Opzegging van een arbeidsovereenkomst.


Publicatie datum:

De regels over opzegging van een arbeidsovereenkomst.

Gesponsorde koppelingen

In deze tekst zullen de voorwaarden en de gevolgen worden gegeven voor opzegging van een werknemer van een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Een arbeidscontract voor onbepaalde tijd betekent simpelweg dat het geen tijdelijk contract is. Deze informatie is gebaseerd op het Nederlands recht en er kan niet van worden afgeweken. 

Het arbeidscontract kan door de werknemer worden opgezegd zonder toestemming van het CWI. Het recht van de werknemer om de arbeidsovereenkomst op te zeggen kan niet worden weggenomen door de werkgever. Wanneer de werknemer zijn overeenkomst op wil zeggen zal hij zich wel aan de opzegtermijn moeten voldoen. Deze opzegtermijn kan zijn afgesproken in het arbeidscontract of in een CAO .Deze mag voor de werknemer echter nooit langer zijn dan 6 maanden. De opzegging geschied tegen het einde van de maand.anneer er geen opzegtermijn is afgesproken dan geldt de wettelijke opzegtermijn van één maand.

Dit betekent dat er op de laatste dag van de maand opgezegd kan worden en dat dan de opzegtermijn pas ingaat. Wanneer men dus opzegt op 4 april met een opzegtermijn van 1 maand, dan is de overeenkomst geëindigd op 1 juni. De opzegging geschiedt namelijk pas tegen het eind van de maand(30 april) en hierna gaat de opzegtermijn in van een maand. 

Deze regeling geldt slechts wanneer er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Wanneer er een overeenkomst van bepaalde tijd is afgesproken, dat wil zeggen een overeenkomst met een einddatum, dan kan er in beginsel niet worden opgezegd door de werknemer. Dit kan wel worden afgesproken door de werkgever en de werknemer in de overeenkomst of bij CAO. Wanneer de werknemer niet aan zijn verplichtingen doet uit het arbeidscontract dan is deze verplicht schadevergoeding te betalen.

Zowel de overeenkomst voor onbepaalde tijd als de overeenkomst voor bepaalde tijd kunnen worden opgezegd met wederzijds goedvinden. De werknemer moet hier wel mee instemmen hij is hier nooit toe verplicht. Wanneer werkgever en werknemer geen bezwaar hebben tegen de opzegging kunnen zij deze ten alle tijden opzeggen. Er hoeft dan geen rekening te worden gehouden met de opzegtermijnen. 

Het arbeidsrecht is in Nederland geregeld in het Brugelijk wetboek, boek 7 titel 10.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 5
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

De verloedering van de samenleving is een veelvoorkomend topic.

Het artikel gaat over een veelvoorkomend topic.

Katten van Groot tot Klein

Katten zijn vrijwel gelijk in structuur en in het gedrag.

Het verschil tussen egoïstisch en narcistisch.

Het verschil tussen egoïstisch en narcistisch.

Jeugdcriminaliteit

jeugdcriminaliteit

The Great Chain of Knowing: De intelligentie van baby's

In dit artikel wordt het idee van The Great Chain of Knowing besproken. Er wordt ingegaan op het tabula rasa-idee van John Locke en de ontdekking dat baby's wel degelijk intelligentie bezitten.

Discriminatie

Telkens we naar het nieuws kijken of de krant lezen, zien we oorlogstaferelen. Steeds trachten we ons een wereld voor te stellen zonder oorlog, waar iedereen in vrede kan samenleven.

Vaccinatie, van twee kanten belicht

Meer dan Beatlemania

Het breukkarakter van de jaren zastig ten opzichte van de jaren vijftig

Bestaan er nog echte Samurai vrouwen?

Bestaan er nog steeds echte Japanse vrouwelijke krijgers of Samurai vrouwen?

Hoelang kan een dictator zijn gang gaan?

Telkens weer komen er nieuwe dictators aan de macht maar hoelang kan een dictator zijn gang gaan?

Jongeren en jeugddelinquentie

Er zijn twee soorten van jeugddelinquentie waar jongeren te maken mee kunnen krijgen; de tijdelijke en de langdurige. Daarnaast zijn er jongeren die niet te maken krijgen met jeugddelinquentie.

Zijn alle lekkere blonde meiden domme blondjes?

Heel veel lekkere blonde meiden zijn meer dan alleen maar domme blonde dozen.

Welke rol speelt de persoonlijkheid van de ouder bij de opvoeding van een kind?

Valt de appel echt zo ver van de mand?

Depressie en verslaving: Vicieuze cyclus Deel I

Depressie als een voornamelijke oorzaak van diverse verslavingen

Hoogbegaafdheid

Wat is Hoogbegaafdheid? Een definitie, omschrijving en enkele kenmerken.

De geschiedenis van Walt Disney

Iedereen kent wel een of meerdere films van Disney. Maar wie was nou de man achter deze films?

Levenseindekliniek, vrijwillige levensbeëindiging

Niemand vraagt erom om geboren te worden maar steeds meer mensen vragen of ze mogen sterven.

Welke terroristen hebben hun doel bereikt?

Er gaat tegenwoordig geen dag voorbij of er wordt wel ergens ter wereld een terroristische aanslag gepleegd. Zijn er ook terroristen die hiermee hun doel hebben bereikt?

De opkomst van de FBI

Het ontstaan van het beruchte elitecorps van de Amerikaanse overheid.

Hoogbegaafdheid: IQ test

Wat is een IQ test precies?

Waar gaan wij naar toe?

Essay nummer 2 geschreven als opdracht voor het vak ethiek door Erwin van der Land

www.brandwonden.nl, Brandwonden stichting, brandwonden

Brandwonden stichting, geeft informatie over brandwonden, vraagt aandacht voor preventie, eerste hulp, behandeling en begeleiding van patiënten en onderzoek.

Kunnen we eenvoudig alle asielzoekers weren?

Iedereen staat op zijn achterste benen als iemand zegt dat we geen asielzoekers meer moeten toelaten maar kunnen we alle asielzoekers weren?

Goedkope stroom door kernfusie

Is kernfusie de oneindige en goedkope energiebron van de toekomst.

Rechten van de vrouw

verhoudingen tussen man en vrouw in de geschiedenis