Het onstaan en geschiedenis van Valentijnsdag


Publicatie datum:

onstaan en geschiedenis van valentijnsdag

Gesponsorde koppelingen

De dag waarop iedereen zijn of haar liefde aan elkaar toont. De dag van rode rozen, snoepgoed, kaarten en kadootjes. En bovenal een dag waarop veel geliefden elkaar vinden. Waar komt Valentijnsdag vandaan? Wanneer is het ontstaan en waarom wordt het tot de dag van vandaag nog gevierd?  

Onstaan van valentijnsdag

Over het onstaan van valentijnsdag is tot de dag van vandaag nog veel onduidelijkheid. Het wordt namelijk aan twee legendes toegeschreven. Volgens sommige geschiedschrijvers is valentijnsdag ontstaan uit het Lupercalia festival. Op dit festival werd de god van vruchtbaarheid, genaamd Lupercus, geeerd. Dit festival was de beste gelegenheid om je toekomstige geliefde te ontmoeten. De Rooms Katholieke kerk vond dit maar een heidens gebeuren waar snel een eind aan moest komen. Alleen het verbieden had veel weerstand dus bedacht de kerk dat ze dit festival maar het beste konden omzetten naar een Rooms Katholiek feest. De god van vruchtbaarheid werd vervangen door de heilige Sint Valentijn. Zo kreeg deze heidense feestdag een Rooms Katholiek tintje.

Een ander bekend verhaal over het ontstaan van Valentijnsdag voert ons terug naar Rome. Hier leefde een priester genaamd Valentijn. Het Christendom was toen nog een nieuw godsdienst. Keizer Claudius de tweede had toen de Romeinse soldaten verboden te trouwen. Dit om te voorkomen dat de soldaten nadat ze trouwden liever bij hun gezin wilden blijven en dus niet mee gingen om te vechten. Priester Valentijn trouwden toch mensen in het geheim en negeerde hiermee de regel die de keizer had opgesteld. Valentijn werd hierom gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Op de dag voor zijn executie schreef hij een briefje aan een meisje op wie hij verliefde was. Dit liet hij achter. Op het briefje stond; Van je Valentijn. Op de dag waarop hij werd gedood, 14 februari, vieren wij tot de dag van vandaag Valentijnsdag.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 5
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Populisme als ziekteverschijnsel parlementaire democratie.

“Het moderne populisme is een ziekteverschijnsel van de parlementaire democratie.”

Onderzoek over Zinloos Geweld onder de jongeren

Tegenwoordig zijn er veel studenten die in de schulden raken, maar hoe komt dat?

Barack Obama, YES WE CAN !

Nuttige en beknopte informatie over Barack Obama.

Vergelijkend winkelen in Nederland en Belgie

Over prijsreglementeringen en vergelijkende reclame in beide lidstaten. Een vergelijkende studie van wetgeving en toepassingen.

Beroepsaansprakelijkheid

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Jongeren en jeugddelinquentie

Er zijn twee soorten van jeugddelinquentie waar jongeren te maken mee kunnen krijgen; de tijdelijke en de langdurige. Daarnaast zijn er jongeren die niet te maken krijgen met jeugddelinquentie.

De grondslagen van de Joodse traditie

Hier kunt u in beknopte versie de grondslagen of geloofsbeginselen van het jodendom lezen.

Pubers: Hoe ga je met ze om? (Of: Hoe gaan ze met jou om?)

Puberperikelen

Jeugdcriminaliteit

jeugdcriminaliteit

Hoogbegaafdheid: Kind wel of niet testen?

Wat zijn de voor- en nadelen van testen

Gratis basis internet voor iedereen met Free Basics Platform van Internet.org

Facebook oprichter promoot Free Basics Platform voor gratis basis internet voor iedereen.

Vaccinatie, van twee kanten belicht

Durkheims visie op religie

In dit artikel wordt aan de hand van Durkheim's ideeën betoogd dat religie in de moderne samenleving niet verdwijnt, maar slechts een andere functie krijgt.

Ancient aliens theorie

Er zijn mensen die geloven dat onze beschaving is opgezet door buitenaards leven. Wat geloven zij nu precies

De schrik van elke ouder: Je kind in de criminaliteit.

Ouders waarvan de kinderen het criminele pad op gaan zouden hun recht op kinderbijslag gaan verliezen met behulp van een nieuwe wet.

Waarom plegen jonge Eskimo’s steeds vaker euthanasie?

Vroeger kozen alleen oude Eskimo’s voor euthanasie door bevriezing, waarom kiezen tegenwoordig jonge Eskimo’s steeds vaker voor euthanasie?

De rol van plagen in de ontwikkeling

Plagen blijkt een positieve invloed te hebben in de ontwikkeling van het kind.

De religieuze bril

Kijken door een religieuze bril als atheist zijnde.

In de trein

een observatie

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel IV

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Rechten van de vrouw

verhoudingen tussen man en vrouw in de geschiedenis

De wetgever(s)

bestaat er een wetgever? Zo ja, wie en wat is onze wetgever?

Burgerschapsvorming

beschouwing van de vraag: Heeft het vak burgerschapsvorming een toevoegende waarde als het gaat om de ontwikkeling van kinderen tot goede liberale burgers?

Wie is de nieuwe Messias of de nieuwe verlosser

De nieuwe Messias is eindelijk op aarde gekomen, hij stuit echter op tal van problemen.

Morele ontwikkeling bij autisme

Men denkt dat mensen met autisme een beperking hebben in het ontwikkeling van theory of mind. Hoe beperkt dit de ontwikkeling van het geweten?