Kindermishandeling


Publicatie datum:

Globale informatie over kindermishandeling

Gesponsorde koppelingen

Ouders en andere verzorgers mishandelen soms (opzettelijk of niet) hun kinderen die ze eigenlijk juist moeten opvoeden. Of de ouder nou een kind mishandelt door een mentale aandoening, drugsgebruik of omdat ze niet goed kunnen aanpassen, mishandelde kinderen dragen de leed en pijn totdat ze volwassenen worden, met alle gevolgen van dien.

Er zijn vier primaire soorten van kindermishandeling: fysieke mishandeling, seksuele mishandeling, emotionele mishandeling en verwaarlozing. Terwijl fysieke en seksuele mishandelingen de meeste aandacht krijgen omdat ze het meest shockerend zijn, verwaarlozing is het meest gewone die er is, die voor ongeveer 60% van alle gevallen van kindermishandeling in zijn rekening neemt.

 

Oorzaken van kindermishandeling

Waarom zou iemand een onschuldig kind willen mishandelen? Wat voor ‘type' persoon mishandelt een kind? Niet alle gevallen van kindermishandeling is opzettelijk of voorgenomen. Allerlei factoren kunnen redenen zijn waarom ouders of verzorgers hun kinderen mishandelen:

1. Stress waarbij stress bij het verzorgen van kinderen of stress door kinderen met handicap, kinderen met speciale behoeften en moeilijk gedrag.

2. Gebrek aan verzorgingsvaardigheden die nodig zijn voor de kinderen

3. Onvolwassenheid: een onevenredig aantal ouders die hun kinderen mishandelen zijn tieners

4. Moeite om boosheid en woede te beheersen

5. Zelf mishandeld worden tijdens hun kinderjaren

6. Isolatie van de familie of gemeenschap

7. Fysieke of mentale aandoeningen zoals depressie en bezorgdheid

8. Drugs- of alcoholgebruik

9. Persoonlijke problemen zoals relatieproblemen, werkloosheid of geldproblemen

 

Niemand heeft kunnen voorspellen welk van de bovengenoemde factoren iemand ertoe kan brengen tot het mishandelen van zijn of haar kinderen. Een belangrijke factor is dat mishandeling plaatsvindt tussen generaties. Mensen die tijdens hun kinderjaren mishandeld zijn, hebben een grote kans dat ze zelf hun kinderen zullen mishandelen. Veel vormen van kindermishandeling kunnen ook voortkomen uit onwetendheid.

 

Emotionele gevolgen van kindermishandeling

Kindermishandeling heeft een emotionele vorm maar alle types hebben een impact op de emtoies van alle slachtoffers. Deze effecten zijn:

1. Weinig zelfvertrouwen

2. Depressie en bezorgdheid

3. Aggressief gedrag / problemen met boosheid en woede

4. Relatieproblemen

5. Vervreemding en teruggetrokkenheid

6. Persoonlijkheidsstornissen

7. Aanhankelijkheid

8. Flashbacks en nachtmerries

 

Efeecten op gedrag

Kinderen die mishandeld worden, hebben een grote kans dat ze straks worden aangehouden wanneer ze tieners of volwassenen worden. Een grote percentage van gevangenen in Amerikaanse gevangenissen waren mishandeld tijdens hun kinderjaren. Een uit drie mishandelde of verwaarloosde kinderen zullen opgroeien tot ouders die hun kinderen zullen mishandelen.

Gevolgen op gedrag zijn:

1. Problemen op school en werk

2. Prostitutie

3. Vroege zwangerschap (zwangerschap tijdens tienerjaren)

4. Zelfmoordpogingen

5. Criminele of antisociale gedrag

6. Eetstoornissen

7. Alcohol- en drugsgebruik

8. Mishandeling gericht op echtgenoten (in relaties)

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 56
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

De oorsprong van Stichting De Kringen

Hoe uit een verdrietig initiatief een mooie stichting ontstond.

De opkomst van de FBI

Het ontstaan van het beruchte elitecorps van de Amerikaanse overheid.

Meditatie en gezondheid

Meditatie in het algemeen

Ernesto 'Che' Guevara

Che Guevara in de Westerse wereld

Waarom plegen steeds meer jongeren zelfmoord?

Zelfdoding wordt doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren, waarom plegen steeds meer jongeren zelfmoord?

Homohuwelijk

Hoe gewoon het homohuwelijk is in vergelijking tot het heterohuwelijk.

Het belang van taal

Om verschillende redenen is taal belangrijk genoeg om er voortdurend alert op te zijn bij het gebruik ervan. Een eigentijds voorbeeld van een steeds toenemende verloedering is het gebruik van naar...toe waar dit gebruik altijd en zonder uitzondering vervangbaar is door een juist geplaatst werkwoord.

Wat is er mooi aan een massa evenement?

Wat is er mooi aan een fietstoertocht met 15.000 deelnemers of een wandelvierdaagse met 46.000 deelnemers?

Is de nationaal sociale politiek het beste voor het Nederlandse volk?

In deze onzekere tijden rijst bij veel mensen de vraag, of de nationaal sociale politiek het beste is voor het Nederlandse volk?

Betoog: Pesten moet strafbaar worden gesteld

Een betoog waarin argumenten worden gegeven om het samenlevingsprobleem genaamd pesten strafbaar te maken

Profilers

Het werk van een profiler,overgewaaid uit de VS, is meer een kunst dan een vak

Het plan van de overheid om vettaks in te voeren

Een betoog over het vettaks-plan van de overheid

Kun je ontslagen worden door een privébericht op Facebook?

Je zet uit frustratie een negatief privé bericht over een collega op je afgesloten Facebook account, kan dit je ontslag tot gevolg hebben?

Hoe wordt je lid van de Illuminati?

Steeds meer mensen zijn bang voor de Illuminati. De oplossing is echter simpel. Lid worden van de Illuminati. Lees hier hoe je lid wordt van de Illuminati?

Alleenstaande ouders in de bijstand

ouders in de bijstand

Hechte vriendschap

Tekst over hechte vriendschap en de bijhorende liefde

Kinderen en echtscheiding

Tips voor ouders bij een (echt)scheiding. Waar kun je op letten om het voor kinderen zo draaglijk mogelijk te maken?

Kinderhuwelijk

Onze cultuur kent dit verschijnsel niet, maar in veel culturen wordt dit als normaal beschouwd

God sterft uit

De invloeden van het christendom nemen af. Steeds minder jongeren voelen zich nog aangetrokken tot de kerk.

Waarom moet de consument steeds meer verleid worden? (ten koste van het milieu)

Steeds meer milieuvriendelijk producten wijken voor meer vervuilende producten die de consument meer verleiden.

Geduldig zijn

stappen om geduldig te worden

Adoptie [binnen- en buitenland]

De eisen van een adoptie in Nederland of in het buitenland

Vóór of tégen een boerkaverbod

In dit artikel behandel ik de argumenten voor en tegen een boerkaverbod: Misschien handig voor een beschouwing of betoog!?

De Mechelse Dossinkazerne

De Mechelse Dossinkazerne als verzamelplaats voor (Joodse) gevangenen tijdens W.O.II