Help we krijgen een gezinsvoogd


Publicatie datum:

wat houdt het hebben van een gezinsvoogd in

Gesponsorde koppelingen

Jeugdhulpverlening is in Nederland een duister vlak. Veel mensen die hulp nodig hebben komen terecht bij bureau jeugdzorg maar weten helemaal niet wat hun boven het hoofd hangt. Om een beetje orde in de chaos te scheppen staan hier een aantal zaken uitgelegd.

Onder toezichtstelling (ots) 

Als er grote problemen in een gezin zijn en de reguliere hulp is niet voldoende kan de rechterlijke macht een gezinsvoogd inschakelen en het gezag van de ouders beperken.Het kind wordt dan onder toezicht geplaatst, en de gezinsvoogd neemt tesamen met de ouders alle beslissingen ten aanzien van de opvoeding en verzorging van het kind.Als er een gezinsvoogd wordt gezocht probeert men ook zoveel mogelijk rekening te houden met bijvoorbeeld religieuze overtuiging of levensovertuiging van de ouders.Op het moment dat er een gezinsvoogd in het gezin is heeft de rechter het gezag van de ouders beperkt. De ouders blijven wel inspraak houden in bijvoorbeeld een schoolkeuze, of een operatie wel of niet plaats moet vinden, maar de ouders worden er ook op aangesproken als het kind bijvoorbeeld schulden maakt. De gezinsvoogd ondersteunt de ouders in dit gezag door mee te kijken wat goed is voor een kind en te adviseren wat er zou moeten gebeuren.

Op het moment dat de rechter een onder toezichtstelling heeft uitgesproken ben je als ouders verplicht daaraan mee te werken omdat anders je kind niet bij je mag blijven wonen, je bent dus verplicht een gezinsvoogd te accepteren.

Wat is een gezinsvoogd

Een gezinsvoogd is een maatschappelijk werker in dienst van een bureau jeugdzorg

Functie van de gezinsvoogd

De gezinsvoogd is er om het gezin te ondersteunen in de verzorging en opvoeding van het kind. Samen met de ouders maakt de gezinsvoogd een zogenaamd plan van aanpak wat erop gericht is dat de ouders de opvoeding en de verzorging van het kind na een bepaalde tijd weer zelfstandig kunnen doen.Een gezinsvoogd mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de ouders welke door de ouders wel moeten worden opgevolgd.De gezinsvoogd zal middels een brief duidelijk maken wat u en/of u kind moeten doen, indien u dit niet doet heeft de gezinsvoogd de mogelijkheid te rapporteren aan de kinderrechter. Een gezinsvoogd wordt aangewezen door de rechter voor een periode van minimaal 1 jaar.Na dat jaar maakt de gezinsvoogd een rapport voor de kinderrechter en aan de hand daarvan beslist de kinderrechter of de ots wordt beeindigd zodat je zelf weer voor je kind kunt zorgen of dat de ots wordt verlengd omdat je nog niet klaar bent om zelf voor je kind te zorgen.

Raad van de kinderbescherming

De raad van kinderbescherming kan een onderzoek instellen naar een kind of een heel gezin op het moment dat duidelijk is dat de ontwikkeling van een kind in de knel komt. Aan de hand van dag onderzoek brengen ze dan een advies uit voor vrijwillige hulpverlening of verplichte hulpverlening. In het geval van verplichte hulpverlening wordt het gezag van de ouders door de kinderrechter beperkt en komt het kind onder toezicht te staan. Op het moment dat een gezin niet mee wil werken aan vrijwillige hulpverlening kan de raad van de kinderbescherming ook het advies uitbrengen om het gezag van de ouders te beperken en het kind onder toezicht te plaatsen.

Wet op de jeugdzorg

In principe is dit hele verhaal voor iedereen duidelijk en helder, een en ander is vastgelegd in een aantal wetten te weten de wet op de jeugdzorg, hierin is onder meer geregeld dat iedereen behoudens vreemdelingen recht hebben op hulp van de jeugdzorg en waar die hulp dan uit moet bestaan. Gedeputeerde staten moet er voor zorgen dat er per provincie tenminste 1 bureau jeugdzorg is dat in stand gehouden wordt door een stichting die door de provincie wordt gesubsidieerd. De stichting heeft als doel het in stand houden van een bureau jeugdzorg dat de in deze wet aan de stichting opgedragen taken vervult. De stichting kan naast het in stand houden van een bureau jeugdzorg slechts ten doel hebben het verlenen van jeugdzorg en het geven van voorlichting en advies over opgroei- en opvoedingsvragen en vragen van jeugdigen over hun juridische positie Verder is in de wet op de jeugdzorg geregeld hoe er gewerkt zou moeten worden en wat de wettelijke eisen zijn waaraan een bureau jeugdzorg zou moeten voldoen.

De Praktijk

In de praktijk is het gezien de vele sites en stukken op internet nogal eens anders dan dat de wet voorschrijft. Gezinsvoogden werkend bij de diverse bureaus jeugdzorg eigenen zich soms macht toe die ze helemaal niet hebben of waar ze zich met valsheid in geschrifte (bijvoorbeeld in een hulpverleningsplan) proberen om hun zin door te drijven. Uiteraard zijn er ook een hoop gezinsvoogden die wel gaan voor de kinderen en die hun werk naar behoren doen maar het aantal gezinsvoogden wat misbruikt maakt van hun positie en van de onwetendheid van (pleeg) ouders groeit gestaag.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 31
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Het onstaan en geschiedenis van Valentijnsdag

onstaan en geschiedenis van valentijnsdag

Tracking voor Eten

Tracking is het Volgen Van .....

Positieve uitwerkingen van plagen op de ontwikkeling van het kind

Veel kinderen worden geplaagd of gepest,hoewel velen denken dat dit een negatieve uitwerking heeft op de toekomst van het kind zijn er ook veel bewijzen dat er juist positieve effecten zijn van plagen op de ontwikkeling van het kind.

Een historisch perspectief op lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken hoe het fenomeen lynchen (het eigenhandig mishandelen of vermoorden van potentiële daders door burgers) zich door de jaren heen in Mexico heeft ontwikkeld

Rare feestdagen

vreemde feestdagen op de VS

Is een clown eigenlijk nog wel grappig?

In een Parijs woedt een ware clown terreur, maar ook hier zijn clowns niet allemaal meer om te lachen.

Gratis daten, succesvol daten, de beste datingsites

Een pagina met tips voor gegarandeerd succesvolle daten op de beste datingsites.

Kleding en taal binnen de subcultuur hiphop

Dit is het 3e artikel in een reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel schrijf ik iets over de kleding en taal binnen deze subcultuur.

De Europese lijst van terroristische organisaties: onterecht er op, en nu?

Is schadevergoeding mogelijk als een persoon of een entiteit onterecht op de Europese lijst van terroristische organisaties is gezet?

Fair Trade verkoop in opmars

Het begrip Fairtrade gaat over handel met boeren in Ontwikkelingslanden met bepaalde voorwaarden

Meld je gratis aan voor Utopia

Utopia is een groot succes, meld je ook gratis aan voor Utopia.

Leve Prinses Beatrix!

Ons land werd de laatste generaties geleid door een Koningin. Dit artikel gaat over Prinses Beatrix.

Toename verkoop van gouden sieraden in pandjeshuizen

Verkopen van je spullen

Waarde

De stelling voor dit essay is: In een welvarende samenleving is waarde vooral immateri�le waarde. Dit wordt bekeken vanuit het oogpunt van de overheid.

Goedkope stroom door kernfusie

Is kernfusie de oneindige en goedkope energiebron van de toekomst.

Trouwringen kopen

Welke trouwring aanschaffen

Visies op het kind: bevrijding, ontwikkeling en zorg

Er worden drie visies op het kind besproken: het bevrijdingsperspectief, het ontwikkelingsperspectief en het zorgperspectief. Ik zal in een betoog het zorgperspectief verdedigen.

Waar houden vrouwen van, wat wil een vrouw voor haar verjaardag?

Praktische cadeau tips voor mannen die niet weten wat ze voor hun vriendin of vrouw kopen moeten.

Alleenstaande ouders in de bijstand

ouders in de bijstand

Internationale rechtsvergelijkingen

Internationale rechtsvergelijkingen, waarin verscheelt Amerika nou met de rest van de wereld ?

Blijven lezen met een leesbeperking!

Er zijn veel soorten leeshulpmiddelen op de markt verkrijgbaar. De groot letterboeken en braille boeken kennen we allemaal, maar er is meer!

Vóór of tégen een boerkaverbod

In dit artikel behandel ik de argumenten voor en tegen een boerkaverbod: Misschien handig voor een beschouwing of betoog!?

Met hangjongeren naar de top, met hangjeugd naar de top

Lees hier de beste manier om met hangjongeren aan de top te komen.

Reuze ballenbad

Reuzen ballenbad of iets meer verontrustend

Waarom geven we iemand die een grote eikel is een “Gouden Eikel”?

Iedereen kent wel een grote eikel maar waarom geven we iemand die een grote eikel is een “Gouden Eikel”?