Hoogbegaafdheid


Publicatie datum:

Wat is Hoogbegaafdheid? Een definitie, omschrijving en enkele kenmerken.

Gesponsorde koppelingen

Hoogbegaafdheid.  Een begrip dat allom bekend is en toch bestaan er nog steeds zo veel misvattingen over.

Bij de term hoogbegaafdheid denken we meteen aan:

  • wonderkinderen en genieen,
  • we verwachten succesvolle individuen die het gemaakt hebben in hun leven,
  • Leerlingen die hoge scores halen op school.

Maar komt dit overeen met de werkelijkheid?  

Wat is Hoogbegaafdheid eigenlijk?  Een definitie:

Iemand die Hoogbegaafd is haalt bij een IQ test (een test gebruikt om de intelligentie te meten) een score die hoger is dan 130.

Ter vergelijking: Het grootste deel van de bevolking heeft een IQ van 100.  Slechts 2,5 % scoort boven 130.
Aan de andere kant van de schaal vindt men 2,5% van de bevolking die onder de 70 scoort, we noemen deze groep zwakbegaafd.

Is iedereen met een Hoog IQ meteen ook hoogbegaafd?

Nee.  Men gaat er bij de term Hoogbegaafd van uit dat men niet enkel een hoge intelligentie dient te hebben, maar ook een hoge portie creativiteit en Motivatie dient te bezitten.
Waarbij creativiteit vooral verwijst naar oplossingsvermogen.

Zijn er factoren die de hoogbegaafdheid beinvloeden?

Het gezin, de school en vrienden oefenen grote invloed uit op het al dan niet hoogbegaafd zijn.  M.a.w. een kind kan enorm intelligent zijn, maar niet hoogbegaafd genoemd worden omdat zijn leefomgeving: school, gezin, vrienden hem/haar totaal niet aanmoedigen en juist verwachten dat het kind zich aanpast aan zijn omgeving.  Dit veroorzaakt een vermindering van motivatie en oefent op die manier dus invloed uit op het al dan niet hoogbegaafd zijn van het kind.

En uiteindelijk groeit dit kind op tot een volwassene die ondanks zijn/haar intelligentie het niet "gemaakt" heeft in het leven.  Waarschijnlijk vraagt deze persoon zich af wat er mis is met hem/haar.

Bestaat er een relatie tussen Hoogbegaafdheid en schoolresultaten?

Nee.  Maar al te vaak blijken hoogbegaafde kinderen niet naar verwachting te presteren op school.  Dit heeft te maken met verschillende factoren, waaronder:

  • Het sneller begrijpen van de aangeboden informatie en dus verlies aan interesse
  • Het niet nodig hebben van herhaling en automatisering, waardoor een kind al snel verveeld raakt indien het toch moet oefenen.
  • Het zich willen aanpassen aan de groep en niet willen opvallen
  • Andere oplossingen of strategieen bedenken en gebruiken die niet passen in wat de leerkracht van het kind verwacht.

Hoe herken je hoogbegaafdheid dan?

Duidelijk is dat deze kinderen/mensen vaak enorm snel denken, makkelijk het grote geheel zien, unieke oplossingen bedenken en vaak met existentiele onderwerpen bezig zijn.

Een voorbeeld:

Op een dag riep mijn 7-jarige dochter me en stelde me de vraag of ze wel wakker was?  Waarop ik reageerde dat ik hoopte van wel, gezien het feit waarmee ze bezig was.
Waarop de opmerking volgde:  Misschien dromen wij dit alles wel .... en als we doodgaan worden we wakker.

Een overzich met typische kenmerken en informatie over het herkennen van hoogbegaafdheid zal aangeboden worden in een vervolg artikel.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 6
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie samenleving

Nationalisme een begripsbepaling

Een uitleg van de verschillen tussen nationalisme, nationaal besef, nationaal gevoel, objectief en subjectief nationalisme en oosters en westers nationalisme

Gevolgen van illegale onder(ver)huur.

Gevolgen van illegale onder(ver)huur voor de huurder.

Karl Marx

Een beschrijving van het leven van Marx en zijn utopie het communisme

Hoe versier je een mooie vrouw?

Je ziet een mooie vrouw en je wilt haar versieren, hoe pak je dat aan?

De schrik van elke ouder: Je kind in de criminaliteit.

Ouders waarvan de kinderen het criminele pad op gaan zouden hun recht op kinderbijslag gaan verliezen met behulp van een nieuwe wet.

Met hangjongeren naar de top, met hangjeugd naar de top

Lees hier de beste manier om met hangjongeren aan de top te komen.

Passief meeroken

Gevolgen van passief meeroken

Recht op zelfverdediging

Mag je iemand doodschieten in Nederland uit noodweer?

Weg met de monarchie, leve de republiek

De monarchie is een achterhaald instituut. Er is maar één reden waarom hij nog wordt gedoogd.

Koninginnedag

De geschiedenis van koninginnedag tot aan vandaag

Makkelijk en snel zelf verhuizen

Verhuizen naar de nieuwe woning kan je prima zelf regelen. Zo kan je tijdens de verhuzing veel geld besparen.

Minder alcoholische drankjes

Redenen om minder alcoholische drankjes te drinken

Carnaval de oorsprong van een volksfeest

Waar komt het feest dat we tegenwoordig vol enthousiasme vieren eigenlijk vandaan?

Waarom komt er steeds meer ziekte, ellende en rampspoed voor in mijn directe omgeving?

Hoe is het te verklaren dat er iedere dag meer ziekte, ellende en rampspoed voorkomt in mijn directe omgeving?

De geschiedenis van McDonald's en Ronald McDonald Kinderfonds Nederland

Het meest populaire fastfoodketen ter wereld

Burgerschapsvorming

beschouwing van de vraag: Heeft het vak burgerschapsvorming een toevoegende waarde als het gaat om de ontwikkeling van kinderen tot goede liberale burgers?

Hoe kunnen we leven in vrede en welk bestuursvorm hoort daarbij?

Ondanks dat de mens steeds slimmer wordt lijkt vrede onmogelijk, hoe komt dat en is er een staatsvorm die waarbij wel wereldvrede mogelijk is.

Wat militairvrouwen niet willen horen

Een stukje met humoristische ondertoon over de opmerkingen die militairvrouwen regelmatig te horen krijgen.

Positieve uitwerkingen van plagen op de ontwikkeling van het kind

Veel kinderen worden geplaagd of gepest,hoewel velen denken dat dit een negatieve uitwerking heeft op de toekomst van het kind zijn er ook veel bewijzen dat er juist positieve effecten zijn van plagen op de ontwikkeling van het kind.

Het gilet is helemaal terug en hipper dan ooit, vandaar deze tips.

Hoe is het gilet eigenlijk ontstaan en waar moet je op letten tijdens het dragen. Na het lezen van dit artikel kom jij altijd goed voor de dag.

De rol van vrienden, school en broers en zussen bij criminaliteit

In dit artikel wordt ingegaan op de rol van vrienden, school en broers en zussen bij de ontwikkeling van criminaliteit

Communiceren met een groep kinderen, het geven van instructies.

Altijd al willen weten hoe je een groep kinderen op de juiste manier aan het werk krijgt?

Hoe maken we Nederland weer voor de Nederlanders?

Steeds meer mensen roepen het vandaag de dag, “Nederland voor de Nederlanders” maar hoe maken we Nederland weer voor de Nederlanders?

Hoe gaan oplichters te werk?

Steeds meer mensen worden slachtoffer van oplichters maar hoe gaan oplichters te werk?

Waarden en normen leren

Leren van waarden en normen