Hoogbegaafdheid


Publicatie datum:

Wat is Hoogbegaafdheid? Een definitie, omschrijving en enkele kenmerken.

Gesponsorde koppelingen

Hoogbegaafdheid.  Een begrip dat allom bekend is en toch bestaan er nog steeds zo veel misvattingen over.

Bij de term hoogbegaafdheid denken we meteen aan:

  • wonderkinderen en genieen,
  • we verwachten succesvolle individuen die het gemaakt hebben in hun leven,
  • Leerlingen die hoge scores halen op school.

Maar komt dit overeen met de werkelijkheid?  

Wat is Hoogbegaafdheid eigenlijk?  Een definitie:

Iemand die Hoogbegaafd is haalt bij een IQ test (een test gebruikt om de intelligentie te meten) een score die hoger is dan 130.

Ter vergelijking: Het grootste deel van de bevolking heeft een IQ van 100.  Slechts 2,5 % scoort boven 130.
Aan de andere kant van de schaal vindt men 2,5% van de bevolking die onder de 70 scoort, we noemen deze groep zwakbegaafd.

Is iedereen met een Hoog IQ meteen ook hoogbegaafd?

Nee.  Men gaat er bij de term Hoogbegaafd van uit dat men niet enkel een hoge intelligentie dient te hebben, maar ook een hoge portie creativiteit en Motivatie dient te bezitten.
Waarbij creativiteit vooral verwijst naar oplossingsvermogen.

Zijn er factoren die de hoogbegaafdheid beinvloeden?

Het gezin, de school en vrienden oefenen grote invloed uit op het al dan niet hoogbegaafd zijn.  M.a.w. een kind kan enorm intelligent zijn, maar niet hoogbegaafd genoemd worden omdat zijn leefomgeving: school, gezin, vrienden hem/haar totaal niet aanmoedigen en juist verwachten dat het kind zich aanpast aan zijn omgeving.  Dit veroorzaakt een vermindering van motivatie en oefent op die manier dus invloed uit op het al dan niet hoogbegaafd zijn van het kind.

En uiteindelijk groeit dit kind op tot een volwassene die ondanks zijn/haar intelligentie het niet "gemaakt" heeft in het leven.  Waarschijnlijk vraagt deze persoon zich af wat er mis is met hem/haar.

Bestaat er een relatie tussen Hoogbegaafdheid en schoolresultaten?

Nee.  Maar al te vaak blijken hoogbegaafde kinderen niet naar verwachting te presteren op school.  Dit heeft te maken met verschillende factoren, waaronder:

  • Het sneller begrijpen van de aangeboden informatie en dus verlies aan interesse
  • Het niet nodig hebben van herhaling en automatisering, waardoor een kind al snel verveeld raakt indien het toch moet oefenen.
  • Het zich willen aanpassen aan de groep en niet willen opvallen
  • Andere oplossingen of strategieen bedenken en gebruiken die niet passen in wat de leerkracht van het kind verwacht.

Hoe herken je hoogbegaafdheid dan?

Duidelijk is dat deze kinderen/mensen vaak enorm snel denken, makkelijk het grote geheel zien, unieke oplossingen bedenken en vaak met existentiele onderwerpen bezig zijn.

Een voorbeeld:

Op een dag riep mijn 7-jarige dochter me en stelde me de vraag of ze wel wakker was?  Waarop ik reageerde dat ik hoopte van wel, gezien het feit waarmee ze bezig was.
Waarop de opmerking volgde:  Misschien dromen wij dit alles wel .... en als we doodgaan worden we wakker.

Een overzich met typische kenmerken en informatie over het herkennen van hoogbegaafdheid zal aangeboden worden in een vervolg artikel.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 6
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie samenleving

Waarom kiezen voor de subcultuur hiphop?

Dit is het laatste artikel in mijn reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel vertelt ik iets over de principes binnen deze subcultuur, waarom je voor deze subcultuur kunt kiezen en eventuele risico's.

De menselijke factor in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

P.P.P. staat voor People, Planet en Profit in het M.V.O. Wat betekend M.V.O. voor People of te wel, voor mensen.

Is het streven naar autarkie, autarkisch wonen en qua energie autarkisch zijn goed?

Texel wil in 2030 op het gebied van energie in 2030 volledig autarkisch zijn, is dat goed?

Toename verkoop van gouden sieraden in pandjeshuizen

Verkopen van je spullen

De echte werkelijkheid

Een uitleg en verdere uitwerking van Plato's allegorie van de grot.

Waarom is er opeens zo'n hetze vanwege Zwarte Piet?

Sinds een paar jaar laait rond Sinterklaas de discussie over Zwarte Piet op, dit jaar zelfs met gewelddadige gevolgen. Waarom is er opeens zo'n hetze vanwege Zwarte Piet?

Alcohol bij Belgische jongeren

Het problematisch gebruik van belgische jongeren in kaart gebracht

Hoe wordt economie met ecologie de economie van de toekomst?

Is economische groei ook mogelijk met de ecologie als grondslag?

Een historisch perspectief op lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken hoe het fenomeen lynchen (het eigenhandig mishandelen of vermoorden van potentiële daders door burgers) zich door de jaren heen in Mexico heeft ontwikkeld

Waarom een Dag van Eenheid?

Internationale beweging Humanity's Team vraagt de VN een Dag van Eenheid uit te roepen

Waarom haten mensen andere mensen en doden extremistische moslims zelfs andere moslims?

Het lijkt wel of momenteel de haat regeert in onze wereld. Hoe komt het dat mensen andere mensen haten?

Wie maakt de daklozenkrant en hoe werkt de daklozenkrant?

Af en toe staat ergens een dakloze die je een daklozenkrant probeert te verkopen, wie maakt die en waar gaat het geld naartoe?

Hoezo trouw?

De trouw verdwijnt uit onze maatschappij. Is dat wel zo goed?

Levenslang in de Gevangenis

Levenslange Straf, Levenslange Opsluiting, Life Sentence, Life Imprisonment, Lifelong Incarceration of Life Incarceration

Wie kijkt er naar Big Brother?

Hoe is het gesteld met privacy in Nederland?

Mijn koninkrijk

Google als nieuwe leerschool

Carnaval de oorsprong van een volksfeest

Waar komt het feest dat we tegenwoordig vol enthousiasme vieren eigenlijk vandaan?

Is een clown eigenlijk nog wel grappig?

In een Parijs woedt een ware clown terreur, maar ook hier zijn clowns niet allemaal meer om te lachen.

Bezwaarschrift voor mijn boete

Bezwaarschrift schrijven voor mijn boete

Jongeren en jeugddelinquentie

Er zijn twee soorten van jeugddelinquentie waar jongeren te maken mee kunnen krijgen; de tijdelijke en de langdurige. Daarnaast zijn er jongeren die niet te maken krijgen met jeugddelinquentie.

De verloedering van de samenleving is een veelvoorkomend topic.

Het artikel gaat over een veelvoorkomend topic.

De invloed van sociale relaties op risicogedrag

in dit artikel wordt de invloed van sociale relaties op risicogedrag besproken

Richtlijnen van een BHV verbanddoos

Ben je op zoek naar een geschikte BHV verbanddoos? Wat moet hier eigenlijk in zitten en wat wordt verplicht door de overheid?

A.S.P.C.A.Dierenbescherming in Amerika.

A.S.P.C.A.Dierenbescherming in Amerika

Waarom plegen jonge Eskimo’s steeds vaker euthanasie?

Vroeger kozen alleen oude Eskimo’s voor euthanasie door bevriezing, waarom kiezen tegenwoordig jonge Eskimo’s steeds vaker voor euthanasie?