Met je vinger in je neus


Publicatie datum:

Waar komen etiketten eigenlijk vandaan en hoe ontwikkelen deze zich?

Gesponsorde koppelingen

“Hé, jij daar! Zit niet met je vinger in je neus!”. We weten het allemaal. Uit je neus eten is niet erg gewenst en zelfs erg onbeschoft. Laat staan als er mensen om je heen zijn. Dit is voor ons allemaal erg vanzelfsprekend. Er zijn nog veel meer dingen te bedenken die wij niet doen omdat deze onbeschoft zijn. Maar waar vindt dat zijn oorsprong? Hoe lang houden mensen zich al aan deze regels, aan deze “etiquetten”?

De etiquetten zijn de (ongeschreven) gedragsregels in de samenleving. De regels waar iedereen in de samenleving zich aan moet houden. Geen regels in de zin van wat wel mag en wat niet mag, maar regels in de zin van normen en waarden. Wat is netjes, wat is beleefd, en vooral: wat is niet onbeschoft. Zo is het netjes om te gaan staan in de bus voor een oude vrouw zodat zij kan zitten, of de deur openhouden voor iemand.

 

Deze gedragsregels zijn zo’n beetje ontstaan rond het jaar 1000. Ze zijn langzaam ontstaan om wrijving tussen mensen te voorkomen en dat de mensen elkaar respectvol behandelen. Er zijn veel verschillende soorten etiquetten, van tafelmanieren (dus hoe de tafel gedekt dient te worden, en hoe er gegeten moet worden) tot hoe je netjes met elkaar een gesprek of een discussie aangaat.

 

Een duidelijk voorbeeld van de middeleeuwse etiquetten wordt geschetst in het gedicht “De burggravin van Vergi”. We bespreken snel de proloog van dit gedicht. De boodschap is dat je voor je moet houden wie je bemint en wie je minnaar/minnares is, en dat je eer wordt verspeeld als je het wel vertelt. Je moet het verzwijgen, ook naar je vrienden toe, want die kunnen een geheim snel doorvertellen.

 

Dat is een duidelijk voorbeeld van etiquetten, het is blijkbaar niet netjes, niet “hoofs”, om te vertellen van wie je houdt. Je eer, je status, wordt aangetast als je het toch doet. Dat is één van de gangbare gedragsregels uit die tijd.

 

In onze moderne samenleving is er nog altijd sprake van etiquetten. Ze zijn zelfs erg belangrijk en komen daarom ook erg vaak voor. Bijvoorbeeld hoe je met mensen omgaat. Je zegt goedendag als je een bekende tegenkomt, je steekt je wijsvinger even omhoog naar de bestuurder als een auto je voorrang geeft of je geeft als je kennismaakt met iemand die persoon een hand. Maar er zijn nog vele andere categorieën, denk aan netjes eten aan tafel of niet voorschieten in de rij bij de supermarkt.

 

Je kunt door de jaren heen goed zien hoe de etiquetten zich ontwikkelen of zich ontwikkeld hebben. Zo was het vijftig jaar geleden heel normaal als je een vrouw een kushandje gaf en wist niemand wat je bedoelde als jij je middelvinger opstak. Dat is nu wel anders! Ook tussen verschillende culturen kunnen de gedragsregels erg van elkaar verschillen. Zo betekent het teken van duim en wijsvinger op elkaar in Nederland dat iets helemaal in orde is, in Turkije maak je met dit teken iemand uit voor homo en in Griekenland betekent het dat je naar het toilet moet. Nogal een contrast!

 

Zoals je hebt kunnen zien spelen de etiquetten nog steeds een grote en belangrijke rol in onze samenleving. En natuurlijk zijn onze normen en waarden veel anders dan dat ze waren in de middeleeuwen. Natuurlijk gedragen wij ons anders dan toen. Maar de oorzaak daarvan is de hand der tijd. Hoogstwaarschijnlijk zullen de etiquetten voor altijd een belangrijke rol spelen in onze samenleving. Maar naar hoe deze er over honderd jaar uit zullen zien, kunnen we alleen maar gokken.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 20
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Wanneer wordt het moderne communisme mogelijk?

Het huidige communisme is besmet door hebzucht en corruptie, het kapitalisme heeft echter ook gefaald. Wanneer wordt het moderne communisme mogelijk?

Waarden en normen leren

Leren van waarden en normen

Makkelijk scheiden, goedkoop scheiden

In dit artikel vindt je de beste tips voor een snelle en goedkope scheiding.

Is een duurzame samenleving haalbaar of leggen we steeds een druppel op de gloeiende plaat?

Beste Foobie schrijvers en lezers, we worden door regeringen erop gewezen duurzaam te gaan leven. Dit alles ten behoeve van de natuur en voor al onze nazaten.

Pesten? Wat een onzin!

Pesten? Wat een onzin!

Hoe kun je een familieruzie beëindigen?

Er zijn heel veel families waar familieleden ruzie hebben met elkaar, hoe kun je een familieruzie beëindigen?

DNA-databank voor de hele Nederlandse bevolking

Vind je dat Nederland het DNA-materiaal van elke persoon zou moeten afnemen om zo een DNA-databank te creëren voor de hele bevolking? Welke voor- en nadelen hieraan verbonden zijn behandel ik in dit artikel.

Nederlandse jongeren kunnen niet spellen

Het taalniveau van jongeren in Nederland daalt. Hoe komt dit? Hoe kunnen we er iets aan doen?

De perfecte samenleving is maakbaar maar alleen op kleine schaal

Er is een samenleving mogelijk waarin iedereen gelijk, gezond en gelukkig is.

Minder voedselverspilling, minder honger!

Betoog. Wij moeten zuiniger met ons voedsel omgaan en de vrijheid om het voedsel weg te gooien of te vernietigen moet beperkt worden.

Barack Obama, YES WE CAN !

Nuttige en beknopte informatie over Barack Obama.

Ouderafhankelijkheid versus kinderafhankelijkheid.

Kinderen zijn vanzelfsprekend afhankelijk van hun ouders, ouders worden langzaamaan weer afhankelijk van hun kinderen.

Nationale Feestdagen

Nationale Feestdagen van Nederland in 2010

Kinderen en echtscheiding

Tips voor ouders bij een (echt)scheiding. Waar kun je op letten om het voor kinderen zo draaglijk mogelijk te maken?

Mag ik nog normaal mijn brood verdienen?

Flexwerk ofwel op hol geslagen arbeidsmarkt

www.brandwonden.nl, Brandwonden stichting, brandwonden

Brandwonden stichting, geeft informatie over brandwonden, vraagt aandacht voor preventie, eerste hulp, behandeling en begeleiding van patiënten en onderzoek.

Waarom kiezen voor de subcultuur hiphop?

Dit is het laatste artikel in mijn reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel vertelt ik iets over de principes binnen deze subcultuur, waarom je voor deze subcultuur kunt kiezen en eventuele risico's.

De geschiedenis van Walt Disney

Iedereen kent wel een of meerdere films van Disney. Maar wie was nou de man achter deze films?

Hoe wordt je lid van de Illuminati?

Steeds meer mensen zijn bang voor de Illuminati. De oplossing is echter simpel. Lid worden van de Illuminati. Lees hier hoe je lid wordt van de Illuminati?

De echte werkelijkheid

Een uitleg en verdere uitwerking van Plato's allegorie van de grot.

The Green Man

Hij is de spirituele indentiteit van deze uitgestrekte wouden: een voorstelling in half-menselijke gedaante van de duurzame Boom-energie. Ook onderwees hij onze voorouders in de levensgeheimen.

Hoe staan we vandaag de dag tegenover seksualiteit in onze samenleving.

De seksuele revolutie begon in de jaren 60 van de vorige eeuw, hoe staan we nu tegenover seksualiteit?

Gelukkig worden, een gelukkig toeval, domme pech of geluk door menselijk toedoen

Op deze pagina een uitleg over het verschil tussen gelukkig toeval, domme pech en menselijk toedoen.

De Kijk op Geert Wilders in het Buitenland.

Dit artikel gaat er over of, en hoe Geert Wilders de Nederlandse betrekkingen met het buitenland beïnvloed

De Vogelvrij Verklaarden

De Balling, In Ballingschap, In Exile of terwijl ; De Outlaw