Waarden en normen leren


Publicatie datum:

Leren van waarden en normen

Gesponsorde koppelingen

Wanneer je opgroeit, leer je uiteenlopende regels. Sommige regels leer je omdat die verboden zijn: daar zijn wetten voor opgesteld. Andere dingen zijn moeilijker te omschrijven, je doet iets wel of niet omdat het zo hoort, omdat je gevoel het ingeeft. Maar hoe leer je jouw kinderen waarden en normen te gebruiken? En hoe bepaal je de waarden en normen van je gezin?

Waarden en normen

Waarden zijn opvattingen die voor een grote groep mensen belangrijk zijn en de omgang met elkaar bevorderen. Hierbij kun je denken aan: eerlijkheid, respect voor elkaar en elkaars eigendommen en vertrouwen. Hier komen normen uit voort: je liegt niet tegen mensen, discrimineert en steelt niet. Wanneer er oudere mensen in de bus moeten staan en jij hebt een zitplaats, dan maak je voor die persoon plaats. Waarom? Omdat het zo 'hoort'. Omdat je respect wilt tonen voor die persoon. Maar wat voor vanzelfsprekend is, hoeft niet voor een ander te gelden.

Je kind en ongeschreven regels

Je kind komt steeds meer in aanraking met deze ongeschreven regels. Niet alleen meer thuis, maar ook op de peuterspeelzaal of opvangadres. De regels binnen het gezin kunnen verschillen van die van het opvangadres. Dat kan voor verwarring zorgen, want waarom leert je kind thuis zijn speelgoed te delen en is hier op de opvang geen sprake van? En hoeveel effect heeft het als je kind thuis leert past te praten als hij aan de beurt is, wanneer hij op de peuterspeelzaal juist moet zorgen dat hij het hardst schreeuwt om gehoord te worden?

Het is goed hier van tevoren met de leidsters over te praten Zo kun je beter inspelen op het gedrag van je kind en weet je ook waar het vandaan komt als hij zich ineens anders gedraagt. Het is goed om samen met de leidsters een manier te vinden om zowel de gedachten van jou als ouder als die van de opvang aan je kind mee te geven.

Hulpmiddelen

Voor je kind kunnen al die ongeschreven regels nogal verwarrend werken. Hij doet zijn vriendjes na en het is misschien juist 'stoer' om iets te durven dat leeftijdsgenootjes liever uit hun hoofd laten. Ook wanneer hij dat van huis uit anders meekrijgt.

- laat je kind rollen spelen met broertjes, zusjes en vriendjes. Zo leert hij zich inleven in anderen en gaat hij bewuster nadenken over zijn eigen gedrag.

- leer je kind dat er ook andere culturen zijn en dat de gewoonten binnen die cultuur kunnen verschillen van jullie regels, maar dat die regels niet per se slechter zijn.

- laat je kind helpen bij klussen in huis, ook als hij dat nog niet helemaal aan kan. Je kind krijgt hier doorzettingsvermogen van.

 Vind je eigen weg

Het is belangrijk dat kinderen uiteindelijk leren met waarden en normen om te gaan van zowel het gezin alsde peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en de rest van zijn omgeving. Blijf wel altijd communiceren en leg uit waarom je kind speelgoed moet delen en eerlijk moet zijn. Wanneer je kind een helder beeld heeft van de waarden die jij belangrijk vindt, leert hij zich bewust te worden van zijn handelen en daardoor een eigen mening te vormen. Dat zorgt ervoor dat zijn zelfstandigheid en zelfvertrouwen toenemen.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 64
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Je financiën weer op orde.

Je financiënen weer op orde brengen met hulp van een budgetcoach.

Hoe versier je een mooie vrouw?

Je ziet een mooie vrouw en je wilt haar versieren, hoe pak je dat aan?

Communicatie

Wat is communicatie

Groepsprocessen.

De fases die een groep doorloopt wanneer men voor het eerst bij elkaar is.

De vergrijzing, de oplossing voor de werkeloze vijftiger

De vergrijzing is de mogelijke oplossing voor werkelozen boven de 50 jaar

Hoogbegaafdheid: Vermoedelijk Hoogbegaafd, wat nu?

Hoe bevestig je je vermoeden dat iemand hoogbegaafd is.

Eerder stoppen met werken, pre pensioen

Eerder stoppen met werken kan nog steeds, lees hier hoe.

Ontwikkelingen binnen de jeugdzorg

Beschrijving van ontwikkelingen in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening van de afgelopen 500 jaar.

Hoe kun je rijk en gelukkig zijn zonder te werken?

Ben je op zoek naar een alternatief voor een leven lang werken, wordt dan ook rijk en gelukkig zonder te werken.

Verstrikt in je wortels

Een beschrijving over het mogelijke handelen van maatschappelijk werkers als zij worden geconfronteert met een pleegkind dat een loyaliteitsconflict doormaakt.

Pakistan: Christen krijgt doodstraf

Asian Noreen, een 45 jarige analfabete en moeder van 5 kinderen, hoort in de Provincie Punjab in Pakistan de doodstraf tegen zich eisen.

Geduldig zijn

stappen om geduldig te worden

Is de nationaal sociale politiek het beste voor het Nederlandse volk?

In deze onzekere tijden rijst bij veel mensen de vraag, of de nationaal sociale politiek het beste is voor het Nederlandse volk?

Wintertijd en zomertijd

Het hoe en waarom van het verzetten van de klok.

Goedkoop wonen kan, gratis wonen niet

Veel mensen moeten gedwongen goedkoop wonen want gratis wonen is verboden.

De bewuste keuze van afgelopen verkiezingen bleek zo bewust nog niet

Tot hoeverre zijn we bewust van onze eigen keuze en wat is de rol van het brein daarbij?

Recht en rechtvaardigheid voor eenieder, toevoegingen, rechtsbijstandverzekeringen, buitengerechtelijke kostenregeling en nog klassejustitie?

Goedbedoelde wetgevende initiatieven, echter waartoe leiden ze? Bieden ze een voldoende tegemoetkoming aan onvermogenden of toch no cure no pay als alternatief?

La UNICEF jobs, United Nations Children’s Fund.

UNICEF komt op voor de rechten van alle kinderen, waar ook ter wereld.

Bestaan er nog jonge rijke yuppies in Nederland?

In de jaren 90 van de vorige eeuw stonden yuppies volop in de belangstelling, bestaan er nog jonge rijke yuppies in Nederlands?

Minder voedselverspilling, minder honger!

Betoog. Wij moeten zuiniger met ons voedsel omgaan en de vrijheid om het voedsel weg te gooien of te vernietigen moet beperkt worden.

Drama Apeldoorn op koningendag

Drama Apeldoorn op koningendag

Is de numerieke identiteit de oplossing voor etnische discriminatie?

Hoe zou het zijn als we geen naam zouden hebben maar een numerieke identiteit?

Mensenrechten en het ontstaan van het Klassiek liberalisme

De mensenrechten ontleedt.

De schrik van elke ouder: Je kind in de criminaliteit.

Ouders waarvan de kinderen het criminele pad op gaan zouden hun recht op kinderbijslag gaan verliezen met behulp van een nieuwe wet.

De Wet Mulder, theoretisch een bedenkelijke wet, in de praktijk een monsterlijk systeem.

De Wet Mulder is theoretisch al een wet met een tekort aan rechtswaarborgen, zoals ze wordt toegepast is ze nog meer een aantijging tegen de menselijkheid alhoewel de wet zelf haar uitvoerders niet verbiedt om ze netjes toe te passen.