Marktwerking in de zorg


Publicatie datum:

betoog over marktwerking zorg

Gesponsorde koppelingen

Zorginstellingen hebben als taak de zorgbehoevende te verzorgen, genezen of te informeren.
Het product of de dienst die een zorginstelling levert is het bieden van deze zorg. Zo kan een patiënt kampen met een longontsteking, maar ook met chronische gebreken, waardoor de zorgbehoevende in een tehuis moet leven of thuiszorg nodig heeft.
Als zorgaanbieders die deze taken uitvoeren gaan werken volgens de marktprincipes, dan zullen zij streven naar winst. 

Waar eerst de overheid het budget voor investeringen verzorgde, is het nu de zorginstelling zelf die dit kapitaal moet zien te verwerven door middel van de opbrengsten voor de geleverde zorg. De markt zal iedere instelling hiertoe dwingen, omdat zowel de zorgbehoevende als de overheid voorwaarden stelt aan de kwaliteit van de zorg. Daarnaast zal de patiënt, waar mogelijk, op zoek gaan naar een zo laag mogelijke prijs. 

Zo zal er een spel ontstaan tussen de vraag en aanbod op de zorgmarkt, concurrentie genaamd, waardoor iedere zorgbehoevende een voor hem zo gunstig mogelijk product kan krijgen, een product dat aan de kwaliteitseisen van de patiënt zelf en die van de overheid voldoet.
In theorie lijkt marktwerking alle partijen vooruit te helpen. Minder bureaucratie, de overheid blijft achterwege, een lagere prijs door de concurrentie tussen zorgaanbieders, terwijl de kwaliteit gewaarborgd wordt en de zorginstellingen vrijer worden in hun handelen en zo de kans krijgen in de vorm van winst beloond te worden voor het verrichten van goed werk.

De keerzijde is echter het volgende. Naarmate zorginstellingen instmaken als hoogste doel voor
zich zullen gaan zien, zullen zich structureel gevallen gaan voordoen waarbij
de commerciële zorginstelling de keus zal maken geen zorg te verlenen.
Als bijvoorbeeld een ernstig zieke oudere patiënt om zorg zal vragen, weet de ziekenhuis dat de
kans groot is dat de patiënt de behandeling niet overleeft. Het verlenen van zorg is zo niet meer
lucratief voor deze instelling, sterker nog, waarschijnlijk zal de behandeling niet tot winst, maar
tot verlies leiden. Hierdoor is de kans aanwezig dat dit op winst beluste bedrijf zal kiezen voor
het niet uitvoeren van de behandeling. Deze risicoselectie is uit den boze.
Omdat ook zorg onderhevig is aan schaarste ontstaan er wachtrijen. Zorgbehoevenden moeten
vaak nu al veel te lang wachten op hun behandeling. Een een zorgwereld onderhevig aan
marktprincipes zal de prijs van de schaarse behandeling omhooggejaagd worden. Hierdoor raken
de lagere lagen van de bevolking in een minderwaardige tot zelfs hopeloze positie waarin zij hun
recht op zorg verliezen.
Doch zullen er wegens deze schaarste nieuwe zorginstellingen gevormd worden. De zorg kan een
lucratieve markt worden voor ondernemers. Bij het ontstaan van nieuwe instellingen zullen er op
de lange termijn ook instellingen ten onder gaan. Steeds minder zullen zorgaanbieders rekening
houden met de lange termijn. De zorg op de lange termijn zal haperen. Winst maken om te
kunnen investeren is het credo.

Het is duidelijk dat in een aan concurrentie onderhevige zorgmarkt gelijke rechten van tafel

kunnen worden geveegd. Niet alleen zullen instellingen ervoor kiezen in bepaalde gevallen niet te

behandelen, ook gebeurt het nu al dat als men tegen betaling eerder behandelt kan worden.

Gelijke rechten en kansen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Nederland is een verzorgingsstaat. De overheid legt wetten en regelgeving vast om zo de burger

zo de weg naar het goede te wijzen. Zo staat iedere burger verplicht ingeschreven bij èèn

huisarts, kan men bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis terecht voor dringende zorg en is men

verplicht verzekerd om de kosten van zorg op te vangen. Een zorgverzekering van een

zorgverzekeraar die winst probeert te maken en daarom niet alle diensten van iedere zorgverlener

vergoed.

Door dit soort regeltjes en wetgevingen kàn de markt geen correcte rol in de zorgwereld spelen.

Ondanks alle geboden transparantie en keuzevrijheid zit de burger als zorgbehoevende vast aan

allerhande vastgestelde keuzes. Men kan niet plots naar een andere huisarts, apotheek of

ziekenhuis, men kan, wegens de hoge kosten van zorg, niet een zelfgekozen behandeling begaan

als deze niet binnen de eigen zorgverzekering valt en men kan niet anders dan de aanbestede

thuiszorg verkiezen.

Daarbij wil de burger niet iedere maand naar een andere huisarts, apotheek of ziekenhuis, wil men

niet ieder half jaar een ander bejaardentehuis intrekken en houd men liever vast aan een bieder

van thuiszorg. Zowel de opgebouwde persoonlijke band als de meekomende bureaucratie wegen

niet op tegen de minimale kostenbesparing. Een minimale kostenbesparing omdat de overheid de

mogelijkheden tot concurrentie met de broodnodige regelgeving ten aanzien van kwaliteitsbehoud

en solidariteit heeft ingeperkt.

Van marktwerking is dus geen enkele sprake. Pas als de zorg volledig los zou worden gelaten zou

er marktwerking ontstaan. Omdat de kwaliteit dan niet meer kan worden gewaarborgd en het

maken van winst de kwaliteit van de zorg zal overrompelen. Wegens een gebrek aan

transparantie zal de burger de kwaliteitssituatie van een instelling niet kunnen doorzien.

Marktwerking in een semi-publiek sector lijkt dus onmogelijk.

Bovendien hoort concurrentie niet thuis in de semipublike sectoren. De overheid heeft hier een

vinger in de pap omdat de belangrijkste taak van deze belangrijke maatschappelijke taken

vervullen. Het leveren van een dienst gaat hier voor het maken van winst.

Dit geldt ook voor de zorgsector. De primaire taak van een zorginstelling moet het genezen,

verzorgen of voorlichten van zijn de patiënten zijn. Als deze instellingen winst proberen te maken

wordt de nadruk hiervan weggenomen en zal de patient behandelt worden om winst te maken.

Uitbuiting en gebrek aan goede zorg tot zelfs het niet bieden van zorg aan iedere

zorgbehoevende ligt hierbij op de loer.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Is de nationaal sociale politiek het beste voor het Nederlandse volk?

In deze onzekere tijden rijst bij veel mensen de vraag, of de nationaal sociale politiek het beste is voor het Nederlandse volk?

Peuters en eten, de ramp en de tips.

Waarom eten peuters niet altijd goed en wat kun je er aan doen?

Ontwikkeling kan beter!

overheden NGO's ontwikkelingssamenwerking HDI

Makkelijk en snel zelf verhuizen

Verhuizen naar de nieuwe woning kan je prima zelf regelen. Zo kan je tijdens de verhuzing veel geld besparen.

Generatiekloof?

Is er sprake van generatiekloof?

Waarom plegen jonge Eskimo’s steeds vaker euthanasie?

Vroeger kozen alleen oude Eskimo’s voor euthanasie door bevriezing, waarom kiezen tegenwoordig jonge Eskimo’s steeds vaker voor euthanasie?

Help! Mijn vriendin is Koreaanse!

Koreaanse traditie en trouwen met een 'Westerling'

De beperkendheid van het huidige regeer akkoord.

In deze paper zal ik weerleggen waarom de regeer akkoorden die tegenwoordig worden geschreven de invloed van het parlement teveel beperken.

Hoezo trouw?

De trouw verdwijnt uit onze maatschappij. Is dat wel zo goed?

De geschiedenis van Vaderdag

Vaderdag is een nationale feestdag tot eer van vaders en het vaderschap. Op deze dag worden vaders in het zonnetje gezet.

Discriminatie: een maatschappelijk probleem

Dit hebben we wel vaker gehoord: een ‘outsider'-gevoel van een allochtoon in een omgeving met alleen maar autochtonen. Ook discriminatie in de werkvloer komt vaak voor.

De rechten van verstandelijk gehandicapte ouders

de rechten van verstandelijk gehandicapte ouders

Jan Schaefer

De eigenzinnige politicus met helder taalgebruik

Moet “Zwarte Piet” weg, ja of nee?

Één van de grote wereldvragen van dit moment, moet “Zwarte Piet” weg?

Opzegging van een arbeidsovereenkomst.

De regels over opzegging van een arbeidsovereenkomst.

Waarom kost een vluchteling ons niets maar verdienen we er geld aan?

Heel veel mensen mopperen dat vluchtelingen ons alleen maar geldkosten maar dit is niet zo, ze kosten ons niets en we verdienen er zelfs geld aan.

De Vogelvrij Verklaarden

De Balling, In Ballingschap, In Exile of terwijl ; De Outlaw

Karl Marx

Een beschrijving van het leven van Marx en zijn utopie het communisme

Discussiëren?

Discussiëren: wat is het en wat ontbreekt er vaak

De rol van vrienden, school en broers en zussen bij criminaliteit

In dit artikel wordt ingegaan op de rol van vrienden, school en broers en zussen bij de ontwikkeling van criminaliteit

Waarom zijn we moreel verplicht de Syrische vluchtelingen te helpen?

Er komt steeds meer weerstand tegen het toelaten van steeds meer vluchtelingen maar waarom zijn we moreel verplicht de Syrische vluchtelingen te helpen?

Vechter

waarom worden jongeren en volwassen mishandelt? Genoeg is genoeg,vind jij ook niet? Ik pik het niet langer!

Liefdesverdriet - een andere kijk

Dit artikel geeft een andere kijk op liefdesverdriet.

Waar houden vrouwen van, wat wil een vrouw voor haar verjaardag?

Praktische cadeau tips voor mannen die niet weten wat ze voor hun vriendin of vrouw kopen moeten.

Schipperen tussen opvattingen en praktijken over opvoeding

Verschillen in opvattingen en praktijken tussen Westerse en niet-Westerse culturen.