Waarden en normen leren


Publicatie datum:

Leren van waarden en normen

Gesponsorde koppelingen

Wanneer je opgroeit, leer je uiteenlopende regels. Sommige regels leer je omdat die verboden zijn: daar zijn wetten voor opgesteld. Andere dingen zijn moeilijker te omschrijven, je doet iets wel of niet omdat het zo hoort, omdat je gevoel het ingeeft. Maar hoe leer je jouw kinderen waarden en normen te gebruiken? En hoe bepaal je de waarden en normen van je gezin?

Waarden en normen

Waarden zijn opvattingen die voor een grote groep mensen belangrijk zijn en de omgang met elkaar bevorderen. Hierbij kun je denken aan: eerlijkheid, respect voor elkaar en elkaars eigendommen en vertrouwen. Hier komen normen uit voort: je liegt niet tegen mensen, discrimineert en steelt niet. Wanneer er oudere mensen in de bus moeten staan en jij hebt een zitplaats, dan maak je voor die persoon plaats. Waarom? Omdat het zo 'hoort'. Omdat je respect wilt tonen voor die persoon. Maar wat voor vanzelfsprekend is, hoeft niet voor een ander te gelden.

Je kind en ongeschreven regels

Je kind komt steeds meer in aanraking met deze ongeschreven regels. Niet alleen meer thuis, maar ook op de peuterspeelzaal of opvangadres. De regels binnen het gezin kunnen verschillen van die van het opvangadres. Dat kan voor verwarring zorgen, want waarom leert je kind thuis zijn speelgoed te delen en is hier op de opvang geen sprake van? En hoeveel effect heeft het als je kind thuis leert past te praten als hij aan de beurt is, wanneer hij op de peuterspeelzaal juist moet zorgen dat hij het hardst schreeuwt om gehoord te worden?

Het is goed hier van tevoren met de leidsters over te praten Zo kun je beter inspelen op het gedrag van je kind en weet je ook waar het vandaan komt als hij zich ineens anders gedraagt. Het is goed om samen met de leidsters een manier te vinden om zowel de gedachten van jou als ouder als die van de opvang aan je kind mee te geven.

Hulpmiddelen

Voor je kind kunnen al die ongeschreven regels nogal verwarrend werken. Hij doet zijn vriendjes na en het is misschien juist 'stoer' om iets te durven dat leeftijdsgenootjes liever uit hun hoofd laten. Ook wanneer hij dat van huis uit anders meekrijgt.

- laat je kind rollen spelen met broertjes, zusjes en vriendjes. Zo leert hij zich inleven in anderen en gaat hij bewuster nadenken over zijn eigen gedrag.

- leer je kind dat er ook andere culturen zijn en dat de gewoonten binnen die cultuur kunnen verschillen van jullie regels, maar dat die regels niet per se slechter zijn.

- laat je kind helpen bij klussen in huis, ook als hij dat nog niet helemaal aan kan. Je kind krijgt hier doorzettingsvermogen van.

 Vind je eigen weg

Het is belangrijk dat kinderen uiteindelijk leren met waarden en normen om te gaan van zowel het gezin alsde peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en de rest van zijn omgeving. Blijf wel altijd communiceren en leg uit waarom je kind speelgoed moet delen en eerlijk moet zijn. Wanneer je kind een helder beeld heeft van de waarden die jij belangrijk vindt, leert hij zich bewust te worden van zijn handelen en daardoor een eigen mening te vormen. Dat zorgt ervoor dat zijn zelfstandigheid en zelfvertrouwen toenemen.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 64
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Waarom een goedkoop personenbusje voor gehandicapte wezen in India?

Wat is de motivering voor de aanschaf van een goedkoop personenbusje voor gehandicapte wezen in India?

Kindermishandeling

Globale informatie over kindermishandeling

Rare werkelijke wetten in Verenigde Staten

Vreemde echte wetten op allerlei staten in Amerika

Hans Christian Andersen

Over de sprookjesschrijver, Hans Christian Andersen.

Kinderhuwelijk

Onze cultuur kent dit verschijnsel niet, maar in veel culturen wordt dit als normaal beschouwd

De wetgever(s)

bestaat er een wetgever? Zo ja, wie en wat is onze wetgever?

De grondslagen van de Joodse traditie

Hier kunt u in beknopte versie de grondslagen of geloofsbeginselen van het jodendom lezen.

De Belgische koningskwestie

De koningskwestie is de benaming voor het politiek conflict tussen de Belgische koning Leopold III en de regering. De koningskwestie leidde ertoe dat de koning in1950 afstand nam van de troon ten gunste van zijn zoon Boudewijn.

Discussiëren?

Discussiëren: wat is het en wat ontbreekt er vaak

Schipperen tussen opvattingen en praktijken over opvoeding

Verschillen in opvattingen en praktijken tussen Westerse en niet-Westerse culturen.

Kleding en taal binnen de subcultuur hiphop

Dit is het 3e artikel in een reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel schrijf ik iets over de kleding en taal binnen deze subcultuur.

Sociale isolement: hoe krijg je sociaal contact

Hoe kun je snel sociaal contact krijgen met andere mensen? Wat zijn de mogelijkheden om een sociaal isolement te doorbreken?

Scheidingsangst bij jonge kinderen

Omschrijft scheidingsangst bij jonge kinderen

De geschiedenis van Walt Disney

Iedereen kent wel een of meerdere films van Disney. Maar wie was nou de man achter deze films?

La UNICEF jobs, United Nations Children’s Fund.

UNICEF komt op voor de rechten van alle kinderen, waar ook ter wereld.

Makkelijk en snel zelf verhuizen

Verhuizen naar de nieuwe woning kan je prima zelf regelen. Zo kan je tijdens de verhuzing veel geld besparen.

Skinheads the spirit of '69

Een artikel over de herkomst van skinheads en over alle vooroordelen die er bestaan ten opzichte van deze groep.

Nominaties op Facebook

Inflatie van het woord 'nomineren'

Heb jij alle gedichtjes al af?

Het is weer de tijd van het jaar dat iedereen druk bezig is met Sinterklaas. Maar hoe kun je dat het beste aanpakken?

Velodrome d'Hiver

In 1942 vond de grootste razzia in de Franse geschiedenis plaats. Duizenden Joden werden ondergebracht in het wielerstadion Velodrome d'Hiver wachtend op hun dood in Auschwitz.

Wat zijn de invloeden van de productie op het milieu op de kostprijs?

De zogenaamde “carbon footprint” wordt al gebruikt als rekenfactor voor de invloed van de productie op het milieu maar wat zijn de invloeden van de productie op het milieu op de kostprijs?

The Great Chain of Knowing: De intelligentie van baby's

In dit artikel wordt het idee van The Great Chain of Knowing besproken. Er wordt ingegaan op het tabula rasa-idee van John Locke en de ontdekking dat baby's wel degelijk intelligentie bezitten.

Is een duurzame samenleving haalbaar of leggen we steeds een druppel op de gloeiende plaat?

Beste Foobie schrijvers en lezers, we worden door regeringen erop gewezen duurzaam te gaan leven. Dit alles ten behoeve van de natuur en voor al onze nazaten.

Weg met koning Willem Alexander, leve koningin Maxima

Het koningshuis is een volledig achterhaalt feodaal instituut, de enige reden dat het mag blijven is Maxima.

Geduldig zijn

stappen om geduldig te worden