Kindermishandeling


Publicatie datum:

Globale informatie over kindermishandeling

Gesponsorde koppelingen

Ouders en andere verzorgers mishandelen soms (opzettelijk of niet) hun kinderen die ze eigenlijk juist moeten opvoeden. Of de ouder nou een kind mishandelt door een mentale aandoening, drugsgebruik of omdat ze niet goed kunnen aanpassen, mishandelde kinderen dragen de leed en pijn totdat ze volwassenen worden, met alle gevolgen van dien.

Gesponsorde koppelingen

Er zijn vier primaire soorten van kindermishandeling: fysieke mishandeling, seksuele mishandeling, emotionele mishandeling en verwaarlozing. Terwijl fysieke en seksuele mishandelingen de meeste aandacht krijgen omdat ze het meest shockerend zijn, verwaarlozing is het meest gewone die er is, die voor ongeveer 60% van alle gevallen van kindermishandeling in zijn rekening neemt.

 

Oorzaken van kindermishandeling

Waarom zou iemand een onschuldig kind willen mishandelen? Wat voor ‘type' persoon mishandelt een kind? Niet alle gevallen van kindermishandeling is opzettelijk of voorgenomen. Allerlei factoren kunnen redenen zijn waarom ouders of verzorgers hun kinderen mishandelen:

1. Stress waarbij stress bij het verzorgen van kinderen of stress door kinderen met handicap, kinderen met speciale behoeften en moeilijk gedrag.

2. Gebrek aan verzorgingsvaardigheden die nodig zijn voor de kinderen

3. Onvolwassenheid: een onevenredig aantal ouders die hun kinderen mishandelen zijn tieners

4. Moeite om boosheid en woede te beheersen

5. Zelf mishandeld worden tijdens hun kinderjaren

6. Isolatie van de familie of gemeenschap

7. Fysieke of mentale aandoeningen zoals depressie en bezorgdheid

8. Drugs- of alcoholgebruik

9. Persoonlijke problemen zoals relatieproblemen, werkloosheid of geldproblemen

 

Niemand heeft kunnen voorspellen welk van de bovengenoemde factoren iemand ertoe kan brengen tot het mishandelen van zijn of haar kinderen. Een belangrijke factor is dat mishandeling plaatsvindt tussen generaties. Mensen die tijdens hun kinderjaren mishandeld zijn, hebben een grote kans dat ze zelf hun kinderen zullen mishandelen. Veel vormen van kindermishandeling kunnen ook voortkomen uit onwetendheid.

 

Emotionele gevolgen van kindermishandeling

Kindermishandeling heeft een emotionele vorm maar alle types hebben een impact op de emtoies van alle slachtoffers. Deze effecten zijn:

1. Weinig zelfvertrouwen

2. Depressie en bezorgdheid

3. Aggressief gedrag / problemen met boosheid en woede

4. Relatieproblemen

5. Vervreemding en teruggetrokkenheid

6. Persoonlijkheidsstornissen

7. Aanhankelijkheid

8. Flashbacks en nachtmerries

 

Efeecten op gedrag

Kinderen die mishandeld worden, hebben een grote kans dat ze straks worden aangehouden wanneer ze tieners of volwassenen worden. Een grote percentage van gevangenen in Amerikaanse gevangenissen waren mishandeld tijdens hun kinderjaren. Een uit drie mishandelde of verwaarloosde kinderen zullen opgroeien tot ouders die hun kinderen zullen mishandelen.

Gevolgen op gedrag zijn:

1. Problemen op school en werk

2. Prostitutie

3. Vroege zwangerschap (zwangerschap tijdens tienerjaren)

4. Zelfmoordpogingen

5. Criminele of antisociale gedrag

6. Eetstoornissen

7. Alcohol- en drugsgebruik

8. Mishandeling gericht op echtgenoten (in relaties)


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 56
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Nationalisme een begripsbepaling

Een uitleg van de verschillen tussen nationalisme, nationaal besef, nationaal gevoel, objectief en subjectief nationalisme en oosters en westers nationalisme

Zelfmoordvideo op facebook door cyberpesten

Hoe komt het dat er op Facebook een video circuleert van een meisje dat zelfmoord pleegt voor haar webcam?

Prada, budget of er tussen in?

Tips bij geboorte van een kind de kosten te besparen

Gérard Depardieu: biografie en prijzen

Alles over de Franse acteur Gérard Depardieu.

Ontstaan en ontwikkeling van jeugddelinquentie

De theorieën van Moffitt en van Loeber & Hay over het ontstaan en verloop van jeugddelinquentie.