in aanraking met harddrugs. En aangezien dealers graag winst willen maken, is het niet onredelijk om aan te nemen dat zij ook sterkere middelen aan zouden kunnen bieden.
 Verder is het zo dat er op het moment dat softdrugs illegaal worden er op verschillende gebieden geen controle meer mogelijk is. Er is dan bijvoorbeeld geen controle meer op de leeftijd van mensen die wiet of hasj willen kopen en verder is ook de controle op kwaliteit en het THC gehalte van de drugs in dat geval niet meer mogelijk.
 Dat grote nadeel is juist één van de grote voordelen aan legaliseren van softdrugs. Door legalisering zou het namelijk mogelijk zijn om de kwaliteit van de wiet of hasj in de goed gaten te houden. Op die manier kan er voor worden gezorgd het THC gehalte niet nog verder de pan uit stijgt. Verder blijft dan natuurlijk om de mogelijkheid op leeftijdscontrole voor de verkoop.
 Als het gaat om overlast die hand in hand gaat met het gebruik van softdrugs of bijvoorbeeld overlast rondom coffeeshops lijkt het misschien slim om coffeeshops en softdrugs te verbieden. Maar ondanks een eventueel verbod zullen mensen niet minder willen gaan blowen dan ze al deden. Dus zou betekenen dat de verkoop en de overlast niet verdwijnen, maar alleen ergens anders plaats zal vinden. Dit betekent dat er dan vervolgens op die nieuwe locatie overlast ontstaat.
 Als de politie op de hoogte is van overlast rondom bepaalde coffeeshops, is het gemakkelijk deze overlast tegen te gaan of in ieder geval in de gaten te houden.
 Dit is niet het geval als coffeeshops verdwijnen en er dealers voor in de plaats komen. Het is dan veel moeilijker de overlast in de gaten te houden en er eventueel iets aan te doen. Een dealer zal niet elke dag terugkeren op een plek waarvan hij weet dat de politie het in de gaten houdt. Dit is eigenlijk weer een stukje controle dat verloren gaat bij niet reguleren.
 Het lijkt er dus op dat legaliseren een betere oplossing is; er is sprake van controle, het probleem wordt niet weggestopt, maar er kan iets aan gedaan worden. Ook kan opener over worden gepraat en kunnen betere voorlichtingen gegeven worden als het allemaal niet in dat illegale sfeertje zit.
 Medewerkers in de verslavingszorg pleiten al tientallen jaren voor de legalisering van softdrugs. Volgens die mensen lost het verbieden van softdrugs niets op. Er kan wel gezegd worden dat iets verboden is en dus niet mag, maar dat lost niets op. Een voorbeeld in de geschiedenis wijst uit dat verbieding geen absolute oplossing is. Neem bijvoorbeeld de drooglegging in de Verenigde Staten van de vorige eeuw. Daar ging de hele handel ook de criminaliteit in en vielen er doden door illegaal gestookte drank.
 De geschiedenis bewijst het; het verbieden van bepaalde gewoontes betekend totaal niet dat het ervoor zorgt dat mensen er ook daadwerkelijk mee zullen stoppen. Het gedoogbeleid is een uiterst tegenstrijdig beleid. Er moet een nieuw beleid komen en in dat beleid moet de legalisering van softdrugs centraal staan. Op die manier is er betere controle mogelijk en zal de sofdrugshandel niet in de illegaliteit verdwijnen.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Tips voor toekomstige pleegouders

Pleegouder zijn is uitdagend werk

is de jeugd van tegenwoordig echt zo rijk?

De jongeren van tegenwoordig hebben alles, maar zijn ze echt zo rijk of valt dat wel mee.

Zomertijd en wintertijd

Uitleg over de zomer- en wintertijd en een korte beschrijving van de geschiedenis hiervan.

De Nederlandse grondwet als symbool voor nationale eenheid in Nederland

in dit artikel wordt ingegaan op de discussie of de nederlandse grondwet een goed symbool is voor de nederlandse eenheid.

Trendverslag

Dit artikel gaat over de trends van nu in het interieur.

Hoogbegaafdheid: Kind wel of niet testen?

Wat zijn de voor- en nadelen van testen

Waarom kiezen voor de subcultuur hiphop?

Dit is het laatste artikel in mijn reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel vertelt ik iets over de principes binnen deze subcultuur, waarom je voor deze subcultuur kunt kiezen en eventuele risico's.

Vóór of tégen een boerkaverbod

In dit artikel behandel ik de argumenten voor en tegen een boerkaverbod: Misschien handig voor een beschouwing of betoog!?

Lachen en stress management

lachen en zijn voordelen

Help, de helikopterouder rukt op!

Opvoeden is loslaten. Waarom helikopterouders hun kind tekort doen.

Haast- of huisvrouw?

Waarom mag de Amerikaanse politie onschuldige negers of zwarten vermoorden?

Iedere keer als een Amerikaanse politieagent een onschuldige neger of zwarte vermoordt gaat hij vrijuit, waarom mag dat?

Liefdesverdriet - een andere kijk

Dit artikel geeft een andere kijk op liefdesverdriet.

Welke terroristen hebben hun doel bereikt?

Er gaat tegenwoordig geen dag voorbij of er wordt wel ergens ter wereld een terroristische aanslag gepleegd. Zijn er ook terroristen die hiermee hun doel hebben bereikt?

Ouderafhankelijkheid versus kinderafhankelijkheid.

Kinderen zijn vanzelfsprekend afhankelijk van hun ouders, ouders worden langzaamaan weer afhankelijk van hun kinderen.

Autisme

Wat is Autisme? En hoe kan ik dat herkennen?

Een historisch perspectief op lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken hoe het fenomeen lynchen (het eigenhandig mishandelen of vermoorden van potentiële daders door burgers) zich door de jaren heen in Mexico heeft ontwikkeld

Moeilijkheden in bestrijding mensenhandel

Hoe wetgeving de bestrijding van mensenhandel in de weg ligt

Communiceren met een groep kinderen, het geven van instructies.

Altijd al willen weten hoe je een groep kinderen op de juiste manier aan het werk krijgt?

Pakistan: Christen krijgt doodstraf

Asian Noreen, een 45 jarige analfabete en moeder van 5 kinderen, hoort in de Provincie Punjab in Pakistan de doodstraf tegen zich eisen.

Verliefd worden is makkelijk, het moeilijkste is verliefd blijven (deel 1)

Iedereen kent het gevoel, vlinders in je buik en je ziet de wereld door een roze bril. Maar hoe houd je dat gevoel vast.

Windenergie, windkracht, gratis groene stroom

Steeds meer nieuwe maar ook verbeterde oude vindingen zorgen voor gratis windenergie voor iedereen.

Betoog: Pesten moet strafbaar worden gesteld

Een betoog waarin argumenten worden gegeven om het samenlevingsprobleem genaamd pesten strafbaar te maken

Turkije en de Europese Unie; Islam en Christendom

Christenen vormen een heel klein deel van de Turkse bevolking en worden gewantrouwd en gezien als tweederangs burgers.

Help we krijgen een gezinsvoogd

wat houdt het hebben van een gezinsvoogd in