Liefdesverdriet - een andere kijk


Publicatie datum:

Dit artikel geeft een andere kijk op liefdesverdriet.

Gesponsorde koppelingen

Liefdesverdriet...enige uitzonderingen daargelaten, is iedereen wel eens geconfronteerd geworden met liefdesverdriet. Zoveel literatuur, zoveel artikelen worden gewijd aan het fenomeen...doch nergens vind je een pasklaar antwoord omdat de beleving ervan voor elk individu anders is vanuit welke betekenis gegeven wordt aan verdriet. De ene ervaart het als bijzonder ingrijpend, de ander bekijkt het als een leer- en groeiproces.

. Hoe pijnlijk liefdesverdriet ook kan zijn, enkel jij kan de keuze maken door het verdriet heen te gaan, niet te blijven hangen in destructieve en negatieve gedachten, niet koortsachtig te blijven zoeken naar antwoorden, want in de meeste gevallen heeft niemand hierop een helder en duidelijk antwoord.

 Relaties komen en gaan en waar van meetaf aan een gezonde basis van vertrouwen is tussen twee mensen zijn de slaagkansen tot een duurzame relatie groter, dan relaties die gebaseerd zijn op enkel fysieke aantrekkingskracht.

Als één van de partners niet verder kan/wil in een relatie, is het ook voor diegene die de relatie stopzet, emotioneel en moeilijk, aangezien hij/zij diegene is die de "oorzaak" is van jouw pijn, doch hierin zijn de uitzonderingen bij.

Liefdesverdriet, hartzeer, hartenpijn...voelt bij partners alsof hun hart breekt, voelen vaak ook pijn aan de hartstreek en helaas is het niet uitzonderlijk dat door de hevige emotionele staat iemand een hartaanval doet en/of komt te overlijden. Deze gebeurtenis staat niet los van meestal andere factoren die binnen de biologie van iemand reeds aanwezig is, doch alle stresstoevoegende elementen kunnen in dit geval escaleren tot gezondheidsproblemen. Liefdespijn is op meerdere dimensies niet te onderschatten, niet te geringschatten.

Daarom zijn goedbedoelende uitspraken " ach, je vindt wel snel iemand anders", "kop op, er zwemmen nog veel vissen in de zee", "je bent nog zo jong, ander en beter", "hij/zij verdient je niet, je verdient beter"....het klinkt ons allemaal in de oren, helaas is het vaak beter even geen adviezen te geven of uitspraken te doen die er op dat moment niet toe doen, nog meer pijn veroorzaken dan er al kan zijn. Leren luisteren, onbevooroordeeld, zonder ongevraagde commentaren te geven, gewoon bewust aan-wezig zijn .

WAT WERKT DAN WEL? Erkenning krijgen, gezien en gehoord worden in je pijn, verdriet, ontreddering, boosheid, teleurstelling, niet met de bedoeling "beslachtofferd" te worden, dan wel begrip te krijgen voor wat je voelt en wat je voelt best ok is.

Een liefdesbreuk verwerken is rouwen tegelijk, rouwen om diegene die wellicht voorgoed afscheid van je heeft genomen. Rouwen doen mensen niet alleen met een overlijden, en hierin heerst nog te vaak te weinig begrip rond.

Het proces van verwerken vraagt tijd en ook het aspect van de tijd is subjectief, alleen dient de omgeving erover te waken dat het proces wel degelijk op een bepaald moment naar actieve verwerking evolueert.

Hoe vaak zien we niet gebeuren dat bij oudere singles de angst om zich nog te durven verbinden met een partner zodanig groot is geworden, dat hij/zij nog liever alleen door het leven gaat, terwijl diep in hun hart het verlangen er nog wel is?

 Rouwen is werken, vaak bij momenten bijzonder intensief, het vraagt veel energie.Na een intense emotionele periode kan ruimte ontstaan om helder te kijken naar de kwaliteit van de relatie, hoe die in werkelijkheid (zonder franjes) is geweest, hoe vaak je jezelf misschien hebt voorgehouden dat het allemaal wel goed zou komen, dat het wel beter ging worden...om uiteindelijk dan te erkennen dat de relatie meer ging lijken op een slagveld of psychologische oorlogsvoering.

 Bij diepergaande gesprekken ont-dekken mensen vaak dat de relatie al bij al niet echt goed zat, veel ruzies, verdriet, verbaal of fysieke agressie, onderdrukking, emotionele chantage, jaloezie...jezelf die ruimte geven om met behulp van een relatiecoach of neutraal persoon tot inzicht te komen, kan je helpen bepaalde vastgeroeste patronen te doorbreken. Uit-zicht door In-zicht is de weg naar healing van je emoties. En dit is de essentie, de Weg naar genezing en het aantrekken van een duurzame relatie, gebaseerd op verbondenheid en vertrouwen.

 Mieke Coigné

Gediplomeerd Relatie- en Life Coach, Reading en Healing


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Is het streven naar autarkie, autarkisch wonen en qua energie autarkisch zijn goed?

Texel wil in 2030 op het gebied van energie in 2030 volledig autarkisch zijn, is dat goed?

Waar maak je de mooiste fotokalender?

In veel huizen heeft de kalender een prominente plaats gekregen. Je hebt allerlei soorten. Verjaardagen van familie, vrienden en kennissen, je vindt ze terug op je verjaardagskalender.

Mens en Maatschappij

Overvloed aan Informatie

Van nozem tot punker – een geschiedenis van jongerensubculturen

Een korte geschiedenis (jaren '50 tot nu) van subculturen onder jongeren.

is de jeugd van tegenwoordig echt zo rijk?

De jongeren van tegenwoordig hebben alles, maar zijn ze echt zo rijk of valt dat wel mee.

Ontwikkelingen binnen de jeugdzorg

Beschrijving van ontwikkelingen in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening van de afgelopen 500 jaar.

Zet niet zo maar je handtekening

Colportage is een veelbesproken onderwerp. Let altijd goed op waar je voor tekent en bedenk je altijd of het wel klopt.

Inburgeren: Een kans of een barrière?

Een essay over inburgeren in Nederland

Hoezo trouw?

De trouw verdwijnt uit onze maatschappij. Is dat wel zo goed?

De theologische lente

De Arabische lente is een voorbode van de theologische lente.

Een scheiding een normale zaak maar geen gemakkelijke zaak!

Bij een scheiding moeten er allerlei zaken geregeld worden.

Alcohol bij Belgische jongeren

Het problematisch gebruik van belgische jongeren in kaart gebracht

Is een clown eigenlijk nog wel grappig?

In een Parijs woedt een ware clown terreur, maar ook hier zijn clowns niet allemaal meer om te lachen.

Het onstaan en geschiedenis van Valentijnsdag

onstaan en geschiedenis van valentijnsdag

Ost Deutschland

Oost Duitsland is hernoemd als; Het Voormalig Oostelijk Grond-Gebied van Duitsland

Welke terroristen hebben hun doel bereikt?

Er gaat tegenwoordig geen dag voorbij of er wordt wel ergens ter wereld een terroristische aanslag gepleegd. Zijn er ook terroristen die hiermee hun doel hebben bereikt?

Hoe kun je een familieruzie beëindigen?

Er zijn heel veel families waar familieleden ruzie hebben met elkaar, hoe kun je een familieruzie beëindigen?

De Wet Mulder, theoretisch een bedenkelijke wet, in de praktijk een monsterlijk systeem.

De Wet Mulder is theoretisch al een wet met een tekort aan rechtswaarborgen, zoals ze wordt toegepast is ze nog meer een aantijging tegen de menselijkheid alhoewel de wet zelf haar uitvoerders niet verbiedt om ze netjes toe te passen.

Top van het bedrijfsleven

VNO voorzitter Wientjes denkt dat er meer topmensen in de politiek nodig zijn.

Hoe veroorzaakten mooie vrouwen het verval van de kerk?

Het verval van de Nederlandse kerken is niet te stuiten. Hoe veroorzaken mooie vrouwen het verval van de kerk?

Waarom moet vuurwerk verboden worden?

Ieder jaar rond nieuwjaar laait de discussie weer op, moet vuurwerk verboden worden?

Recht op zelfverdediging

Mag je iemand doodschieten in Nederland uit noodweer?

Onderzoek over Zinloos Geweld onder de jongeren

Tegenwoordig zijn er veel studenten die in de schulden raken, maar hoe komt dat?

Is de nationaal sociale politiek het beste voor het Nederlandse volk?

In deze onzekere tijden rijst bij veel mensen de vraag, of de nationaal sociale politiek het beste is voor het Nederlandse volk?

Wat is vrijheid van meningsuiting?

Wat houdt de vrijheid van meningsuiting in en wat is het vervolg ervan?