Tips voor toekomstige pleegouders


Publicatie datum:

Pleegouder zijn is uitdagend werk

Gesponsorde koppelingen

Pleegouder  worden

Er worden regelmatig pleegouders gevraagd. Pleegouder worden is uitdagend werk. Het is goed om een kind een kans te geven op een normaal en veilig leven. 

Veiligheid

Ook al weet je, dat je als pleegouder een kind een veilig en normaal leven biedt, toch moet je ook beseffen, dat je niet weet, wat het kind allemaal heeft meegemaakt. Het kan getraumatiseerd zijn of zich erg eenzaam en verlaten voelen en dat op een drukke manier uiten. Het zal zeker lang duren voordat het kind de rust gaat vinden en zal beseffen, dat het veilig is. Een aantal algemen kenmerken van gedrag bij pleegkinderen:

 

  • Veel pleegkinderen hebben problemen met gezag. Dit is echt iets waar je rekening mee moet houden, anders ben je in een week al zo teleurgesteld, dat je het niet meer ziet zitten. De reden, dat een pleegkind moeite met authoriteit of gezag heeft is vaak, omdat het nooit een volwassene met gezag in zijn  leven heeft kunnen vertrouwen. Het kind is uit het gezin gehaald en ook al is dat terecht in de ogen van volwassenen, het kind zal zich in de steek gelaten voelen. Het eerste wat je moet doen als je een pleegkind in huis krijgt is het vertrouwen winnen door te laten zien, dat je te vertrouwen bent. Als een kind de rust vindt in je gezin, zal het ook langzamerhand je gezag respecteren. 
  • Lees de dossiers van het kind goed door, zodat je een beeld krijgt van de ontwikkeling van het kind en wat hij allemaal heeft meegemaakt. Je kent het kind niet vanaf de geboorte en je weet niet of het kind heeft gekregen waar het behoefte aan had en wat nodig was. Het is daarom ook goed als je je inleest in de algemene ontwikkeling van een kind. Dan kun je zien of het pleegkind zich normaal ontwikkelt, wat vaak niet het geval is. Of misschien loopt het op bepaalde gebieden achter in zijn ontwikkeling. Dit is essentiëel om het kind te kunnen geven waar het op dat moment behoefte aan heeft  en je niet veel te hoge verwachtingen hebt. 
  • Pleegouders zullen - net als met hun eigen kinderen - tijd moeten doorbrengen met hun pleegkind. Ik bedoel hier niet hoeveel uren, maar meer quality time: Als je met je pleegkind samen iets doet, schept dat een band. Bijvoorbeeld alledaagse taken zoals: samen de tafel dekken of de afwasmachine inruimen, boodschappen doen of de hond uitlaten. Het kind hoeft je dan niet aan te kijken, dat maakt het praten wat makkelijker. Of als hij met de hond speelt, kan hij iets delen, wat hij anders niet zou hebben verteld. Dit is een goede manier om contact te leggen en steeds meer te kunnen begrijpen van wat er in hem om gaat. 
Pleegouder zijn is naar twee kanten positief. Je leert zien wie je pleegkind is, wat er in hem omgaat en hoe je met hem om moet gaan. Het kind gaat je langzamerhand vertrouwen en zal de rust vinden om zich verder te kunnen ontwikkelen. Tenslotte is ieder kind de moeite waard, dat iemand zich voor hem inzet.
Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 9
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

De Vogelvrij Verklaarden

De Balling, In Ballingschap, In Exile of terwijl ; De Outlaw

Verliefd worden is makkelijk, het moeilijkste is verliefd blijven (deel 1)

Iedereen kent het gevoel, vlinders in je buik en je ziet de wereld door een roze bril. Maar hoe houd je dat gevoel vast.

Carnaval de oorsprong van een volksfeest

Waar komt het feest dat we tegenwoordig vol enthousiasme vieren eigenlijk vandaan?

Wat is Democratie

Democratie bestaat uit demos(=volk) en crator(=regeren/macht). Democratie betekent dus het volk regeert.

Geothermische energie

Geschiedenis van geothermische enrgie

De invloed van sociale relaties op risicogedrag

in dit artikel wordt de invloed van sociale relaties op risicogedrag besproken

Hechte vriendschap

Tekst over hechte vriendschap en de bijhorende liefde

Nederlandse jongeren kunnen niet spellen

Het taalniveau van jongeren in Nederland daalt. Hoe komt dit? Hoe kunnen we er iets aan doen?

Van nozem tot punker – een geschiedenis van jongerensubculturen

Een korte geschiedenis (jaren '50 tot nu) van subculturen onder jongeren.

Opzegging van een arbeidsovereenkomst.

De regels over opzegging van een arbeidsovereenkomst.

Turkije en de Europese Unie; Islam en Christendom

Christenen vormen een heel klein deel van de Turkse bevolking en worden gewantrouwd en gezien als tweederangs burgers.

Positieve uitwerkingen van plagen op de ontwikkeling van het kind

Veel kinderen worden geplaagd of gepest,hoewel velen denken dat dit een negatieve uitwerking heeft op de toekomst van het kind zijn er ook veel bewijzen dat er juist positieve effecten zijn van plagen op de ontwikkeling van het kind.

Kraamzorg

Wat is kraamzorg en waar let je op bij het inschrijven.

De mooiste Vaderdag cadeaus

Ieder jaar met Vaderdag is daar weer die vraag, wat geven we vader. Daarom ging ik op zoek naar de mooiste Vaderdag cadeaus.

Hoogbegaafdheid: Vermoedelijk Hoogbegaafd, wat nu?

Hoe bevestig je je vermoeden dat iemand hoogbegaafd is.

Project X, woord van het jaar 2012

Wat is een project X-feest?

Groepen, hoe werkt het theoretisch gezien

Groepsdynamica in de theorie

Hoe kun je gehandicapte weeskinderen in India helpen?

Door de armoede in India zijn ouders soms genoodzaakt om hun gehandicapte kind ten vondeling te leggen. Hoe kun je deze gehandicapte weeskinderen helpen?

Horror huizen in India, als jeugd opvanghuizen exploitatie centrums worden.

De opvang van weeskinderen, gehandicapte en gemarginaliseerde kinderen in India is momenteel nog één grote puinhoop.

Mag ik nog normaal mijn brood verdienen?

Flexwerk ofwel op hol geslagen arbeidsmarkt

Mijn koninkrijk

Google als nieuwe leerschool

Eindhoven Airport blijft groeien

Het vliegveld in Eindhoven wordt steeds populairder. Kunnen we Eindhoven Airport al het tweede Schiphol noemen?

Worden we permanent ongelukkig door de media?

De aanhoudende stroom vreselijke media berichten vergiftigt langzaam maar zeker ons leven.

Drama Apeldoorn op koningendag

Drama Apeldoorn op koningendag

Liefdesverdriet - een andere kijk

Dit artikel geeft een andere kijk op liefdesverdriet.