Opzegging van een arbeidsovereenkomst.


Publicatie datum:

De regels over opzegging van een arbeidsovereenkomst.

Gesponsorde koppelingen

In deze tekst zullen de voorwaarden en de gevolgen worden gegeven voor opzegging van een werknemer van een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Een arbeidscontract voor onbepaalde tijd betekent simpelweg dat het geen tijdelijk contract is. Deze informatie is gebaseerd op het Nederlands recht en er kan niet van worden afgeweken. 

Het arbeidscontract kan door de werknemer worden opgezegd zonder toestemming van het CWI. Het recht van de werknemer om de arbeidsovereenkomst op te zeggen kan niet worden weggenomen door de werkgever. Wanneer de werknemer zijn overeenkomst op wil zeggen zal hij zich wel aan de opzegtermijn moeten voldoen. Deze opzegtermijn kan zijn afgesproken in het arbeidscontract of in een CAO .Deze mag voor de werknemer echter nooit langer zijn dan 6 maanden. De opzegging geschied tegen het einde van de maand.anneer er geen opzegtermijn is afgesproken dan geldt de wettelijke opzegtermijn van één maand.

Dit betekent dat er op de laatste dag van de maand opgezegd kan worden en dat dan de opzegtermijn pas ingaat. Wanneer men dus opzegt op 4 april met een opzegtermijn van 1 maand, dan is de overeenkomst geëindigd op 1 juni. De opzegging geschiedt namelijk pas tegen het eind van de maand(30 april) en hierna gaat de opzegtermijn in van een maand. 

Deze regeling geldt slechts wanneer er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Wanneer er een overeenkomst van bepaalde tijd is afgesproken, dat wil zeggen een overeenkomst met een einddatum, dan kan er in beginsel niet worden opgezegd door de werknemer. Dit kan wel worden afgesproken door de werkgever en de werknemer in de overeenkomst of bij CAO. Wanneer de werknemer niet aan zijn verplichtingen doet uit het arbeidscontract dan is deze verplicht schadevergoeding te betalen.

Zowel de overeenkomst voor onbepaalde tijd als de overeenkomst voor bepaalde tijd kunnen worden opgezegd met wederzijds goedvinden. De werknemer moet hier wel mee instemmen hij is hier nooit toe verplicht. Wanneer werkgever en werknemer geen bezwaar hebben tegen de opzegging kunnen zij deze ten alle tijden opzeggen. Er hoeft dan geen rekening te worden gehouden met de opzegtermijnen. 

Het arbeidsrecht is in Nederland geregeld in het Brugelijk wetboek, boek 7 titel 10.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 5
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Lichtwerkers Deel 2: Op weg naar een nieuwe wereld

De wereld door de ogen van een lichtwerker

Peuters en eten, de ramp en de tips.

Waarom eten peuters niet altijd goed en wat kun je er aan doen?

De echte werkelijkheid

Een uitleg en verdere uitwerking van Plato's allegorie van de grot.

Kindermishandeling

Globale informatie over kindermishandeling

De bewuste keuze van afgelopen verkiezingen bleek zo bewust nog niet

Tot hoeverre zijn we bewust van onze eigen keuze en wat is de rol van het brein daarbij?

Wanneer wordt het moderne communisme mogelijk?

Het huidige communisme is besmet door hebzucht en corruptie, het kapitalisme heeft echter ook gefaald. Wanneer wordt het moderne communisme mogelijk?

De rechten van verstandelijk gehandicapte ouders

de rechten van verstandelijk gehandicapte ouders

Kleding en taal binnen de subcultuur hiphop

Dit is het 3e artikel in een reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel schrijf ik iets over de kleding en taal binnen deze subcultuur.

Waarom worden de meeste verkrachtingen niet gerapporteerd bij de politie.

Op een foto zag ik vandaag dat maar 5% van alle verkrachtingen wordt gerapporteerd bij de politie.

Virtuele schandpalen

Een essay over de verticale en horizontale bescherming van de burger tegen zijn mogelijke vogelvrijverklaring door internet

Makkelijk en snel zelf verhuizen

Verhuizen naar de nieuwe woning kan je prima zelf regelen. Zo kan je tijdens de verhuzing veel geld besparen.

Moet “Zwarte Piet” weg, ja of nee?

Één van de grote wereldvragen van dit moment, moet “Zwarte Piet” weg?

Goedkoop roken moet mogen, goedkope sigaretten voor iedereen

Er zijn ook sigaretten zonder accijns, lees hier waar en hoe je die kunt kopen

Vóór of tégen een boerkaverbod

In dit artikel behandel ik de argumenten voor en tegen een boerkaverbod: Misschien handig voor een beschouwing of betoog!?

De vergrijzing, de oplossing voor de werkeloze vijftiger

De vergrijzing is de mogelijke oplossing voor werkelozen boven de 50 jaar

Wat is Democratie

Democratie bestaat uit demos(=volk) en crator(=regeren/macht). Democratie betekent dus het volk regeert.

trouwen de meest perfecte dag

Heb je de stap gezet en wens je te trouwen? Heb je al aan alles gedacht?

Het gilet is helemaal terug en hipper dan ooit, vandaar deze tips.

Hoe is het gilet eigenlijk ontstaan en waar moet je op letten tijdens het dragen. Na het lezen van dit artikel kom jij altijd goed voor de dag.

Marktwerking in de zorg

betoog over marktwerking zorg

Schipperen tussen opvattingen en praktijken over opvoeding

Verschillen in opvattingen en praktijken tussen Westerse en niet-Westerse culturen.

Waarom roken mensen?

Redenen waarom mensen roken

Makkelijk scheiden, goedkoop scheiden

In dit artikel vindt je de beste tips voor een snelle en goedkope scheiding.

Pleegzorg, de soorten pleegzorg

Duidelijkheid in welke soorten pleegzorg er zijn

Wat drijft de Soenniten tot hun terreurdaden?

Steeds vaker worden er aanslagen gepleegd door extremistische Soenniten, wat drijft hen tot hun daden.

Cursus hoe creëer je mooie gewillige vrouwen.

Hoe kun je een mooie vrouw of een mooi meisje zo manipuleren dat ze alles voor je wil doen.