Potverteren. Een linkse hobby?


Publicatie datum:

Algemeen wordt aangenomen dat de PvdA onzorgvuldig omspringt met overheidsfinanci�n. In dit artikel wordt onderzocht of dat beeld klopt.

Gesponsorde koppelingen

Sinds jaar en dag bestaat het beeld dat de PvdA niet in staat is om 's Rijks financiën fatsoenlijk te beheren. "Ze laten de staats­schuld ongecontroleerd oplopen, hebben geen oog voor een gezonde economie en zijn met hun regelzucht een sta in de weg voor eerlijke, hardwerkende ondernemers." Deze mantra wordt voortdurend herhaald door iedere rechtse politicus in Nederland. Zo vaak herhaald, dat in­middels zelfs PvdA-ers erin gaan geloven. Een blik op de geschiedenis leert echter anders.

Vanaf 1945 is de staatsschuld weliswaar enorm opgelopen, zoals de grafiek laat zien, maar dat is een continu proces ge­weest, dat zich onafhankelijk van de politieke kleur van de achtereenvolgende regeringen heeft voltrokken.Ontwikkeling van bruto binnenlands product en staatsschuld in Nederland vanaf 1945 Interes­santer wordt het, als we met een bedrijfskundig oog kijken naar de ontwikkeling van de financiële toestand van Nederland door de jaren heen. Staatsschuld moet dan gezien worden als het vreemd vermogen van de 'BV Nederland' en afgezet tegen de financiële waarde van de productie, in dit geval het bruto binnenlands product (BBP). De grafiek die dat oplevert, en die op de volgende pagina staat, is bijzonder onthullend. Zeker als we daar informatie over linkse regeringsdeelname aan toevoegen.

Ontwikkeling Nederlandse overheidsfinanciën sinds 1945

Verloop relatieve staatsschuld

In 1946, kort na de tweede wereldoorlog, bedroeg de Ne­derlandse staatsschuld meer dan 230% van het BBP. In de ruim tien jaar daarna is onder leiding van Willem Drees (PvdA) snoeihard gewerkt aan het terugdringen van die schuld, met name door de binnenlandse productie op te voeren. Rond 1957 was de staatsschuld nog maar 80% van het BBP. Toen kwam rechts aan de macht en de relatieve daling van de staatsschuld stagneerde tot 1968. In die pe­riode plukte rechts de vruchten van het stringente beleid van Drees: de loonmatiging kon worden losgelaten, waar­door werkgevers er eindelijk heil in zagen om te investe­ren in technologische ontwikkelingen om de arbeidspro­ductiviteit op te voeren. Die trend betaalde zich uit in 1968 en de jaren daarna, toen de relatieve staatsschuld onder de norm van Maastricht zakte (60% van het BBP). Den Uyl wist die positie nog te verbeteren en bracht de re­latieve staatsschuld onder 50% van het BBP, ondanks de oliecrisis van 1973, die de wereldeconomie enorm onder druk zette. Daarna kwam rechts weer aan de macht en liet de staatsschuld weer oplopen tot 80% van het BBP. Pas toen de regering Lubbers aan metaalmoeheid ten onder ging en de PvdA de leiding nam gedurende Paars I en II, ging de relatieve staatsschuld weer omlaag tot een bedrijfsmatig gezonde 50%. In de periode daarna was het hosanna in de wereldeconomie, iets waar zelfs de achtereenvolgende kabinetten Balkenende weinig aan konden verknoeien.

Nu leven we in crisistijd en (ultra)rechts is aan de macht: zoals te verwachten loopt de relatieve staatsschuld weer fors op. De norm van Maastricht is inmiddels alweer aan de verkeerde kant gepasseerd. De bezuinigingen hebben een negatieve invloed op de totale arbeidsproductiviteit in Nederland en zullen dus onvermijdelijk leiden tot een ver­dere stijging van de relatieve staatsschuld. Anders gezegd, het vreemd vermogen van de BV Nederland neemt weer ongezonde proporties aan.

De overheidsuitgaven

Voor een goede beoordeling van het verloop van de financiële situatie van Nederland sinds 1946 en de verdienste (of het gebrek daaraan) van de overheid, moet ook gekeken worden naar het niveau van de overheidsuitgaven. Ook hierbij is het bedrijfsmatig niet zo interessant hoe hoog ze daadwerkelijk in euro's waren. Het gaat om de hoogte als percentage van het BBP. Dan blijkt dat deze 'relatieve' overheidsuitgaven vanaf 1957 (toen Drees het stokje overdroeg aan zijn rechtse opvolger) een continu stijgende lijn vertonen. Dit gaat door tot in de tachtiger jaren, onafhankelijk van de politieke kleur van het kabinet. Pas in 1987, met het aantreden van Wim Kok als minister van financiën in het laatste kabinet Lubbers, werd deze trend omgekeerd. De overheidsuitgaven daalden tot beneden 50% van het BBP en werden onder leiding van de PvdA op dat niveau gehandhaafd tot aan de economische crisis .

Linkse ministers van financiën

Opmerkelijk is overigens dat de relatieve staatsschuld nooit is opgelopen terwijl er een PvdA minister van finan­ciën aan het roer stond. Pas onder Wouter Bos steeg de relatieve staatsschuld tot op de norm van Maastricht, maar hij had dan ook te maken met de grootste financiële crisis sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw en moest forse bedragen uittrekken om het Nederlandse bankwe­zen van de ondergang te redden en risicospaarders te be­hoeden voor hun eigen stommiteiten. De deals die Bos in die tijd sloot met verschillende banken, betalen zich nu overigens met rente op rente terug aan de Nederlandse staat. Iets waar de huidige rechtse regering nu de vruch­ten van plukt.

Rechtse geldverspillers

Kort samengevat: als Nederland in zwaar weer verkeert, kun je erop vertrouwen dat de PvdA het oplost. Als de cri­sis voorbij is, kun je er evenzeer op vertrouwen dat rechts het geld weer over de balk smijt.


Foobie gebruiker cliffort

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 4
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Wat zijn de voor en nadelen van ritueel slachten?

Weet u net als ik niets van ritueel slachten lees dan deze uitgebreide objectieve uitleg.

Waarden en normen leren

Leren van waarden en normen

De beperkendheid van het huidige regeer akkoord.

In deze paper zal ik weerleggen waarom de regeer akkoorden die tegenwoordig worden geschreven de invloed van het parlement teveel beperken.

DNA-databank voor de hele Nederlandse bevolking

Vind je dat Nederland het DNA-materiaal van elke persoon zou moeten afnemen om zo een DNA-databank te creëren voor de hele bevolking? Welke voor- en nadelen hieraan verbonden zijn behandel ik in dit artikel.

Pakistan: Christen krijgt doodstraf

Asian Noreen, een 45 jarige analfabete en moeder van 5 kinderen, hoort in de Provincie Punjab in Pakistan de doodstraf tegen zich eisen.

Is die trouwring wel nodig?

Is het verplicht trouwringen uit te wisselen bij een huwelijk?

De grondslagen van de Joodse traditie

Hier kunt u in beknopte versie de grondslagen of geloofsbeginselen van het jodendom lezen.

De Belgische koningskwestie

De koningskwestie is de benaming voor het politiek conflict tussen de Belgische koning Leopold III en de regering. De koningskwestie leidde ertoe dat de koning in1950 afstand nam van de troon ten gunste van zijn zoon Boudewijn.

Velodrome d'Hiver

In 1942 vond de grootste razzia in de Franse geschiedenis plaats. Duizenden Joden werden ondergebracht in het wielerstadion Velodrome d'Hiver wachtend op hun dood in Auschwitz.

Recht op zelfverdediging

Mag je iemand doodschieten in Nederland uit noodweer?

Wintertijd en zomertijd

Het hoe en waarom van het verzetten van de klok.

Tips om op een positieve manier uw ergernissen te uiten en op te lossen.

Op een positieve manier kritiek uiten.

A.S.P.C.A.Dierenbescherming in Amerika.

A.S.P.C.A.Dierenbescherming in Amerika

Homohuwelijk ja of nee, mogen homo’s trouwen.

Er is veel te doen om het homo huwelijk, hier de feiten en de voorwaarden.

De beste relatietherapie, gratis relatietherapie

Problemen met je partner, lees hier de beste gratis relatietherapie.

Wie is de nieuwe Messias of de nieuwe verlosser

De nieuwe Messias is eindelijk op aarde gekomen, hij stuit echter op tal van problemen.

Reuze ballenbad

Reuzen ballenbad of iets meer verontrustend

Stiekem worden we steeds asocialer..

In de huidige maatschappij zie je dat we steeds minder rekening houden met de medemens. En dat we steeds meer vanuit onszelf denken en doen.

Rangen bij de Koninklijke Luchtmacht

Welke rangen kennen wij bij de Nederlandse luchtmacht en hoe kan je deze herkennen?

Tot waar zijn wij verantwoordelijk voor vluchtelingen?

De afgelopen decennia heeft Nederland veel vluchtelingen opgevangen, tot waar zijn wij verantwoordelijk voor al deze vluchtelingen?

Ost Deutschland

Oost Duitsland is hernoemd als; Het Voormalig Oostelijk Grond-Gebied van Duitsland

Korte geschiedenis van de hiphopmuziek

Dit is het 2e artikel in mijn reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel iets over de geschiedenis van hiphopmuziek.

Rechten van de vrouw

verhoudingen tussen man en vrouw in de geschiedenis

Moet “Zwarte Piet” weg, ja of nee?

Één van de grote wereldvragen van dit moment, moet “Zwarte Piet” weg?

Waar komt de paashaas vandaan?

Met pasen zie je vooral de paashaas huppelen met eieren,maar waar komt de paashaas nou eigenlijk vandaan.