Pleegzorg, de soorten pleegzorg


Publicatie datum:

Duidelijkheid in welke soorten pleegzorg er zijn

Gesponsorde koppelingen

Pleegzorg en jeugdhulpverlening zijn begrippen die je regelmatig tegenkomt, maar wat is nu precies pleegzorg en wat houdt het allemaal in, een verslag van de verschillende soorten pleegzorg die er zijn.

Soorten pleegzorg voor pleegouders

Er zijn tal van manieren om kinderen te helpen binnen de pleegzorg, het is een beetje afhankelijk van de hoeveel tijd je te besteden hebt voor deze kinderen en van je persoonlijke keuze en de keuze van je gezin uiteraard.

Crisisopvang

Het kind moet op stel en sprong onderdak hebben, het kan dat het kind uit huis is gehaald, ouders- of verzorgers bijvoorbeeld in hechtenis genomen worden etc. Dit is een kortdurende opvang waarbij het kind even op adem kan komen en waarin gekeken wordt wat het beste is voor de toekomst van een kind. Deze vorm van pleegzorg heeft een maximale periode van 5 maanden. Het pleeggezin moet soepel kunnen reageren op veranderingen.

Kortdurende pleegzorg

Als er zicht is dat het kind binnen korte tijd weer naar huis kan dan is er de kortdurende pleegzorg. Als bijvoorbeeld de ouders gedetineerd zijn of om andere reden tijdelijk niet voor het kind kunnen zorgen.

Perspectiefzoekende pleegzorg

Het kind verblijft voor enkele jaren in een pleeggezin. Het kan dat ouders eerst hun vaardigheden als opvoeders moeten laten zien maar het is ook mogelijk dat de ouders de opvoeding niet (meer) aankunnen om de een of andere reden en het kind bijvoorbeeld op de wachtlijst staat voor een internaat maar het in die tijd niet thuis kan blijven wonen.

Perspectiefbiedende pleegzorg

Het kind kan hoogstwaarschijnlijk nooit meer terug naar de eigen ouders en blijft tot zijn 18e jaar bij pleegouders wonen.

Netwerkplaatsing

Het kind moet om welke reden dan ook het huis uit en wordt ondergebracht bij familie of vrienden dus het zogenaamde netwerk

Weekend- of vakantiepleegzorg

Vaak voor gehandicapte kinderen, deze vorm van pleegouderschap ontlast eigen ouders en eventuele broertjes en zusjes.Ook kan het zo zijn dat kinderen uit een internaat de mogelijkheid wordt geboden om af en toe erbij te mogen horen.

Soorten pleegzorg van rechtswege

Vrijwillige plaatsing

Het kind wordt geplaatst met instemming van de gezaghebbende ouder. De term vrijwillig heeft betrekking op dat de ouder het volledige gezag behoudt.

Justitiele plaatsing

In dit geval beslist de kinderrechter of een kind in de pleegzorg wordt geplaatst en de kinderrechter beslist ook dat de ouders niet meer de (volledige)verantwoordelijkheid hebben voor hun kind.

Er zijn 2 mogelijkheden

  • OTS= onder toezicht stelling het gezag blijft bij de ouders maar het kind wordt uit huis geplaatst
  • Voogdij de verantwoordelijkheid voor de opvoeding wordt aan iemand anders gegeven, meestal bureau jeugdzorg.

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 31
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Provinciale Staten Verkiezingen

korte uitleg over wat de provinciale verkiezingen zijn

De opkomst van de FBI

Het ontstaan van het beruchte elitecorps van de Amerikaanse overheid.

Waarom is er opeens zo'n hetze vanwege Zwarte Piet?

Sinds een paar jaar laait rond Sinterklaas de discussie over Zwarte Piet op, dit jaar zelfs met gewelddadige gevolgen. Waarom is er opeens zo'n hetze vanwege Zwarte Piet?

Visies op het kind: bevrijding, ontwikkeling en zorg

Er worden drie visies op het kind besproken: het bevrijdingsperspectief, het ontwikkelingsperspectief en het zorgperspectief. Ik zal in een betoog het zorgperspectief verdedigen.

Waarom moet vuurwerk verboden worden?

Ieder jaar rond nieuwjaar laait de discussie weer op, moet vuurwerk verboden worden?

Interview Marianne Thieme

In 2006 vlak voor de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer werden er bij ons op school ook verkiezingen gehouden.

Stiekem worden we steeds asocialer..

In de huidige maatschappij zie je dat we steeds minder rekening houden met de medemens. En dat we steeds meer vanuit onszelf denken en doen.

Hoe ver zijn we met het klonen van mensen?

Het klonen van dieren wordt al een aantal jaren gedaan, gaan we binnenkort ook mensen klonen en wat ze de voor- en nadelen daarvan?

Jan Schaefer

De eigenzinnige politicus met helder taalgebruik

De 21e eeuwse bankhanger

Is bankhangen nou echt zo slecht?

trouwen de meest perfecte dag

Heb je de stap gezet en wens je te trouwen? Heb je al aan alles gedacht?

Is de nationaal sociale politiek het beste voor het Nederlandse volk?

In deze onzekere tijden rijst bij veel mensen de vraag, of de nationaal sociale politiek het beste is voor het Nederlandse volk?

Staatshervorming

Een samenvatting van de laaste staatshervorming.

Levenseindekliniek, vrijwillige levensbeëindiging

Niemand vraagt erom om geboren te worden maar steeds meer mensen vragen of ze mogen sterven.

Waar gaan wij naar toe?

Essay nummer 2 geschreven als opdracht voor het vak ethiek door Erwin van der Land

Loverboys op de moderne manier van werken

Loverboys en de moderne stijl van werken.

Zijn alle lekkere blonde meiden domme blondjes?

Heel veel lekkere blonde meiden zijn meer dan alleen maar domme blonde dozen.

Aristoteles Socrates Onassis

De Rijkste en Meest Beroemde Man van de Wereld

The Elixir of Immortality

Geschreven in een Twaalf Leder gebonden Papyrus Codices

Virtuele schandpalen

Een essay over de verticale en horizontale bescherming van de burger tegen zijn mogelijke vogelvrijverklaring door internet

Tot waar zijn wij verantwoordelijk voor vluchtelingen?

De afgelopen decennia heeft Nederland veel vluchtelingen opgevangen, tot waar zijn wij verantwoordelijk voor al deze vluchtelingen?

Ontstaan en ontwikkeling van jeugddelinquentie

De theorieën van Moffitt en van Loeber & Hay over het ontstaan en verloop van jeugddelinquentie.

Wanneer wordt het moderne communisme mogelijk?

Het huidige communisme is besmet door hebzucht en corruptie, het kapitalisme heeft echter ook gefaald. Wanneer wordt het moderne communisme mogelijk?

Alcohol bij Belgische jongeren

Het problematisch gebruik van belgische jongeren in kaart gebracht

Waarom Afrika het kan

Ontwikkelingsproblemen zijn op te lossen.