Het Venus Project


Publicatie datum:

De doelstelling van Het Venus Project.

Gesponsorde koppelingen

In onze hedendaagse maatschappij worden we dagelijks geplaagd door nieuwsberichten over de opwarming van de aarde, de problematiek van het milieu, stijgende werkloosheid, criminaliteit, armoede, hongersnood en overbevolking. Onze leiders houden bijeenkomsten om over deze ernstige problemen te praten, en bieden ons oppervlakkige oplossingen die de problematiek slechts uitstellen. Doch hoe vaak krijgen we een oplossing te horen die de levensstandaard van de wereldbevolking op lange termijn bevordert, en die ons werkelijk in harmonie brengt met onze omgeving? Het Venus Project biedt een realistisch voorstel dat drastische veranderingen vereist, maar dat hedendaagse problemen op langdurige schaal kan elimineren. In dit artikel wordt een toegankelijke uitleg geboden over de doelstelling van Het Venus Project.

De problematiek van het monetaire systeem

Vandaag leven we in een economie die gebaseerd is op een monetair systeem. Alle producten en diensten die we nodig hebben, kunnen we pas verkrijgen nadat we geld hebben verdiend. Daardoor staan hele levens in teken van financiën. De mens werkt gemiddeld 40 uren per week in een veeleisende job om zich noodzakelijke en bijproducten te kunnen veroorloven, waarbij de waarde van een product wordt berekend op de schaarsheid ervan. Dit monetair systeem regeert al zo lang over onze cultuur, dat ons gedrag erop geconditioneerd is, dit wil zeggen dat we erin meedraaien zonder erbij stil te staan. Het is de enige manier die we kennen, en we gaan er vanuit dat het de enige mogelijke manier is om een samenleving in stand te houden.

Het resultaat van zulk een systeem is dat mensen zich louter concentreren op manieren om geld te verzamelen. Het percentage van mensen die daar overvloedig in slagen, kopen als het ware macht, welke ze misbruiken om het systeem in stand te houden als bevolkingscontrole. Ze creëren schaarsheid om producten duurder te maken en op die manier meer geld te verzamelen. Zo wordt er bijvoorbeeld jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid diamanten vernietigd om hun schaarsheid te stimuleren en zodoende de prijs hoog te houden. Het monetaire systeem heeft als doel zoveel mogelijk winst te genereren. De macht die deze winst met zich meebrengt, heeft gevolgen die wij vandaag omschrijven als menselijke eigenschappen, welke echter niet genetisch worden doorgegeven. Denk bijvoorbeeld aan hebzucht, vooroordelen, haat, patriottisme, racisme en meer eigenschappen die wij in ons gedrag leren opnemen door wat er zich rondom ons afspeelt. Een maatschappij zonder deze producten van een monetair systeem is mogelijk, alleen zal er een reorganisatie nodig zijn van onze samenleving op wereldschaal. Jacque Fresco besteedde de meerderheid van zijn 93 jaren aan het ontwerpen van een economie die berust op natuurlijke bronnen, waarin geld overbodig wordt: Het Venus Project.

 

Een economie gebaseerd op hulpbronnen

Het Venus Project is het voorstel van een alternatieve economie die gebaseerd is op hulpbronnen, in plaats van een monetair systeem dat het belang verkiest van winst boven de levensstandaard van de wereldbevolking. Jacque Fresco, futurist, uitvinder, industrieel ontwerper en oprichter van Het Venus Project, werkt samen met Roxanne Meadows aan het ontwerp in Venus, Florida. Het globale doel van dit project is een vredevolle toekomst binnen een beschaving die in balans staat met de natuur. Mensenrechten vormen dan niet louter een ideaal op papier, maar de basis van een civilisatie.

Op dit moment worden onze mogelijkheden beperkt om financiële redenen, wat verward wordt met de mogelijkheden op gebied van bronnen. De aarde biedt ons immers een overvloed aan bronnen waarmee we milieuvriendelijke energie kunnen creëren, producten kunnen produceren zonder afval, en technologie kunnen opbouwen dat de menselijke arbeid bijna overbodig maakt. In een economie gebaseerd op hulpbronnen zouden we ons kunnen concentreren op educatie en de ontplooing van het individu, zodat voor eenieder een waaier aan mogelijkheden opengaat zonder de voortdurende dreigingen en beperkingen van de financiële schaduw. Artificiële grenzen tussen bevolkingen verdwijnen, en de mensheid heeft niet langer nood aan een leiderschap dat beslissingen neemt vanuit eigenbelang. Oorlogen worden nutteloos; diefstallen worden geëlimineerd door een overvloed aan producten; criminaliteit daalt door een betere educatie; mensen zijn niet langer gevangen in jobs die hen geen meerwaarde bieden, en talenten worden benut, wat bijdraagt tot een hogere levenskwaliteit.

Met hulp van geavanceerde technologie wordt in Het Venus Project gewerkt aan steden die volledig berusten op hulpbronnen uit de natuur. Deze bronnen horen niet in het bezit te zijn van een selecte groep die ze kan uitbaten, maar worden geproduceerd door de natuur om in het belang van het geheel te worden benut. Onze hedendaagse gewoonte om hulpbronnen te rantsioeneren is irrelevant en werkt tegen onze overleving en die van andere diersoorten. Moderne technologiën maken milieuvriendelijke energiebronnen mogelijk als zonne-energie, windenergie, getijdenenergie en geothermische energie. Al deze bronnen samen maken vervuilende en dure energiebronnen volledig overbodig, en voorzien ons tegelijk van gezonde voeding, medische verzorging, kledij, huisvesting en onderwijs, dit allemaal zonder prijskaartje. Onze middenklasse leeft vandaag beter dan koningen uit het verleden, maar in een economie gebaseerd op hulpbronnen zouden mensen over de hele wereld leven als de rijksten van vandaag.

Voor de hedendaagse mens is het moeilijk om zich een maatschappij voor te stellen zonder geld of ruilhandel, en dus zonder schuld en dienstverlening. Bedenk dat een mens louter verlangt naar de mogelijkheden dat het bezit van geld met zich meebrengt. Euro’s voeden geen monden, brood wel. Brood is er in overvloed, geld niet. Vooral deze tijd van financiële deprivatie moet ons, het gewone volk, aan het denken zetten over de staat van onze economie. Al het geld dat bij gezinnen van de lagere en middenklasse wordt gemist, wordt elders niet toevallig opgestreken.

 

Een betere, eerlijke toekomst

Na deze introductie van Het Venus Project kan er een basisbegrip gevormd worden van onze huidige situatie en hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Het is hoog nodig dat het gewone volk de nutteloosheid van een monetair systeem inziet, alsook de corruptie die eruit ontstaat. Wat wij kunnen doen, is sceptisch denken en ons voldoende informeren. De oplossing voor wereldproblemen ligt in onze dagelijkse acties, doch oppervlakkige bestrijdingen zijn er alleen om de bevolking koest te houden terwijl de grote machthebbers (eerder bedrijven dan politiekers) baden in geldbriefjes en armoede uitdelen. Gebrek aan juiste beweegredenen, intelligentie en vindingrijkheid bij ons en onze leiders zorgt ervoor dat we onze cultuur gevangen houden in een systeem dat duidelijk faalt. Niet alleen voor ons, maar ook voor andere levensvormen op aarde hebben we deze drastische verandering nodig. De intelligentie en de vindingrijkheid schuilt in Het Venus Project, maar het project heeft de bevolking nodig om het goede doel op wereldschaal te verwezenlijken. De keuze is nu aan ons.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 7
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

De echte werkelijkheid

Een uitleg en verdere uitwerking van Plato's allegorie van de grot.

Levenslang in de Gevangenis

Levenslange Straf, Levenslange Opsluiting, Life Sentence, Life Imprisonment, Lifelong Incarceration of Life Incarceration

Tracking voor Eten

Tracking is het Volgen Van .....

Waarom moet de consument steeds meer verleid worden? (ten koste van het milieu)

Steeds meer milieuvriendelijk producten wijken voor meer vervuilende producten die de consument meer verleiden.

Wat is cultuur

Wat houdt cultuur nou eigenlijk in?

Barack Obama, YES WE CAN !

Nuttige en beknopte informatie over Barack Obama.

Tips voor toekomstige pleegouders

Pleegouder zijn is uitdagend werk

Toename verkoop van gouden sieraden in pandjeshuizen

Verkopen van je spullen

Het plan van de overheid om vettaks in te voeren

Een betoog over het vettaks-plan van de overheid

Kunnen we eenvoudig alle asielzoekers weren?

Iedereen staat op zijn achterste benen als iemand zegt dat we geen asielzoekers meer moeten toelaten maar kunnen we alle asielzoekers weren?

Internationale afspraken klimaat

Artikel over internationale afspraken op het gebied van klimaatverandering.

Lichtwerkers Deel 2: Op weg naar een nieuwe wereld

De wereld door de ogen van een lichtwerker

Burgerschapsvorming

beschouwing van de vraag: Heeft het vak burgerschapsvorming een toevoegende waarde als het gaat om de ontwikkeling van kinderen tot goede liberale burgers?

Omgaan met boosheid en andere emoties van uw kind

Hoe u het beste kan omgaan met de emoties van uw kind.

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel I

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Waarom bekeren steeds meer Chinezen zich tot het christendom?

In ons land neemt het aantal christenen steeds meer af maar in China bekeren steeds meer mensen zich tot zich tot het christendom, waarom doe ze dat.

Waarom gaan jongeren steeds jonger met elkaar naar bed.

Verkering betekent tegenwoordig meteen met elkaar naar bed gaan.

Waarom haten mensen andere mensen en doden extremistische moslims zelfs andere moslims?

Het lijkt wel of momenteel de haat regeert in onze wereld. Hoe komt het dat mensen andere mensen haten?

Lachen en stress management

lachen en zijn voordelen

De kerstboom

Een van de tradities van Nederlanders met kerst is het opzetten van een kerstboom, maar dit is oorspronkelijk geen Nederlandse traditie.

Interview Marianne Thieme

In 2006 vlak voor de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer werden er bij ons op school ook verkiezingen gehouden.

Levenseindekliniek, vrijwillige levensbeëindiging

Niemand vraagt erom om geboren te worden maar steeds meer mensen vragen of ze mogen sterven.

Help! Mijn vriendin is Koreaanse!

Koreaanse traditie en trouwen met een 'Westerling'

De schrik van elke ouder: Je kind in de criminaliteit.

Ouders waarvan de kinderen het criminele pad op gaan zouden hun recht op kinderbijslag gaan verliezen met behulp van een nieuwe wet.

Waarom een Dag van Eenheid?

Internationale beweging Humanity's Team vraagt de VN een Dag van Eenheid uit te roepen