Pleegzorg, de soorten pleegzorg


Publicatie datum:

Duidelijkheid in welke soorten pleegzorg er zijn

Gesponsorde koppelingen

Pleegzorg en jeugdhulpverlening zijn begrippen die je regelmatig tegenkomt, maar wat is nu precies pleegzorg en wat houdt het allemaal in, een verslag van de verschillende soorten pleegzorg die er zijn.

Gesponsorde koppelingen

Soorten pleegzorg voor pleegouders

Er zijn tal van manieren om kinderen te helpen binnen de pleegzorg, het is een beetje afhankelijk van de hoeveel tijd je te besteden hebt voor deze kinderen en van je persoonlijke keuze en de keuze van je gezin uiteraard.

Crisisopvang

Het kind moet op stel en sprong onderdak hebben, het kan dat het kind uit huis is gehaald, ouders- of verzorgers bijvoorbeeld in hechtenis genomen worden etc. Dit is een kortdurende opvang waarbij het kind even op adem kan komen en waarin gekeken wordt wat het beste is voor de toekomst van een kind. Deze vorm van pleegzorg heeft een maximale periode van 5 maanden. Het pleeggezin moet soepel kunnen reageren op veranderingen.

Kortdurende pleegzorg

Als er zicht is dat het kind binnen korte tijd weer naar huis kan dan is er de kortdurende pleegzorg. Als bijvoorbeeld de ouders gedetineerd zijn of om andere reden tijdelijk niet voor het kind kunnen zorgen.

Perspectiefzoekende pleegzorg

Het kind verblijft voor enkele jaren in een pleeggezin. Het kan dat ouders eerst hun vaardigheden als opvoeders moeten laten zien maar het is ook mogelijk dat de ouders de opvoeding niet (meer) aankunnen om de een of andere reden en het kind bijvoorbeeld op de wachtlijst staat voor een internaat maar het in die tijd niet thuis kan blijven wonen.

Perspectiefbiedende pleegzorg

Het kind kan hoogstwaarschijnlijk nooit meer terug naar de eigen ouders en blijft tot zijn 18e jaar bij pleegouders wonen.

Netwerkplaatsing

Het kind moet om welke reden dan ook het huis uit en wordt ondergebracht bij familie of vrienden dus het zogenaamde netwerk

Weekend- of vakantiepleegzorg

Vaak voor gehandicapte kinderen, deze vorm van pleegouderschap ontlast eigen ouders en eventuele broertjes en zusjes.Ook kan het zo zijn dat kinderen uit een internaat de mogelijkheid wordt geboden om af en toe erbij te mogen horen.

Soorten pleegzorg van rechtswege

Vrijwillige plaatsing

Het kind wordt geplaatst met instemming van de gezaghebbende ouder. De term vrijwillig heeft betrekking op dat de ouder het volledige gezag behoudt.

Justitiele plaatsing

In dit geval beslist de kinderrechter of een kind in de pleegzorg wordt geplaatst en de kinderrechter beslist ook dat de ouders niet meer de (volledige)verantwoordelijkheid hebben voor hun kind.

Er zijn 2 mogelijkheden

  • OTS= onder toezicht stelling het gezag blijft bij de ouders maar het kind wordt uit huis geplaatst
  • Voogdij de verantwoordelijkheid voor de opvoeding wordt aan iemand anders gegeven, meestal bureau jeugdzorg.

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 31
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Is een verplichte commune de oplossing voor de toekomst?

Wordt door het opheffen van bejaardenhuizen en gezinsvervangende tehuizen de verplichte commune de toekomst?

Moet Nederland uit de Europese Unie stappen?

Vandaag presenteerde Geert Wilders zijn verkiezingsprogramma met als speerpunt dat Nederland uit de Europese Unie moet stappen.

Ontstaan en ontwikkeling van jeugddelinquentie

De theorieën van Moffitt en van Loeber & Hay over het ontstaan en verloop van jeugddelinquentie.

Is de nationaal sociale politiek het beste voor het Nederlandse volk?

In deze onzekere tijden rijst bij veel mensen de vraag, of de nationaal sociale politiek het beste is voor het Nederlandse volk?

Waarom geven we iemand die een grote eikel is een “Gouden Eikel”?

Iedereen kent wel een grote eikel maar waarom geven we iemand die een grote eikel is een “Gouden Eikel”?