Internationale afspraken klimaat


Publicatie datum:

Artikel over internationale afspraken op het gebied van klimaatverandering.

Gesponsorde koppelingen

Sinds wetenschappers hebben ontdekt dat de aarde geleidelijk opwarmt zijn verschillende landen en instanties al bezig om te zien of het kwaad kan. Toen duidelijk werd dat door het smelten van landijs het zeewaterniveau omhoog kon gaan en veel kustregio’s in de problemen zouden komen werd er hard nagedacht door mensen of ze dat zouden kunnen voorkomen.

Klimaatverdrag:

In 1992 werd in Rio de Janeiro tijdens de ‘Earth Summit’ onder de verantwoordelijkheid van de VN een verdrag afgesloten om klimaatverandering tegen te gaan. Het verdrag hield in dat landen de uitstoot van broeikasgassen moesten tegengaan om zo snelle klimaatverandering te voorkomen. Het uiteindelijke doel was dat menselijke invloeden op het klimaat tot een minimum zouden worden gebracht.

De landen die het verdrag hebben ondertekend zijn te verdelen over twee groepen, de annex 1 en annex 2 landen. In de groep van de annex 1 landen zitten geïndustrialiseerde landen, zoals bijvoorbeeld de VS en ook Nederland.

De annex 1 landen zijn verplicht eens in de 15 maanden een rapport inleveren van hoeveel ze de CO2 uitstoot hebben teruggebracht. Dat rapport moet voldoen aan de richtlijnen van de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) en uit tabellen en schattingsmethoden. het doel van de annex 1 landen was voor 2000 de uitstoot van broeikasgassen terugbrengen naar het niveau van 1990. Dit is echter bij de meeste landen niet gelukt. De annex 2 landen hebben minder verplichtingen, want zij hoeven bijvoorbeeld geen emissiereducties door te voeren. 

Het belangrijkste orgaan binnen het verdrag is het COP, ook wel ‘conference of parties’. In dit orgaan overleggen de partijen binnen het verdrag jaarlijks tijdens een conventie (klimaattop) over hoeveel voortgang er is geboekt. Het COP heeft de verantwoordelijkheid om landen gemotiveerd te houden om internationale afspraken na te komen. Binnen het COP zijn nog twee "subsidiary bodies" ingesteld en er is ook een secretariaat in Bonn.

Klimaattop Kyoto:

In 1997 werd er in de Japanse stad Kyoto een klimaattop georganiseerd. Wat deze klimaattop bijzonder maakt is dat op deze klimaattop het Kyoto-protocol werd opgesteld. Het Kyoto-protocol was de eerste vergaande afspraak van de industrie landen (annex 1 landen) om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en weer op het niveau van 1990 te krijgen. Ook bijzonder aan het Kyoto-protocol is dat zelfs de landen die het verdrag niet hadden geaccepteerd vaak toch wat deden aan de uitstoot van broeikasgassen. 

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

De oorsprong van Stichting De Kringen

Hoe uit een verdrietig initiatief een mooie stichting ontstond.

Inburgeren: Een kans of een barrière?

Een essay over inburgeren in Nederland

Hoogbegaafdheid: Kind wel of niet testen?

Wat zijn de voor- en nadelen van testen

Top van het bedrijfsleven

VNO voorzitter Wientjes denkt dat er meer topmensen in de politiek nodig zijn.

Heb jij alle gedichtjes al af?

Het is weer de tijd van het jaar dat iedereen druk bezig is met Sinterklaas. Maar hoe kun je dat het beste aanpakken?

Waarom Afrika het kan

Ontwikkelingsproblemen zijn op te lossen.

Hoogbegaafdheid: Vermoedelijk Hoogbegaafd, wat nu?

Hoe bevestig je je vermoeden dat iemand hoogbegaafd is.

De geschiedenis van het joodse volk in vogelvlucht.

Het allereerste begin...lees alles over Abraham, Jakob, Jozef en Mozes

Wat is er mis met het communisme?

Als je de westerse media moet geloven zijn communisten allemaal boeven, wat is er mis met het communisme?

Mermaids

Mermaids is vertaald in het Nederlands Zeemeerminnen

Mensenrechten en het ontstaan van het Klassiek liberalisme

De mensenrechten ontleedt.

Wat staat er vandaag op mijn Facebook pagina d.d. 2014-12-27?

Facebook is het belangrijkste communicatiekanaal van deze tijd, wat staat er vandaag op mijn Facebook pagina.

Is een clown eigenlijk nog wel grappig?

In een Parijs woedt een ware clown terreur, maar ook hier zijn clowns niet allemaal meer om te lachen.

Is de numerieke identiteit de oplossing voor etnische discriminatie?

Hoe zou het zijn als we geen naam zouden hebben maar een numerieke identiteit?

Het plan van de overheid om vettaks in te voeren

Een betoog over het vettaks-plan van de overheid

Virtuele schandpalen

Een essay over de verticale en horizontale bescherming van de burger tegen zijn mogelijke vogelvrijverklaring door internet

Pleegzorg, wanneer het thuis misloopt!

pleegzorg : pleegouders die de armen kinderen een nieuwe thuis geven.

Waarom worden de meeste verkrachtingen niet gerapporteerd bij de politie.

Op een foto zag ik vandaag dat maar 5% van alle verkrachtingen wordt gerapporteerd bij de politie.

Geothermische energie

Geschiedenis van geothermische enrgie

Weg met koning Willem Alexander, leve koningin Maxima

Het koningshuis is een volledig achterhaalt feodaal instituut, de enige reden dat het mag blijven is Maxima.

Provinciale Staten Verkiezingen

korte uitleg over wat de provinciale verkiezingen zijn

De Zeven Wereldwonderen

Alle zeven wereldwonderen op een rijtje

Worden we permanent ongelukkig door de media?

De aanhoudende stroom vreselijke media berichten vergiftigt langzaam maar zeker ons leven.

De geschiedenis van Walt Disney

Iedereen kent wel een of meerdere films van Disney. Maar wie was nou de man achter deze films?

Kleding en taal binnen de subcultuur hiphop

Dit is het 3e artikel in een reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel schrijf ik iets over de kleding en taal binnen deze subcultuur.