Werkloosheid


Publicatie datum:

Hierin beschrijf ik wat voor manieren van werkloosheid er zijn.

Gesponsorde koppelingen

Je hebt tegenwoordig veel werkloosheid maar wat zijn nou de oplossingen en wat kunnen we eraan doen. In dit artikel beschrijf ik de oorzaken en de oplossingen. 

Werkloosheid

Iedereen zal er wel een mee te maken hebben gehad 'werkloosheid'. Maar wat zijn eigenlijk de oorzaken hiervoor en wat kunnen we eraan doen. 

Verschillende soorten werkloosheid

De soorten werkloosheid die er zijn dat zijn:

- Conjuncturele werkloosheid

- Structurele kwalitatieve werkloosheid

- Structurele kwantitatieve werkloosheid

- Frictiewerkloosheid 

- Seizoenswerkloosheid

Conjuncturele werkloosheid

Dit is eigenlijk het soort werkloosheid waardoor de meeste mensen geen baan meer hebben. De oorzaak van deze werkloosheid is tekortschieting in de vraag naar het product. Omdat er minder producten worden gevraagd zijn er ook minder dingen te doen en hierdoor dus ook minder banen te vervullen. Een oplossing hiervoor kan zijn verlaging van de belasting want als de belasting verlaagd word dan gaan bedrijven meer producten produceren omdat het ook goedkoper is.

Structurele kwalitatieve werkloosheid

Bij deze werkloosheid gaat het vooral om specialisatie van een bepaalde baan. De oorzaak voor deze soort werkloosheid is onvoldoende scholing dat wil zeggen dat de mensen te weinig opleidingen hebben gedaan voor een bepaalde baan. De oplossing hiervoor is een verruiming van het passende arbeid.

Structurele kwantitatieve werkloosheid

Bij deze soort werkloosheid zijn er teveel mensen, dus je begrijpt de oorzaak wel een toename van het beroepsbevolking. Ook een oorzaak zijn de desinvesteringen want doordat deze er niet zijn komen er minder banen. Een oplossing voor deze werkloosheid is loonmatiging want als arbeiders minder betaald worden per persoon dan kunnen er meer banen komen.

Frictiewerkloosheid

Dit is een van de minst erge soorten van de werkloosheid. Bij frictiewerkloosheid zijn de mensen meestal rond de 20 ze zijn net klaar met hun studie en ze gaan opzoek naar een vaste baan. De oorzaak van dit soort werkloosheid is dat er een ondoorzichtige arbeidsmarkt is. Een goede oplossing hiervoor is verbetering van de informatie voorzieningen.

Seizoenswerkloosheid

De naam zegt eigenlijk al wat voor werkloosheid dit is. De oorzaak van seizoenswerkloosheid is een schommeling in de productie van een bepaald product. Een oplossing hiervoor is realiseren dat ze ander werk moeten zoeken voor de stille perioden. Dit is ook wel een minder erge werkloosheid.

Conclusie:

Ik hoop dat ik met mijn verhaaltje voldoende heb vertelt over de verschillende soorten werkloosheid. Ik hoop dat je er wat van hebt geleerd en het een goed artikel vond.  

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 16
Leden aangebracht: 0

comments powered by Disqus

Meer uit de categorie samenleving

Jongerenwerk deel I

de zichtbaarheid van het jongerenwerk, voldoende of voor verbetering vatbaar?

Richtlijnen van een BHV verbanddoos

Ben je op zoek naar een geschikte BHV verbanddoos? Wat moet hier eigenlijk in zitten en wat wordt verplicht door de overheid?

Ontwikkelingen binnen de jeugdzorg

Beschrijving van ontwikkelingen in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening van de afgelopen 500 jaar.

Multiproblemgezinnen

De invloed van risico- en protectieve factoren op het gezin: risicocumulatie en multiproblemgezinnen.

Jan Schaefer

De eigenzinnige politicus met helder taalgebruik

Laat alcohol vrij onder de 18

De jeugd gaat niet kapot aan de alcohol maar aan de betutteling.

De theologische lente

De Arabische lente is een voorbode van de theologische lente.

Als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

De Jihad is een eeuwigdurende strijd die we nooit gaan winnen dus zeg ik, als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan.

De definitie van intelligent zijn

De beschrijving van de betekenis intelligentie

Gedoogbeleid softdrugs moet weg!

Een artikel over het softdrugsbeleid in Nederland

Geduldig zijn

stappen om geduldig te worden

Hoe veroorzaakten mooie vrouwen het verval van de kerk?

Het verval van de Nederlandse kerken is niet te stuiten. Hoe veroorzaken mooie vrouwen het verval van de kerk?

Waarom is alcoholvrij bier, zoals Bavaria 0.0 Original zo belangrijk?

Waarom vinden zowel Amstel, Bavaria als Warsteiner, Erdingen en vele andere bierbrouwers alcoholvrij bier zo belangrijk?

Welke rol speelt de persoonlijkheid van de ouder bij de opvoeding van een kind?

Valt de appel echt zo ver van de mand?

Vechter

waarom worden jongeren en volwassen mishandelt? Genoeg is genoeg,vind jij ook niet? Ik pik het niet langer!

Morele ontwikkeling bij autisme

Men denkt dat mensen met autisme een beperking hebben in het ontwikkeling van theory of mind. Hoe beperkt dit de ontwikkeling van het geweten?

Hoelang kan een dictator zijn gang gaan?

Telkens weer komen er nieuwe dictators aan de macht maar hoelang kan een dictator zijn gang gaan?

Zomertijd en wintertijd

Uitleg over de zomer- en wintertijd en een korte beschrijving van de geschiedenis hiervan.

Wie kijkt er naar Big Brother?

Hoe is het gesteld met privacy in Nederland?

Wat is de zin van het menselijk leven.

Een bijzonder experiment in de zoektocht naar de zin van het menselijke leven.

De Nederlandse grondwet als symbool voor nationale eenheid in Nederland

in dit artikel wordt ingegaan op de discussie of de nederlandse grondwet een goed symbool is voor de nederlandse eenheid.

Hoezo een druk leven, we hebben tijd genoeg.

Iedereen roept dat hij-zij het zo druk heeft maar is dat wel zo.

Cyberpesten

Algemene informatie over een moderne vorm van pesten: cyberpesten

mijn kind wordt gepest, hoe kan ik helpen?

wat kan je als ouder doen om je kind te helpen tegen pesten

www.brandwonden.nl, Brandwonden stichting, brandwonden

Brandwonden stichting, geeft informatie over brandwonden, vraagt aandacht voor preventie, eerste hulp, behandeling en begeleiding van patiënten en onderzoek.