Vrijheid


Publicatie datum:

essay over vrijheid

Gesponsorde koppelingen

De Partij voor de Vrijheid lijkt een geheel andere interpretatie van vrijheid te hebben dan de grondwet die spreekt van vrijheid van godsdienst. Ondertussen schiet het gebruik van de vrijheid door jongeren door. Wat te doen met dit dubbelzinnige begrip vrijheid?

Stop de vrijheid, en gebruik hem vervolgens

Als er een begrip is steeds minder wordt begrepen, is het vrijheid. Waar in 1945 vrijheid het verslaan van de onderdrukker was, volgden in de jaren zestig culturele revolutie op culturele revolutie om deze vrijheid steeds completer te maken. Zo verdwenen maatschappelijke normen en nam de bewegingsvrijheid van de burger radicaal toe. Waar men voorheen van huis uit meekreeg hoe men het goede moest doen, moest  iedereen het goede plots zelf vinden. De weg was vrij voor de vrije rede, waardoor ieder individu zelf kon bepalen wat goed dan wel slechts was. Van deze vrijheid lijkt men tegenwoordig echter bar weinig mee te hebben gekregen.
De verworven vrijheid heeft de plicht heeft gecreerd om door de rede te gebruiken tot het goede te komen. Het is echter diezelfde vrijheid, die iedere plicht, en dus ook deze plicht, ontkent. En dat hebben we geweten.
Het is vooral de vrijheid als doel dat zich heeft weten te manifesteren in de hedendaagse maatschappij. Tegenwoordig moet men kunnen zeggen wat men denkt, moet men kunnen kwetsen, moet men alle mogelijke beelden kunnen vertonen en bovenal moet men al het genoemde van de ander accepteren. Het is immers zijn of haar vrijheid om dit te doen. Waar vrijheid de voorwaarde had willen zijn voor een goed gebruik van ieders vermogen tot gelijkheid, rechtvaardigheid en andere deugdelijkheden, is vrijheid nu de reden geworden waardoor iedere verwijzing naar deugdelijkheid weg kan en mag worden gewuifd. Zo heeft inmiddels een politieke stroming die iedere rechtvaardigheid lijkt te ontberen zichzelf kunnen manifesteren als de ‘Partij voor de Vrijheid.’
Heeft de vrijheid nog wel een meerwaarde als hij niet gebruikt wordt waarvoor hij is bedoelt? De vrijheid wordt niet gebruikt om op vrije wijze het goede te vinden. Desalniettemin zijn we geenszins gebaat bij een terugkeer van de dogma’s die de mens voorheen naar het goede moesten leiden. Deze dogma’s misten niet alleen de vrijheid om anders te denken, zo sloten daarmee  ze ook onmiddelijk de wegen af naar dat andere hogere doel; gelijkheid. Immers, als andermans visie niet wordt getolereerd, wordt de eigen visie als een hogere gezien. Daarbij is het gelijkheid, dat vereist is om van vrijheid te kunnen spreken. Zonder gelijkheid zou niet ieder mens gelijk gebruik kunnen maken van zijn rede om tot zijn moraal te komen, en zou vrijheid de samenleving doen wankelen.
De samenleving wankelt echter al. In een steeds hoger tempo worden alle instituten die in de prille jaren van de vrijheid zijn gesticht afgebroken; van sociale zekerheid en het recht voor eenieder om in ons vrije land te leven  tot een goed werkende rechterlijke macht en de mogelijkheid voor iedereen zichzelf te verheffen door studie of cultuur. En we hebben gezien dat het is de vrijheid die hier de middelen voor schept. De vrijheid als argument voor het handelen heeft zo dus afgedaan. De vrijheid als fundament kunnen we echter niet missen.
Het moment is daarmee aangebroken en stap voorbij de vrijheid te zetten. Voorbij de bevrijding, voorbij de roemruchte jaren ‘60 en voorbij  rechtvaardiging door de vrijheid. De tijd is gekomen om die rechtvaardiging mét de vrijheid te zoeken. We hebben de mogelijkheid zelf af te tasten wat goed is. Laten we daar onze moraal uit herleiden, niet uit de vrijheid zelf. Zo kan de Partij voor de Vrijheid opgeheven worden en kan de burger gaan zoeken; niet naar zijn vrijheid, die heeft hij al, maar hoe hij deze aanwendt.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Communicatie

Wat is communicatie

De mooiste Vaderdag cadeaus

Ieder jaar met Vaderdag is daar weer die vraag, wat geven we vader. Daarom ging ik op zoek naar de mooiste Vaderdag cadeaus.

Wat is er mooi aan een massa evenement?

Wat is er mooi aan een fietstoertocht met 15.000 deelnemers of een wandelvierdaagse met 46.000 deelnemers?

Kinderen en verlegenheid

Elk kind is weleens verlegen. Maar wat doe je als verlegenheid het leven van je kind belemmert, bijvoorbeeld omdat hij wel bij een ander kind wilt spelen, maar het niet durft?

Oppas en babysitters

Waar moet je op letten bij het vinden van een goede oppas?

Waarom is de ene verslaving legaal en de andere verslaving illegaal?

Schrijfverslaving zorgt voor tijdelijke afleiding voor verslaafden en verminderd dus het gebruik van verslavende middelen en zou dus gesubsidieerd moeten worden.

Nationale Feestdagen

Nationale Feestdagen van Nederland in 2010

Bezwaarschrift voor mijn boete

Bezwaarschrift schrijven voor mijn boete

Wat zijn de invloeden van de productie op het milieu op de kostprijs?

De zogenaamde “carbon footprint” wordt al gebruikt als rekenfactor voor de invloed van de productie op het milieu maar wat zijn de invloeden van de productie op het milieu op de kostprijs?

Rare feestdagen

vreemde feestdagen op de VS

Onderzoek over Zinloos Geweld onder de jongeren

Tegenwoordig zijn er veel studenten die in de schulden raken, maar hoe komt dat?

Trouwringen kopen

Welke trouwring aanschaffen

Jan Schaefer

De eigenzinnige politicus met helder taalgebruik

Minder alcoholische drankjes

Redenen om minder alcoholische drankjes te drinken

Een scheiding een normale zaak maar geen gemakkelijke zaak!

Bij een scheiding moeten er allerlei zaken geregeld worden.

De geschiedenis van de Kerstman

Hoe en waar is de figuur 'Kerstman' ontstaan?

Waarom kost een vluchteling ons niets maar verdienen we er geld aan?

Heel veel mensen mopperen dat vluchtelingen ons alleen maar geldkosten maar dit is niet zo, ze kosten ons niets en we verdienen er zelfs geld aan.

De achtergrond van hiphop

Eerste artikel in een reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel kort de achtergrond en de basis van de subcultuur hiphop.

Justitiële interventies

Op het gebied van justitiële interventies bevinden we ons in een lastige, maar fascinerende periode.

Omgaan met angsten bij kinderen

Omgaan met angsten bij kinderen

Pubers: Hoe ga je met ze om? (Of: Hoe gaan ze met jou om?)

Puberperikelen

Kunnen we alle vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?

Alleen al uit Afghanistan, Somalië, Irak, Syrië, Soedan en Congo vluchten in 2013 meer dan 6 miljoen mensen, kunnen we al deze vluchtelingen opnemen in onze maatschappij?

De advocaat en zijn functie

Wat doet een advocaat en hoe gaat dat in z'n werk?

God sterft uit

De invloeden van het christendom nemen af. Steeds minder jongeren voelen zich nog aangetrokken tot de kerk.

Over gummen en potloden

We zijn vertrouwd met gummen en potloden, maar waar komen ze vandaan?