Los Gitanos


Publicatie datum:

De oorsprong van de Zigeuners.

Gesponsorde koppelingen
  • Waar komen Zigeuners oorspronkelijk vandaan?
  • Welke Zigeunergroeperingen zijn er?
  • Wat zijn de benamingen van Zigeuners?
  • Welke verschillen zijn er tussen Zigeunergroeperingen?

Oorsprong

Zigeuners komen oorspronkelijk uit India. Door de moslimoorlogen werden zij gedwongen een zwervend bestaan te leiden en werden vaak als slaven gevangen genomen. Het waren namelijk kundige vaklui met specialisaties zoals metaalbewerking of het temmen van paarden. Toen ze rond 1400 vrijkwamen hadden ze geen territorium waar ze zich konden vestigen. Ze verlieten hun geboortestreek en trokken via Perzië in westelijke richting.

Doortocht naar Europa

De groepen verdienden hun geld met handel, diverse ambachten en vooral met muziek en dans. De zigeuners die uit het oosten kwamen, botsten op de barrière van de Middellandse Zee. Een deel koos voor een doortocht via Noord-Afrika naar Spanje, terwijl het andere deel via Turkije en Griekenland, de Balkan en Centraal-Europa binnentrok.

Beginperiode in Europa

Na hun aankomst in Europa bestond er nauwelijks of geen weerstand tegen hen. Zowel in de Midden-Europese landen als in Spanje kregen de eerste rondtrekkende zigeuners zelfs vrijgeleide brieven. De Spaanse koning Alfonso gaf een dergelijke brief en benadrukte dat de zigeuners bepaald geen bedelaars zijn want zij bezaten veel paarden, goud en zilver.

Onderdrukking

Lang duurde deze bescherming niet want in de 16e eeuw begon de stigmatisering van deze groepen en werden door de kerk en overheid als heidenen beschouwd. In heel Europa brak een periode van vervolging en onderdrukking aan. In Roemenië werd er zelfs gejaagd op zigeuners en werden ze door de kloosters als slaven gekocht en verkocht.

Benamingen

Voor zigeuners worden verschillende benamingen gebruikt. De bekendste zijn: gitanos, gitanes, gipsy, tzigane en zigeuner. Deze benamingen werden gebruikt voor de zigeuners die via Noord-Afrika, Europa binnengekomen waren. Zelf noemen zij zich liever Roma, de naam voor een nomadisch volk. De term Roma kan zowel slaan op gehele volk als op één van de stammen. De eerder genoemde benamingen zijn afgeleid van het woord Egyptenaar (Egyptien)

De Taal

De taal van de zigeuners kent verschillende varianten. De taal vertoont sterke overeenkomsten met het oud-Indiaas: het Sanskriet, een oude Indische taal die in India zelf niet meer wordt gesproken maar nog wel bestudeerd kan worden.

De Muziek

In de loop der tijd raakten de zigeuners toch min of meer verbonden met bepaalde gebieden. Ze namen verschillende kenmerken uit die culturen over en mengden die met hun eigen cultuur. Op het gebied van muziek is dit duidelijk te horen. Zo is er duidelijk verschil tussen de muziek en dans van de Spaanse gitanos (de flamenco) en die van de Hogaarse zigeuners. Bij Spaanse zigeuners varieert de muziek van langgerekte smartelijke klaagzangen tot heftige explosies. het is een combinatie van gitaarmuziek, handgeklap, zang en gedanste voetritmes "zapateados" genoemd.

http://www.myspace.com/video/vid/6333702

De Hongaarse zigeuners maken naast gitaren gebruik van andere instrumenten, zoals de cimbaal en violen.

De Spaanse zigeuner heeft de zang, dans en muziek ontwikkelt tot een heel eigen, strenge dansstijl en techniek: de flamenco. Dit is een samensmelting van Indiase, Arabische en Spaanse elementen.

Zigeunermuzikanten

Bekende zigeunermuzikanten uit deze tijd zijn:

  • de gitarist Django Reinhardt
  • het Nederlandse Trio Rosenberg
  • de Spaans/Franse zigeuners Manitas de la Plata
  • de Gypsy Kings

Dans

De verschillen in de muziek tussen diverse zigeurgroeperingen zijn groter dan wanneer we naar de dans kijken. De voetritmen, de golvende armbewegingen, het heen en weer zwenken van het bovenlichaam en de wiegende heupen, zijn karakteristiek bij zigeuners uit alle streken.

Tegenwoordig

De zigeuners hebben vaak onder armoedige omstandigheden geleefd aan de rand van een plaats. Tegenwoordig reizen ze nog maar weinig en meestal wonen ze op woonwagenkampen.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Levenslang in de Gevangenis

Levenslange Straf, Levenslange Opsluiting, Life Sentence, Life Imprisonment, Lifelong Incarceration of Life Incarceration

Drama Apeldoorn op koningendag

Drama Apeldoorn op koningendag

Discussiëren?

Discussiëren: wat is het en wat ontbreekt er vaak

A.S.P.C.A.Dierenbescherming in Amerika.

A.S.P.C.A.Dierenbescherming in Amerika

Verliefd worden is makkelijk, het moeilijkste is verliefd blijven (deel 1)

Iedereen kent het gevoel, vlinders in je buik en je ziet de wereld door een roze bril. Maar hoe houd je dat gevoel vast.

Justitiële interventies

Op het gebied van justitiële interventies bevinden we ons in een lastige, maar fascinerende periode.

Wat drijft de Soenniten tot hun terreurdaden?

Steeds vaker worden er aanslagen gepleegd door extremistische Soenniten, wat drijft hen tot hun daden.

Belgische straatverlichting

België zie je vanuit de ruimte beter dan alle andere landen. Het land is enorm verlicht. Hoe is het toch zo ver kunnen komen ?

Homohuwelijk

Hoe gewoon het homohuwelijk is in vergelijking tot het heterohuwelijk.

Kinderen en echtscheiding

Tips voor ouders bij een (echt)scheiding. Waar kun je op letten om het voor kinderen zo draaglijk mogelijk te maken?

Los Gitanos

De oorsprong van de Zigeuners.

Betrokkenheid op afstand

Hechting is de term voor een relatief duurzame affectieve relatie tussen een kind en één of meer personen met wie het kind regelmatig interactie heeft.

God sterft uit

De invloeden van het christendom nemen af. Steeds minder jongeren voelen zich nog aangetrokken tot de kerk.

Van nozem tot punker – een geschiedenis van jongerensubculturen

Een korte geschiedenis (jaren '50 tot nu) van subculturen onder jongeren.

Vechter

waarom worden jongeren en volwassen mishandelt? Genoeg is genoeg,vind jij ook niet? Ik pik het niet langer!

Waarom kost een vluchteling ons niets maar verdienen we er geld aan?

Heel veel mensen mopperen dat vluchtelingen ons alleen maar geldkosten maar dit is niet zo, ze kosten ons niets en we verdienen er zelfs geld aan.

Wat staat er vandaag op mijn Facebook pagina d.d. 2014-12-27?

Facebook is het belangrijkste communicatiekanaal van deze tijd, wat staat er vandaag op mijn Facebook pagina.

De 21e eeuwse bankhanger

Is bankhangen nou echt zo slecht?

Het verschil tussen egoïstisch en narcistisch.

Het verschil tussen egoïstisch en narcistisch.

Depressie en verslaving: Vicieuze cyclus Deel I

Depressie als een voornamelijke oorzaak van diverse verslavingen

Ouderafhankelijkheid versus kinderafhankelijkheid.

Kinderen zijn vanzelfsprekend afhankelijk van hun ouders, ouders worden langzaamaan weer afhankelijk van hun kinderen.

zwanger willen worden? en niet veel te besteden?

tips voor vrouwen die zwanger willen worden, of voor zwangeren die niet veel geld hebben te besteden.

Hoe wordt economie met ecologie de economie van de toekomst?

Is economische groei ook mogelijk met de ecologie als grondslag?

Hoogbegaafdheid: Hoe herken je het?

Kenmerken en informatie over het herkennen van hoogbegaafdheid

Kindermishandeling

Globale informatie over kindermishandeling