Nederlandse jongeren kunnen niet spellen


Publicatie datum:

Het taalniveau van jongeren in Nederland daalt. Hoe komt dit? Hoe kunnen we er iets aan doen?

Gesponsorde koppelingen

Studenten en scholieren kunnen steeds minder goed spellen. Dat is een understatement. Je hoort het overal en het is amper meer te ontkennen. Dit is al meerdere malen aangetoond door verschillende toetsen en ervaringen van leraren. Het dalen van het taalniveau is een groot probleem en er moet iets aan gedaan worden. Maar waarom is het taalniveau nu zo laag?

Bijna iedereen is het erover eens dat de oorzaak ligt bij de kwaliteit van het onderwijs. Op de basisschool, vooral in de eerste jaren waarin je leert lezen en schrijven, ligt de nadruk op het spellingsonderwijs. Er wordt erg veel aandacht aan spellen besteed. Daarom kunnen de meeste leerlingen als zij naar het voortgezet onderwijs gaan redelijk spellen. Dan gaat het echter helemaal verkeerd. Er wordt op het voortgezet onderwijs een stuk minder tijd besteed aan spellen en het onderhouden van deze belangrijke vaardigheid.  De nadruk ligt daar meer op schrijfvaardigheid en het lezen en bewerken van teksten.

 

Er is dus te weinig aandacht voor spellen op de middelbare school. Ook is de norm van het spellingsniveau op de middelbare school veel te laag, waardoor leerlingen het niveau dat zij op de basisschool hebben aangeleerd niet kunnen vasthouden. Ook worden er dankzij het lerarentekort steeds meer matige leraren aangenomen waardoor leerlingen nog minder in staat zijn hun spelling en grammatica te onderhouden. Dit is een van de redenen waardoor er steeds vaker studenten met een te laag taalniveau naar universiteiten of hoge scholen gaan.

 

Andere redenen voor het lage niveau in taal is dat kinderen steeds minder boeken en kranten lezen, in ieder geval veel minder dan de vorige generatie, en steeds meer met elkaar communiceren in MSN-taal en chattaal. De beeldcultuur wordt dominant. Ook is er in het hardwerkende Nederlandse gezin steeds minder tijd voor de ouders om tijd te steken in het taalniveau van hun kinderen. Kinderen komen minder in aanraking met goede taal en nemen deze daarom ook moeizamer over.

 

Er is dus een groot probleem, de vraag is hoe dit opgelost moet worden. Het belangrijkste is dat het onderwijs in spelling en grammatica goed wordt aangepakt op vooral middelbare scholen zodat het niveau hoog blijft en nog verder kan worden verhoogd. Leerlingen moeten regelmatig gepaste oefeningen maken zodat ze continu actief bezig blijven met de spelling en de regels die daar bij horen. Ook is het belangrijk dat de leraren goede en duidelijke uitleg kunnen geven en daarom moet ook de kwaliteit van de leraren omhoog. Het is ook nog eens belangrijk dat de leerlingen de spelling- en grammaticaregels uit hun hoofd kennen. De vaardigheden moeten continu worden hooggehouden.

 

Vooral belangrijk is dat universiteiten een taaltoets laten afnemen en extra hulp kunnen bieden als dat nodig is. De eisen van het onderwijs omtrent taalonderwijs moeten omhoog. Daarmee ook de kwaliteit van de leraren. Als de motivatie maar terugkeert. De wil te kunnen schrijven in correct Nederlands. Dat is het allerbelangrijkste.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 20
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Zomerse zon

Zomerhitte

De Belgische koningskwestie

De koningskwestie is de benaming voor het politiek conflict tussen de Belgische koning Leopold III en de regering. De koningskwestie leidde ertoe dat de koning in1950 afstand nam van de troon ten gunste van zijn zoon Boudewijn.

Minder voedselverspilling, minder honger!

Betoog. Wij moeten zuiniger met ons voedsel omgaan en de vrijheid om het voedsel weg te gooien of te vernietigen moet beperkt worden.

De nadelen van vrijheid van internet uitingen

Het recht van vrijheid van internet uitingen is bij ons bijna heilig, toch kleven er steeds vaker nadelen aan.

Homoseksualiteit binnen de Nederlandse Krijgsmacht.

Feit: De Nederlandse Krijgsmacht loopt voorop in de homo-emancipatie, maar hoe zit dit in andere landen? In dit artikel lees je de feiten!

Met je vinger in je neus

Waar komen etiketten eigenlijk vandaan en hoe ontwikkelen deze zich?

Verander jou impact op het klimaat/Samenleving!

Het veranderen van jou omgeving

Pleegouder worden, lees eerst dit!!

Hoe is het in de praktijk om pleegouder te zijn

Waarom gaan jongeren steeds jonger met elkaar naar bed.

Verkering betekent tegenwoordig meteen met elkaar naar bed gaan.

Visies op het kind: bevrijding, ontwikkeling en zorg

Er worden drie visies op het kind besproken: het bevrijdingsperspectief, het ontwikkelingsperspectief en het zorgperspectief. Ik zal in een betoog het zorgperspectief verdedigen.

Mijn koninkrijk

Google als nieuwe leerschool

Drama Apeldoorn op koningendag

Drama Apeldoorn op koningendag

Liefdesverdriet - een andere kijk

Dit artikel geeft een andere kijk op liefdesverdriet.

Rare werkelijke wetten in Verenigde Staten

Vreemde echte wetten op allerlei staten in Amerika

Wat is de zin van het menselijk leven.

Een bijzonder experiment in de zoektocht naar de zin van het menselijke leven.

De achtergrond van hiphop

Eerste artikel in een reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel kort de achtergrond en de basis van de subcultuur hiphop.

Wat is vrijheid van meningsuiting?

Wat houdt de vrijheid van meningsuiting in en wat is het vervolg ervan?

Wat is er mis met het communisme?

Als je de westerse media moet geloven zijn communisten allemaal boeven, wat is er mis met het communisme?

Hoe staan we vandaag de dag tegenover seksualiteit in onze samenleving.

De seksuele revolutie begon in de jaren 60 van de vorige eeuw, hoe staan we nu tegenover seksualiteit?

Totem

De spirituele benaming is Totemism

Help we krijgen een gezinsvoogd

wat houdt het hebben van een gezinsvoogd in

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Waarom kost een vluchteling ons niets maar verdienen we er geld aan?

Heel veel mensen mopperen dat vluchtelingen ons alleen maar geldkosten maar dit is niet zo, ze kosten ons niets en we verdienen er zelfs geld aan.

Gelukkig worden, een gelukkig toeval, domme pech of geluk door menselijk toedoen

Op deze pagina een uitleg over het verschil tussen gelukkig toeval, domme pech en menselijk toedoen.

Oorzaken van lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken welke oorzaken het fenomeen lynchen in Mexico heeft