Prioritering morele principes


Publicatie datum:

Er zijn meerdere morele principes, wat is de juiste prioritering?

Gesponsorde koppelingen

Het gaat hierbij om drie morele principes: morele rechten, rechtvaardigheid en utiliteit. Deze zullen kort uitgelegd worden en verteld worden welke belangrijker zijn dan anderen. Dit word besproken aan de hand van het boek van Jeurissen uit 2006 over bedrijfsethiek.

Enige voorkennis op het gebied van morele principes is vereisd bij het lezen van dit artikel. Zonder enige voorkennis zal het lastig zijn om alles te begrijpen.

Wat belangrijk is om aan te tonen is dat het uiteindelijke doel van alle drie de morele principes (morele rechten, rechtvaardigheid en utiliteit) gelijk is, namelijk het bevorderen van de menselijke waardigheid. De manier waarop de drie verschillende morele principes werken is verschillend. Deze drie zullen nu eerst kort besproken worden:

Morele rechten: mogelijkheidsvoorwaarden van een menswaardig leven, het doel van morele rechten is het garanderen van de vrijheid en de bestaanszekerheid van elk individu. Onderverdeeld in twee grote groepen: vrijheidsrechten (bakenen een ruimte af die niet betreden mag worden) en sociaal-economische rechten (leggen plichten op om zich wél te bemoeien met het individu).

Rechtvaardigheid: vereist het vergelijken van situaties. Belangrijk hierbij is dat gelijken als gelijken behandelt moeten worden en ongelijken als ongelijken. Twee belangrijke toepassingen: compenserende rechtvaardigheid (met betrekking tot de compensatie van verliezen) en de verdelende rechtvaardigheid (de wijze waarop baten en lasten worden verdeeld).

Utiliteit: belangrijkste representant van de gevolgenethiek. De kern hierbij is het begrip nut, in het Engels utility. Utilisme is een kwantitatieve benadering van de ethiek en stelt dat een handeling goed is als deze het welzijn van alle bij een handeling betrokkenen maximaliseert.

Al met al beschrijft Jeurissen de prioritering van morele principes als volgt, met het ook op het feit dat een beginselethische benadering gaat vóór een gevolgengerichte benadering:

1 Morele rechten

2 Rechtvaardigheid

3 Utilisme

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 4
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Worden we permanent ongelukkig door de media?

De aanhoudende stroom vreselijke media berichten vergiftigt langzaam maar zeker ons leven.

Het plan van de overheid om vettaks in te voeren

Een betoog over het vettaks-plan van de overheid

Bijgeloof over en met kerstmis

beschrijving van bijgeloof over de kerst

Discriminatie

Telkens we naar het nieuws kijken of de krant lezen, zien we oorlogstaferelen. Steeds trachten we ons een wereld voor te stellen zonder oorlog, waar iedereen in vrede kan samenleven.

Internationale afspraken klimaat

Artikel over internationale afspraken op het gebied van klimaatverandering.

Moeilijkheden in bestrijding mensenhandel

Hoe wetgeving de bestrijding van mensenhandel in de weg ligt

Stiekem worden we steeds asocialer..

In de huidige maatschappij zie je dat we steeds minder rekening houden met de medemens. En dat we steeds meer vanuit onszelf denken en doen.

Gedwongen prostitutie, illegale vrouwenhandel.

Van een mooie vrouw tot gedwongen prostitutie voor geld.

Kwetsbaar opstellen

Waarom je kwetsbaar opstellen juist iets moois is.

Beroepsaansprakelijkheid

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

2 oktober Internationale dag van de geweldloosheid

beschrijving van de internationale dag van de geweldloosheid.

Liefde als een vogelvlucht

Liefde moet vrij voelen, alsof je een vogelvlucht maakt.

Liefdesverdriet - een andere kijk

Dit artikel geeft een andere kijk op liefdesverdriet.

Goedkoop roken moet mogen, goedkope sigaretten voor iedereen

Er zijn ook sigaretten zonder accijns, lees hier waar en hoe je die kunt kopen

Mijn koninkrijk

Google als nieuwe leerschool

De Zeven Wereldwonderen

Alle zeven wereldwonderen op een rijtje

Werkloosheid: wie kampt er niet mee?

Iedereen kent waarschijnlijk wel iemand die werkloos is. Is de werkloosheid inderdaad zo erg?

La UNICEF jobs, United Nations Children’s Fund.

UNICEF komt op voor de rechten van alle kinderen, waar ook ter wereld.

Werkstuk zinloos geweld en agressie

Iedere week vindt er wel een geval van zinloos geweld plaats, waar komt die agressie vandaan?

De mooiste Vaderdag cadeaus

Ieder jaar met Vaderdag is daar weer die vraag, wat geven we vader. Daarom ging ik op zoek naar de mooiste Vaderdag cadeaus.

Wat drijft de Soenniten tot hun terreurdaden?

Steeds vaker worden er aanslagen gepleegd door extremistische Soenniten, wat drijft hen tot hun daden.

Kunnen we eenvoudig alle asielzoekers weren?

Iedereen staat op zijn achterste benen als iemand zegt dat we geen asielzoekers meer moeten toelaten maar kunnen we alle asielzoekers weren?

De Vogelvrij Verklaarden

De Balling, In Ballingschap, In Exile of terwijl ; De Outlaw

Meld je gratis aan voor Utopia

Utopia is een groot succes, meld je ook gratis aan voor Utopia.

De invloed van televisie op de taalontwikkeling

Onderzoek naar de invloed van televisie op de taalontwikkeling van jonge kinderen.