Hoe wordt economie met ecologie de economie van de toekomst?


Publicatie datum:

Is economische groei ook mogelijk met de ecologie als grondslag?

Gesponsorde koppelingen

Evenwicht tussen economische en ecologische doelstellingen vereist dat de huidige patronen van productie, distributie en consumptie moeten worden herzien en opnieuw ontworpen. Het gaat er hierbij om milieustrategieën te ontwikkelen die het aan de ene kant voor de binnenlandse ondernemingen mogelijk maken om zowel met kwaliteit en milieuprestaties als met de prijs van hun producten  te kunnen concurreren in binnenlandse en buitenlandse markten door het effectieve en rationele gebruik van natuurlijke energiebronnen en grondstoffen en aan de andere kant het in het land mogelijk maken van duurzame economische, sociale en ecologische ontwikkeling.

Ego versus Eco

In deze zin zijn efficiëntie en maatschappelijk verantwoord ondernemen een effectief instrument  voor gezamenlijke acties van overheden en de burgermaatschappij, om de impact van de productie op het milieu te beperken.

De goedkeuring van eco-efficiënte praktijken in alle productieve economische activiteiten moet worden gezien als een kans om zaken te doen en nieuwe marktniches te openen die maatschappelijk verantwoord ondernemen in de richting van het milieu als voorwaarde stellen.

De uitdaging van duurzame ontwikkeling confronteert ons tweemaal namelijk de uitdaging om te minderen verminderen of vervuiling te voorkomen en tegelijkertijd het handhaven van groei en het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen.

In deze context zijn 'carbon credits' (een in het Protocol van Kyoto beschreven economisch instrument) een internationaal instrument om de uitstoot van vervuilende broeikasgassen in het milieu te verminderen.  Aan de ene kant zorgen 'carbon credits' voor "economische prikkels" om particuliere bedrijven te stimuleren bij te dragen aan de verbetering van de milieukwaliteit en aan de andere kant wordt bereikt dat de vervuiling van hun productieprocessen worden gereguleerd. Daarnaast geven ze door het recht om tegen een vastgestelde prijs te mogen vervuilen een alternatief voor bedrijven in ontwikkelde landen die niet de mogelijkheid hebben om op hun grondgebied compenserende maatregelen uit te voeren. Hiertoe kunnen bedrijven in groeilanden 'carbon credits'  kopen van landen waar de methodes wel kunnen worden toegepast voor schone ontwikkeling of ze kunnen investeren in dergelijke initiatieven en zo hun reductie quota vervullen, zodat ze sancties kunnen voorkomen.

Op deze manier zorgen "carbon credits" voor het verenigbaar maken van economische prestaties met de uitrol van een duurzame ontwikkeling, aangezien de implementatie van "carbon credits" technologie stimuleert die bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van het land, en aan de andere kant houdt het belangrijke moneymakers in stand die het voor bedrijven mogelijk maakt om  levensvatbare investeringsprojecten te ontwikkelen die anders niet kon worden uitgevoerd, waardoor wordt bijgedragen aan de economische groei.

Het succes voor bedrijven ligt in het verbeteren van hun productiviteit, het concurrentievermogen en de winstgevendheid veroorzaakt door de invoering van nieuwe technologieën om de toegevoegde waarde van producten te optimaliseren, de productie kosten te minimaliseren, de omzet te verhogen en het corporate image te verbeteren om goedkeuring en prestige te verkrijgen in hun gemeenschap.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Wat drijft de Soenniten tot hun terreurdaden?

Steeds vaker worden er aanslagen gepleegd door extremistische Soenniten, wat drijft hen tot hun daden.

Vergelijkend winkelen in Nederland en Belgie

Over prijsreglementeringen en vergelijkende reclame in beide lidstaten. Een vergelijkende studie van wetgeving en toepassingen.

Rangen bij de Koninklijke Luchtmacht

Welke rangen kennen wij bij de Nederlandse luchtmacht en hoe kan je deze herkennen?

De wetgever(s)

bestaat er een wetgever? Zo ja, wie en wat is onze wetgever?

Mijn koninkrijk

Google als nieuwe leerschool

DNA-databank voor de hele Nederlandse bevolking

Vind je dat Nederland het DNA-materiaal van elke persoon zou moeten afnemen om zo een DNA-databank te creëren voor de hele bevolking? Welke voor- en nadelen hieraan verbonden zijn behandel ik in dit artikel.

Weg met koning Willem Alexander, leve koningin Maxima

Het koningshuis is een volledig achterhaalt feodaal instituut, de enige reden dat het mag blijven is Maxima.

Meditatie en gezondheid

Meditatie in het algemeen

Vaccinatie, van twee kanten belicht

Waarom een Dag van Eenheid?

Internationale beweging Humanity's Team vraagt de VN een Dag van Eenheid uit te roepen

Waarom moet vuurwerk verboden worden?

Ieder jaar rond nieuwjaar laait de discussie weer op, moet vuurwerk verboden worden?

Sociale isolement: hoe krijg je sociaal contact

Hoe kun je snel sociaal contact krijgen met andere mensen? Wat zijn de mogelijkheden om een sociaal isolement te doorbreken?

Gedoogbeleid softdrugs moet weg!

Een artikel over het softdrugsbeleid in Nederland

Crowdsourcing

Is er een kracht van de massa of kan het ook anders zijn?

Provinciale Staten Verkiezingen

korte uitleg over wat de provinciale verkiezingen zijn

Haast- of huisvrouw?

Waarom kiezen voor de subcultuur hiphop?

Dit is het laatste artikel in mijn reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel vertelt ik iets over de principes binnen deze subcultuur, waarom je voor deze subcultuur kunt kiezen en eventuele risico's.

In de trein

een observatie

Fillipijnse werkster geen goedkope Filippijnse

Niet alle goedkope Fillipijnse werksters in Saoedi-Arabië worden misbruikt als seksslavin.

Op Avontuur in de Natuur met de Rugzak

Backpacking is dé Recreatie voor het Wandelen voor méér dan één dag.

Eindhoven Airport blijft groeien

Het vliegveld in Eindhoven wordt steeds populairder. Kunnen we Eindhoven Airport al het tweede Schiphol noemen?

Opzegging van een arbeidsovereenkomst.

De regels over opzegging van een arbeidsovereenkomst.

Kindermishandeling

Globale informatie over kindermishandeling

Leven in een wereld zonder oorlog, is wereldvrede mogelijk?

Iedere dag zie ik mensen vechten op televisie of internet, toch leef ik al mijn hele leven in een wereld zonder oorlog.

Van nozem tot punker – een geschiedenis van jongerensubculturen

Een korte geschiedenis (jaren '50 tot nu) van subculturen onder jongeren.