Gevolgen van illegale onder(ver)huur.


Publicatie datum:

Gevolgen van illegale onder(ver)huur voor de huurder.

Gesponsorde koppelingen

In deze tekst wordt de illegale onderhuur besproken.
Er zal worden ingegaan op de gevolgen voor de huurder.
Deze tekst is gebaseerd op het Nederlands recht.

De overeenkomst,

Verhuurder -(huurovereenkomst)- hoofdhuurder -(onderhuurovereenkomst)- onderhuurder

Wanneer men een overeenkomst aangaat van onderhuur van een zelfstandige woning is dit meestal illegaal.De hoofdhuurder heeft dit meestal ook in zijn huurcontract staan. Een zelfstandige woning wil zeggen een hele woning met een voordeur, een deel van een huis onderverhuren is meestal wel legaal.

Rechtsbescherming.

Ondanks het feit dat de onderhuurovereenkomst illegaal is, wordt de huurder toch beschermd door het huurrecht. Op deze overeenkomst zijn dus alle regels van het huurrecht van toepassing. Dit betekent dat de hoofdbewoner de onderhuurder niet zomaar uit huis kan zetten. Hij kan dit bijvoorbeeld wel doen wanneer er sprake is van overlast. 

Beëindiging overeenkomst.

Wanneer de verhuurder achter de onderhuur komt zal hij meestal de overeenkomst met de hoofdhuurder laten ontbinden. Dit kan hij doen omdat de hoofdhuurder wanprestatie heeft gepleegd door de woning onder te verhuren. Wanneer deze overeenkomst wordt ontbonden neemt de verhuurder automatisch het huurcontract van de onderhuurder over onder voorwaarden van de onderhuurovereenkomst. De onderhuurder zal dan de verhuurder dus de huur moeten betalen die hij heeft afgesproken met de hoofdhuurder. 

De verhuurder kan deze overeenkomst binnen zes maanden laten ontbinden bij de rechter als er is voldaan aan een van de volgende gronden:

  • De onderhuurder heeft onvoldoende financiële middelen om de overeenkomst behoorlijk na te komen.
  • De onderhuurovereenkomst is gesloten met de bedoeling om de onderhuurder aan een huurovereenkomst met de verhuurder te helpen.
  • Vanuit het oogpunt van redelijkheid en billijkheid kan van de verhuurder niet worden gevergd dat hij de huurovereenkomst voortzet. (dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de huur veel te laag is voor de woning.)
  • Wanneer de huurder niet de juiste huisvestingsvergunning heeft.
Wanneer de verhuurder een woningbouwvereniging is kan deze meestal een beroep doen op de derde grond. De woningbouwvereniging heeft namelijk wachtlijsten en het zou onredelijk zijn wanneer de huurder deze kan omzijlen.
De verhuurder moet de huurder wel altijd een redelijke tijd gunnen om een nieuw huis te zoeken.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 5
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Schipperen tussen opvattingen en praktijken over opvoeding

Verschillen in opvattingen en praktijken tussen Westerse en niet-Westerse culturen.

Discriminatie: een maatschappelijk probleem

Dit hebben we wel vaker gehoord: een ‘outsider'-gevoel van een allochtoon in een omgeving met alleen maar autochtonen. Ook discriminatie in de werkvloer komt vaak voor.

Hoe versier je een mooie vrouw?

Je ziet een mooie vrouw en je wilt haar versieren, hoe pak je dat aan?

Gratis basis internet voor iedereen met Free Basics Platform van Internet.org

Facebook oprichter promoot Free Basics Platform voor gratis basis internet voor iedereen.

Minder alcoholische drankjes

Redenen om minder alcoholische drankjes te drinken

Hoogbegaafdheid: Vermoedelijk Hoogbegaafd, wat nu?

Hoe bevestig je je vermoeden dat iemand hoogbegaafd is.

Hoezo trouw?

De trouw verdwijnt uit onze maatschappij. Is dat wel zo goed?

Het Venus Project

De doelstelling van Het Venus Project.

Waarom haten mensen andere mensen en doden extremistische moslims zelfs andere moslims?

Het lijkt wel of momenteel de haat regeert in onze wereld. Hoe komt het dat mensen andere mensen haten?

De consumptiemaatschappij als grootste angst

kan de huidige consumptiemaatschappij kwaad?

Waarom een Dag van Eenheid?

Internationale beweging Humanity's Team vraagt de VN een Dag van Eenheid uit te roepen

Zet niet zo maar je handtekening

Colportage is een veelbesproken onderwerp. Let altijd goed op waar je voor tekent en bedenk je altijd of het wel klopt.

Mannen in de kinderopvang, kan dat?

In dit artikel wordt ingegaan op het nut van mannen binnen de kinderopvang

Transportbedrijven geraakt door de crisis

De transportsector wordt hard geraakt door de economische crisis: weinig werk, winstdalingen en faillisementen.

Hoe kun je rijk en gelukkig zijn zonder te werken?

Ben je op zoek naar een alternatief voor een leven lang werken, wordt dan ook rijk en gelukkig zonder te werken.

Je financiën weer op orde.

Je financiënen weer op orde brengen met hulp van een budgetcoach.

Hoe kunnen we leven in vrede en welk bestuursvorm hoort daarbij?

Ondanks dat de mens steeds slimmer wordt lijkt vrede onmogelijk, hoe komt dat en is er een staatsvorm die waarbij wel wereldvrede mogelijk is.

Verstrikt in je wortels

Een beschrijving over het mogelijke handelen van maatschappelijk werkers als zij worden geconfronteert met een pleegkind dat een loyaliteitsconflict doormaakt.

Kraamzorg

Wat is kraamzorg en waar let je op bij het inschrijven.

Oorlog in het midden-oosten

De mogelijke gevolgen van een oorlog in het midden-oosten voor Nederland.

Eerder stoppen met werken, pre pensioen

Eerder stoppen met werken kan nog steeds, lees hier hoe.

De opkomst van de FBI

Het ontstaan van het beruchte elitecorps van de Amerikaanse overheid.

is de jeugd van tegenwoordig echt zo rijk?

De jongeren van tegenwoordig hebben alles, maar zijn ze echt zo rijk of valt dat wel mee.

Homohuwelijk

Hoe gewoon het homohuwelijk is in vergelijking tot het heterohuwelijk.

Valentijnsdag

Een beetje uitleg over Valentijnsdag