Provinciale Staten Verkiezingen


Publicatie datum:

korte uitleg over wat de provinciale verkiezingen zijn

Gesponsorde koppelingen

Uitleg over wat de Provinciale Staten Verkiezingen zijn en waarom het belangrijk is.

Provinciale Staten Verkiezingen

Nederland bestaat uit 12 deelgebieden: provincies. De provincie is de bestuurlijke laag tussen de Rijksoverheid en de Gemeenten. Eenmaal per 4 jaar kiezen we in Nederland de volksvertegenwoordigers per provincie. Aan deze verkiezingen doen landelijke politieke partijen mee, maar er kunnen ook provinciale partijen meedoen.

De volksvertegenwoordigers van de provincie vormen samen de Provinciale Staten (PS). Zij bepalen het beleid van de provincie over ruimtelijke ordening (locatie van woningbouw, natuurgebieden en dergelijke), verkeer, welzijn, milieu, regionale economie. De leden van Provinciale Staten kiezen de gedeputeerden (tot maximaal 9). Gedeputeerde Staten vormen samen de Commissaris van de Koningin het dagelijks bestuur van de provincie. De Commissaris van de Koningin is de voorzitter van zowel de Provinciale Staten als van het College van Gedeputeerde Staten.

Het belang van de landelijke politiek van de van het College van Gedeputeerde Staten zit in het feit dat de leden van Provinciale Staten de 75 leden van de Eerste Kamer kiezen (eenmaal per 4 jaar). De Eerste Kamer heeft de macht om wetten die zijn aangenomen door de Tweede Kamer wel of niet goed te keuren.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Verengelsing

Een artikel over een relevant probleemonderwerp binnen de Nederlandse samenleving. Verengelsing.

Wat is Democratie

Democratie bestaat uit demos(=volk) en crator(=regeren/macht). Democratie betekent dus het volk regeert.

Geduldig zijn

stappen om geduldig te worden

www.brandwonden.nl, Brandwonden stichting, brandwonden

Brandwonden stichting, geeft informatie over brandwonden, vraagt aandacht voor preventie, eerste hulp, behandeling en begeleiding van patiënten en onderzoek.

Meditatie en gezondheid

Meditatie in het algemeen

Jongeren en jeugddelinquentie

Er zijn twee soorten van jeugddelinquentie waar jongeren te maken mee kunnen krijgen; de tijdelijke en de langdurige. Daarnaast zijn er jongeren die niet te maken krijgen met jeugddelinquentie.

Cursus hoe creëer je mooie gewillige vrouwen.

Hoe kun je een mooie vrouw of een mooi meisje zo manipuleren dat ze alles voor je wil doen.

Wilders oorzaak val kabinet

Geert Wilders heeft het zijn eigen kabinet laten vallen. Waarom heeft hij Nederland in een tijd van crisis laten vallen? Is dit een strategisch slimme zet?

Wat is er mis met het communisme?

Als je de westerse media moet geloven zijn communisten allemaal boeven, wat is er mis met het communisme?

Kraamzorg

Wat is kraamzorg en waar let je op bij het inschrijven.

Gratis internet, gratis beltegoed, gratis smartphone

Iedere moderne puber wil graag gratis internet, gratis beltegoed en een gratis smartphone krijgen.

Stiekem worden we steeds asocialer..

In de huidige maatschappij zie je dat we steeds minder rekening houden met de medemens. En dat we steeds meer vanuit onszelf denken en doen.

Oorzaken van lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken welke oorzaken het fenomeen lynchen in Mexico heeft

Transportbedrijven geraakt door de crisis

De transportsector wordt hard geraakt door de economische crisis: weinig werk, winstdalingen en faillisementen.

Laat alcohol vrij onder de 18

De jeugd gaat niet kapot aan de alcohol maar aan de betutteling.

Bijgeloof over en met kerstmis

beschrijving van bijgeloof over de kerst

Levenseindekliniek, vrijwillige levensbeëindiging

Niemand vraagt erom om geboren te worden maar steeds meer mensen vragen of ze mogen sterven.

Communiceren met een groep kinderen, het geven van instructies.

Altijd al willen weten hoe je een groep kinderen op de juiste manier aan het werk krijgt?

Prioritering morele principes

Er zijn meerdere morele principes, wat is de juiste prioritering?

Durkheims visie op religie

In dit artikel wordt aan de hand van Durkheim's ideeën betoogd dat religie in de moderne samenleving niet verdwijnt, maar slechts een andere functie krijgt.

Het Venus Project

De doelstelling van Het Venus Project.

Gebeurtenissen rond 1990

Gebeurtenissen die in de jaren '90 plaatsvonden. Belangrijk of onbelangrijk, maar die toch net zoals vele andere gebeurtenissen een kleine of grotere impact op de wereld zoals wij die kennen hebben gehad.

Wat maakt ontwikkelingshulp zo moeilijk?

Geld ophalen voor ontwikkelingshulp blijkt heel makkelijk te zijn maar het vervolgens goed besteden is heel moeilijk. Wat maakt ontwikkelingshulp zo moeilijk?

God sterft uit

De invloeden van het christendom nemen af. Steeds minder jongeren voelen zich nog aangetrokken tot de kerk.

De Nederlandse grondwet als symbool voor nationale eenheid in Nederland

in dit artikel wordt ingegaan op de discussie of de nederlandse grondwet een goed symbool is voor de nederlandse eenheid.