Ontwikkeling kan beter!


Publicatie datum:

overheden NGO's ontwikkelingssamenwerking HDI

Gesponsorde koppelingen

Armoede en honger zijn grote problemen in de wereld. Er worden verschillende pogingen ondernomen om deze twee dingen te verhelpen, maar nog steeds blijken deze niet allemaal even goed uit te pakken. Hoe werkt ontwikkeling? En waarom is het niet effectief?

 Er zijn een hoopoverheden en non-governmental organizations (NGO's) die erg hun best doen om de zogenaamde ontwikkelingslanden te helpen. Zij proberen met geld en goederen het leven van mensen in de Derde Wereld een beter leven te geven; een hogere levensstandaard, een betere volksgezondheid en een verhoging van de hoeveelheid kennis van de bevolking. Dit meet je met behulp van de Human Development Index (HDI), een index om de ontwikkeling van mensen te meten die sinds begin jaren '90 wordt gebruikt door de Verenigde Naties. Landen worden dan op een rijtje gezet van hoge naar lage ontwikkelingsgraad. De laatst gepubliceerde lijst is die van 2006. In dat jaar heeft Noorwegen Ijsland van de eerste plaats verstoten. Sierra Leone staat al een tijdje onderaan de lijst, net boven Niger en Burkina Faso.

 De positie op de lijst in één van de manier waarop je een ontwikkelingsland kunt definiëren. Verder wordt er ook gekeken naar de technische, economische en medische vooruitgang in een land. In ontwikkelingslanden is er vaak geen grote industrie, er worden weinig nieuwe uitvindingen gedaan en een groot deel van de bevolking blijft agrariër. Mede hierdoor blijft een groot deel van de bevolking analfabeet en heeft een gemiddeld gezin een groot aantal kinderen. Er sterven ook meer mensen dan in de ontwikkelde landen, door het gebrek aan medische kennis, maar toch groeit de bevolking nog steeds sneller dan het land economisch aankan. Ontwikkelingslanden moeten veel geld lenen om rond te komen en de staatsschulden lopen steeds sneller op. Dit gesjoemel met geld veroorzaakt vaak ook corruptie. Geld van andere overheden en goede doelen blijven dan bij een hoge functionaris plakken. De rijkeren in een ontwikkelingsland worden nog rijker, terwijl de onderste laag van de bevolking omkomt van de honger. Kinderen moeten al heel jong aan het het, omdat hun ouders niet genoeg geld hebben. Kinderen gaan daarom niet naar school, en blijven analfabeet. De vicieuze cirkel is compleet.

 Hulp van buitenaf is nodig om deze landen op de rails te krijgen. Er wordt van alle landen verwacht dat zij allemaal dezelfde weg afleggen naar hetzelfde eindpunt: ontwikkeld zijn. Deze theorie noem je evolutionalisme. Rijkere landen, de landen die al goed op weg zijn naar dat eindpunt, zien het als hun taak om de anderen te helpen. Zij doneren geld en goederen en verstrekken goedkope leningen. Naast overheden heb je ook nog de NGO's, oftwel: goede doelen. Deze organisaties zamelen geld in bij sponsors en donateurs om ontwikkelingslanden op hun eigen manier te helpen. Ook zij geven geld en goederen, maar gaan daarbij wel vaker ter plekke aan de slag. Ze gebruiken het geld om bijvoorbeeld een school te bouwen.

 Helaas zijn zowel de goede bedoeling van overheden als die van particulieren niet altijd even succesvol. Veel geld blijft aan de zogenaamde strijkstok hangen. En de meeste hulp die wordt geboden is maar van tijdelijke aard. Een groot deel van de hulp is op het moment zelf erg belangrijk, maar heeft te weinig invloed op de toekomst. Een voorbeeld. Nu bestaat hulp uit het geven van een grote zak rijst aan elk gezin in het dorp. Beter zou zijn om op het land van één of twee boeren een irrigatiesysteem aan te leggen. Zo heeft het hele dorp nog jarenlang rijst, en verdient de boer daar geld mee. Zo voorkom je aan de ene kant hoger, maar stimuleer je gelijk de economie van het land. Een andere voorbeeld. Een NGO heeft geld ingezameld, koopt hiervan bakstenen en boeken en vaart ermee naar Afrika. Zij bouwen daar een school, en een hoop kinderen kunnen les krijgen. Natuurlijk is dit goed en moet dit zeker blijven gebeuren. Maar een kleine aanpassing, wordt het nog beter. Deze NGO kan namelijk beter deze bakstenen en boeken in het land zelf kopen. Ten eerste zijn de materiälen er goedkoper en ten tweede is het goed voor de plaatselijke economie.

 Noem het onmogelijk, noem het utopisch, maar armoede kan uit de wereld geholpen worden. Ontwikkelingssamenwerking kan zoveel effectiever dan het nu gebeurd. Begin met het helpen van het land, en het land zal daarna haar eigen bevolking helpen.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Engelse leenwoorden in het Nederlands

Neemt het aantal Engelse leenwoorden echt toe of lijkt dit alleen zo?

Alleenstaande ouders in de bijstand

ouders in de bijstand

De beste relatietherapie, gratis relatietherapie

Problemen met je partner, lees hier de beste gratis relatietherapie.

De advocaat en zijn functie

Wat doet een advocaat en hoe gaat dat in z'n werk?

Mensenrechten en het ontstaan van het Klassiek liberalisme

De mensenrechten ontleedt.

Wanneer wordt het moderne communisme mogelijk?

Het huidige communisme is besmet door hebzucht en corruptie, het kapitalisme heeft echter ook gefaald. Wanneer wordt het moderne communisme mogelijk?

Gevolgen van illegale onder(ver)huur.

Gevolgen van illegale onder(ver)huur voor de huurder.

Moonshine, Bootleggers en Baptists

Bootleggers Verkopen Illegaal Alcohol

Hoe verminder je het aantal bejaarde mensen en is dit de oplossing voor het bejaardenprobleem?

Er komen steeds meer bejaarde mensen bij in Nederland, hoe verminder je het aantal bejaarde mensen?

Klap van de Molen

Duurzaam bezig zijn, is hot! Maar is alles wel zo duurzaam als wordt geclaimd?

Hoe wordt je lid van de Illuminati?

Steeds meer mensen zijn bang voor de Illuminati. De oplossing is echter simpel. Lid worden van de Illuminati. Lees hier hoe je lid wordt van de Illuminati?

God sterft uit

De invloeden van het christendom nemen af. Steeds minder jongeren voelen zich nog aangetrokken tot de kerk.

Communiceren met een groep kinderen, het geven van instructies.

Altijd al willen weten hoe je een groep kinderen op de juiste manier aan het werk krijgt?

La UNICEF jobs, United Nations Children’s Fund.

UNICEF komt op voor de rechten van alle kinderen, waar ook ter wereld.

Verander jou impact op het klimaat/Samenleving!

Het veranderen van jou omgeving

Burgerschapsvorming

beschouwing van de vraag: Heeft het vak burgerschapsvorming een toevoegende waarde als het gaat om de ontwikkeling van kinderen tot goede liberale burgers?

Bezwaarschrift voor mijn boete

Bezwaarschrift schrijven voor mijn boete

De geschiedenis van Walt Disney

Iedereen kent wel een of meerdere films van Disney. Maar wie was nou de man achter deze films?

Generatiekloof?

Is er sprake van generatiekloof?

Waarom kiezen voor de subcultuur hiphop?

Dit is het laatste artikel in mijn reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel vertelt ik iets over de principes binnen deze subcultuur, waarom je voor deze subcultuur kunt kiezen en eventuele risico's.

Dissociative Identity Disorder DID ook genaamd Multiple Personality Disorder MPD

Schakelen tussen een Normaal Bewustzijn en een Slaap-Wandelaar Toestand

Cursus hoe creëer je mooie gewillige vrouwen.

Hoe kun je een mooie vrouw of een mooi meisje zo manipuleren dat ze alles voor je wil doen.

DNA-databank voor de hele Nederlandse bevolking

Vind je dat Nederland het DNA-materiaal van elke persoon zou moeten afnemen om zo een DNA-databank te creëren voor de hele bevolking? Welke voor- en nadelen hieraan verbonden zijn behandel ik in dit artikel.

Kinderen en spelen, waarom eigenlijk?

Kinderen spelen er op los, maar waarom?

Discriminatie

Telkens we naar het nieuws kijken of de krant lezen, zien we oorlogstaferelen. Steeds trachten we ons een wereld voor te stellen zonder oorlog, waar iedereen in vrede kan samenleven.