Visies op het kind: bevrijding, ontwikkeling en zorg


Publicatie datum:

Er worden drie visies op het kind besproken: het bevrijdingsperspectief, het ontwikkelingsperspectief en het zorgperspectief. Ik zal in een betoog het zorgperspectief verdedigen.

Gesponsorde koppelingen

In het artikel ‘Visies op het kind' van Femke Takes worden drie perspectieven op de morele en politieke status van kinderen beschreven: het bevrijdingsperspectief, het ontwikkelingsperspectief en het zorgperspectief. Het bevrijdingsperspectief gaat er vanuit dat kinderen onderdrukte burgers zijn en dat ze dezelfde rechten zouden moeten hebben als volwassenen. In het ontwikkelingsperspectief wordt het kind gezien als een toekomstige burger en gaat de aandacht niet naar de actuele autonomie van het kind, maar naar de potentiële. Het kind moet op zo'n manier beschermd worden dat het later de mogelijkheid heeft om autonoom te kiezen. Het zorgperspectief trekt de aandacht naar de behoeften van het kind. Rechten zijn volgens dit perspectief niet zo belangrijk als de plicht van de volwassene om aan die behoeften tegemoet te komen. Er wordt uitgegaan van het kind in het hier en nu. 

Het belang van het zorgperspectief
Persoonlijk kan ik mij het beste vinden in het zorgperspectief. Ik denk dat het belangrijk is dat er aandacht uitgaat naar de behoeften van het kind in het hier en nu. Op die manier kan het kind een gelukkige, onbezorgde jeugd beleven. Kinderen moeten nieuwe dingen leren en ontdekken door te spelen, onderwijs te volgen en door simpelweg te leven. Met een hoge mate van autonomie, zoals bepleit in het bevrijdingsperspectief, komen veel plichten en zorgen. Ik vind dat de kindertijd daar geen tijd voor is. Een kind heeft de aangeboren mogelijkheid te leren van volwassenen zonder zelf al teveel verantwoordelijkheden te dragen. Kinderen zijn nog niet voldoende ontwikkeld om daadwerkelijk autonome beslissingen te maken over belangrijke zaken. Als er teveel autonomie wordt toegeschreven aan een kind, kan het fouten maken die niet meer recht kunnen worden gezet. Daarom hecht ik belang aan de behoeften en relationele verbanden van het kind in het hier en nu. Dit baant de weg voor een goede toekomst.

Nadelen van het zorgperspectief
Vanuit het bevrijdingsperspectief kan gesteld worden dat in het zorgperspectief rechten van het kind worden weggenomen. De volwassene maakt de beslissingen en het kind heeft daar weinig invloed op. Verder is er geen reden om er vanuit te gaan dat de volwassene wél de juiste beslissingen maakt. Kinderen worden in dit perspectief gezien als onderdrukte burgers waar op paternalistische wijze op neer wordt gekeken. Dit zou afbreuk doen aan het idee dat alle mensen gelijkwaardig zijn.

Een ander kritiekpunt op het zorgperspectief is dat het moeilijk te bepalen is wat kinderen willen: dit wordt ingevuld door volwassenen. Wat volwassenen denken dat kinderen willen hoeft niet per definitie te corresponderen met wat kinderen daadwerkelijk willen.

Het recht op een kindertijd
Het eerste kritiekpunt op het zorgperspectief is overtuigend, maar deze gedachten wordt door volwassenen aan kinderen toegeschreven. De volwassenen bepalen voor de kinderen dat zij het onrechtvaardig vinden dat ze niet mogen stemmen, drinken en autorijden. Persoonlijk denk ik dat er maar weinig kinderen zijn die zich daadwerkelijk onderdrukte burgers zullen voelen. Een kind heeft grenzen nodig. Kinderen zoeken deze grenzen zelfs op door de opvoeder uit te testen totdat ze straf krijgen. Ik denk dat het belangrijkste recht van het kind is om kind te zijn. Daar hoort bij dat ouders beslissingen voor ze maken en hen de autonomie en verantwoordelijkheid uit handen nemen.

Ook het tweede kritiekpunt is belangrijk. Echter is het nu juist de belangrijkste taak van de opvoeder om te onderzoeken wat goed is voor het kind en hoe de opvoeder dat kan verwezelijken. Dat is niet te vermijden; het is de essentie van het opvoeden. Ook in het bevrijdingsperspectief bepalen de ouders wat de kinderen willen, namelijk volledige autonomie. Dit terwijl bekend is dat kinderen zelf grenzen opzoeken en nodig hebben. Er moet veel zelfreflectie van de ouder en een goede communicatie tussen ouder en kind plaatsvinden, maar het is geen onmogelijke taak. In mijn ogen is het de natuurlijke gang van zaken. In ernstige situaties kan professionele hulpverlening uitkomst bieden.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 10
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Van nozem tot punker – een geschiedenis van jongerensubculturen

Een korte geschiedenis (jaren '50 tot nu) van subculturen onder jongeren.

Waarom is er opeens zo'n hetze vanwege Zwarte Piet?

Sinds een paar jaar laait rond Sinterklaas de discussie over Zwarte Piet op, dit jaar zelfs met gewelddadige gevolgen. Waarom is er opeens zo'n hetze vanwege Zwarte Piet?

Bezwaarschrift voor mijn boete

Bezwaarschrift schrijven voor mijn boete

Het heerlijk avondje is gekomen, Sinterklaas gaat digitaal.

Het heerlijk avondje is gekomen, het avondje van Sinterklaas. De digitalisering en de macht van Sinterklaas.

Sperma van fokpaarden is het witte goud , wordt mensensperma ook miljoenen waard?

Wordt binnenkort na paarden- en koeienzaad nu ook mensenzaad goud waard?

Het plan van de overheid om vettaks in te voeren

Een betoog over het vettaks-plan van de overheid

Internationale afspraken klimaat

Artikel over internationale afspraken op het gebied van klimaatverandering.

Jongeren en jeugddelinquentie

Er zijn twee soorten van jeugddelinquentie waar jongeren te maken mee kunnen krijgen; de tijdelijke en de langdurige. Daarnaast zijn er jongeren die niet te maken krijgen met jeugddelinquentie.

Makkelijk scheiden, goedkoop scheiden

In dit artikel vindt je de beste tips voor een snelle en goedkope scheiding.

Werkloosheid

Hierin beschrijf ik wat voor manieren van werkloosheid er zijn.

Staatshervorming

Een samenvatting van de laaste staatshervorming.

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Cross norm inhibitie en de invloed van normdragers

Richtlijnen van een BHV verbanddoos

Ben je op zoek naar een geschikte BHV verbanddoos? Wat moet hier eigenlijk in zitten en wat wordt verplicht door de overheid?

Internationale rechtsvergelijkingen

Internationale rechtsvergelijkingen, waarin verscheelt Amerika nou met de rest van de wereld ?

Dissociative Identity Disorder DID ook genaamd Multiple Personality Disorder MPD

Schakelen tussen een Normaal Bewustzijn en een Slaap-Wandelaar Toestand

Een historisch perspectief op lynchings in Mexico

In dit artikel zal worden besproken hoe het fenomeen lynchen (het eigenhandig mishandelen of vermoorden van potentiële daders door burgers) zich door de jaren heen in Mexico heeft ontwikkeld

Kwalitatieve aansprakelijkheid

Legt uit wie aansprakelijk is bij kinderen, dieren, ondergeschikten, roerende zaken, opstal enz.

Waarom rampenfilms me zo fascineren.

Rampenfilms fascineren me al mijn hele leven, maar toen na 11 september 2001 en andere rampen in de wereld de fictie werkelijkheid leek te zijn geworden voelde dit behoorlijk bizar.

Cursus hoe creëer je mooie gewillige vrouwen.

Hoe kun je een mooie vrouw of een mooi meisje zo manipuleren dat ze alles voor je wil doen.

Klap van de Molen

Duurzaam bezig zijn, is hot! Maar is alles wel zo duurzaam als wordt geclaimd?

De Zeven Wereldwonderen

Alle zeven wereldwonderen op een rijtje

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

Selectiviteit in de Strafrechtspleging

Stefanus

Over de heilige Stefanus in vergelijking met Jezus Christus en de wonderen die hij verrichtte

De democratische wereld

De wereld van technologie, vrijheid en democratie. De wereld die ongemerkt totalitarisme creeert.

Pleegouder worden, lees eerst dit!!

Hoe is het in de praktijk om pleegouder te zijn