Tips voor toekomstige pleegouders


Publicatie datum:

Pleegouder zijn is uitdagend werk

Gesponsorde koppelingen

Pleegouder  worden

Er worden regelmatig pleegouders gevraagd. Pleegouder worden is uitdagend werk. Het is goed om een kind een kans te geven op een normaal en veilig leven. 

Veiligheid

Ook al weet je, dat je als pleegouder een kind een veilig en normaal leven biedt, toch moet je ook beseffen, dat je niet weet, wat het kind allemaal heeft meegemaakt. Het kan getraumatiseerd zijn of zich erg eenzaam en verlaten voelen en dat op een drukke manier uiten. Het zal zeker lang duren voordat het kind de rust gaat vinden en zal beseffen, dat het veilig is. Een aantal algemen kenmerken van gedrag bij pleegkinderen:

 

  • Veel pleegkinderen hebben problemen met gezag. Dit is echt iets waar je rekening mee moet houden, anders ben je in een week al zo teleurgesteld, dat je het niet meer ziet zitten. De reden, dat een pleegkind moeite met authoriteit of gezag heeft is vaak, omdat het nooit een volwassene met gezag in zijn  leven heeft kunnen vertrouwen. Het kind is uit het gezin gehaald en ook al is dat terecht in de ogen van volwassenen, het kind zal zich in de steek gelaten voelen. Het eerste wat je moet doen als je een pleegkind in huis krijgt is het vertrouwen winnen door te laten zien, dat je te vertrouwen bent. Als een kind de rust vindt in je gezin, zal het ook langzamerhand je gezag respecteren. 
  • Lees de dossiers van het kind goed door, zodat je een beeld krijgt van de ontwikkeling van het kind en wat hij allemaal heeft meegemaakt. Je kent het kind niet vanaf de geboorte en je weet niet of het kind heeft gekregen waar het behoefte aan had en wat nodig was. Het is daarom ook goed als je je inleest in de algemene ontwikkeling van een kind. Dan kun je zien of het pleegkind zich normaal ontwikkelt, wat vaak niet het geval is. Of misschien loopt het op bepaalde gebieden achter in zijn ontwikkeling. Dit is essentiëel om het kind te kunnen geven waar het op dat moment behoefte aan heeft  en je niet veel te hoge verwachtingen hebt. 
  • Pleegouders zullen - net als met hun eigen kinderen - tijd moeten doorbrengen met hun pleegkind. Ik bedoel hier niet hoeveel uren, maar meer quality time: Als je met je pleegkind samen iets doet, schept dat een band. Bijvoorbeeld alledaagse taken zoals: samen de tafel dekken of de afwasmachine inruimen, boodschappen doen of de hond uitlaten. Het kind hoeft je dan niet aan te kijken, dat maakt het praten wat makkelijker. Of als hij met de hond speelt, kan hij iets delen, wat hij anders niet zou hebben verteld. Dit is een goede manier om contact te leggen en steeds meer te kunnen begrijpen van wat er in hem om gaat. 
Pleegouder zijn is naar twee kanten positief. Je leert zien wie je pleegkind is, wat er in hem omgaat en hoe je met hem om moet gaan. Het kind gaat je langzamerhand vertrouwen en zal de rust vinden om zich verder te kunnen ontwikkelen. Tenslotte is ieder kind de moeite waard, dat iemand zich voor hem inzet.

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 9
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Kun je ontslagen worden door een privébericht op Facebook?

Je zet uit frustratie een negatief privé bericht over een collega op je afgesloten Facebook account, kan dit je ontslag tot gevolg hebben?

Hoelang kan een dictator zijn gang gaan?

Telkens weer komen er nieuwe dictators aan de macht maar hoelang kan een dictator zijn gang gaan?

Hoogbegaafdheid: Kind wel of niet testen?

Wat zijn de voor- en nadelen van testen

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel IV

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

De Zeven Wereldwonderen

Alle zeven wereldwonderen op een rijtje

Hoe ontstaat eenzaamheid bij ouderen en wat kun je er aan doen?

Eenzaamheid bij ouderen wordt in Nederland een steeds groter probleem, hoe komt dat en wat is er aan te doen?

Het plan van de overheid om vettaks in te voeren

Een betoog over het vettaks-plan van de overheid

Ontstaan en ontwikkeling van jeugddelinquentie

De theorieën van Moffitt en van Loeber & Hay over het ontstaan en verloop van jeugddelinquentie.

Prada, budget of er tussen in?

Tips bij geboorte van een kind de kosten te besparen

Gratis internet, gratis beltegoed, gratis smartphone

Iedere moderne puber wil graag gratis internet, gratis beltegoed en een gratis smartphone krijgen.

Vóór of tégen een boerkaverbod

In dit artikel behandel ik de argumenten voor en tegen een boerkaverbod: Misschien handig voor een beschouwing of betoog!?

Hoe verminder je het aantal bejaarde mensen en is dit de oplossing voor het bejaardenprobleem?

Er komen steeds meer bejaarde mensen bij in Nederland, hoe verminder je het aantal bejaarde mensen?

Groepen, hoe werkt het theoretisch gezien

Groepsdynamica in de theorie

Aristoteles Socrates Onassis

De Rijkste en Meest Beroemde Man van de Wereld

Wilders oorzaak val kabinet

Geert Wilders heeft het zijn eigen kabinet laten vallen. Waarom heeft hij Nederland in een tijd van crisis laten vallen? Is dit een strategisch slimme zet?

The Elixir of Immortality

Geschreven in een Twaalf Leder gebonden Papyrus Codices

De kerstboom

Een van de tradities van Nederlanders met kerst is het opzetten van een kerstboom, maar dit is oorspronkelijk geen Nederlandse traditie.

Een scheiding een normale zaak maar geen gemakkelijke zaak!

Bij een scheiding moeten er allerlei zaken geregeld worden.

Provinciale Staten Verkiezingen

korte uitleg over wat de provinciale verkiezingen zijn

Van nozem tot punker – een geschiedenis van jongerensubculturen

Een korte geschiedenis (jaren '50 tot nu) van subculturen onder jongeren.

Reuze ballenbad

Reuzen ballenbad of iets meer verontrustend

Wie kijkt er naar Big Brother?

Hoe is het gesteld met privacy in Nederland?

Hoogbegaafdheid: Vermoedelijk Hoogbegaafd, wat nu?

Hoe bevestig je je vermoeden dat iemand hoogbegaafd is.

The Great Chain of Knowing: De intelligentie van baby's

In dit artikel wordt het idee van The Great Chain of Knowing besproken. Er wordt ingegaan op het tabula rasa-idee van John Locke en de ontdekking dat baby's wel degelijk intelligentie bezitten.

Pleegouder worden, lees eerst dit!!

Hoe is het in de praktijk om pleegouder te zijn