Hoogbegaafdheid


Publicatie datum:

Wat is Hoogbegaafdheid? Een definitie, omschrijving en enkele kenmerken.

Gesponsorde koppelingen

Hoogbegaafdheid.  Een begrip dat allom bekend is en toch bestaan er nog steeds zo veel misvattingen over.

Bij de term hoogbegaafdheid denken we meteen aan:

  • wonderkinderen en genieen,
  • we verwachten succesvolle individuen die het gemaakt hebben in hun leven,
  • Leerlingen die hoge scores halen op school.

Maar komt dit overeen met de werkelijkheid?  

Wat is Hoogbegaafdheid eigenlijk?  Een definitie:

Iemand die Hoogbegaafd is haalt bij een IQ test (een test gebruikt om de intelligentie te meten) een score die hoger is dan 130.

Ter vergelijking: Het grootste deel van de bevolking heeft een IQ van 100.  Slechts 2,5 % scoort boven 130.
Aan de andere kant van de schaal vindt men 2,5% van de bevolking die onder de 70 scoort, we noemen deze groep zwakbegaafd.

Is iedereen met een Hoog IQ meteen ook hoogbegaafd?

Nee.  Men gaat er bij de term Hoogbegaafd van uit dat men niet enkel een hoge intelligentie dient te hebben, maar ook een hoge portie creativiteit en Motivatie dient te bezitten.
Waarbij creativiteit vooral verwijst naar oplossingsvermogen.

Zijn er factoren die de hoogbegaafdheid beinvloeden?

Het gezin, de school en vrienden oefenen grote invloed uit op het al dan niet hoogbegaafd zijn.  M.a.w. een kind kan enorm intelligent zijn, maar niet hoogbegaafd genoemd worden omdat zijn leefomgeving: school, gezin, vrienden hem/haar totaal niet aanmoedigen en juist verwachten dat het kind zich aanpast aan zijn omgeving.  Dit veroorzaakt een vermindering van motivatie en oefent op die manier dus invloed uit op het al dan niet hoogbegaafd zijn van het kind.

En uiteindelijk groeit dit kind op tot een volwassene die ondanks zijn/haar intelligentie het niet "gemaakt" heeft in het leven.  Waarschijnlijk vraagt deze persoon zich af wat er mis is met hem/haar.

Bestaat er een relatie tussen Hoogbegaafdheid en schoolresultaten?

Nee.  Maar al te vaak blijken hoogbegaafde kinderen niet naar verwachting te presteren op school.  Dit heeft te maken met verschillende factoren, waaronder:

  • Het sneller begrijpen van de aangeboden informatie en dus verlies aan interesse
  • Het niet nodig hebben van herhaling en automatisering, waardoor een kind al snel verveeld raakt indien het toch moet oefenen.
  • Het zich willen aanpassen aan de groep en niet willen opvallen
  • Andere oplossingen of strategieen bedenken en gebruiken die niet passen in wat de leerkracht van het kind verwacht.

Hoe herken je hoogbegaafdheid dan?

Duidelijk is dat deze kinderen/mensen vaak enorm snel denken, makkelijk het grote geheel zien, unieke oplossingen bedenken en vaak met existentiele onderwerpen bezig zijn.

Een voorbeeld:

Op een dag riep mijn 7-jarige dochter me en stelde me de vraag of ze wel wakker was?  Waarop ik reageerde dat ik hoopte van wel, gezien het feit waarmee ze bezig was.
Waarop de opmerking volgde:  Misschien dromen wij dit alles wel .... en als we doodgaan worden we wakker.

Een overzich met typische kenmerken en informatie over het herkennen van hoogbegaafdheid zal aangeboden worden in een vervolg artikel.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 6
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie samenleving

Kun je iedereen welvarend maken?

Zorgt volledige werkgelegenheid ervoor dat iedereen welvarend wordt?

Kinderen en echtscheiding

Tips voor ouders bij een (echt)scheiding. Waar kun je op letten om het voor kinderen zo draaglijk mogelijk te maken?

Blijven lezen met een leesbeperking!

Er zijn veel soorten leeshulpmiddelen op de markt verkrijgbaar. De groot letterboeken en braille boeken kennen we allemaal, maar er is meer!

Is die trouwring wel nodig?

Is het verplicht trouwringen uit te wisselen bij een huwelijk?

Opzegging van een arbeidsovereenkomst.

De regels over opzegging van een arbeidsovereenkomst.

Tips om op een positieve manier uw ergernissen te uiten en op te lossen.

Op een positieve manier kritiek uiten.

Eindhoven Airport blijft groeien

Het vliegveld in Eindhoven wordt steeds populairder. Kunnen we Eindhoven Airport al het tweede Schiphol noemen?

Generatiekloof?

Is er sprake van generatiekloof?

Staatshervorming

Een samenvatting van de laaste staatshervorming.

Zomerse zon

Zomerhitte

De kerstboom

Een van de tradities van Nederlanders met kerst is het opzetten van een kerstboom, maar dit is oorspronkelijk geen Nederlandse traditie.

is de jeugd van tegenwoordig echt zo rijk?

De jongeren van tegenwoordig hebben alles, maar zijn ze echt zo rijk of valt dat wel mee.

De rol van plagen in de ontwikkeling

Plagen blijkt een positieve invloed te hebben in de ontwikkeling van het kind.

Transportbedrijven geraakt door de crisis

De transportsector wordt hard geraakt door de economische crisis: weinig werk, winstdalingen en faillisementen.

Verliefd worden is zo gebeurt, maar hoe blijf je verliefd? (deel 3)

De vonk van de liefde zet je makkelijk in lichter laaien maar hoe hou je het liefdesvuur brandend?

Wat is de zin van het menselijk leven.

Een bijzonder experiment in de zoektocht naar de zin van het menselijke leven.

De geschiedenis van Vaderdag

Vaderdag is een nationale feestdag tot eer van vaders en het vaderschap. Op deze dag worden vaders in het zonnetje gezet.

Hoeveel vluchtelingen en asielzoekers kunnen we opnemen in Nederland?

De discussie over vluchtelingen en asielzoekers is in volle gang, de meest gehoorde vraag is; hoeveel vluchtelingen en asielzoekers kan Nederland opnemen?

Groepen, hoe werkt het theoretisch gezien

Groepsdynamica in de theorie

De Nederlandse grondwet als symbool voor nationale eenheid in Nederland

in dit artikel wordt ingegaan op de discussie of de nederlandse grondwet een goed symbool is voor de nederlandse eenheid.

Drama Apeldoorn op koningendag

Drama Apeldoorn op koningendag

Klap van de Molen

Duurzaam bezig zijn, is hot! Maar is alles wel zo duurzaam als wordt geclaimd?

Autisme

Wat is Autisme? En hoe kan ik dat herkennen?

Pubers: Hoe ga je met ze om? (Of: Hoe gaan ze met jou om?)

Puberperikelen

Waarom zijn we moreel verplicht de Syrische vluchtelingen te helpen?

Er komt steeds meer weerstand tegen het toelaten van steeds meer vluchtelingen maar waarom zijn we moreel verplicht de Syrische vluchtelingen te helpen?