The Great Chain of Knowing: De intelligentie van baby's


Publicatie datum:

In dit artikel wordt het idee van The Great Chain of Knowing besproken. Er wordt ingegaan op het tabula rasa-idee van John Locke en de ontdekking dat baby's wel degelijk intelligentie bezitten.

Gesponsorde koppelingen

Hoe ziet u een pasgeboren baby? Worden baby's geboren als een onbeschreven blad - een tabula rasa - dat beschreven moet worden door invloeden van buitenaf? Of denkt u dat baby's al een bepaalde vorm van kennis en intelligentie bezitten? Tegenwoordig gelooft de wetenschap in het laatste.

Een beeld over de kinderlijke ontwikkeling dat vroeger algemeen aanvaard werd, is het beeld van de "Great Chain of Knowing". De Great Chain of Knowing is het idee dat er een hiërarchie in kennis bestaat, met baby's en primitieven aan de ene kant en wetenschappers en filosofen aan de kant. De aanhangers van dit idee geloofden dat baby's, dieren en primitieve wezens het verst verwijderd waren van kennis, waar de wetenschappers en filosofen hier het dichtst bij stonden. Baby's werden gezien als een soort incomplete volwassenen, die slechts op hun gevoel en intuïtie afgaan en eigenlijk niet echt konden denken. Van rede en systematiek was volgens dit idee geen enkele sprake. John Locke beschreef jonge kinderen als "tabula rasae": onbeschreven leien die beschreven moesten worden met de kennis van volwassenen en eigen ervaringen. Dat zou betekenen dat kinderen zonder de invloed van volwassenen helemaal niets zouden weten, kunnen of leren. De aanhangers van de Romantiek gingen wel enigszins tegen het idee in: volgens de romantici hadden jonge kinderen juist een speciale vorm van kennis doordat ze nog geen invloeden van buitenaf hadden gehad. Echter bevestigden de romantici nog steeds in het idee dat kinderen irrationele wezens waren die geleid werden door gevoelens en passies.

Tegenwoordig weten we dat dit idee niet helemaal correct is. Een baby heeft zeker nog veel te leren, maar er zijn bepaalde dingen die jonge baby's al meteen weten en begrijpen. Zo begrijpen ze al van jongs af aan dat de wereld driedimensionaal is. We zijn er inmiddels ook achter dat baby's en jonge kinderen wel degelijk kunnen denken en redeneren. De denkwijze van een jonge baby heeft zelfs opvallend veel weg van de denkwijze van een wetenschapper. Net als een wetenschapper vormt een baby hypotheses, theorieën over hoe de wereld in elkaar zit. Door middel van observeren en experimenteren komt hij steeds dichter bij de waarheid. Theorieën die niet blijken te kloppen, worden verworpen of herzien. Een baby zal natuurlijk minder stilstaan bij de methodiek van zijn onderzoek dan een wetenschapper, maar in zekere zin houdt hij zich op dezelfde manier bezig met het verwerven van kennis.

Er zijn mensen die nog steeds in het tabula rasa-idee van John Locke geloven, maar binnen de sociale wetenschappen is het moderne beeld algemeen aanvaard. Dit heeft grote invloed op de manier waarop we naar baby's kijken. Opeens beseffen we ons dat er heel veel te leren is over het brein en de geest van baby's en jonge kinderen, terwijl dit vroeger niet echt als interessant beschouwd werd. Vrouwen hoorden zich op de praktische manier met kinderen bezig te houden, door ze op te voeden en te verzorgen. Kinderen waren geen zaak voor wetenschappers. Nu is daar wel aandacht voor. Ook is deze kennis belangrijk in de dagelijkse praktijk van het opvoeden. Als opvoeders zich beseffen dat een jong kind wel degelijk denkt, observeert en beredeneert, kan daar op ingespeeld worden. Zo kunnen we zorgen dat een baby zoveel mogelijk leert door hem te laten experimenteren, of door spelletjes met hem te doen die zijn theorieën over de wereld versterken of verzwakken. Het is van belang voor moeders, vaders, pedagogen, leerkrachten en alle andere opvoeders om inzicht te hebben in de geest en gedachten van kinderen, zodat we hun ontwikkeling kunnen stimuleren.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 10
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Hoe kunnen we leven in vrede en welk bestuursvorm hoort daarbij?

Ondanks dat de mens steeds slimmer wordt lijkt vrede onmogelijk, hoe komt dat en is er een staatsvorm die waarbij wel wereldvrede mogelijk is.

Eerder stoppen met werken, pre pensioen

Eerder stoppen met werken kan nog steeds, lees hier hoe.

Nederland als het Israël van het Westen

Nederland als uitverkoren natie

De perfecte wereld

Wat zou onze maatschappij verbeteren?

Wintertijd en zomertijd

Het hoe en waarom van het verzetten van de klok.

Zelfmoord trend of zelfmoord hype.

Zelfmoord onder jongeren neemt epidemische vormen aan, wat is de verklaring voor dit fenomeen.

Schoefiti

Mysterie en fenomeen.

In de trein

een observatie

Jongerenwerk deel I

de zichtbaarheid van het jongerenwerk, voldoende of voor verbetering vatbaar?

Dissociative Identity Disorder DID ook genaamd Multiple Personality Disorder MPD

Schakelen tussen een Normaal Bewustzijn en een Slaap-Wandelaar Toestand

Crowdsourcing

Is er een kracht van de massa of kan het ook anders zijn?

Meer dan Beatlemania

Het breukkarakter van de jaren zastig ten opzichte van de jaren vijftig

Omgaan met boosheid en andere emoties van uw kind

Hoe u het beste kan omgaan met de emoties van uw kind.

Kinderen en echtscheiding

Tips voor ouders bij een (echt)scheiding. Waar kun je op letten om het voor kinderen zo draaglijk mogelijk te maken?

Horror huizen in India, als jeugd opvanghuizen exploitatie centrums worden.

De opvang van weeskinderen, gehandicapte en gemarginaliseerde kinderen in India is momenteel nog één grote puinhoop.

Kun je ontslagen worden door een privébericht op Facebook?

Je zet uit frustratie een negatief privé bericht over een collega op je afgesloten Facebook account, kan dit je ontslag tot gevolg hebben?

Kleding en taal binnen de subcultuur hiphop

Dit is het 3e artikel in een reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel schrijf ik iets over de kleding en taal binnen deze subcultuur.

Soorten depressie

Verschillende types depressie

Een scheiding een normale zaak maar geen gemakkelijke zaak!

Bij een scheiding moeten er allerlei zaken geregeld worden.

Waarom komt er steeds meer ziekte, ellende en rampspoed voor in mijn directe omgeving?

Hoe is het te verklaren dat er iedere dag meer ziekte, ellende en rampspoed voorkomt in mijn directe omgeving?

The Great Chain of Knowing: De intelligentie van baby's

In dit artikel wordt het idee van The Great Chain of Knowing besproken. Er wordt ingegaan op het tabula rasa-idee van John Locke en de ontdekking dat baby's wel degelijk intelligentie bezitten.

De perfecte samenleving is maakbaar maar alleen op kleine schaal

Er is een samenleving mogelijk waarin iedereen gelijk, gezond en gelukkig is.

Werkloosheid

Hierin beschrijf ik wat voor manieren van werkloosheid er zijn.

Hoogbegaafdheid

Wat is Hoogbegaafdheid? Een definitie, omschrijving en enkele kenmerken.

Katten van Groot tot Klein

Katten zijn vrijwel gelijk in structuur en in het gedrag.