Het Venus Project


Publicatie datum:

De doelstelling van Het Venus Project.

Gesponsorde koppelingen

In onze hedendaagse maatschappij worden we dagelijks geplaagd door nieuwsberichten over de opwarming van de aarde, de problematiek van het milieu, stijgende werkloosheid, criminaliteit, armoede, hongersnood en overbevolking. Onze leiders houden bijeenkomsten om over deze ernstige problemen te praten, en bieden ons oppervlakkige oplossingen die de problematiek slechts uitstellen. Doch hoe vaak krijgen we een oplossing te horen die de levensstandaard van de wereldbevolking op lange termijn bevordert, en die ons werkelijk in harmonie brengt met onze omgeving? Het Venus Project biedt een realistisch voorstel dat drastische veranderingen vereist, maar dat hedendaagse problemen op langdurige schaal kan elimineren. In dit artikel wordt een toegankelijke uitleg geboden over de doelstelling van Het Venus Project.

De problematiek van het monetaire systeem

Vandaag leven we in een economie die gebaseerd is op een monetair systeem. Alle producten en diensten die we nodig hebben, kunnen we pas verkrijgen nadat we geld hebben verdiend. Daardoor staan hele levens in teken van financiën. De mens werkt gemiddeld 40 uren per week in een veeleisende job om zich noodzakelijke en bijproducten te kunnen veroorloven, waarbij de waarde van een product wordt berekend op de schaarsheid ervan. Dit monetair systeem regeert al zo lang over onze cultuur, dat ons gedrag erop geconditioneerd is, dit wil zeggen dat we erin meedraaien zonder erbij stil te staan. Het is de enige manier die we kennen, en we gaan er vanuit dat het de enige mogelijke manier is om een samenleving in stand te houden.

Het resultaat van zulk een systeem is dat mensen zich louter concentreren op manieren om geld te verzamelen. Het percentage van mensen die daar overvloedig in slagen, kopen als het ware macht, welke ze misbruiken om het systeem in stand te houden als bevolkingscontrole. Ze creëren schaarsheid om producten duurder te maken en op die manier meer geld te verzamelen. Zo wordt er bijvoorbeeld jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid diamanten vernietigd om hun schaarsheid te stimuleren en zodoende de prijs hoog te houden. Het monetaire systeem heeft als doel zoveel mogelijk winst te genereren. De macht die deze winst met zich meebrengt, heeft gevolgen die wij vandaag omschrijven als menselijke eigenschappen, welke echter niet genetisch worden doorgegeven. Denk bijvoorbeeld aan hebzucht, vooroordelen, haat, patriottisme, racisme en meer eigenschappen die wij in ons gedrag leren opnemen door wat er zich rondom ons afspeelt. Een maatschappij zonder deze producten van een monetair systeem is mogelijk, alleen zal er een reorganisatie nodig zijn van onze samenleving op wereldschaal. Jacque Fresco besteedde de meerderheid van zijn 93 jaren aan het ontwerpen van een economie die berust op natuurlijke bronnen, waarin geld overbodig wordt: Het Venus Project.

 

Een economie gebaseerd op hulpbronnen

Het Venus Project is het voorstel van een alternatieve economie die gebaseerd is op hulpbronnen, in plaats van een monetair systeem dat het belang verkiest van winst boven de levensstandaard van de wereldbevolking. Jacque Fresco, futurist, uitvinder, industrieel ontwerper en oprichter van Het Venus Project, werkt samen met Roxanne Meadows aan het ontwerp in Venus, Florida. Het globale doel van dit project is een vredevolle toekomst binnen een beschaving die in balans staat met de natuur. Mensenrechten vormen dan niet louter een ideaal op papier, maar de basis van een civilisatie.

Op dit moment worden onze mogelijkheden beperkt om financiële redenen, wat verward wordt met de mogelijkheden op gebied van bronnen. De aarde biedt ons immers een overvloed aan bronnen waarmee we milieuvriendelijke energie kunnen creëren, producten kunnen produceren zonder afval, en technologie kunnen opbouwen dat de menselijke arbeid bijna overbodig maakt. In een economie gebaseerd op hulpbronnen zouden we ons kunnen concentreren op educatie en de ontplooing van het individu, zodat voor eenieder een waaier aan mogelijkheden opengaat zonder de voortdurende dreigingen en beperkingen van de financiële schaduw. Artificiële grenzen tussen bevolkingen verdwijnen, en de mensheid heeft niet langer nood aan een leiderschap dat beslissingen neemt vanuit eigenbelang. Oorlogen worden nutteloos; diefstallen worden geëlimineerd door een overvloed aan producten; criminaliteit daalt door een betere educatie; mensen zijn niet langer gevangen in jobs die hen geen meerwaarde bieden, en talenten worden benut, wat bijdraagt tot een hogere levenskwaliteit.

Met hulp van geavanceerde technologie wordt in Het Venus Project gewerkt aan steden die volledig berusten op hulpbronnen uit de natuur. Deze bronnen horen niet in het bezit te zijn van een selecte groep die ze kan uitbaten, maar worden geproduceerd door de natuur om in het belang van het geheel te worden benut. Onze hedendaagse gewoonte om hulpbronnen te rantsioeneren is irrelevant en werkt tegen onze overleving en die van andere diersoorten. Moderne technologiën maken milieuvriendelijke energiebronnen mogelijk als zonne-energie, windenergie, getijdenenergie en geothermische energie. Al deze bronnen samen maken vervuilende en dure energiebronnen volledig overbodig, en voorzien ons tegelijk van gezonde voeding, medische verzorging, kledij, huisvesting en onderwijs, dit allemaal zonder prijskaartje. Onze middenklasse leeft vandaag beter dan koningen uit het verleden, maar in een economie gebaseerd op hulpbronnen zouden mensen over de hele wereld leven als de rijksten van vandaag.

Voor de hedendaagse mens is het moeilijk om zich een maatschappij voor te stellen zonder geld of ruilhandel, en dus zonder schuld en dienstverlening. Bedenk dat een mens louter verlangt naar de mogelijkheden dat het bezit van geld met zich meebrengt. Euro’s voeden geen monden, brood wel. Brood is er in overvloed, geld niet. Vooral deze tijd van financiële deprivatie moet ons, het gewone volk, aan het denken zetten over de staat van onze economie. Al het geld dat bij gezinnen van de lagere en middenklasse wordt gemist, wordt elders niet toevallig opgestreken.

 

Een betere, eerlijke toekomst

Na deze introductie van Het Venus Project kan er een basisbegrip gevormd worden van onze huidige situatie en hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Het is hoog nodig dat het gewone volk de nutteloosheid van een monetair systeem inziet, alsook de corruptie die eruit ontstaat. Wat wij kunnen doen, is sceptisch denken en ons voldoende informeren. De oplossing voor wereldproblemen ligt in onze dagelijkse acties, doch oppervlakkige bestrijdingen zijn er alleen om de bevolking koest te houden terwijl de grote machthebbers (eerder bedrijven dan politiekers) baden in geldbriefjes en armoede uitdelen. Gebrek aan juiste beweegredenen, intelligentie en vindingrijkheid bij ons en onze leiders zorgt ervoor dat we onze cultuur gevangen houden in een systeem dat duidelijk faalt. Niet alleen voor ons, maar ook voor andere levensvormen op aarde hebben we deze drastische verandering nodig. De intelligentie en de vindingrijkheid schuilt in Het Venus Project, maar het project heeft de bevolking nodig om het goede doel op wereldschaal te verwezenlijken. De keuze is nu aan ons.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 7
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Omgaan met angsten bij kinderen

Omgaan met angsten bij kinderen

Beroepsaansprakelijkheid

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Hoogbegaafdheid

Wat is Hoogbegaafdheid? Een definitie, omschrijving en enkele kenmerken.

Het onstaan en geschiedenis van Valentijnsdag

onstaan en geschiedenis van valentijnsdag

Valentijnsdag

Een beetje uitleg over Valentijnsdag

Klap van de Molen

Duurzaam bezig zijn, is hot! Maar is alles wel zo duurzaam als wordt geclaimd?

The Great Chain of Knowing: De intelligentie van baby's

In dit artikel wordt het idee van The Great Chain of Knowing besproken. Er wordt ingegaan op het tabula rasa-idee van John Locke en de ontdekking dat baby's wel degelijk intelligentie bezitten.

Met je vinger in je neus

Waar komen etiketten eigenlijk vandaan en hoe ontwikkelen deze zich?

De grondslagen van de Joodse traditie

Hier kunt u in beknopte versie de grondslagen of geloofsbeginselen van het jodendom lezen.

Haast- of huisvrouw?

Globalisering

Wat is het verschijnsel globalisering?

De geschiedenis van Vaderdag

Vaderdag is een nationale feestdag tot eer van vaders en het vaderschap. Op deze dag worden vaders in het zonnetje gezet.

De advocaat en zijn functie

Wat doet een advocaat en hoe gaat dat in z'n werk?

A.S.P.C.A.Dierenbescherming in Amerika.

A.S.P.C.A.Dierenbescherming in Amerika

De menselijke factor in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

P.P.P. staat voor People, Planet en Profit in het M.V.O. Wat betekend M.V.O. voor People of te wel, voor mensen.

Meer dan Beatlemania

Het breukkarakter van de jaren zastig ten opzichte van de jaren vijftig

Verengelsing

Een artikel over een relevant probleemonderwerp binnen de Nederlandse samenleving. Verengelsing.

Pleegouder worden, lees eerst dit!!

Hoe is het in de praktijk om pleegouder te zijn

Nationalisme een begripsbepaling

Een uitleg van de verschillen tussen nationalisme, nationaal besef, nationaal gevoel, objectief en subjectief nationalisme en oosters en westers nationalisme

Wat maakt ontwikkelingshulp zo moeilijk?

Geld ophalen voor ontwikkelingshulp blijkt heel makkelijk te zijn maar het vervolgens goed besteden is heel moeilijk. Wat maakt ontwikkelingshulp zo moeilijk?

Stiekem worden we steeds asocialer..

In de huidige maatschappij zie je dat we steeds minder rekening houden met de medemens. En dat we steeds meer vanuit onszelf denken en doen.

Totem

De spirituele benaming is Totemism

Dissociative Identity Disorder DID ook genaamd Multiple Personality Disorder MPD

Schakelen tussen een Normaal Bewustzijn en een Slaap-Wandelaar Toestand

Mens en mobieltje

Wat doet het mobieltje met mens en samenleving?

Trendverslag

Dit artikel gaat over de trends van nu in het interieur.