Tips om op een positieve manier uw ergernissen te uiten en op te lossen.


Publicatie datum:

Op een positieve manier kritiek uiten.

Gesponsorde koppelingen

Je wil een collega, partner of kennis laten weten dat je iets vervelend vindt maar je weet niet hoe je aan het gesprek moet beginnen. Je wil namelijk geen woordenwisseling. Maar toch wens je je ergernis te uiten.  Iedereen kent dit gevoel.  Maar hoe ga je ermee om? Dit lijkt zeer lastig maar met onderstaande richtlijnen kan je je doel op een positieve manier bereiken.  Succes !

Het niet uiten van bepaalde ergernissen tegenover je collega, baas, partner of beste vriend(in) kan slechtere gevolgen hebben dan ze wel te uiten.  Het opstapelen van negatieve gevoelens kan de emmer doen overlopen met uitbarstingen, humeurigheid en ruzie als gevolg. Dit laatste wil men zeker vermijden.

Aan de hand van 5 stappen kan je een opbouwend gesprek voeren.  Bereidt je gesprek voor alvorens van start te gaan.

Stap 1 : Omschrijf de situatie.

Omschrijf je ergernis.  Hierbij een voorbeeld :

1) Het constant opstaan van de radio is soms storend tijdens mijn werkzaamheden.

Stap 2 : Uit je gevoelens.

Het is belangrijk om uw gesprekspartner te laten weten hoe u zich bij de aangekaarte situatie voelt maar voer het gesprek op een kalme manier en niet geëmotioneerd.

1) Ik luister graag naar muziek maar de muziek stoort mij bij bepaalde werken die echt mijn concentratie vereisen en dit geeft me een slecht gevoel.

Stap 3 : Informeer naar de oplossingen welke je gesprekspartner kan voorstellen.

Betrek uw gesprekspartner bij het zoeken naar oplossingen en stel hem niet voor een ultimatum. Vraag wat zijn/haar voorstellen zijn en las een paar seconden stilte in, laat hem/haar nadenken.

1)  Hoe denkt u dat we dit het best kunnen oplossen.

Stap 4 : Indien je gesprekspartner geen oplossingen kan geven, stel dan zelf alternatieven voor.

Indien uw gesprekspartner geen voorstellen heeft kan u zelf een paar voorstellen naar voren brengen. Stel geen ultimatum.  Toon begrip voor je gesprekspartner en maak duidelijk dat u naar een oplossing streeft waar beide partijen zich kunnen in vinden.

1) Ik stel voor dat ik mijn taken die mijn concentratie vereisen op vaste tijdstippen inplan en dat op deze momenten de radio even kan uitgeschakeld worden.  Zo kan ik deze taken tot een goed eind brengen en kunnen we toch nog genieten van de muziek.

Stap 5 : Herhaal wat jullie zijn overeengekomen.

Indien jullie tot een overeenkomst komen herhaal je concreet wat er overeengekomen werd. Bedank aan het einde van het gesprek je gesprekspartner voor dit gesprek.

1) We komen dus overeen dat de radio 's ochtends niet aan staat opdat ik mij ten volle kan concentreren op bepaalde taken.

Deze laatste stap is zeer belangrijk omdat nieuwe afspraken snel worden vergeten. Je kan dan refereren naar jullie afspraak "Weet u nog dat we overeengekomen zijn dat ...". 

 

Het is belangrijk dat men tijdens een soortgelijk gesprek zich enkel concentreert op de situatie die je wil veranderen en men zich niet laat verleiden om meerdere zaken tegelijk aan te kaarten.  Blijf u focussen op het onderwerp en blijf vooral kalm en toon begrip. 

Veel succes !

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 11
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie samenleving

Nominaties op Facebook

Inflatie van het woord 'nomineren'

Lachen en stress management

lachen en zijn voordelen

Dissociative Identity Disorder DID ook genaamd Multiple Personality Disorder MPD

Schakelen tussen een Normaal Bewustzijn en een Slaap-Wandelaar Toestand

De nadelen van vrijheid van internet uitingen

Het recht van vrijheid van internet uitingen is bij ons bijna heilig, toch kleven er steeds vaker nadelen aan.

Sinterklaasgedichten voorbeelden en schrijven

Een artikel over het schrijven van de leukste Sinterklaasgedichten met voorbeelden. In dit artikel leer je hoe je op een eenvoudige manier een pakkend Sinterklaasgedicht kunt schrijven.

Eerder stoppen met werken, pre pensioen

Eerder stoppen met werken kan nog steeds, lees hier hoe.

Tot waar zijn wij verantwoordelijk voor vluchtelingen?

De afgelopen decennia heeft Nederland veel vluchtelingen opgevangen, tot waar zijn wij verantwoordelijk voor al deze vluchtelingen?

Opgroeien met verschillende levensfases

Ouder worden en de acht fases van de onrwikkeling daarvan

Geothermische energie

Geschiedenis van geothermische enrgie

Autisme

Wat is Autisme? En hoe kan ik dat herkennen?

De Wet Mulder, theoretisch een bedenkelijke wet, in de praktijk een monsterlijk systeem.

De Wet Mulder is theoretisch al een wet met een tekort aan rechtswaarborgen, zoals ze wordt toegepast is ze nog meer een aantijging tegen de menselijkheid alhoewel de wet zelf haar uitvoerders niet verbiedt om ze netjes toe te passen.

De advocaat en zijn functie

Wat doet een advocaat en hoe gaat dat in z'n werk?

Hoe wordt economie met ecologie de economie van de toekomst?

Is economische groei ook mogelijk met de ecologie als grondslag?

Morele ontwikkeling bij autisme

Men denkt dat mensen met autisme een beperking hebben in het ontwikkeling van theory of mind. Hoe beperkt dit de ontwikkeling van het geweten?

Gilles de la Tourette

Wat is Gilles de la Tourette?

Wat is de zin van het menselijk leven.

Een bijzonder experiment in de zoektocht naar de zin van het menselijke leven.

Mag ik nog normaal mijn brood verdienen?

Flexwerk ofwel op hol geslagen arbeidsmarkt

Hoe kunnen we leven in vrede en welk bestuursvorm hoort daarbij?

Ondanks dat de mens steeds slimmer wordt lijkt vrede onmogelijk, hoe komt dat en is er een staatsvorm die waarbij wel wereldvrede mogelijk is.

Hoe wordt je lid van de Illuminati?

Steeds meer mensen zijn bang voor de Illuminati. De oplossing is echter simpel. Lid worden van de Illuminati. Lees hier hoe je lid wordt van de Illuminati?

Waarom wordt ons leven steeds complexer en moet je alle tijd doden?

Wordt ons leven zelf complexer of maken we het zelf steeds complexer?

Waarom komt er steeds meer ziekte, ellende en rampspoed voor in mijn directe omgeving?

Hoe is het te verklaren dat er iedere dag meer ziekte, ellende en rampspoed voorkomt in mijn directe omgeving?

Hoezo een druk leven, we hebben tijd genoeg.

Iedereen roept dat hij-zij het zo druk heeft maar is dat wel zo.

Omgaan met angsten bij kinderen

Omgaan met angsten bij kinderen

Hoelang kan een dictator zijn gang gaan?

Telkens weer komen er nieuwe dictators aan de macht maar hoelang kan een dictator zijn gang gaan?

Wat maakt ontwikkelingshulp zo moeilijk?

Geld ophalen voor ontwikkelingshulp blijkt heel makkelijk te zijn maar het vervolgens goed besteden is heel moeilijk. Wat maakt ontwikkelingshulp zo moeilijk?