Nationalisme een begripsbepaling


Publicatie datum:

Een uitleg van de verschillen tussen nationalisme, nationaal besef, nationaal gevoel, objectief en subjectief nationalisme en oosters en westers nationalisme

Gesponsorde koppelingen

Het begrip nationalisme heeft na de 2e Wereldoorlog een negatieve lading gekregen. Maar er moet duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen verschillende varianten van nationalisme en nationaal gevoel. In het volgende artikel zal ik proberen duidelijkheid te geven over de verschillen in begrippen.

Nationaal besef en nationalisme zijn begrippen die duidelijk van elkaar moeten worden gescheiden. Een nationaal gevoel is een besef van het behoren tot een staat, waarbij de liefde voor het van het vaderland en de eigen groep door zeden en gebruiken wordt bepaald en als simpel gegeven wordt aanvaard. Nationalisme is een bewust politiek streven om staat en maatschappij volgens een vooropgezet ideaal in te richten en wordt zo gedragen door het moderne besef, dat mensen de geschiedenis maken en hun lot in eigen hand kunnen nemen.

Het verschil tussen een objectief en een subjectief natiebegrip ligt in het feit of een natie een vaststaand feit of een veranderend concept is. Een objectief natiebegrip omschrijft een natie als een gemeenschap, die op grond van linguïstische en etnische criteria kan worden gedefinieerd. Volgens deze theorie is de natie een objectief gegeven, de natuur zelf heeft de mensheid in verschillende naties ingedeeld, die elk hun eigen unieke karakter dat tot uitdrukking komt in hun taal, gewoonten en tradities en dat in de loop van de geschiedenis behouden blijft. Een subjectief natiebegrip omschrijft een natie als een product van de geschiedenis, zoals zij op een bepaald moment zijn ontstaan, zullen zij ook weer verdwijenen. De moderne naties zijn voortgekomen uit een mengeling van etnische en linguïstische groepen, die zich in de loop der tijd door Europa hebben verplaatst en zich nauwelijks van laten scheiden.

Ten slotte kan men onderscheid maken tussen een westerse en een oosterse variant van nationalisme. Het westerse model wordt daarbij bepaald door de ontwikkelingen in Engeland, Frankrijk en de Republiek. Hier zou het nationale denken zich in de zeventiende en achttiende eeuw hebben ontplooid als een rationalistische, optimistische en pluralistische beweging, welk politieke aspiraties van de burgerij tot uitdrukking bracht. De oosterse variant van nationalisme ontstond in de negentiende eeuw in Midden en Oost-Europa. Dit type nationalisme is kenmerkend voor naties, die in hun politieke en maatschappelijke ontwikkelingen zijn achtergebleven bij omringende volken. Het ontstaat als een culturele beweging, die de eigen nationaliteit tegenover die van de reeds gevestigde naties tracht af te grenzen en zich daarbij beroept op de mythe van het organische volk. De subjectieve defenitie van nationalisme valt samen met het westerse nationalisme, de objectieve definitie met de oosterse variant.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 5
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Hoe kun je gehandicapte weeskinderen in India helpen?

Door de armoede in India zijn ouders soms genoodzaakt om hun gehandicapte kind ten vondeling te leggen. Hoe kun je deze gehandicapte weeskinderen helpen?

Recht en rechtvaardigheid voor eenieder, toevoegingen, rechtsbijstandverzekeringen, buitengerechtelijke kostenregeling en nog klassejustitie?

Goedbedoelde wetgevende initiatieven, echter waartoe leiden ze? Bieden ze een voldoende tegemoetkoming aan onvermogenden of toch no cure no pay als alternatief?

The Elixir of Immortality

Geschreven in een Twaalf Leder gebonden Papyrus Codices

Groepsprocessen.

De fases die een groep doorloopt wanneer men voor het eerst bij elkaar is.

Zelfmoord trend of zelfmoord hype.

Zelfmoord onder jongeren neemt epidemische vormen aan, wat is de verklaring voor dit fenomeen.

Los Gitanos

De oorsprong van de Zigeuners.

De oorsprong van Stichting De Kringen

Hoe uit een verdrietig initiatief een mooie stichting ontstond.

Gedoogbeleid softdrugs moet weg!

Een artikel over het softdrugsbeleid in Nederland

Kinderhuwelijk

Onze cultuur kent dit verschijnsel niet, maar in veel culturen wordt dit als normaal beschouwd

Omgaan met boosheid en andere emoties van uw kind

Hoe u het beste kan omgaan met de emoties van uw kind.

Mannen in de kinderopvang, kan dat?

In dit artikel wordt ingegaan op het nut van mannen binnen de kinderopvang

Worden we permanent ongelukkig door de media?

De aanhoudende stroom vreselijke media berichten vergiftigt langzaam maar zeker ons leven.

Hoogbegaafdheid: Hoe herken je het?

Kenmerken en informatie over het herkennen van hoogbegaafdheid

Omgaan met angsten bij kinderen

Omgaan met angsten bij kinderen

Nederland als het Israël van het Westen

Nederland als uitverkoren natie

Opzegging van een arbeidsovereenkomst.

De regels over opzegging van een arbeidsovereenkomst.

Jan Schaefer

De eigenzinnige politicus met helder taalgebruik

Gratis op te halen, spaar het milieu door hergebruik

Gratis op te halen laptops, elektrische apparaten, speelgoed, foto en film apparatuur etc.

Werkloosheid: wie kampt er niet mee?

Iedereen kent waarschijnlijk wel iemand die werkloos is. Is de werkloosheid inderdaad zo erg?

Blijven lezen met een leesbeperking!

Er zijn veel soorten leeshulpmiddelen op de markt verkrijgbaar. De groot letterboeken en braille boeken kennen we allemaal, maar er is meer!

Waarom bekeren steeds meer Chinezen zich tot het christendom?

In ons land neemt het aantal christenen steeds meer af maar in China bekeren steeds meer mensen zich tot zich tot het christendom, waarom doe ze dat.

Hoe versier je een mooie vrouw?

Je ziet een mooie vrouw en je wilt haar versieren, hoe pak je dat aan?

Wie is de weigerambtenaar?

In dit artikel wordt gekeken wat en wie een weigerambtenaar is. Mag hij zomaar een gedeelte van zijn werk weigeren te doen?

De Ku Klux Klan tussen 1944 en 1950

Hoe de Ku Klux Klan werd bestreden tegen het eind van Wereld Oorlog II en de periode daarna

Haast- of huisvrouw?