Tips voor toekomstige pleegouders


Publicatie datum:

Pleegouder zijn is uitdagend werk

Gesponsorde koppelingen

Pleegouder  worden

Er worden regelmatig pleegouders gevraagd. Pleegouder worden is uitdagend werk. Het is goed om een kind een kans te geven op een normaal en veilig leven. 

Veiligheid

Ook al weet je, dat je als pleegouder een kind een veilig en normaal leven biedt, toch moet je ook beseffen, dat je niet weet, wat het kind allemaal heeft meegemaakt. Het kan getraumatiseerd zijn of zich erg eenzaam en verlaten voelen en dat op een drukke manier uiten. Het zal zeker lang duren voordat het kind de rust gaat vinden en zal beseffen, dat het veilig is. Een aantal algemen kenmerken van gedrag bij pleegkinderen:

 

  • Veel pleegkinderen hebben problemen met gezag. Dit is echt iets waar je rekening mee moet houden, anders ben je in een week al zo teleurgesteld, dat je het niet meer ziet zitten. De reden, dat een pleegkind moeite met authoriteit of gezag heeft is vaak, omdat het nooit een volwassene met gezag in zijn  leven heeft kunnen vertrouwen. Het kind is uit het gezin gehaald en ook al is dat terecht in de ogen van volwassenen, het kind zal zich in de steek gelaten voelen. Het eerste wat je moet doen als je een pleegkind in huis krijgt is het vertrouwen winnen door te laten zien, dat je te vertrouwen bent. Als een kind de rust vindt in je gezin, zal het ook langzamerhand je gezag respecteren. 
  • Lees de dossiers van het kind goed door, zodat je een beeld krijgt van de ontwikkeling van het kind en wat hij allemaal heeft meegemaakt. Je kent het kind niet vanaf de geboorte en je weet niet of het kind heeft gekregen waar het behoefte aan had en wat nodig was. Het is daarom ook goed als je je inleest in de algemene ontwikkeling van een kind. Dan kun je zien of het pleegkind zich normaal ontwikkelt, wat vaak niet het geval is. Of misschien loopt het op bepaalde gebieden achter in zijn ontwikkeling. Dit is essentiëel om het kind te kunnen geven waar het op dat moment behoefte aan heeft  en je niet veel te hoge verwachtingen hebt. 
  • Pleegouders zullen - net als met hun eigen kinderen - tijd moeten doorbrengen met hun pleegkind. Ik bedoel hier niet hoeveel uren, maar meer quality time: Als je met je pleegkind samen iets doet, schept dat een band. Bijvoorbeeld alledaagse taken zoals: samen de tafel dekken of de afwasmachine inruimen, boodschappen doen of de hond uitlaten. Het kind hoeft je dan niet aan te kijken, dat maakt het praten wat makkelijker. Of als hij met de hond speelt, kan hij iets delen, wat hij anders niet zou hebben verteld. Dit is een goede manier om contact te leggen en steeds meer te kunnen begrijpen van wat er in hem om gaat. 
Pleegouder zijn is naar twee kanten positief. Je leert zien wie je pleegkind is, wat er in hem omgaat en hoe je met hem om moet gaan. Het kind gaat je langzamerhand vertrouwen en zal de rust vinden om zich verder te kunnen ontwikkelen. Tenslotte is ieder kind de moeite waard, dat iemand zich voor hem inzet.
Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 9
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Hoe wordt economie met ecologie de economie van de toekomst?

Is economische groei ook mogelijk met de ecologie als grondslag?

Kunnen we eenvoudig alle asielzoekers weren?

Iedereen staat op zijn achterste benen als iemand zegt dat we geen asielzoekers meer moeten toelaten maar kunnen we alle asielzoekers weren?

Werkloosheid

Hierin beschrijf ik wat voor manieren van werkloosheid er zijn.

Mermaids

Mermaids is vertaald in het Nederlands Zeemeerminnen

Hoe staan we vandaag de dag tegenover seksualiteit in onze samenleving.

De seksuele revolutie begon in de jaren 60 van de vorige eeuw, hoe staan we nu tegenover seksualiteit?

Waarom worden de meeste verkrachtingen niet gerapporteerd bij de politie.

Op een foto zag ik vandaag dat maar 5% van alle verkrachtingen wordt gerapporteerd bij de politie.

Soorten organisaties, bijvoorbeeld het Museum van het Universum?

Wat voor soorten organisaties zijn er? Wat is het interessantste van een organisatie als het Museum van het Universum?

De schrik van elke ouder: Je kind in de criminaliteit.

Ouders waarvan de kinderen het criminele pad op gaan zouden hun recht op kinderbijslag gaan verliezen met behulp van een nieuwe wet.

Werkstuk zinloos geweld en agressie

Iedere week vindt er wel een geval van zinloos geweld plaats, waar komt die agressie vandaan?

De echte werkelijkheid

Een uitleg en verdere uitwerking van Plato's allegorie van de grot.

De geschiedenis van Vaderdag

Vaderdag is een nationale feestdag tot eer van vaders en het vaderschap. Op deze dag worden vaders in het zonnetje gezet.

Onderzoek over Zinloos Geweld onder de jongeren

Tegenwoordig zijn er veel studenten die in de schulden raken, maar hoe komt dat?

Hoe kunnen we leven in vrede en welk bestuursvorm hoort daarbij?

Ondanks dat de mens steeds slimmer wordt lijkt vrede onmogelijk, hoe komt dat en is er een staatsvorm die waarbij wel wereldvrede mogelijk is.

Hoe maken we Nederland weer voor de Nederlanders?

Steeds meer mensen roepen het vandaag de dag, “Nederland voor de Nederlanders” maar hoe maken we Nederland weer voor de Nederlanders?

www.brandwonden.nl, Brandwonden stichting, brandwonden

Brandwonden stichting, geeft informatie over brandwonden, vraagt aandacht voor preventie, eerste hulp, behandeling en begeleiding van patiënten en onderzoek.

Worden we permanent ongelukkig door de media?

De aanhoudende stroom vreselijke media berichten vergiftigt langzaam maar zeker ons leven.

Waarom mag de Amerikaanse politie onschuldige negers of zwarten vermoorden?

Iedere keer als een Amerikaanse politieagent een onschuldige neger of zwarte vermoordt gaat hij vrijuit, waarom mag dat?

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

De rol van vrienden, school en broers en zussen bij criminaliteit

In dit artikel wordt ingegaan op de rol van vrienden, school en broers en zussen bij de ontwikkeling van criminaliteit

Welke terroristen hebben hun doel bereikt?

Er gaat tegenwoordig geen dag voorbij of er wordt wel ergens ter wereld een terroristische aanslag gepleegd. Zijn er ook terroristen die hiermee hun doel hebben bereikt?

Waarom gaan jongeren steeds jonger met elkaar naar bed.

Verkering betekent tegenwoordig meteen met elkaar naar bed gaan.

Het belang van de islam.

Dit artikel geeft de rol van de islam in het menselijke leven en in de samenleving weer.

De invloed van televisie op de taalontwikkeling

Onderzoek naar de invloed van televisie op de taalontwikkeling van jonge kinderen.

De economische crisis van 2008

In dit artikel beschrijf ik de economische crisis van 2008.

Weg met koning Willem Alexander, leve koningin Maxima

Het koningshuis is een volledig achterhaalt feodaal instituut, de enige reden dat het mag blijven is Maxima.