Vrijheid


Publicatie datum:

essay over vrijheid

Gesponsorde koppelingen

De Partij voor de Vrijheid lijkt een geheel andere interpretatie van vrijheid te hebben dan de grondwet die spreekt van vrijheid van godsdienst. Ondertussen schiet het gebruik van de vrijheid door jongeren door. Wat te doen met dit dubbelzinnige begrip vrijheid?

Stop de vrijheid, en gebruik hem vervolgens

Als er een begrip is steeds minder wordt begrepen, is het vrijheid. Waar in 1945 vrijheid het verslaan van de onderdrukker was, volgden in de jaren zestig culturele revolutie op culturele revolutie om deze vrijheid steeds completer te maken. Zo verdwenen maatschappelijke normen en nam de bewegingsvrijheid van de burger radicaal toe. Waar men voorheen van huis uit meekreeg hoe men het goede moest doen, moest  iedereen het goede plots zelf vinden. De weg was vrij voor de vrije rede, waardoor ieder individu zelf kon bepalen wat goed dan wel slechts was. Van deze vrijheid lijkt men tegenwoordig echter bar weinig mee te hebben gekregen.
De verworven vrijheid heeft de plicht heeft gecreerd om door de rede te gebruiken tot het goede te komen. Het is echter diezelfde vrijheid, die iedere plicht, en dus ook deze plicht, ontkent. En dat hebben we geweten.
Het is vooral de vrijheid als doel dat zich heeft weten te manifesteren in de hedendaagse maatschappij. Tegenwoordig moet men kunnen zeggen wat men denkt, moet men kunnen kwetsen, moet men alle mogelijke beelden kunnen vertonen en bovenal moet men al het genoemde van de ander accepteren. Het is immers zijn of haar vrijheid om dit te doen. Waar vrijheid de voorwaarde had willen zijn voor een goed gebruik van ieders vermogen tot gelijkheid, rechtvaardigheid en andere deugdelijkheden, is vrijheid nu de reden geworden waardoor iedere verwijzing naar deugdelijkheid weg kan en mag worden gewuifd. Zo heeft inmiddels een politieke stroming die iedere rechtvaardigheid lijkt te ontberen zichzelf kunnen manifesteren als de ‘Partij voor de Vrijheid.’
Heeft de vrijheid nog wel een meerwaarde als hij niet gebruikt wordt waarvoor hij is bedoelt? De vrijheid wordt niet gebruikt om op vrije wijze het goede te vinden. Desalniettemin zijn we geenszins gebaat bij een terugkeer van de dogma’s die de mens voorheen naar het goede moesten leiden. Deze dogma’s misten niet alleen de vrijheid om anders te denken, zo sloten daarmee  ze ook onmiddelijk de wegen af naar dat andere hogere doel; gelijkheid. Immers, als andermans visie niet wordt getolereerd, wordt de eigen visie als een hogere gezien. Daarbij is het gelijkheid, dat vereist is om van vrijheid te kunnen spreken. Zonder gelijkheid zou niet ieder mens gelijk gebruik kunnen maken van zijn rede om tot zijn moraal te komen, en zou vrijheid de samenleving doen wankelen.
De samenleving wankelt echter al. In een steeds hoger tempo worden alle instituten die in de prille jaren van de vrijheid zijn gesticht afgebroken; van sociale zekerheid en het recht voor eenieder om in ons vrije land te leven  tot een goed werkende rechterlijke macht en de mogelijkheid voor iedereen zichzelf te verheffen door studie of cultuur. En we hebben gezien dat het is de vrijheid die hier de middelen voor schept. De vrijheid als argument voor het handelen heeft zo dus afgedaan. De vrijheid als fundament kunnen we echter niet missen.
Het moment is daarmee aangebroken en stap voorbij de vrijheid te zetten. Voorbij de bevrijding, voorbij de roemruchte jaren ‘60 en voorbij  rechtvaardiging door de vrijheid. De tijd is gekomen om die rechtvaardiging mét de vrijheid te zoeken. We hebben de mogelijkheid zelf af te tasten wat goed is. Laten we daar onze moraal uit herleiden, niet uit de vrijheid zelf. Zo kan de Partij voor de Vrijheid opgeheven worden en kan de burger gaan zoeken; niet naar zijn vrijheid, die heeft hij al, maar hoe hij deze aanwendt.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Gebeurtenissen rond 1990

Gebeurtenissen die in de jaren '90 plaatsvonden. Belangrijk of onbelangrijk, maar die toch net zoals vele andere gebeurtenissen een kleine of grotere impact op de wereld zoals wij die kennen hebben gehad.

Ontstaan en ontwikkeling van jeugddelinquentie

De theorieën van Moffitt en van Loeber & Hay over het ontstaan en verloop van jeugddelinquentie.

Pakistan: Christen krijgt doodstraf

Asian Noreen, een 45 jarige analfabete en moeder van 5 kinderen, hoort in de Provincie Punjab in Pakistan de doodstraf tegen zich eisen.

Wat drijft de Soenniten tot hun terreurdaden?

Steeds vaker worden er aanslagen gepleegd door extremistische Soenniten, wat drijft hen tot hun daden.

Soorten organisaties, bijvoorbeeld het Museum van het Universum?

Wat voor soorten organisaties zijn er? Wat is het interessantste van een organisatie als het Museum van het Universum?

Worden we permanent ongelukkig door de media?

De aanhoudende stroom vreselijke media berichten vergiftigt langzaam maar zeker ons leven.

Waarde

De stelling voor dit essay is: In een welvarende samenleving is waarde vooral immateri�le waarde. Dit wordt bekeken vanuit het oogpunt van de overheid.

Meditatie en gezondheid

Meditatie in het algemeen

Hoe ver zijn we met het klonen van mensen?

Het klonen van dieren wordt al een aantal jaren gedaan, gaan we binnenkort ook mensen klonen en wat ze de voor- en nadelen daarvan?

Amazone

Van de naam Amazon wordt gezegd, dat de benaming het gevolg is van een Oorlog waarin Francisco de Orellana heeft gevochten, samen met een Stam van Tapuyas en diverse andere Stammen uit Zuid Amerika.

Communicatie

Wat is communicatie

De wetgever(s)

bestaat er een wetgever? Zo ja, wie en wat is onze wetgever?

Met hangjongeren naar de top, met hangjeugd naar de top

Lees hier de beste manier om met hangjongeren aan de top te komen.

Als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

De Jihad is een eeuwigdurende strijd die we nooit gaan winnen dus zeg ik, als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel IV

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Makkelijk en snel zelf verhuizen

Verhuizen naar de nieuwe woning kan je prima zelf regelen. Zo kan je tijdens de verhuzing veel geld besparen.

Trendverslag

Dit artikel gaat over de trends van nu in het interieur.

Reuze ballenbad

Reuzen ballenbad of iets meer verontrustend

Is het streven naar autarkie, autarkisch wonen en qua energie autarkisch zijn goed?

Texel wil in 2030 op het gebied van energie in 2030 volledig autarkisch zijn, is dat goed?

Wat is er mis met het communisme?

Als je de westerse media moet geloven zijn communisten allemaal boeven, wat is er mis met het communisme?

Tips om op een positieve manier uw ergernissen te uiten en op te lossen.

Op een positieve manier kritiek uiten.

De Vogelvrij Verklaarden

De Balling, In Ballingschap, In Exile of terwijl ; De Outlaw

Van nozem tot punker – een geschiedenis van jongerensubculturen

Een korte geschiedenis (jaren '50 tot nu) van subculturen onder jongeren.

De bewuste keuze van afgelopen verkiezingen bleek zo bewust nog niet

Tot hoeverre zijn we bewust van onze eigen keuze en wat is de rol van het brein daarbij?

Kunnen we alle vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?

Alleen al uit Afghanistan, Somalië, Irak, Syrië, Soedan en Congo vluchten in 2013 meer dan 6 miljoen mensen, kunnen we al deze vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?