Nationalisme een begripsbepaling


Publicatie datum:

Een uitleg van de verschillen tussen nationalisme, nationaal besef, nationaal gevoel, objectief en subjectief nationalisme en oosters en westers nationalisme

Gesponsorde koppelingen

Het begrip nationalisme heeft na de 2e Wereldoorlog een negatieve lading gekregen. Maar er moet duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen verschillende varianten van nationalisme en nationaal gevoel. In het volgende artikel zal ik proberen duidelijkheid te geven over de verschillen in begrippen.

Nationaal besef en nationalisme zijn begrippen die duidelijk van elkaar moeten worden gescheiden. Een nationaal gevoel is een besef van het behoren tot een staat, waarbij de liefde voor het van het vaderland en de eigen groep door zeden en gebruiken wordt bepaald en als simpel gegeven wordt aanvaard. Nationalisme is een bewust politiek streven om staat en maatschappij volgens een vooropgezet ideaal in te richten en wordt zo gedragen door het moderne besef, dat mensen de geschiedenis maken en hun lot in eigen hand kunnen nemen.

Het verschil tussen een objectief en een subjectief natiebegrip ligt in het feit of een natie een vaststaand feit of een veranderend concept is. Een objectief natiebegrip omschrijft een natie als een gemeenschap, die op grond van linguïstische en etnische criteria kan worden gedefinieerd. Volgens deze theorie is de natie een objectief gegeven, de natuur zelf heeft de mensheid in verschillende naties ingedeeld, die elk hun eigen unieke karakter dat tot uitdrukking komt in hun taal, gewoonten en tradities en dat in de loop van de geschiedenis behouden blijft. Een subjectief natiebegrip omschrijft een natie als een product van de geschiedenis, zoals zij op een bepaald moment zijn ontstaan, zullen zij ook weer verdwijenen. De moderne naties zijn voortgekomen uit een mengeling van etnische en linguïstische groepen, die zich in de loop der tijd door Europa hebben verplaatst en zich nauwelijks van laten scheiden.

Ten slotte kan men onderscheid maken tussen een westerse en een oosterse variant van nationalisme. Het westerse model wordt daarbij bepaald door de ontwikkelingen in Engeland, Frankrijk en de Republiek. Hier zou het nationale denken zich in de zeventiende en achttiende eeuw hebben ontplooid als een rationalistische, optimistische en pluralistische beweging, welk politieke aspiraties van de burgerij tot uitdrukking bracht. De oosterse variant van nationalisme ontstond in de negentiende eeuw in Midden en Oost-Europa. Dit type nationalisme is kenmerkend voor naties, die in hun politieke en maatschappelijke ontwikkelingen zijn achtergebleven bij omringende volken. Het ontstaat als een culturele beweging, die de eigen nationaliteit tegenover die van de reeds gevestigde naties tracht af te grenzen en zich daarbij beroept op de mythe van het organische volk. De subjectieve defenitie van nationalisme valt samen met het westerse nationalisme, de objectieve definitie met de oosterse variant.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 5
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

De economische crisis van 2008

In dit artikel beschrijf ik de economische crisis van 2008.

Mag ik nog normaal mijn brood verdienen?

Flexwerk ofwel op hol geslagen arbeidsmarkt

Interview Marianne Thieme

In 2006 vlak voor de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer werden er bij ons op school ook verkiezingen gehouden.

Waarom is er opeens zo'n hetze vanwege Zwarte Piet?

Sinds een paar jaar laait rond Sinterklaas de discussie over Zwarte Piet op, dit jaar zelfs met gewelddadige gevolgen. Waarom is er opeens zo'n hetze vanwege Zwarte Piet?

Is die trouwring wel nodig?

Is het verplicht trouwringen uit te wisselen bij een huwelijk?

Passief meeroken

Gevolgen van passief meeroken

Richtlijnen van een BHV verbanddoos

Ben je op zoek naar een geschikte BHV verbanddoos? Wat moet hier eigenlijk in zitten en wat wordt verplicht door de overheid?

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Waarom is de ene verslaving legaal en de andere verslaving illegaal?

Schrijfverslaving zorgt voor tijdelijke afleiding voor verslaafden en verminderd dus het gebruik van verslavende middelen en zou dus gesubsidieerd moeten worden.

Waarom moet de consument steeds meer verleid worden? (ten koste van het milieu)

Steeds meer milieuvriendelijk producten wijken voor meer vervuilende producten die de consument meer verleiden.

Wat is er mooi aan een massa evenement?

Wat is er mooi aan een fietstoertocht met 15.000 deelnemers of een wandelvierdaagse met 46.000 deelnemers?

Minder voedselverspilling, minder honger!

Betoog. Wij moeten zuiniger met ons voedsel omgaan en de vrijheid om het voedsel weg te gooien of te vernietigen moet beperkt worden.

Rare feestdagen

vreemde feestdagen op de VS

De mooiste Vaderdag cadeaus

Ieder jaar met Vaderdag is daar weer die vraag, wat geven we vader. Daarom ging ik op zoek naar de mooiste Vaderdag cadeaus.

Windenergie, windkracht, gratis groene stroom

Steeds meer nieuwe maar ook verbeterde oude vindingen zorgen voor gratis windenergie voor iedereen.

Ontwikkeling kan beter!

overheden NGO's ontwikkelingssamenwerking HDI

Succes koning Willem!

Beatrix doet afstand van de troon en we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Dit artikel bevat kort wat prins Willem over het koningschap zei en hoe hij het wil invullen. En daarbij wensen wij hem natuurlijk heel veel succes.

Discussiëren?

Discussiëren: wat is het en wat ontbreekt er vaak

Waarom kost een vluchteling ons niets maar verdienen we er geld aan?

Heel veel mensen mopperen dat vluchtelingen ons alleen maar geldkosten maar dit is niet zo, ze kosten ons niets en we verdienen er zelfs geld aan.

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel IV

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Pleegouder worden, lees eerst dit!!

Hoe is het in de praktijk om pleegouder te zijn

Help! Mijn vriendin is Koreaanse!

Koreaanse traditie en trouwen met een 'Westerling'

Gevolgen van illegale onder(ver)huur.

Gevolgen van illegale onder(ver)huur voor de huurder.

Het doel heiligt de kroongetuige

Nederland is gewend geraakt aan het fenomeen kroongetuige. De acceptatie voor het gebruik van een kroongetuige is door de jaren heen lichtelijk gegroeid.

Vóór of tégen een boerkaverbod

In dit artikel behandel ik de argumenten voor en tegen een boerkaverbod: Misschien handig voor een beschouwing of betoog!?