Waarden en normen leren


Publicatie datum:

Leren van waarden en normen

Gesponsorde koppelingen

Wanneer je opgroeit, leer je uiteenlopende regels. Sommige regels leer je omdat die verboden zijn: daar zijn wetten voor opgesteld. Andere dingen zijn moeilijker te omschrijven, je doet iets wel of niet omdat het zo hoort, omdat je gevoel het ingeeft. Maar hoe leer je jouw kinderen waarden en normen te gebruiken? En hoe bepaal je de waarden en normen van je gezin?

Gesponsorde koppelingen

Waarden en normen

Waarden zijn opvattingen die voor een grote groep mensen belangrijk zijn en de omgang met elkaar bevorderen. Hierbij kun je denken aan: eerlijkheid, respect voor elkaar en elkaars eigendommen en vertrouwen. Hier komen normen uit voort: je liegt niet tegen mensen, discrimineert en steelt niet. Wanneer er oudere mensen in de bus moeten staan en jij hebt een zitplaats, dan maak je voor die persoon plaats. Waarom? Omdat het zo 'hoort'. Omdat je respect wilt tonen voor die persoon. Maar wat voor vanzelfsprekend is, hoeft niet voor een ander te gelden.

Je kind en ongeschreven regels

Je kind komt steeds meer in aanraking met deze ongeschreven regels. Niet alleen meer thuis, maar ook op de peuterspeelzaal of opvangadres. De regels binnen het gezin kunnen verschillen van die van het opvangadres. Dat kan voor verwarring zorgen, want waarom leert je kind thuis zijn speelgoed te delen en is hier op de opvang geen sprake van? En hoeveel effect heeft het als je kind thuis leert past te praten als hij aan de beurt is, wanneer hij op de peuterspeelzaal juist moet zorgen dat hij het hardst schreeuwt om gehoord te worden?

Het is goed hier van tevoren met de leidsters over te praten Zo kun je beter inspelen op het gedrag van je kind en weet je ook waar het vandaan komt als hij zich ineens anders gedraagt. Het is goed om samen met de leidsters een manier te vinden om zowel de gedachten van jou als ouder als die van de opvang aan je kind mee te geven.

Hulpmiddelen

Voor je kind kunnen al die ongeschreven regels nogal verwarrend werken. Hij doet zijn vriendjes na en het is misschien juist 'stoer' om iets te durven dat leeftijdsgenootjes liever uit hun hoofd laten. Ook wanneer hij dat van huis uit anders meekrijgt.

- laat je kind rollen spelen met broertjes, zusjes en vriendjes. Zo leert hij zich inleven in anderen en gaat hij bewuster nadenken over zijn eigen gedrag.

- leer je kind dat er ook andere culturen zijn en dat de gewoonten binnen die cultuur kunnen verschillen van jullie regels, maar dat die regels niet per se slechter zijn.

- laat je kind helpen bij klussen in huis, ook als hij dat nog niet helemaal aan kan. Je kind krijgt hier doorzettingsvermogen van.

 Vind je eigen weg

Het is belangrijk dat kinderen uiteindelijk leren met waarden en normen om te gaan van zowel het gezin alsde peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en de rest van zijn omgeving. Blijf wel altijd communiceren en leg uit waarom je kind speelgoed moet delen en eerlijk moet zijn. Wanneer je kind een helder beeld heeft van de waarden die jij belangrijk vindt, leert hij zich bewust te worden van zijn handelen en daardoor een eigen mening te vormen. Dat zorgt ervoor dat zijn zelfstandigheid en zelfvertrouwen toenemen.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 64
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Ancient aliens theorie

Er zijn mensen die geloven dat onze beschaving is opgezet door buitenaards leven. Wat geloven zij nu precies

Wie kijkt er naar Big Brother?

Hoe is het gesteld met privacy in Nederland?

Skinheads the spirit of '69

Een artikel over de herkomst van skinheads en over alle vooroordelen die er bestaan ten opzichte van deze groep.

Is die trouwring wel nodig?

Is het verplicht trouwringen uit te wisselen bij een huwelijk?

Vrijheid

essay over vrijheid