Hoe wordt economie met ecologie de economie van de toekomst?


Publicatie datum:

Is economische groei ook mogelijk met de ecologie als grondslag?

Gesponsorde koppelingen

Evenwicht tussen economische en ecologische doelstellingen vereist dat de huidige patronen van productie, distributie en consumptie moeten worden herzien en opnieuw ontworpen. Het gaat er hierbij om milieustrategieën te ontwikkelen die het aan de ene kant voor de binnenlandse ondernemingen mogelijk maken om zowel met kwaliteit en milieuprestaties als met de prijs van hun producten  te kunnen concurreren in binnenlandse en buitenlandse markten door het effectieve en rationele gebruik van natuurlijke energiebronnen en grondstoffen en aan de andere kant het in het land mogelijk maken van duurzame economische, sociale en ecologische ontwikkeling.

Ego versus Eco

In deze zin zijn efficiëntie en maatschappelijk verantwoord ondernemen een effectief instrument  voor gezamenlijke acties van overheden en de burgermaatschappij, om de impact van de productie op het milieu te beperken.

De goedkeuring van eco-efficiënte praktijken in alle productieve economische activiteiten moet worden gezien als een kans om zaken te doen en nieuwe marktniches te openen die maatschappelijk verantwoord ondernemen in de richting van het milieu als voorwaarde stellen.

De uitdaging van duurzame ontwikkeling confronteert ons tweemaal namelijk de uitdaging om te minderen verminderen of vervuiling te voorkomen en tegelijkertijd het handhaven van groei en het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen.

In deze context zijn 'carbon credits' (een in het Protocol van Kyoto beschreven economisch instrument) een internationaal instrument om de uitstoot van vervuilende broeikasgassen in het milieu te verminderen.  Aan de ene kant zorgen 'carbon credits' voor "economische prikkels" om particuliere bedrijven te stimuleren bij te dragen aan de verbetering van de milieukwaliteit en aan de andere kant wordt bereikt dat de vervuiling van hun productieprocessen worden gereguleerd. Daarnaast geven ze door het recht om tegen een vastgestelde prijs te mogen vervuilen een alternatief voor bedrijven in ontwikkelde landen die niet de mogelijkheid hebben om op hun grondgebied compenserende maatregelen uit te voeren. Hiertoe kunnen bedrijven in groeilanden 'carbon credits'  kopen van landen waar de methodes wel kunnen worden toegepast voor schone ontwikkeling of ze kunnen investeren in dergelijke initiatieven en zo hun reductie quota vervullen, zodat ze sancties kunnen voorkomen.

Op deze manier zorgen "carbon credits" voor het verenigbaar maken van economische prestaties met de uitrol van een duurzame ontwikkeling, aangezien de implementatie van "carbon credits" technologie stimuleert die bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van het land, en aan de andere kant houdt het belangrijke moneymakers in stand die het voor bedrijven mogelijk maakt om  levensvatbare investeringsprojecten te ontwikkelen die anders niet kon worden uitgevoerd, waardoor wordt bijgedragen aan de economische groei.

Het succes voor bedrijven ligt in het verbeteren van hun productiviteit, het concurrentievermogen en de winstgevendheid veroorzaakt door de invoering van nieuwe technologieën om de toegevoegde waarde van producten te optimaliseren, de productie kosten te minimaliseren, de omzet te verhogen en het corporate image te verbeteren om goedkeuring en prestige te verkrijgen in hun gemeenschap.


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Waarom plegen steeds meer jongeren zelfmoord?

Zelfdoding wordt doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren, waarom plegen steeds meer jongeren zelfmoord?

Sinterklaasgedichten voorbeelden en schrijven

Een artikel over het schrijven van de leukste Sinterklaasgedichten met voorbeelden. In dit artikel leer je hoe je op een eenvoudige manier een pakkend Sinterklaasgedicht kunt schrijven.

Valentijnsdag

Een beetje uitleg over Valentijnsdag

Zomertijd en wintertijd

Uitleg over de zomer- en wintertijd en een korte beschrijving van de geschiedenis hiervan.

Betrokkenheid op afstand

Hechting is de term voor een relatief duurzame affectieve relatie tussen een kind en één of meer personen met wie het kind regelmatig interactie heeft.

Leven in een wereld zonder oorlog, is wereldvrede mogelijk?

Iedere dag zie ik mensen vechten op televisie of internet, toch leef ik al mijn hele leven in een wereld zonder oorlog.

Globalisering

Wat is het verschijnsel globalisering?

De consumptiemaatschappij als grootste angst

kan de huidige consumptiemaatschappij kwaad?

Werkloosheid: wie kampt er niet mee?

Iedereen kent waarschijnlijk wel iemand die werkloos is. Is de werkloosheid inderdaad zo erg?

Lichtwerkers Deel 2: Op weg naar een nieuwe wereld

De wereld door de ogen van een lichtwerker

Wat is Democratie

Democratie bestaat uit demos(=volk) en crator(=regeren/macht). Democratie betekent dus het volk regeert.

Overbevolking

Beschrijving van overbevolking, de evolutie, gevolgen, problematiek en oplossingen.

ADHD, een last of een gemak?

ADHD, wat is dat eigenlijk? Wat kun je ermee en wat niet?

Totem

De spirituele benaming is Totemism

Oorzaken van lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken welke oorzaken het fenomeen lynchen in Mexico heeft

Hans Christian Andersen

Over de sprookjesschrijver, Hans Christian Andersen.

De Nederlandse grondwet als symbool voor nationale eenheid in Nederland

in dit artikel wordt ingegaan op de discussie of de nederlandse grondwet een goed symbool is voor de nederlandse eenheid.

Wat zijn de oorzaken en de ontwikkeling van de Globalisering?

Heeft de globalisering invloed op het gebied van handel, financiën, technologie, communicatie en macro-economische coördinatie.

Een scheiding een normale zaak maar geen gemakkelijke zaak!

Bij een scheiding moeten er allerlei zaken geregeld worden.

Zomerse zon

Zomerhitte

Homohuwelijk ja of nee, mogen homo’s trouwen.

Er is veel te doen om het homo huwelijk, hier de feiten en de voorwaarden.

Discriminatie: een maatschappelijk probleem

Dit hebben we wel vaker gehoord: een ‘outsider'-gevoel van een allochtoon in een omgeving met alleen maar autochtonen. Ook discriminatie in de werkvloer komt vaak voor.

Opzegging van een arbeidsovereenkomst.

De regels over opzegging van een arbeidsovereenkomst.

De geschiedenis van McDonald's en Ronald McDonald Kinderfonds Nederland

Het meest populaire fastfoodketen ter wereld

Marktwerking in de zorg

betoog over marktwerking zorg