Pleegzorg, wanneer het thuis misloopt!


Publicatie datum:

pleegzorg : pleegouders die de armen kinderen een nieuwe thuis geven.

Gesponsorde koppelingen

In het leven loopt er wel eens iets mis. De meeste moeilijkheden lossen zich vanzelf op. Als dit niet mogelijk is, wordt er vaak beroep gedaan op pleegzorg.Er wordt in de eerste plaats gezocht naar een goede thuis voor het kind.

Wat is pleegzorg?

Pleegzorg is de tijdelijke en gepaste zorg van een gezin voor andermans kind. Dat kan op verschillende manieren. Het is afhankelijk van de noodsituatie en de behoeften van het kind of de jongere.Het is meestal gericht naar kinderen, jongeren en volwassenen die niet thuis kunnen wonen of zelf geen thuis kunnen maken
Het is de bedoeling dat een kind na een tijdje weer naar huis gaat, maar heel wat kinderen blijven tot hun achttiende in het pleeggezin omdat de problemen thuis niet opgelost raken.
Men houdt rekening met de wensen en gevoelens van het kind maar ook met die van de pleegouders. Als zij het bijvoorbeeld absoluut niet zien zitten met een baby, wordt hen ook geen baby toegewezen.Dit zou anders geen kansen hebben op slagen. In elke stap wordt nagedacht over het belang van het kind.Het contact met de biologische ouders wordt in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk gestimuleerd. Bij pleegzorg is het de bedoeling dat het kind weer naar huis gaat. Wanneer de situatie te ernstig en bedreigend is voor het kind, worden er andere maatregelen ondernemen. Zo kan beslist worden om het kind te plaatsen tot een bepaalde leeftijd. Dit wordt dan beslist door de jeugdrechter op basis van tal van gesprekken en onderzoeken.

Soorten pleegzorg.

Er zijn zes soorten pleegzorg. Als eerste heb je de langdurige pleegzorg. Hier kan het kind voor een langere periode niet meer naar huis. Ten tweede is er de kortdurende pleegzorg. De nadruk ligt hier op de terugkeer naar huis. Ten derde is er weekend- en/of vakantieopvang.Ten vierde heb je ook logeergezinnen. Dit is voor kinderen met een zware handicap. De kinderen wonen nog thuis, maar gaan soms gaan logeren in het pleeggezin om zo de ouders te ondersteunen. Ten vijfde zijn er opvanggezinnen voor baby’s. De baby’s gaan naar een opvanggezin na een ongewenste zwangerschap en blijven daar tot de ouder heeft beslist om het kind te houden of om het kind toch af te staan voor adoptie. Als laatste is er netwerkpleegzorg. Dit is als het kind wordt opgevangen door familie of kennissen. Dit zou voor de meeste kinderen de beste oplossing zijn omdat ze zo in een vertrouwde omgeving terecht komen. In de praktijk is dit vaak niet mogelijk.

Hoe komt een kind terecht in de pleegzorg?[H]
Een kind kan op vier manieren in de pleegzorg terecht komen. Ten eerste kan dit via het comité voor bijzondere jeugdzorg (CBJ). Dit is op vrijwillige basis. Ten tweede kan dit via de jeugdrechtbank. De ouders en het kind zijn verplicht om de hulp te aanvaarden. Ten derde kan een kind bij pleegzorg terecht komen via kind en gezin (K&G). Dit is dan gezinsondersteunende pleegzorg. Dit is een preventieve vorm van pleegzorg en is beperkt tot 90 dagen. Als laatste kan men via het Vlaams fonds terecht komen bij pleegzorg. Dit is voor kinderen met een beperking.
[H]Pleeggezin

Als iemand graag pleeggezin wil worden, kan men contact opnemen met een dienst voor pleegzorg. De dienst stuurt dan informatie op en nodigt het gezin uit voor een gesprek.Als de ouders geïnteresseerd blijven, volgt een bereidings- en selectieprogramma. In deze programma’s komen er verschillende thema’s aan bod zoals hechting,verlieservaringen, enzovoort.. Deze programma’s hebben als doel om het gezin maximaal voor te bereiden op pleegzorg en na te gaan welke vorm van pleegzorg het best bij hen past. Daarnaast moet een kandidaat-gezin een aantal administratieve zaken in orde doen. Bijvoorbeeld een attest van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen.

Wettelijk statuut van pleegouders.

Op dit moment hebben pleegouders nog geen wettelijk statuut. Hier zijn enkele ministers heel erg voor aan het ijveren. Dit statuut is belangrijk omdat pleegouders dan ook meer recht zouden hebben op pleegzorgverlof net als ouderschapsverlof. Op dit moment is dit slechts zes dagen. Politici willen dit optrekken tot vier tot zes weken.Zo is er meer tijd om een band op te bouwen met het pleegkind. Dit is van groot belang om het kind en de pleegouders dichter tot elkaar te brengen. Ook wordt er gepleit voor een vervangingsinkomen en een hogere onkostenvergoeding.

Beeld in de samenleving.

Vandaag de dag wordt er een negatief beeld opgehangen van pleegzorg. Door de individualisering van de samenleving staan mensen er niet echt voor open om een kind van een ander op te vangen. Er is al genoeg drukte en stress in hun eigen gezin dat het onmogelijk is om de zorg van een ander kind op zich te nemen. De overheid probeert een positief beeld naar voor te schuiven in de media, maar er blijven vooroordelen bestaan. Mensen zien pleegkinderen als probleemkinderen. Dit is echter niet zo. Het zijn kinderen die vaak heel wat hebben meegemaakt maar net als elk kind willen spelen, groeien en ontdekken. Ze zijn enkel in het verkeerde nest geboren of verkeren tijdelijk in een situatie die onveilig is voor hen.

Tot slot.

Wanneer een koppel besluit om pleegouder te worden moet er administratief heel wat geregeld worden. Er zijn veel huisbezoeken en gesprekken met een psycholoog. Dit is om een totaalbeeld van een gezin te krijgen en dit alles in het belang van een mogelijk pleegkind. Pleegouder worden moet je doen uit liefde, uit de wil om iets te kunnen betekenen voor een kind in een noodsituatie. Elk kind is uniek en heeft nood aan wat aandacht, liefde en genegenheid.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Alleenstaande ouders in de bijstand

ouders in de bijstand

Virtuele schandpalen

Een essay over de verticale en horizontale bescherming van de burger tegen zijn mogelijke vogelvrijverklaring door internet

Makkelijk geld verdienen met octrooien op de natuur.

Verdien ook eenvoudig veel geld met octrooien op “uitvindingen” van de natuur.

Hells Angels

Hells Angels Rides the Harley Davidson

Nationalisme een begripsbepaling

Een uitleg van de verschillen tussen nationalisme, nationaal besef, nationaal gevoel, objectief en subjectief nationalisme en oosters en westers nationalisme

Hoe versier je een mooie vrouw?

Je ziet een mooie vrouw en je wilt haar versieren, hoe pak je dat aan?

The Green Man

Hij is de spirituele indentiteit van deze uitgestrekte wouden: een voorstelling in half-menselijke gedaante van de duurzame Boom-energie. Ook onderwees hij onze voorouders in de levensgeheimen.

Hoe veroorzaakten mooie vrouwen het verval van de kerk?

Het verval van de Nederlandse kerken is niet te stuiten. Hoe veroorzaken mooie vrouwen het verval van de kerk?

De Wet Mulder, theoretisch een bedenkelijke wet, in de praktijk een monsterlijk systeem.

De Wet Mulder is theoretisch al een wet met een tekort aan rechtswaarborgen, zoals ze wordt toegepast is ze nog meer een aantijging tegen de menselijkheid alhoewel de wet zelf haar uitvoerders niet verbiedt om ze netjes toe te passen.

Moeilijkheden in bestrijding mensenhandel

Hoe wetgeving de bestrijding van mensenhandel in de weg ligt

Gratis internet, gratis beltegoed, gratis smartphone

Iedere moderne puber wil graag gratis internet, gratis beltegoed en een gratis smartphone krijgen.

Depressie en verslaving: Vicieuze cyclus Deel II

Oplossingsrichtingen verslaving en depressie

Rangen bij de Koninklijke Luchtmacht

Welke rangen kennen wij bij de Nederlandse luchtmacht en hoe kan je deze herkennen?

Waarom moet vuurwerk verboden worden?

Ieder jaar rond nieuwjaar laait de discussie weer op, moet vuurwerk verboden worden?

De Nederlandse grondwet als symbool voor nationale eenheid in Nederland

in dit artikel wordt ingegaan op de discussie of de nederlandse grondwet een goed symbool is voor de nederlandse eenheid.

Adoptie [binnen- en buitenland]

De eisen van een adoptie in Nederland of in het buitenland

Recht en rechtvaardigheid voor eenieder, toevoegingen, rechtsbijstandverzekeringen, buitengerechtelijke kostenregeling en nog klassejustitie?

Goedbedoelde wetgevende initiatieven, echter waartoe leiden ze? Bieden ze een voldoende tegemoetkoming aan onvermogenden of toch no cure no pay als alternatief?

De impact van muziek op jongeren en adolescenten.

Steeds meer jongeren kunnen geen moment meer zonder muziek, hoe groot is de impact van muziek op adolescenten?

Discriminatie: een maatschappelijk probleem

Dit hebben we wel vaker gehoord: een ‘outsider'-gevoel van een allochtoon in een omgeving met alleen maar autochtonen. Ook discriminatie in de werkvloer komt vaak voor.

Pleegzorg, de soorten pleegzorg

Duidelijkheid in welke soorten pleegzorg er zijn

Hoe je ex partner terug krijgen

Bijna iedereen maakt wel mee dat je relatie in moeilijkheden zit, hier lees je tips over wat je juist wel en niet moet doen om hem/haar terug te krijgen.

Velodrome d'Hiver

In 1942 vond de grootste razzia in de Franse geschiedenis plaats. Duizenden Joden werden ondergebracht in het wielerstadion Velodrome d'Hiver wachtend op hun dood in Auschwitz.

Mijn koninkrijk

Google als nieuwe leerschool

Kindermishandeling

Globale informatie over kindermishandeling

Koude oorlog

stukje geschiedenis van de koude oorlog