Werkloosheid


Publicatie datum:

Hierin beschrijf ik wat voor manieren van werkloosheid er zijn.

Gesponsorde koppelingen

Je hebt tegenwoordig veel werkloosheid maar wat zijn nou de oplossingen en wat kunnen we eraan doen. In dit artikel beschrijf ik de oorzaken en de oplossingen. 

Werkloosheid

Iedereen zal er wel een mee te maken hebben gehad 'werkloosheid'. Maar wat zijn eigenlijk de oorzaken hiervoor en wat kunnen we eraan doen. 

Verschillende soorten werkloosheid

De soorten werkloosheid die er zijn dat zijn:

- Conjuncturele werkloosheid

- Structurele kwalitatieve werkloosheid

- Structurele kwantitatieve werkloosheid

- Frictiewerkloosheid 

- Seizoenswerkloosheid

Conjuncturele werkloosheid

Dit is eigenlijk het soort werkloosheid waardoor de meeste mensen geen baan meer hebben. De oorzaak van deze werkloosheid is tekortschieting in de vraag naar het product. Omdat er minder producten worden gevraagd zijn er ook minder dingen te doen en hierdoor dus ook minder banen te vervullen. Een oplossing hiervoor kan zijn verlaging van de belasting want als de belasting verlaagd word dan gaan bedrijven meer producten produceren omdat het ook goedkoper is.

Structurele kwalitatieve werkloosheid

Bij deze werkloosheid gaat het vooral om specialisatie van een bepaalde baan. De oorzaak voor deze soort werkloosheid is onvoldoende scholing dat wil zeggen dat de mensen te weinig opleidingen hebben gedaan voor een bepaalde baan. De oplossing hiervoor is een verruiming van het passende arbeid.

Structurele kwantitatieve werkloosheid

Bij deze soort werkloosheid zijn er teveel mensen, dus je begrijpt de oorzaak wel een toename van het beroepsbevolking. Ook een oorzaak zijn de desinvesteringen want doordat deze er niet zijn komen er minder banen. Een oplossing voor deze werkloosheid is loonmatiging want als arbeiders minder betaald worden per persoon dan kunnen er meer banen komen.

Frictiewerkloosheid

Dit is een van de minst erge soorten van de werkloosheid. Bij frictiewerkloosheid zijn de mensen meestal rond de 20 ze zijn net klaar met hun studie en ze gaan opzoek naar een vaste baan. De oorzaak van dit soort werkloosheid is dat er een ondoorzichtige arbeidsmarkt is. Een goede oplossing hiervoor is verbetering van de informatie voorzieningen.

Seizoenswerkloosheid

De naam zegt eigenlijk al wat voor werkloosheid dit is. De oorzaak van seizoenswerkloosheid is een schommeling in de productie van een bepaald product. Een oplossing hiervoor is realiseren dat ze ander werk moeten zoeken voor de stille perioden. Dit is ook wel een minder erge werkloosheid.

Conclusie:

Ik hoop dat ik met mijn verhaaltje voldoende heb vertelt over de verschillende soorten werkloosheid. Ik hoop dat je er wat van hebt geleerd en het een goed artikel vond.  

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 16
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Jeugdcriminaliteit

jeugdcriminaliteit

Belgische straatverlichting

België zie je vanuit de ruimte beter dan alle andere landen. Het land is enorm verlicht. Hoe is het toch zo ver kunnen komen ?

Wie is de nieuwe Messias of de nieuwe verlosser

De nieuwe Messias is eindelijk op aarde gekomen, hij stuit echter op tal van problemen.

Hoelang kan een dictator zijn gang gaan?

Telkens weer komen er nieuwe dictators aan de macht maar hoelang kan een dictator zijn gang gaan?

Reuze ballenbad

Reuzen ballenbad of iets meer verontrustend

Bestaan er nog jonge rijke yuppies in Nederland?

In de jaren 90 van de vorige eeuw stonden yuppies volop in de belangstelling, bestaan er nog jonge rijke yuppies in Nederlands?

Pesten? Wat een onzin!

Pesten? Wat een onzin!

Trouwringen kopen

Welke trouwring aanschaffen

Elkaar een handje helpen!

Via Facebook elkaar helpen, wat een fijn idee

Mannen in de kinderopvang, kan dat?

In dit artikel wordt ingegaan op het nut van mannen binnen de kinderopvang

Verengelsing

Een artikel over een relevant probleemonderwerp binnen de Nederlandse samenleving. Verengelsing.

De kijker wordt niet serieus genomen.

De omroepen, zowel de publieke als de commerciële omroepen, doen voorkomen of ze het beste met de klant (de kijker of luisteraar) voorhebben.

Schipperen tussen opvattingen en praktijken over opvoeding

Verschillen in opvattingen en praktijken tussen Westerse en niet-Westerse culturen.

Depressie en verslaving: Vicieuze cyclus Deel I

Depressie als een voornamelijke oorzaak van diverse verslavingen

Drama Apeldoorn op koningendag

Drama Apeldoorn op koningendag

Karl Marx

Een beschrijving van het leven van Marx en zijn utopie het communisme

Waarde

De stelling voor dit essay is: In een welvarende samenleving is waarde vooral immateri�le waarde. Dit wordt bekeken vanuit het oogpunt van de overheid.

Welke rol speelt de persoonlijkheid van de ouder bij de opvoeding van een kind?

Valt de appel echt zo ver van de mand?

Een scheiding een normale zaak maar geen gemakkelijke zaak!

Bij een scheiding moeten er allerlei zaken geregeld worden.

Inburgeren: Een kans of een barrière?

Een essay over inburgeren in Nederland

De Kijk op Geert Wilders in het Buitenland.

Dit artikel gaat er over of, en hoe Geert Wilders de Nederlandse betrekkingen met het buitenland beïnvloed

is de jeugd van tegenwoordig echt zo rijk?

De jongeren van tegenwoordig hebben alles, maar zijn ze echt zo rijk of valt dat wel mee.

Toename verkoop van gouden sieraden in pandjeshuizen

Verkopen van je spullen

Overbevolking

Beschrijving van overbevolking, de evolutie, gevolgen, problematiek en oplossingen.

Justitiële interventies

Op het gebied van justitiële interventies bevinden we ons in een lastige, maar fascinerende periode.