Pleegzorg, de soorten pleegzorg


Publicatie datum:

Duidelijkheid in welke soorten pleegzorg er zijn

Gesponsorde koppelingen

Pleegzorg en jeugdhulpverlening zijn begrippen die je regelmatig tegenkomt, maar wat is nu precies pleegzorg en wat houdt het allemaal in, een verslag van de verschillende soorten pleegzorg die er zijn.

Soorten pleegzorg voor pleegouders

Er zijn tal van manieren om kinderen te helpen binnen de pleegzorg, het is een beetje afhankelijk van de hoeveel tijd je te besteden hebt voor deze kinderen en van je persoonlijke keuze en de keuze van je gezin uiteraard.

Crisisopvang

Het kind moet op stel en sprong onderdak hebben, het kan dat het kind uit huis is gehaald, ouders- of verzorgers bijvoorbeeld in hechtenis genomen worden etc. Dit is een kortdurende opvang waarbij het kind even op adem kan komen en waarin gekeken wordt wat het beste is voor de toekomst van een kind. Deze vorm van pleegzorg heeft een maximale periode van 5 maanden. Het pleeggezin moet soepel kunnen reageren op veranderingen.

Kortdurende pleegzorg

Als er zicht is dat het kind binnen korte tijd weer naar huis kan dan is er de kortdurende pleegzorg. Als bijvoorbeeld de ouders gedetineerd zijn of om andere reden tijdelijk niet voor het kind kunnen zorgen.

Perspectiefzoekende pleegzorg

Het kind verblijft voor enkele jaren in een pleeggezin. Het kan dat ouders eerst hun vaardigheden als opvoeders moeten laten zien maar het is ook mogelijk dat de ouders de opvoeding niet (meer) aankunnen om de een of andere reden en het kind bijvoorbeeld op de wachtlijst staat voor een internaat maar het in die tijd niet thuis kan blijven wonen.

Perspectiefbiedende pleegzorg

Het kind kan hoogstwaarschijnlijk nooit meer terug naar de eigen ouders en blijft tot zijn 18e jaar bij pleegouders wonen.

Netwerkplaatsing

Het kind moet om welke reden dan ook het huis uit en wordt ondergebracht bij familie of vrienden dus het zogenaamde netwerk

Weekend- of vakantiepleegzorg

Vaak voor gehandicapte kinderen, deze vorm van pleegouderschap ontlast eigen ouders en eventuele broertjes en zusjes.Ook kan het zo zijn dat kinderen uit een internaat de mogelijkheid wordt geboden om af en toe erbij te mogen horen.

Soorten pleegzorg van rechtswege

Vrijwillige plaatsing

Het kind wordt geplaatst met instemming van de gezaghebbende ouder. De term vrijwillig heeft betrekking op dat de ouder het volledige gezag behoudt.

Justitiele plaatsing

In dit geval beslist de kinderrechter of een kind in de pleegzorg wordt geplaatst en de kinderrechter beslist ook dat de ouders niet meer de (volledige)verantwoordelijkheid hebben voor hun kind.

Er zijn 2 mogelijkheden

  • OTS= onder toezicht stelling het gezag blijft bij de ouders maar het kind wordt uit huis geplaatst
  • Voogdij de verantwoordelijkheid voor de opvoeding wordt aan iemand anders gegeven, meestal bureau jeugdzorg.

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 31
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Waarom haten mensen andere mensen en doden extremistische moslims zelfs andere moslims?

Het lijkt wel of momenteel de haat regeert in onze wereld. Hoe komt het dat mensen andere mensen haten?

Koninginnedag

De geschiedenis van koninginnedag tot aan vandaag

Welke rol speelt de persoonlijkheid van de ouder bij de opvoeding van een kind?

Valt de appel echt zo ver van de mand?

Nationalisme een begripsbepaling

Een uitleg van de verschillen tussen nationalisme, nationaal besef, nationaal gevoel, objectief en subjectief nationalisme en oosters en westers nationalisme

Levenseindekliniek, vrijwillige levensbeëindiging

Niemand vraagt erom om geboren te worden maar steeds meer mensen vragen of ze mogen sterven.

Elkaar een handje helpen!

Via Facebook elkaar helpen, wat een fijn idee

Minder alcoholische drankjes

Redenen om minder alcoholische drankjes te drinken

De poenscheppers met een sociaal maatschappelijke functie

Het verhaal over poenscheppende bestuurders. Het verhaal van de andere crimineel.

Mijn koninkrijk

Google als nieuwe leerschool

De Vogelvrij Verklaarden

De Balling, In Ballingschap, In Exile of terwijl ; De Outlaw

Moet Nederland uit de Europese Unie stappen?

Vandaag presenteerde Geert Wilders zijn verkiezingsprogramma met als speerpunt dat Nederland uit de Europese Unie moet stappen.

Van nozem tot punker – een geschiedenis van jongerensubculturen

Een korte geschiedenis (jaren '50 tot nu) van subculturen onder jongeren.

Als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

De Jihad is een eeuwigdurende strijd die we nooit gaan winnen dus zeg ik, als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

Zomertijd en wintertijd

Uitleg over de zomer- en wintertijd en een korte beschrijving van de geschiedenis hiervan.

Discriminatie: een maatschappelijk probleem

Dit hebben we wel vaker gehoord: een ‘outsider'-gevoel van een allochtoon in een omgeving met alleen maar autochtonen. Ook discriminatie in de werkvloer komt vaak voor.

Hoezo trouw?

De trouw verdwijnt uit onze maatschappij. Is dat wel zo goed?

De oorsprong van Stichting De Kringen

Hoe uit een verdrietig initiatief een mooie stichting ontstond.

Autisme

Wat is Autisme? En hoe kan ik dat herkennen?

Verloedering

Langzamerhand worden we een maatschappij waarin mensen leven die gewoon lekker doen en laten wat ze willen

Kunnen we eenvoudig alle asielzoekers weren?

Iedereen staat op zijn achterste benen als iemand zegt dat we geen asielzoekers meer moeten toelaten maar kunnen we alle asielzoekers weren?

Justitiële interventies

Op het gebied van justitiële interventies bevinden we ons in een lastige, maar fascinerende periode.

Weg met koning Willem Alexander, leve koningin Maxima

Het koningshuis is een volledig achterhaalt feodaal instituut, de enige reden dat het mag blijven is Maxima.

Wat militairvrouwen niet willen horen

Een stukje met humoristische ondertoon over de opmerkingen die militairvrouwen regelmatig te horen krijgen.

Waarom plegen jonge Eskimo’s steeds vaker euthanasie?

Vroeger kozen alleen oude Eskimo’s voor euthanasie door bevriezing, waarom kiezen tegenwoordig jonge Eskimo’s steeds vaker voor euthanasie?

Hoezo een druk leven, we hebben tijd genoeg.

Iedereen roept dat hij-zij het zo druk heeft maar is dat wel zo.