Provinciale Staten Verkiezingen


Publicatie datum:

korte uitleg over wat de provinciale verkiezingen zijn

Gesponsorde koppelingen

Uitleg over wat de Provinciale Staten Verkiezingen zijn en waarom het belangrijk is.

Provinciale Staten Verkiezingen

Nederland bestaat uit 12 deelgebieden: provincies. De provincie is de bestuurlijke laag tussen de Rijksoverheid en de Gemeenten. Eenmaal per 4 jaar kiezen we in Nederland de volksvertegenwoordigers per provincie. Aan deze verkiezingen doen landelijke politieke partijen mee, maar er kunnen ook provinciale partijen meedoen.

De volksvertegenwoordigers van de provincie vormen samen de Provinciale Staten (PS). Zij bepalen het beleid van de provincie over ruimtelijke ordening (locatie van woningbouw, natuurgebieden en dergelijke), verkeer, welzijn, milieu, regionale economie. De leden van Provinciale Staten kiezen de gedeputeerden (tot maximaal 9). Gedeputeerde Staten vormen samen de Commissaris van de Koningin het dagelijks bestuur van de provincie. De Commissaris van de Koningin is de voorzitter van zowel de Provinciale Staten als van het College van Gedeputeerde Staten.

Het belang van de landelijke politiek van de van het College van Gedeputeerde Staten zit in het feit dat de leden van Provinciale Staten de 75 leden van de Eerste Kamer kiezen (eenmaal per 4 jaar). De Eerste Kamer heeft de macht om wetten die zijn aangenomen door de Tweede Kamer wel of niet goed te keuren.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

De invloed van sociale relaties op risicogedrag

in dit artikel wordt de invloed van sociale relaties op risicogedrag besproken

Pleegzorg, de soorten pleegzorg

Duidelijkheid in welke soorten pleegzorg er zijn

Hoogbegaafdheid: Vermoedelijk Hoogbegaafd, wat nu?

Hoe bevestig je je vermoeden dat iemand hoogbegaafd is.

Kinderen en verlegenheid

Elk kind is weleens verlegen. Maar wat doe je als verlegenheid het leven van je kind belemmert, bijvoorbeeld omdat hij wel bij een ander kind wilt spelen, maar het niet durft?

Meld je gratis aan voor Utopia

Utopia is een groot succes, meld je ook gratis aan voor Utopia.

Betoog: Pesten moet strafbaar worden gesteld

Een betoog waarin argumenten worden gegeven om het samenlevingsprobleem genaamd pesten strafbaar te maken

Kun je iedereen welvarend maken?

Zorgt volledige werkgelegenheid ervoor dat iedereen welvarend wordt?

Zomerse zon

Zomerhitte

Trendverslag

Dit artikel gaat over de trends van nu in het interieur.

Waarom roken mensen?

Redenen waarom mensen roken

Pubers: Hoe ga je met ze om? (Of: Hoe gaan ze met jou om?)

Puberperikelen

Makkelijk scheiden, goedkoop scheiden

In dit artikel vindt je de beste tips voor een snelle en goedkope scheiding.

De Wet Mulder, theoretisch een bedenkelijke wet, in de praktijk een monsterlijk systeem.

De Wet Mulder is theoretisch al een wet met een tekort aan rechtswaarborgen, zoals ze wordt toegepast is ze nog meer een aantijging tegen de menselijkheid alhoewel de wet zelf haar uitvoerders niet verbiedt om ze netjes toe te passen.

De Europese lijst van terroristische organisaties: onterecht er op, en nu?

Is schadevergoeding mogelijk als een persoon of een entiteit onterecht op de Europese lijst van terroristische organisaties is gezet?

Opgroeien met verschillende levensfases

Ouder worden en de acht fases van de onrwikkeling daarvan

2 oktober Internationale dag van de geweldloosheid

beschrijving van de internationale dag van de geweldloosheid.

Oorlog in het midden-oosten

De mogelijke gevolgen van een oorlog in het midden-oosten voor Nederland.

Kinderen en echtscheiding

Tips voor ouders bij een (echt)scheiding. Waar kun je op letten om het voor kinderen zo draaglijk mogelijk te maken?

Nominaties op Facebook

Inflatie van het woord 'nomineren'

Met je vinger in je neus

Waar komen etiketten eigenlijk vandaan en hoe ontwikkelen deze zich?

Je financiën weer op orde.

Je financiënen weer op orde brengen met hulp van een budgetcoach.

Crowdsourcing

Is er een kracht van de massa of kan het ook anders zijn?

Waarom Afrika het kan

Ontwikkelingsproblemen zijn op te lossen.

Waarde

De stelling voor dit essay is: In een welvarende samenleving is waarde vooral immateri�le waarde. Dit wordt bekeken vanuit het oogpunt van de overheid.

Hoelang kan een dictator zijn gang gaan?

Telkens weer komen er nieuwe dictators aan de macht maar hoelang kan een dictator zijn gang gaan?