Pleegouder worden, lees eerst dit!!


Publicatie datum:

Hoe is het in de praktijk om pleegouder te zijn

Gesponsorde koppelingen

Buiten dat de jeugdzorg ongetwijfeld heel veel goede dingen zal doen, bereiken er toch ook schrikbarend veel slechte verhalen de media. Daarnaast zijn er echter nog veel meer verhalen die niet naar buiten worden gebracht uit vrees voor het kwijtraken van het pleegkind of van een eigen kind

Rechten van pleegouders

Als je dit intypt bij google is het net of je als pleegouder een enorme hoeveelheid rechten hebt, echter niets is minder waar. Als pleegouder heb je een aantal rechten waar bijvoorbeeld gewone ouders ook recht op hebben, zoals zorgverlof, en je hebt recht op een financiele vergoeding.

Echter als het om het kind zelf gaat die bijvoorbeeld naar een nieuwe school moet, of een ingrijpende operatie moet ondergaan dan ben je opeens afhankelijk van de gezaghebbende persoon en dat kan een voogd zijn aangesteld door de jeugdzorg maar dat kan ook een ouder zijn die het gezag nog heeft.

Als je een kindje langer dan een jaar in huis hebt wordt je aangemerkt als belanghebbende en mag je zogenaamd meebeslissen over je pleegkindje, dit is echter ook maar in beperkte mate en zolang je meegaat in het verhaal van de jeugdzorg, op het moment dat je een andere mening hebt als de jeugdzorg ben je uiteraard nog wel belanghebbende maar kan de jeugdzorg je het erg moeilijk maken.

Blokkaderecht

Er wordt aangegeven dat je blokkaderecht hebt, echter dat blokkaderecht is wel verbonden aan heel veel voorwaarden, bijvoorbeeld dat het kind minstens een jaar bij je moet zijn, en dat het een vrijwillige plaatsing moet zijn, dus geen onder toezichtstelling pas dan kun je je blokkaderecht laten gelden.

Het blokkaderecht houdt in dat als de jeugdzorg heeft besloten dat het kind elders op moet groeien je dat tegen kan houden als het kind dus vrijwillig bij jou geplaatst is en als het kind al langer dan een jaar in jouw gezin verblijft. Je kan dan het blokkaderecht inzetten om te zorgen dat je pleegkindje verplaatst wordt.

Belanghebbende

De wet geeft de volgende definitie: een belanghebbende is degene op wiens rechten en verplichtingen de zaak rechtstreeks betrekking heeft (art. 798 Rv). Uit die definitie valt op te maken dat niet iedereen die denkt een belang te hebben ook daadwerkelijk een belanghebbende is in de zin van de wet. Slechts op grond van de omstandigheden kan beoordeeld worden of iemand als belanghebbende kan worden aangemerkt.

Artikel 8 van de EVRM is in dit geval van het allergrootste belang voor pleegouders, in artikel 8 is het recht op familylife vastgelegd, binnen dit artikel is het mogelijk om als belanghebbende te worden aangemerkt.

Wat zijn de meeste problemen waar pleegouders tegenaan lopen

uithuisplaatsing

Je bent pas belanghebbende als je een jaar voor het kind hebt gezorgd, je kunt ook pas blokkaderecht gebruiken als je langer dan een jaar voor een kind hebt gezorgd maar dan nog moet het kind vrijwillig bij je geplaatst zijn. In de praktijk komt het dus regelmatig voor dat kinderen met 11 maanden verplaatst worden omdat er dan niemand iets over het kind kan zeggen als de eigen ouders dat niet doen, en bureau jeugdzorg houdt zo de grip op het kind zonder "vervelende" inmenging van pleegouders.

Het kind wordt dus door niets en niemand beschermt en is overgeleverd aan de "grillen" van bureau jeugdzorg.

Hulpverleningsplan

Als pleegouder heb je niets te zeggen in het hulpverleningsplan, dit moet uitsluitend besproken worden met de pleegouders zodat deze op de hoogte zijn van wat er MOET gebeuren, als je echter als pleegouder het idee hebt dat dit hulpverleningsplan niet aansluit bij de problematiek van je pleegkind is het een geluk als je een gezinsvoogd hebt die naar je luistert maar helaas denken de meeste gezinsvoogden dat ze ervoor geleerd hebben en het dus beter weten dan iemand die het kind 24 uur per dag verzorgt. Biologische ouders moeten wel instemmen met het hulpverleningsplan dat is uiteraard een goede zaak echter er zijn meer dan genoeg biologische ouders die hun kind soms maanden of een jaar niet hebben gezien en die moeten dan beslissen wat goed is voor hun kind, terwijl degene die 24 uur voor het kind zorgt en het kind op dat moment het beste kent niets heeft te vertellen.

Proceskosten

Als pleegouders het niet eens zijn met een besluit over uithuisplaatsing van bureau jeugdzorg moeten ze dat via de kinderrechter aangeven, echter hiervoor heb je wel een advocaat nodig wat aardig wat geld kan gaan kosten. Niet iedereen heeft dat geld en dus is het kind op dat moment weer overgeleverd aan de grillen van bureau jeugdzorg, voorts is het zo dat bureau jeugdzorg vaak dergelijke processen wint omdat de rechterlijke macht er vanuit gaat dat bureau jeugdzorg handelt in het belang van het kind terwijl dit toch heel vaak voor discussie vatbaar is.

Monopoliepositie bureau jeugdzorg

Als bureau jeugdzorg beslist over een overplaatsing of een terugplaatsing naar huis van het pleegkind neemt de raad van kinderbescherming vaak dit advies over zonder zelf een gegrond onderzoek te doen, dit zorgt er dus voor dat bureau jeugdzorg een monopoliepositie krijgt en dus kan doen en laten wat ze willen.

Geen mogelijkheid tot bezwaar

Pleegouders hebben geen mogelijkheid om bezwaar in te dienen over de "uitgestippelde" route van bureau jeugdzorg, bureau jeugdzorg krijgt ongeacht wat ze doen bij voorbaat al toestemming van de kinderrechter om beslissingen te nemen en pleegouders worden in dit traject gezien als uitvoerders van de route en hebben geen mogelijkheid om de route bij te sturen. Ze kunnen uitsluitend bezwaar indienen bij de zorgaanbieder welke ook geen invloed kan uitoefenen op het beleid.

Tot slot

Als pleegouder heb je over het algemeen het beste voor met je pleegkind, echter op het moment dat je probeert je pleegkind te beschermen of dat je denkt dat behandeling van je pleegkind nodig is en de gezinsvoogd denkt daar anders over heb je een groot probleem. De gezinsvoogd bepaalt het beleid en zelf heb je het nakijken. Als je dan ook nog het lef hebt tegen de gezinsvoogd in te gaan beland je in een strijd met bureau jeugdzorg waarbij geen middel geschuwd wordt om jou en je gezin onderuit te halen en als het moet de vernieling in te helpen.

Dat dit alles ten koste gaat van de kinderen mag duidelijk zijn en het is in en intriest dat dit in een land als Nederland nog steeds kan.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 31
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Oppas en babysitters

Waar moet je op letten bij het vinden van een goede oppas?

Stiekem worden we steeds asocialer..

In de huidige maatschappij zie je dat we steeds minder rekening houden met de medemens. En dat we steeds meer vanuit onszelf denken en doen.

Provinciale Staten Verkiezingen

korte uitleg over wat de provinciale verkiezingen zijn

Succes koning Willem!

Beatrix doet afstand van de troon en we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Dit artikel bevat kort wat prins Willem over het koningschap zei en hoe hij het wil invullen. En daarbij wensen wij hem natuurlijk heel veel succes.

Verliefd worden is zo gebeurt, maar hoe blijf je verliefd? (deel 3)

De vonk van de liefde zet je makkelijk in lichter laaien maar hoe hou je het liefdesvuur brandend?

Help! Mijn vriendin is Koreaanse!

Koreaanse traditie en trouwen met een 'Westerling'

Elkaar een handje helpen!

Via Facebook elkaar helpen, wat een fijn idee

De economische crisis van 2008

In dit artikel beschrijf ik de economische crisis van 2008.

De opkomst van de FBI

Het ontstaan van het beruchte elitecorps van de Amerikaanse overheid.

Gebeurtenissen rond 1990

Gebeurtenissen die in de jaren '90 plaatsvonden. Belangrijk of onbelangrijk, maar die toch net zoals vele andere gebeurtenissen een kleine of grotere impact op de wereld zoals wij die kennen hebben gehad.

Geothermische energie

Geschiedenis van geothermische enrgie

Je financiën weer op orde.

Je financiënen weer op orde brengen met hulp van een budgetcoach.

Wat drijft de Soenniten tot hun terreurdaden?

Steeds vaker worden er aanslagen gepleegd door extremistische Soenniten, wat drijft hen tot hun daden.

Peuters en eten, de ramp en de tips.

Waarom eten peuters niet altijd goed en wat kun je er aan doen?

Waarom worden de meeste verkrachtingen niet gerapporteerd bij de politie.

Op een foto zag ik vandaag dat maar 5% van alle verkrachtingen wordt gerapporteerd bij de politie.

God sterft uit

De invloeden van het christendom nemen af. Steeds minder jongeren voelen zich nog aangetrokken tot de kerk.

Waarom zijn domme (laagopgeleide) mensen rechts en slimme (hoogopgeleide) mensen links?

Heb je een links-superieur ego als je vindt dat ieder mens gelijk is?

De mooiste Vaderdag cadeaus

Ieder jaar met Vaderdag is daar weer die vraag, wat geven we vader. Daarom ging ik op zoek naar de mooiste Vaderdag cadeaus.

Levenslang in de Gevangenis

Levenslange Straf, Levenslange Opsluiting, Life Sentence, Life Imprisonment, Lifelong Incarceration of Life Incarceration

De menselijke factor in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

P.P.P. staat voor People, Planet en Profit in het M.V.O. Wat betekend M.V.O. voor People of te wel, voor mensen.

Waarom moet vuurwerk verboden worden?

Ieder jaar rond nieuwjaar laait de discussie weer op, moet vuurwerk verboden worden?

Kleding en taal binnen de subcultuur hiphop

Dit is het 3e artikel in een reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel schrijf ik iets over de kleding en taal binnen deze subcultuur.

Groen licht en groene lampen rukken op

Op bouwplaatsen en daarbuiten rukt de groene schijnwerper en andere verlichting met groene lampen steeds verder op

Betrokkenheid op afstand

Hechting is de term voor een relatief duurzame affectieve relatie tussen een kind en één of meer personen met wie het kind regelmatig interactie heeft.

Groepen, hoe werkt het theoretisch gezien

Groepsdynamica in de theorie