Hoogbegaafdheid: Vermoedelijk Hoogbegaafd, wat nu?


Publicatie datum:

Hoe bevestig je je vermoeden dat iemand hoogbegaafd is.

Gesponsorde koppelingen

In dit artikel geef ik een aantal tips en achtergrond informatie die je kunnen helpen om je vermoeden dat je kind, je partner of jijzelf Hoogbegaafd zijn te bevestigen. 

In dit stadium schakel je meestal nog geen psycholoog in om een IQ test te doen, wat kan je dan wel doen?

Voor lijstjes met kenmerken van Hoogbegaafdheid zie het Artikel: Hoogbegaafdheid: Hoe herken je het?

Het duurt bij de meeste mensen gemiddeld 2 jaar voor ze hun vermoeden dat hun kind of zijzelf Hoogbegaafd zijn luidop durven delen met hun omgeving.  Dit komt vooral door de angst voor kritiek of sarcasme.  De angst dat je weer een van die moeders bent die het hoog in haar bol heeft, die denkt dat haar kind beter is.

Je wilt dus met goede argumenten komen om jezelf en je omgeving te overtuigen dat de kans inderdaad bestaat.   Hier een aantal acties die je kan nemen om je hierbij te steunen:

Kennis vergaren over het onderwerp

Een van de eerste acties is het verzamelen van kennis.   Als het goed is ben je daar al volop mee bezig, anders zou je niet op deze pagina terecht gekomen zijn. 
Andere mogelijke bronnen zijn: Boeken, Internet pagina's van belangenorganisaties, Startpagina's, gesprek met bekenden die zelf Hoogbegaafd zijn of Hoogbegaafden in de familie hebben.

Boeken: o.a. Hoogbegaafd, Nou en? (Wendy Lammers van Toorenburg), Hoogbegaafd (Tessa Kieboom)

Belangenorganisaties: Mensa - vereniging Hoogbegaafde volwassenen, Pharos - vereniging van ouders voor hoogbegaafde kinderen, Plato, HIQ, Goochem, ....

 

Achtergrond onderzoek

Al is het nog steeds in bepaalde kringen omstreden, toch gaat men er meestal van uit dat Hoogbegaafdheid erfelijk bepaald is.

In je zoektocht naar bevestiging kan je bij je ouders of andere familieleden informeren of Hoogbegaafdheid voorkomt in de familie.  Soms bieden verhalen die reeds de ronde doen in je familie enige houvast.
Zo had mijn oma langs vaders kant me ooit verteld dat ze het vreselijk had gevonden op school.  Ze verstopte zich op de toiletten zodra ze op school aankwam.  Via mijn moeder kwam dan weer het verhaal hoe ze ooit straf gekregen had omdat ze de leerkracht verbeterd had, waarop haar vader reageerde dat ze die straf niet diende te maken en dit met school opnam.

Bovenstaande voorbeelden laten zien dat het niet enkel gaat om verhalen over succes of afgeronde studies en diploma's, vaak zijn juist de verhalen die verwijzen naar onderpresteren aanwijzingen dat er meer aan de hand is dan jij of je familie dachten.  Het onderwerp onderpresteren zal in een afzonderlijk artikel behandeld worden.

Bekijk ook je eigen (school) verleden in het licht van wat je ondertussen geleerd hebt over hoogbegaafdheid.

 

Internet IQ test

Een snelle manier om bevestiging te vinden voor mogelijke hoogbegaafdheid is het doen van een Internet IQ test.  Er zijn veel goede tests beschikbaar.
Omdat deze tests gebeuren zonder toezicht van een Psycholoog en men dus de boel zou kunnen bedriegen worden deze tests vaak niet aanvaard door officiele instanties.

Voor het doel dat we echter trachten te bereiken, namelijk bevestiging van eventuele hoogbegaafdheid, is dit de perfecte oplossing.

Wat te doen als je onderzoek je kind betreft:

Aangezien erfelijke factoren een rol spelen bij de hoogte van het IQ, zou je kunnen overwegen dat jij en/of je partner beiden een Internet IQ test doen om na te gaan of je idee dat je kind Hoogbegaafd is aannemelijk is.

 

Inbreng School

Op dit moment maakt het onderwerp Hoogbegaafdheid nog geen onderdeel uit van het lessenpakket voor leerkrachten, maak dus niet te vergissing om aan te nemen dat de leerkracht van je kind je kan vertellen of je kind al dan niet hoogbegaafd is.
Gezien het feit dat jij je in je zoektocht al goed ingelezen hebt in de materie, is de kans zelfs groot dat jij meer weet over dit onderwerp dan de school.
Heel soms heeft een school reeds ervaring met Hoogbegaafde kinderen en kunnen de leerkrachten die hierbij betrokken zijn geweest wel zinnige uitspraken doen, maar ga daar niet automatisch van uit.

 

IQ Test

In het artikel:  Hoogbegaafd: IQ test kan je meer informatie vinden over dit onderwerp.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 6
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie samenleving

De Kijk op Geert Wilders in het Buitenland.

Dit artikel gaat er over of, en hoe Geert Wilders de Nederlandse betrekkingen met het buitenland beïnvloed

Waarom een goedkoop personenbusje voor gehandicapte wezen in India?

Wat is de motivering voor de aanschaf van een goedkoop personenbusje voor gehandicapte wezen in India?

Groepen, hoe werkt het theoretisch gezien

Groepsdynamica in de theorie

Internationale rechtsvergelijkingen

Internationale rechtsvergelijkingen, waarin verscheelt Amerika nou met de rest van de wereld ?

Ontwikkelingen binnen de jeugdzorg

Beschrijving van ontwikkelingen in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening van de afgelopen 500 jaar.

Belgische straatverlichting

België zie je vanuit de ruimte beter dan alle andere landen. Het land is enorm verlicht. Hoe is het toch zo ver kunnen komen ?

Durkheims visie op religie

In dit artikel wordt aan de hand van Durkheim's ideeën betoogd dat religie in de moderne samenleving niet verdwijnt, maar slechts een andere functie krijgt.

De geschiedenis van het joodse volk in vogelvlucht.

Het allereerste begin...lees alles over Abraham, Jakob, Jozef en Mozes

Hoezo is de claimcultuur slecht? en oma tegen Ajax, normaal?

Over megaschadeclaims, hun punitieve bedoeling en het no cure no pay systeem.

Makkelijk en snel zelf verhuizen

Verhuizen naar de nieuwe woning kan je prima zelf regelen. Zo kan je tijdens de verhuzing veel geld besparen.

Schipperen tussen opvattingen en praktijken over opvoeding

Verschillen in opvattingen en praktijken tussen Westerse en niet-Westerse culturen.

Pleegzorg, wanneer het thuis misloopt!

pleegzorg : pleegouders die de armen kinderen een nieuwe thuis geven.

Reuze ballenbad

Reuzen ballenbad of iets meer verontrustend

Moet Nederland uit de Europese Unie stappen?

Vandaag presenteerde Geert Wilders zijn verkiezingsprogramma met als speerpunt dat Nederland uit de Europese Unie moet stappen.

Autisme

Wat is Autisme? En hoe kan ik dat herkennen?

Hoe wordt economie met ecologie de economie van de toekomst?

Is economische groei ook mogelijk met de ecologie als grondslag?

Wat is het verschil tussen een stedeling en een provinciaal?

Volgens kandidaat-raadslid van het CDA Joram Verstoep is iedereen die niet in Amsterdam woont een provinciale boer. Wat is het verschil tussen een stedeling en een provinciaal?

Nederlandse jongeren kunnen niet spellen

Het taalniveau van jongeren in Nederland daalt. Hoe komt dit? Hoe kunnen we er iets aan doen?

Heb jij alle gedichtjes al af?

Het is weer de tijd van het jaar dat iedereen druk bezig is met Sinterklaas. Maar hoe kun je dat het beste aanpakken?

De perfecte samenleving is maakbaar maar alleen op kleine schaal

Er is een samenleving mogelijk waarin iedereen gelijk, gezond en gelukkig is.

Alcohol bij Belgische jongeren

Het problematisch gebruik van belgische jongeren in kaart gebracht

Richtlijnen van een BHV verbanddoos

Ben je op zoek naar een geschikte BHV verbanddoos? Wat moet hier eigenlijk in zitten en wat wordt verplicht door de overheid?

Waarom komt er steeds meer ziekte, ellende en rampspoed voor in mijn directe omgeving?

Hoe is het te verklaren dat er iedere dag meer ziekte, ellende en rampspoed voorkomt in mijn directe omgeving?

Tot waar zijn wij verantwoordelijk voor vluchtelingen?

De afgelopen decennia heeft Nederland veel vluchtelingen opgevangen, tot waar zijn wij verantwoordelijk voor al deze vluchtelingen?

Hoogbegaafdheid: IQ test

Wat is een IQ test precies?