Hoogbegaafdheid: Vermoedelijk Hoogbegaafd, wat nu?


Publicatie datum:

Hoe bevestig je je vermoeden dat iemand hoogbegaafd is.

Gesponsorde koppelingen

In dit artikel geef ik een aantal tips en achtergrond informatie die je kunnen helpen om je vermoeden dat je kind, je partner of jijzelf Hoogbegaafd zijn te bevestigen. 

In dit stadium schakel je meestal nog geen psycholoog in om een IQ test te doen, wat kan je dan wel doen?

Voor lijstjes met kenmerken van Hoogbegaafdheid zie het Artikel: Hoogbegaafdheid: Hoe herken je het?

Het duurt bij de meeste mensen gemiddeld 2 jaar voor ze hun vermoeden dat hun kind of zijzelf Hoogbegaafd zijn luidop durven delen met hun omgeving.  Dit komt vooral door de angst voor kritiek of sarcasme.  De angst dat je weer een van die moeders bent die het hoog in haar bol heeft, die denkt dat haar kind beter is.

Je wilt dus met goede argumenten komen om jezelf en je omgeving te overtuigen dat de kans inderdaad bestaat.   Hier een aantal acties die je kan nemen om je hierbij te steunen:

Kennis vergaren over het onderwerp

Een van de eerste acties is het verzamelen van kennis.   Als het goed is ben je daar al volop mee bezig, anders zou je niet op deze pagina terecht gekomen zijn. 
Andere mogelijke bronnen zijn: Boeken, Internet pagina's van belangenorganisaties, Startpagina's, gesprek met bekenden die zelf Hoogbegaafd zijn of Hoogbegaafden in de familie hebben.

Boeken: o.a. Hoogbegaafd, Nou en? (Wendy Lammers van Toorenburg), Hoogbegaafd (Tessa Kieboom)

Belangenorganisaties: Mensa - vereniging Hoogbegaafde volwassenen, Pharos - vereniging van ouders voor hoogbegaafde kinderen, Plato, HIQ, Goochem, ....

 

Achtergrond onderzoek

Al is het nog steeds in bepaalde kringen omstreden, toch gaat men er meestal van uit dat Hoogbegaafdheid erfelijk bepaald is.

In je zoektocht naar bevestiging kan je bij je ouders of andere familieleden informeren of Hoogbegaafdheid voorkomt in de familie.  Soms bieden verhalen die reeds de ronde doen in je familie enige houvast.
Zo had mijn oma langs vaders kant me ooit verteld dat ze het vreselijk had gevonden op school.  Ze verstopte zich op de toiletten zodra ze op school aankwam.  Via mijn moeder kwam dan weer het verhaal hoe ze ooit straf gekregen had omdat ze de leerkracht verbeterd had, waarop haar vader reageerde dat ze die straf niet diende te maken en dit met school opnam.

Bovenstaande voorbeelden laten zien dat het niet enkel gaat om verhalen over succes of afgeronde studies en diploma's, vaak zijn juist de verhalen die verwijzen naar onderpresteren aanwijzingen dat er meer aan de hand is dan jij of je familie dachten.  Het onderwerp onderpresteren zal in een afzonderlijk artikel behandeld worden.

Bekijk ook je eigen (school) verleden in het licht van wat je ondertussen geleerd hebt over hoogbegaafdheid.

 

Internet IQ test

Een snelle manier om bevestiging te vinden voor mogelijke hoogbegaafdheid is het doen van een Internet IQ test.  Er zijn veel goede tests beschikbaar.
Omdat deze tests gebeuren zonder toezicht van een Psycholoog en men dus de boel zou kunnen bedriegen worden deze tests vaak niet aanvaard door officiele instanties.

Voor het doel dat we echter trachten te bereiken, namelijk bevestiging van eventuele hoogbegaafdheid, is dit de perfecte oplossing.

Wat te doen als je onderzoek je kind betreft:

Aangezien erfelijke factoren een rol spelen bij de hoogte van het IQ, zou je kunnen overwegen dat jij en/of je partner beiden een Internet IQ test doen om na te gaan of je idee dat je kind Hoogbegaafd is aannemelijk is.

 

Inbreng School

Op dit moment maakt het onderwerp Hoogbegaafdheid nog geen onderdeel uit van het lessenpakket voor leerkrachten, maak dus niet te vergissing om aan te nemen dat de leerkracht van je kind je kan vertellen of je kind al dan niet hoogbegaafd is.
Gezien het feit dat jij je in je zoektocht al goed ingelezen hebt in de materie, is de kans zelfs groot dat jij meer weet over dit onderwerp dan de school.
Heel soms heeft een school reeds ervaring met Hoogbegaafde kinderen en kunnen de leerkrachten die hierbij betrokken zijn geweest wel zinnige uitspraken doen, maar ga daar niet automatisch van uit.

 

IQ Test

In het artikel:  Hoogbegaafd: IQ test kan je meer informatie vinden over dit onderwerp.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 6
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie samenleving

Prada, budget of er tussen in?

Tips bij geboorte van een kind de kosten te besparen

Kindermishandeling

Globale informatie over kindermishandeling

De religieuze bril

Kijken door een religieuze bril als atheist zijnde.

Reuze ballenbad

Reuzen ballenbad of iets meer verontrustend

Peuters en eten, de ramp en de tips.

Waarom eten peuters niet altijd goed en wat kun je er aan doen?

Waar komt de paashaas vandaan?

Met pasen zie je vooral de paashaas huppelen met eieren,maar waar komt de paashaas nou eigenlijk vandaan.

Hoogbegaafdheid: Kind wel of niet testen?

Wat zijn de voor- en nadelen van testen

Wie kijkt er naar Big Brother?

Hoe is het gesteld met privacy in Nederland?

Loverboys op de moderne manier van werken

Loverboys en de moderne stijl van werken.

Leon de Winter

De bekende Nederlandse schrijver, columnist en filmproducent

Sociale isolement: hoe krijg je sociaal contact

Hoe kun je snel sociaal contact krijgen met andere mensen? Wat zijn de mogelijkheden om een sociaal isolement te doorbreken?

De perfecte samenleving is maakbaar maar alleen op kleine schaal

Er is een samenleving mogelijk waarin iedereen gelijk, gezond en gelukkig is.

Ouderafhankelijkheid versus kinderafhankelijkheid.

Kinderen zijn vanzelfsprekend afhankelijk van hun ouders, ouders worden langzaamaan weer afhankelijk van hun kinderen.

Communicatie

Wat is communicatie

Wintertijd en zomertijd

Het hoe en waarom van het verzetten van de klok.

Mens en mobieltje

Wat doet het mobieltje met mens en samenleving?

www.brandwonden.nl, Brandwonden stichting, brandwonden

Brandwonden stichting, geeft informatie over brandwonden, vraagt aandacht voor preventie, eerste hulp, behandeling en begeleiding van patiënten en onderzoek.

Adoptie [binnen- en buitenland]

De eisen van een adoptie in Nederland of in het buitenland

Is het streven naar autarkie, autarkisch wonen en qua energie autarkisch zijn goed?

Texel wil in 2030 op het gebied van energie in 2030 volledig autarkisch zijn, is dat goed?

La UNICEF jobs, United Nations Children’s Fund.

UNICEF komt op voor de rechten van alle kinderen, waar ook ter wereld.

De economische crisis van 2008

In dit artikel beschrijf ik de economische crisis van 2008.

Hans Christian Andersen

Over de sprookjesschrijver, Hans Christian Andersen.

is de jeugd van tegenwoordig echt zo rijk?

De jongeren van tegenwoordig hebben alles, maar zijn ze echt zo rijk of valt dat wel mee.

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Nationalisme een begripsbepaling

Een uitleg van de verschillen tussen nationalisme, nationaal besef, nationaal gevoel, objectief en subjectief nationalisme en oosters en westers nationalisme