Internationale rechtsvergelijkingen


Publicatie datum:

Internationale rechtsvergelijkingen, waarin verscheelt Amerika nou met de rest van de wereld ?

Gesponsorde koppelingen

Het amerikaanse tv-station Court TV zendt dagelijks echte rechtszaken uit. Ook zware misdrijven worden met alle details en getuigenverhoren vertoond; iedereen is in beeld, ook de verdachte. Dat is even wat anders dan het tv-programma De Rijdende Rechter waarin rechter Frank Visser uitspraak doet in allerlei burenruzies zoals een overhangende boom of een te hoge schutting.

In Nigeria kan een vrouw die overspel pleegt ter dood worden veroordeeld door steniging. Nigeria is dan ook geen rechtsstaat. In Nederland zijn zo’n uitspraak en zo’n straf niet mogelijk Maar ook tussen landen die beide een rechtsstaat hebben, bestaan er verschillen.

In de VS heeft de president een sterke machtspositie. Een voorbeeld. In 2007 wilde de Amerikaanse president Bush 21.500 extra militairen sturen naar Irak. Veel steun voor zijn Irak-beleid had Bush op dat moment niet meer. De Democraten, die sinds kort een meerderheid hadden in het Amerikaanse Congres, waren tegen het sturen van extra troepen, evenals het overgrote deel van het Amerikaanse volk. Maar omdat Bush zijn presidentiele vetorecht kon gebruiken, kon hij het Congres echter omzeilen. In Nederland is de macht van de minister-president en zijn ministers veel beperkter. Bij ons zijn de ministers verantwoordelijk voor het beleid, maar zij moeten wel bij belangrijke besluiten, vooraf of achteraf, toestemming van het parlement krijgen. Zo zijn er heftige discussies in de Tweede Kamer gevoerd voordat er militairen naar Uruzgan in Afghanistan werden gestuurd.

 

De onafhankelijkheid van rechters

We beperken onze vergelijking hier tot de positie van rechters van de Hoge Raad, in Amerika Hooggerechtshof (Supreme Court) genoemd. Bij het Amerikaanse Hooggerechtshof worden de negen rechters op politieke gronden benoemd. President Bush heeft bijvoorbeeld in zijn laatste ambtstermijn drie nieuwe rechters voor het leven benoemd waardoor dit rechtscollege gedurende een lange periode een conservatieve stempel zal hebben. Rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof hebben als taak om alle Amerikaanse wetgeving, zowel van de staten als van de federale overheid, te toetsen aan de Amerikaanse grondwet. Daarmee heeft dit rechtscollege een beslissende stem in tal van burgerrechtenkwesties. De Amerikaanse rechters zijn daar ook veel bekender en geven in de media openlijk hun mening over allerlei kwesties als homoseksualiteit. In Nederland benoemt de koning of koningin formeel de raadsheren van de Hoge Raad, op voordracht van de Tweede Kamer. Zij worden benoemd voor het leven, wat in de praktijk tot hun zeventigste jaar betekent. Bij hun benoeming moeten ze langs de koning(in) om de eed af te leggen. In feite doet de Hoge Raad altijd zelf een voordracht als er een nieuwe raadsheer nodig is. De Tweede Kamer en de ministers nemen die voordracht vrijwel altijd blindelings over. De hoge Raad in Nederland heeft alleen de bevoegdheid om rechtszaken in cassatie te behandelen. Als er in de samenleving een lastige discussie plaatsvindt, geeft de Hoge Raad daar niet ongevraagd een oordeel over, maar alleen als zij hierover een zaak te behandelen krijgt.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Hoezo trouw?

De trouw verdwijnt uit onze maatschappij. Is dat wel zo goed?

Waarom kost een vluchteling ons niets maar verdienen we er geld aan?

Heel veel mensen mopperen dat vluchtelingen ons alleen maar geldkosten maar dit is niet zo, ze kosten ons niets en we verdienen er zelfs geld aan.

Waarom rampenfilms me zo fascineren.

Rampenfilms fascineren me al mijn hele leven, maar toen na 11 september 2001 en andere rampen in de wereld de fictie werkelijkheid leek te zijn geworden voelde dit behoorlijk bizar.

De rol van plagen in de ontwikkeling

Plagen blijkt een positieve invloed te hebben in de ontwikkeling van het kind.

Pesten en wat de gevolgen kunnen zijn

Pesten kan grote gevolgen hebben,

Windenergie, windkracht, gratis groene stroom

Steeds meer nieuwe maar ook verbeterde oude vindingen zorgen voor gratis windenergie voor iedereen.

Staatshervorming

Een samenvatting van de laaste staatshervorming.

Communiceren met een groep kinderen, het geven van instructies.

Altijd al willen weten hoe je een groep kinderen op de juiste manier aan het werk krijgt?

Verliefd worden is makkelijk, het moeilijkste is verliefd blijven (deel 1)

Iedereen kent het gevoel, vlinders in je buik en je ziet de wereld door een roze bril. Maar hoe houd je dat gevoel vast.

Justitiële interventies

Op het gebied van justitiële interventies bevinden we ons in een lastige, maar fascinerende periode.

Verengelsing

Een artikel over een relevant probleemonderwerp binnen de Nederlandse samenleving. Verengelsing.

Tips om op een positieve manier uw ergernissen te uiten en op te lossen.

Op een positieve manier kritiek uiten.

De opkomst van de FBI

Het ontstaan van het beruchte elitecorps van de Amerikaanse overheid.

Profilers

Het werk van een profiler,overgewaaid uit de VS, is meer een kunst dan een vak

Ouderafhankelijkheid versus kinderafhankelijkheid.

Kinderen zijn vanzelfsprekend afhankelijk van hun ouders, ouders worden langzaamaan weer afhankelijk van hun kinderen.

Hoezo een druk leven, we hebben tijd genoeg.

Iedereen roept dat hij-zij het zo druk heeft maar is dat wel zo.

Bestaan er nog echte Samurai vrouwen?

Bestaan er nog steeds echte Japanse vrouwelijke krijgers of Samurai vrouwen?

Als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

De Jihad is een eeuwigdurende strijd die we nooit gaan winnen dus zeg ik, als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

Goedkope stroom door kernfusie

Is kernfusie de oneindige en goedkope energiebron van de toekomst.

Help we krijgen een gezinsvoogd

wat houdt het hebben van een gezinsvoogd in

Ost Deutschland

Oost Duitsland is hernoemd als; Het Voormalig Oostelijk Grond-Gebied van Duitsland

Help! Mijn vriendin is Koreaanse!

Koreaanse traditie en trouwen met een 'Westerling'

Hoe kun je gehandicapte weeskinderen in India helpen?

Door de armoede in India zijn ouders soms genoodzaakt om hun gehandicapte kind ten vondeling te leggen. Hoe kun je deze gehandicapte weeskinderen helpen?

Hoe kunnen we leven in vrede en welk bestuursvorm hoort daarbij?

Ondanks dat de mens steeds slimmer wordt lijkt vrede onmogelijk, hoe komt dat en is er een staatsvorm die waarbij wel wereldvrede mogelijk is.

Los Gitanos

De oorsprong van de Zigeuners.