Moeilijkheden in bestrijding mensenhandel


Publicatie datum:

Hoe wetgeving de bestrijding van mensenhandel in de weg ligt

Gesponsorde koppelingen

Het is nu meer dan drie jaar geleden dat de gebroeders Baran gearresteerd werden, twee broers die op de wallen een gouden handel hadden in vrouwen. De arrestatie heeft misschien op de wallen voor enige verandering gezorgd op gebied van vrouwenhandel -  wat overigens nog maar de vraag is -, maar het heeft er zeker nog niet voor gezorgd dat er een halt is toegeroepen aan de vrouwenhandel in Nederland. De Nederlandse overheid lijkt niet te weten hoe te handelen

Het is nu meer dan drie jaar geleden dat de gebroeders Baran gearresteerd werden, twee broers die op de wallen een gouden handel hadden in vrouwen. De arrestatie heeft misschien op de wallen voor enige verandering gezorgd op gebied van vrouwenhandel -  wat overigens nog maar de vraag is -, maar het heeft er zeker nog niet voor gezorgd dat er een halt is toegeroepen aan de vrouwenhandel in Nederland. De Nederlandse overheid lijkt niet te weten hoe te handelen.

De Baran broers

Ze hadden een waar imperium de twee Turks-Duitse broers. De één, Hasan, was het brein en de ander, Baran de brute kracht. Ze hadden in totaal zo’n 90 vrouwen die onder dwang voor hen prostitueerden, daarnaast hadden ze ook nog een hele organisatie van pooiers en bodyguards onder zich werken. Deze organisatie kenmerkte zich door het vele gebruik van bruut geweld, tegen rivaliserende pooiers, maar vooral tegen hun eigen prostituees.

De vrouwen werden uit allerlei landen gehaald, vaak onder valse voorwendselen. Eenmaal in Nederland werden de meisjes gedwongen om zich bij de kamer van koophandel in te schrijven als zelfstandige. Op deze manier is, sinds de opheffing van het bordeelverbod in 2000, prostitutie namelijk legaal. De meisjes werden daarna gedwongen om te prostitueren onder erbarmelijke omstandigheden, al hun verdiende geld moesten ze afstaan aan de organisatie.

Een methode van de pooiers van de gebroeders Baran was de ‘loverboy-methode’, oftewel het inpalmen van meisjes (vaak nog minderjarig), die totaal verliefd op deze jongens werden. Eenmaal de leeftijd van achttien bereikt werden deze meisjes de prostitutie ingezet. De ‘kracht’ van deze loverboy-methode is dat de meisjes vaak verliefd blijven op de pooiers, zelfs als ze gedwongen worden tot prostitutie en menigmaal in mekaar worden geslagen. Het nadeel van deze methode in de bestrijding van de vrouwenhandel is dat deze loverboymeisjes vaak geen aangifte doen.

Op 7 februari 2007 werden de twee broers gearresteerd, terwijl er al sinds 2002 een onderzoek naar de twee loopt. Justitie kon echter al die tijd niks doen vanwege slechte regelgeving, te weinig mankracht bij de recherche, maar vooral desinteresse in de zaak.

In oktober 2007 was de eerste, pro-forma zitting, hierin werd duidelijk dat de inhoudelijke behandeling van de zaak nog maanden vertraging zal oplopen. De reden hiervoor is dat veel slachtoffers van de broers en hun organisatie geen verklaring durven af te leggen uit angst voor represailles. De strafzaak zal nu eind mei van start gaan.

Dat de zaak geen makkelijke zal worden blijkt al uit het feit dat de advocaat van één van de twee broers,  Mirjam van Overmeire de Vilder, in de problemen is gekomen doordat ze privédetectives een slachtoffer heeft laten volgen. Het slachtoffer kwam hier achter en verklaarde later dat ze zich hierdoor geïmiteerd voelde. De advocate wilde te weten komen of het slachtoffer naar waarheid heeft verklaard dat ze niet meer in de prostitutie werkte. Het Openbaar Ministerie(OM) vond dat van Overmeire de Vilder te ver was gegaan, maar van Overmeire de Vilder vond van niet: “'Ik weet dat het strafbaar is om getuigen te beïnvloeden, dus ik ben heel voorzichtig geweest. Ik ben ten onrechte in diskrediet gebracht. Dat komt doordat het OM onder druk staat om veroordelingen te krijgen in deze prestigieuze megazaak.” Dit in een zaak waar justitie al zo weinig vat op heeft vanwege de weinige verklaringen van de slachtoffers.

Wetgeving

Om het huidige probleem bij de aanpak van mensenhandel duidelijk te maken is het belangrijk om te weten hoe de regelgeving is omtrent mensenhandel. In artikel 273F van het wetboek van strafrecht staat deze regelgeving beschreven. Hierin wordt duidelijk dat het verboden is om iemand onder dwang en met het voornemen van uitbuiting (prostitutie) te vervoeren of te huisvesten.  Prostitutie  mag dus niet onder dwang  gebeuren, maar wel vrijwillig. Hier ligt ook het probleem.

De huidige methode van pooiers, en dus ook de Baran broers, is dat de prostituees gedwongen worden zich voor te doen als zelfstandig werkende prostituees, die vrijwillig hun werk doen. Hier kan justitie niks tegen beginnen, tenzij er aangiften door de prostituees worden gedaan, of verklaringen worden afgelegd. Alles wordt tot in de puntjes door de pooiers, en onder dwang door de prostituees, geregeld: verblijfsvergunningen, inschrijving bij de KvK, werkruimtes, etc.  Er is dus sprake van een maas in de wet. We spreken hier overigens over strafrecht, onderdeel van het publiekrecht. Het heeft dus te maken met hoe de overheid (het OM) ingrijpt bij overtreding van de normen.

Met de beleidsnota “Oud Beroep, Nieuw beleid, Prostitutie 2007-2010” Lijkt de gemeente Amsterdam hierop in te spelen. De gemeente pleit hier voor een wetswijzigingen in het strafrecht,  die ervoor moeten zorgen dat prostituees beter beschermd worden. Volgens een persbericht van de gemeente Amsterdam moet: ‘eenzijdig, rechtstreeks financieel voordeel trekken uit een relatie met een prostituee’ strafbaar worden, ook als dit niet aantoonbaar tegen de zin van de prostituee gebeurt.’, ‘Dit betekent dat het niet langer is toegestaan geld te verdienen aan prostituees zonder daar iets voor terug te doen, zoals een raam verhuren, bemiddelen richting klanten of zorgen voor beveiliging.’ Ook moet wetmatig de minimale leeftijd voor prostitutie verhoogd worden van achttien naar 21 jaar.

 Op gemeentelijk niveau wil Amsterdam verblijfsverboden in werking stellen voor pooiers. De in werking stelling van zo’n plan moet gebeuren door middel van een zogenaamde Algemene Plaatselijke Verordening, dit is een onder deel van het bestuursrecht en wordt beschreven in de Algemene wet bestuursrecht. De uitvoering van het verbod is echter een strafrechtelijke zaak: De gemeente kan dus bij overtreding van zo’n verblijfsverbod aangifte doen bij het OM, die de zaak strafrechtelijk afhandelt.

Toch wordt er getwijfeld aan de van Amsterdam. Stichting CoMensha (Coördinatiecentrum Mensenhandel) vind dat de huidige wetgeving voldoet om mensenhandel tegen te gaan. Het probleem ligt volgens CoMensha meer bij “de inspanning die wordt gedaan voor het handhaven van die bestaande wetten”. Ook moet er volgens CoMensha meer gedaan worden aan voorlichting van prostituees op gebied van arbeidsrecht, uitbuiting, gezondheidszorg en belastingwetgeving: “Een onafhankelijke prostituee die op de hoogte is van de rechten en plichten is minder kwetsbaar om slachtoffer te worden van mensenhandel en heeft minder bescherming nodig”.

Ondertussen heeft Amsterdam er een gezondheidscentrum bij, alleen deze is specifiek voor prostituees. In een artikel in het Parool van 4 april 2008 zegt een hulpverleenster van het centrum: “"Hier kunnen vrouwen bijvoorbeeld ook terecht met vragen over belastingzaken, of advies over juridische bijstand". Toeval?

Het is nog maar de vraag welke kant de overheid op gaat met de aanpak van mensenhandel en prostitutie, en ook de zaak Baran zal nog moeten uitwijzen of mensenhandel goed aan te pakken is. Zeker is wel dat er aandacht aan het probleem wordt besteed en dat de discussie steeds meer los komt.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Sonny

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 21
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Wie kijkt er naar Big Brother?

Hoe is het gesteld met privacy in Nederland?

Hoezo trouw?

De trouw verdwijnt uit onze maatschappij. Is dat wel zo goed?

Hoeveel vluchtelingen en asielzoekers kunnen we opnemen in Nederland?

De discussie over vluchtelingen en asielzoekers is in volle gang, de meest gehoorde vraag is; hoeveel vluchtelingen en asielzoekers kan Nederland opnemen?

De Zeven Wereldwonderen

Alle zeven wereldwonderen op een rijtje

Hoe staan we vandaag de dag tegenover seksualiteit in onze samenleving.

De seksuele revolutie begon in de jaren 60 van de vorige eeuw, hoe staan we nu tegenover seksualiteit?

Richtlijnen van een BHV verbanddoos

Ben je op zoek naar een geschikte BHV verbanddoos? Wat moet hier eigenlijk in zitten en wat wordt verplicht door de overheid?

Welke terroristen hebben hun doel bereikt?

Er gaat tegenwoordig geen dag voorbij of er wordt wel ergens ter wereld een terroristische aanslag gepleegd. Zijn er ook terroristen die hiermee hun doel hebben bereikt?

De poenscheppers met een sociaal maatschappelijke functie

Het verhaal over poenscheppende bestuurders. Het verhaal van de andere crimineel.

Nederland als het Israël van het Westen

Nederland als uitverkoren natie

Soorten organisaties, bijvoorbeeld het Museum van het Universum?

Wat voor soorten organisaties zijn er? Wat is het interessantste van een organisatie als het Museum van het Universum?

Vrijheid

essay over vrijheid

Zijn alle lekkere blonde meiden domme blondjes?

Heel veel lekkere blonde meiden zijn meer dan alleen maar domme blonde dozen.

trouwen de meest perfecte dag

Heb je de stap gezet en wens je te trouwen? Heb je al aan alles gedacht?

Bestaan er nog jonge rijke yuppies in Nederland?

In de jaren 90 van de vorige eeuw stonden yuppies volop in de belangstelling, bestaan er nog jonge rijke yuppies in Nederlands?

Marktwerking in de zorg

betoog over marktwerking zorg

Eindhoven Airport blijft groeien

Het vliegveld in Eindhoven wordt steeds populairder. Kunnen we Eindhoven Airport al het tweede Schiphol noemen?

Ontstaan en ontwikkeling van jeugddelinquentie

De theorieën van Moffitt en van Loeber & Hay over het ontstaan en verloop van jeugddelinquentie.

Reuze ballenbad

Reuzen ballenbad of iets meer verontrustend

Welke rol speelt de persoonlijkheid van de ouder bij de opvoeding van een kind?

Valt de appel echt zo ver van de mand?

Groepen, hoe werkt het theoretisch gezien

Groepsdynamica in de theorie

Ontwikkelingen binnen de jeugdzorg

Beschrijving van ontwikkelingen in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening van de afgelopen 500 jaar.

Rare werkelijke wetten in Verenigde Staten

Vreemde echte wetten op allerlei staten in Amerika

De menselijke factor in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

P.P.P. staat voor People, Planet en Profit in het M.V.O. Wat betekend M.V.O. voor People of te wel, voor mensen.

Pesten? Wat een onzin!

Pesten? Wat een onzin!

Globalisering

Wat is het verschijnsel globalisering?