Wat is cultuur


Publicatie datum:

Wat houdt cultuur nou eigenlijk in?

Gesponsorde koppelingen

Nederland is een pluriforme samenleving, omdat allochtonen en autochtonen naast elkaar leven.
In een pluriforme samenleving mogen allochtonen hun eigen cultuur behouden. Het tegenovergestelde is een uniforme samenleving, waarin gedwongen assimilatie plaatsvindt. Dat houdt in dat de nieuwkomers zich volledig moeten aanpassen aan de dominante cultuur. In een pluriforme samenleving is er balans in culturele rechten en plichten.

Cultuur en de functies

Cultuur: Het geheel van normen en waarden in een samenleving die mensen zich aanleren, maar ook kunst, theater, literatuur en architectuur.Het bepaalt eigenlijk waarden en ideeën of normen en regels die gelden.Hoe feesten de mensen, hoe kijken ze tegen kunst aan, wat eten zei of wat zijn hun favoriete sporten?Als jij je niet aan de normen houdt in een cultuur, dan val je buiten de groep.Cultuur bepaalt wie je bent en houdt de samenleving bij elkaar, omdat mensen met dezelfde cultuur elkaar kunnen begrijpen.Cultuur wordt overgedragen door het socialisatieproces, maar ook door ouders en school, buren, collega’s, media, de kerk en vrienden.

Dominante en sub culturen
De dominante cultuur is de cultuur die door de meeste inwoners wordt aangehangen(Ik-cultuur). De subcultuur of culturen, zijn groepen in de samenleving die op bepaalde punten afwijken van de dominante cultuur (Wij-cultuur).

Culture verandering
Cultuur verandert door globalisering en immigratie. Een van de reden dat cultuur verandert is vermenging van culturen. Dit komt doordat je tegenwoordig op het internet en in je omgeving met allerlei verschillende culturen in aanmerking komt.

 

 

Culturele verschillen
De meeste allochtonen hebben een traditionele wij-cultuur, en komen vervolgens in een modernere westerse samenleving met een ik-cultuur terecht.

 

2 begrippen zijn hierbij belangrijk:
Individualisme: De mate waarin individuele ontplooiing belangrijker is dan de groep waarvan je deel uit maakt. Masculiniteit: De mate waarin mannenrollen en vrouwenrollen te onderscheiden zijn. Deze verschillen lijden tot spanningen tussen groepen in de samenleving.

 

Wij-cultuur
Positioneel bepaald gedrag: (Vader, kind, echtgenoot), je gedraagt je naar je positie. In dit gedrag zijn er codes waarmee respect uitgedrukt wordt( lagere positie slaat zijn ogen neer, wacht met praten tot de hogere positie klaar is met spreken en geen kritiek uiten). De Wij groep (familie, buurt, land, geloof) is heel belangrijk. Iedereen is sterk op elkaar gericht en zullen goed voor elkaar zorgen. De Man verliest het respect van zijn vrouw als hij niet voor inkomsten kan zorgen. Alleen intieme relaties met hetzelfde geslacht en kinderen moeten bevelen van ouders opvolgen. (hier onderhandelingen).

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 16
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie samenleving

Is een verplichte commune de oplossing voor de toekomst?

Wordt door het opheffen van bejaardenhuizen en gezinsvervangende tehuizen de verplichte commune de toekomst?

Homohuwelijk ja of nee, mogen homo’s trouwen.

Er is veel te doen om het homo huwelijk, hier de feiten en de voorwaarden.

De geschiedenis van Vaderdag

Vaderdag is een nationale feestdag tot eer van vaders en het vaderschap. Op deze dag worden vaders in het zonnetje gezet.

Hoogbegaafdheid: Vermoedelijk Hoogbegaafd, wat nu?

Hoe bevestig je je vermoeden dat iemand hoogbegaafd is.

Hoe kun je een familieruzie beëindigen?

Er zijn heel veel families waar familieleden ruzie hebben met elkaar, hoe kun je een familieruzie beëindigen?

De menselijke factor in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

P.P.P. staat voor People, Planet en Profit in het M.V.O. Wat betekend M.V.O. voor People of te wel, voor mensen.

Discriminatie: een maatschappelijk probleem

Dit hebben we wel vaker gehoord: een ‘outsider'-gevoel van een allochtoon in een omgeving met alleen maar autochtonen. Ook discriminatie in de werkvloer komt vaak voor.

Hells Angels

Hells Angels Rides the Harley Davidson

Moonshine, Bootleggers en Baptists

Bootleggers Verkopen Illegaal Alcohol

Waarom gaan jongeren steeds jonger met elkaar naar bed.

Verkering betekent tegenwoordig meteen met elkaar naar bed gaan.

Waarom haten mensen andere mensen en doden extremistische moslims zelfs andere moslims?

Het lijkt wel of momenteel de haat regeert in onze wereld. Hoe komt het dat mensen andere mensen haten?

De perfecte wereld

Wat zou onze maatschappij verbeteren?

Wilders oorzaak val kabinet

Geert Wilders heeft het zijn eigen kabinet laten vallen. Waarom heeft hij Nederland in een tijd van crisis laten vallen? Is dit een strategisch slimme zet?

Makkelijk en snel zelf verhuizen

Verhuizen naar de nieuwe woning kan je prima zelf regelen. Zo kan je tijdens de verhuzing veel geld besparen.

Jan Schaefer

De eigenzinnige politicus met helder taalgebruik

Liefdesverdriet - een andere kijk

Dit artikel geeft een andere kijk op liefdesverdriet.

Is de nationaal sociale politiek het beste voor het Nederlandse volk?

In deze onzekere tijden rijst bij veel mensen de vraag, of de nationaal sociale politiek het beste is voor het Nederlandse volk?

Globalisering

Wat is het verschijnsel globalisering?

Kun je iedereen welvarend maken?

Zorgt volledige werkgelegenheid ervoor dat iedereen welvarend wordt?

God sterft uit

De invloeden van het christendom nemen af. Steeds minder jongeren voelen zich nog aangetrokken tot de kerk.

Waarom zijn domme (laagopgeleide) mensen rechts en slimme (hoogopgeleide) mensen links?

Heb je een links-superieur ego als je vindt dat ieder mens gelijk is?

Carnaval de oorsprong van een volksfeest

Waar komt het feest dat we tegenwoordig vol enthousiasme vieren eigenlijk vandaan?

Kinderhuwelijk

Onze cultuur kent dit verschijnsel niet, maar in veel culturen wordt dit als normaal beschouwd

Hoogbegaafdheid: Hoe herken je het?

Kenmerken en informatie over het herkennen van hoogbegaafdheid

Depressie en verslaving: Vicieuze cyclus Deel II

Oplossingsrichtingen verslaving en depressie