Pleegzorg, de soorten pleegzorg


Publicatie datum:

Duidelijkheid in welke soorten pleegzorg er zijn

Gesponsorde koppelingen

Pleegzorg en jeugdhulpverlening zijn begrippen die je regelmatig tegenkomt, maar wat is nu precies pleegzorg en wat houdt het allemaal in, een verslag van de verschillende soorten pleegzorg die er zijn.

Soorten pleegzorg voor pleegouders

Er zijn tal van manieren om kinderen te helpen binnen de pleegzorg, het is een beetje afhankelijk van de hoeveel tijd je te besteden hebt voor deze kinderen en van je persoonlijke keuze en de keuze van je gezin uiteraard.

Crisisopvang

Het kind moet op stel en sprong onderdak hebben, het kan dat het kind uit huis is gehaald, ouders- of verzorgers bijvoorbeeld in hechtenis genomen worden etc. Dit is een kortdurende opvang waarbij het kind even op adem kan komen en waarin gekeken wordt wat het beste is voor de toekomst van een kind. Deze vorm van pleegzorg heeft een maximale periode van 5 maanden. Het pleeggezin moet soepel kunnen reageren op veranderingen.

Kortdurende pleegzorg

Als er zicht is dat het kind binnen korte tijd weer naar huis kan dan is er de kortdurende pleegzorg. Als bijvoorbeeld de ouders gedetineerd zijn of om andere reden tijdelijk niet voor het kind kunnen zorgen.

Perspectiefzoekende pleegzorg

Het kind verblijft voor enkele jaren in een pleeggezin. Het kan dat ouders eerst hun vaardigheden als opvoeders moeten laten zien maar het is ook mogelijk dat de ouders de opvoeding niet (meer) aankunnen om de een of andere reden en het kind bijvoorbeeld op de wachtlijst staat voor een internaat maar het in die tijd niet thuis kan blijven wonen.

Perspectiefbiedende pleegzorg

Het kind kan hoogstwaarschijnlijk nooit meer terug naar de eigen ouders en blijft tot zijn 18e jaar bij pleegouders wonen.

Netwerkplaatsing

Het kind moet om welke reden dan ook het huis uit en wordt ondergebracht bij familie of vrienden dus het zogenaamde netwerk

Weekend- of vakantiepleegzorg

Vaak voor gehandicapte kinderen, deze vorm van pleegouderschap ontlast eigen ouders en eventuele broertjes en zusjes.Ook kan het zo zijn dat kinderen uit een internaat de mogelijkheid wordt geboden om af en toe erbij te mogen horen.

Soorten pleegzorg van rechtswege

Vrijwillige plaatsing

Het kind wordt geplaatst met instemming van de gezaghebbende ouder. De term vrijwillig heeft betrekking op dat de ouder het volledige gezag behoudt.

Justitiele plaatsing

In dit geval beslist de kinderrechter of een kind in de pleegzorg wordt geplaatst en de kinderrechter beslist ook dat de ouders niet meer de (volledige)verantwoordelijkheid hebben voor hun kind.

Er zijn 2 mogelijkheden

  • OTS= onder toezicht stelling het gezag blijft bij de ouders maar het kind wordt uit huis geplaatst
  • Voogdij de verantwoordelijkheid voor de opvoeding wordt aan iemand anders gegeven, meestal bureau jeugdzorg.
Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 31
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Alleenstaande ouders in de bijstand

ouders in de bijstand

Tracking voor Eten

Tracking is het Volgen Van .....

Nederlandse jongeren kunnen niet spellen

Het taalniveau van jongeren in Nederland daalt. Hoe komt dit? Hoe kunnen we er iets aan doen?

De theologische lente

De Arabische lente is een voorbode van de theologische lente.

Rechten van de vrouw

verhoudingen tussen man en vrouw in de geschiedenis

Klap van de Molen

Duurzaam bezig zijn, is hot! Maar is alles wel zo duurzaam als wordt geclaimd?

Interview Marianne Thieme

In 2006 vlak voor de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer werden er bij ons op school ook verkiezingen gehouden.

Is de numerieke identiteit de oplossing voor etnische discriminatie?

Hoe zou het zijn als we geen naam zouden hebben maar een numerieke identiteit?

Is het streven naar autarkie, autarkisch wonen en qua energie autarkisch zijn goed?

Texel wil in 2030 op het gebied van energie in 2030 volledig autarkisch zijn, is dat goed?

Wanneer wordt het moderne communisme mogelijk?

Het huidige communisme is besmet door hebzucht en corruptie, het kapitalisme heeft echter ook gefaald. Wanneer wordt het moderne communisme mogelijk?

Kinderen en echtscheiding

Tips voor ouders bij een (echt)scheiding. Waar kun je op letten om het voor kinderen zo draaglijk mogelijk te maken?

Weg met koning Willem Alexander, leve koningin Maxima

Het koningshuis is een volledig achterhaalt feodaal instituut, de enige reden dat het mag blijven is Maxima.

Pubers: Hoe ga je met ze om? (Of: Hoe gaan ze met jou om?)

Puberperikelen

Communicatie

Wat is communicatie

Depressie en verslaving: Vicieuze cyclus Deel II

Oplossingsrichtingen verslaving en depressie

Hoe ver zijn we met het klonen van mensen?

Het klonen van dieren wordt al een aantal jaren gedaan, gaan we binnenkort ook mensen klonen en wat ze de voor- en nadelen daarvan?

Jan Schaefer

De eigenzinnige politicus met helder taalgebruik

Ancient aliens theorie

Er zijn mensen die geloven dat onze beschaving is opgezet door buitenaards leven. Wat geloven zij nu precies

Een scheiding een normale zaak maar geen gemakkelijke zaak!

Bij een scheiding moeten er allerlei zaken geregeld worden.

Waarom bekeren steeds meer Chinezen zich tot het christendom?

In ons land neemt het aantal christenen steeds meer af maar in China bekeren steeds meer mensen zich tot zich tot het christendom, waarom doe ze dat.

Laat alcohol vrij onder de 18

De jeugd gaat niet kapot aan de alcohol maar aan de betutteling.

Richtlijnen van een BHV verbanddoos

Ben je op zoek naar een geschikte BHV verbanddoos? Wat moet hier eigenlijk in zitten en wat wordt verplicht door de overheid?

Ontstaan en ontwikkeling van jeugddelinquentie

De theorieën van Moffitt en van Loeber & Hay over het ontstaan en verloop van jeugddelinquentie.

De perfecte wereld

Wat zou onze maatschappij verbeteren?

Rare feestdagen

vreemde feestdagen op de VS