Wat is het beste geloof?


Publicatie datum:

In dit artikel ga ik op zoek naar het beste geloof voor de moderne mens.

Gesponsorde koppelingen

In dit artikel ga ik op zoek naar het beste religieuze geloof. Het woord geloven betekend hierbij dat je in de veronderstelling bent dat iets waar of niet waar is waarbij je zelf de inschatting maakt of een bewering met een zekere waarschijnlijkheid waar of onwaar zou kunnen zijn. Bij het kiezen van het beste geloof gaat het er dus om welke regie voor jou het meest geloofwaardig is. Bij alle religies blijven er namelijk een aantal onderdelen die op geen enkele wetenschappelijke manier bewezen kunnen worden. Niet één religie is dus honderd procent zeker waar want dan zou het geen geloof zijn. 

Het beste geloof

Religies:

Om een goede keus te maken heb ik opgezocht wat de grootste religies zijn en welk percentage van de wereldbevolking zij vertegenwoordigen. Ik vond hiervoor de volgende gegevens, Christenen 33%, Moslims 19%, Agnostici     19%, Hindoes 14%, Boeddhisten 6%, Natuurgodsdiensten 2%, Joden 0,25%, Overige godsdiensten 7%.  Hieruit blijkt dat de vier grootste religies 85% van de gehele wereldbevolking vertegenwoordigen. Daarom ga ik dieper in op de 4 grootste religies, het Christendom, de Islam, Agnosticisme en Hindoeïsme.

Het beste geloof

Christendom:

Volgens het Christendom is de mens geschapen om in relatie met God en anderen te leven. Of beter gezegd: God en zijn naaste lief te hebben als zichzelf. De mens is niet geschapen als robot maar als iemand met een vrije keuze. Volgens het Christendom heeft God zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde gezonden en uitverkoren om de mensheid van hun straf en zonde te bevrijden. Volgens het Christendom kan iedereen, die gelooft dat Jezus voor zijn zonden gestorven is en spijt heeft over zijn slechtheid, vergeving krijgen en eeuwig leven met God in een nieuwe dimensie, waar geen dood, pijn of verdriet meer is. Volgens het Christendom ben je geboren om uiteindelijk te leven met God als een nieuwe schepping!

Het beste geloof

Islam:

Islam betekent letterlijk "onderwerping," overgave aan de wil van. Iemand die zich aan de door Mohammed opgetekende regels, die de 5 zuilen* van de islam worden genoemd, onderwerpt wordt een Moslim genoemd. Volgens de Islam zullen alleen die mensen de hemel bereiken die volgens deze regels leven. De bekendste regels zijn dat de kleding van moslimvrouwen hun hele lichaam moet  bedekken en dat alcohol en gokken verboden zijn. Volgens de Islam is er geen andere god dan Alla en is Mohammed zijn afgezant. De belangrijkste profeet van de Islam, Mohammed, moedigt de vernietiging van de afgoden aan en voerde zelf diverse heilige oorlogen (jihad) tegen de vijanden van Allah.

* De vijf zuilen van de islam:

1) Geloofsbelijdenis: "Er is geen God dan Allah, en Mohammed is Zijn Profeet."
2) Het gebed: Vijf maal per dag bidden in de richting van Mekka, de heilige stad.
3) Het geven van aalmoezen: een deel van het inkomen van iedere Moslim wordt gegeven als steun voor de moskee en de armen.
4) Vasten: De gehele Ramadan, de negende maand van de Moslimkalender, vasten de gelovigen van zonsopgang tot zonsondergang. Er mag van zonsopgang tot zonsondergang niet gegeten, gedronken, gerookt en gevrijd worden.
5) Bedevaart: iedere gelovige moet minstens eenmaal in het leven naar Mekka, de heilige stad gaan, gekleed in eenvoudige witte kleding.

Het beste geloof

Agnosticisme:
Volgens het Agnosticisme is kennis van bovennatuurlijke verschijnselen onmogelijk, omdat deze niet wetenschappelijke te bewijzen zijn. Volgens het Agnosticisme is er geen aanleiding om het bestaan van God te veronderstellen. Een agnost is geen atheïst maar neemt aan dat er geen God is omdat daarvoor geen geldig bewijs voor bestaat. Een agnost is geen atheïst want hij ontkent het bestaan van God niet. Hij stelt echter dat het niet mogelijk is om het niet-bestaan maar evenmin  het bestaan van God aan te tonen.

Hindoeìsme:

Het Hindoeïsme is anders dan andere wereldreligies, het kent namelijk geen stichter maar is gebaseerd op de leer van de Veda’s en meerdere heilige boeken. Het is dan ook niet één religie maar een verzamelnaam voor levensbeschouwingen, filosofieën, godsdiensten en tradities van mensen die voor hun zelfrealisatie een manier van leven kiezen. Het Hindoeïsme kent geen vaste vorm, maar neemt telkens de vorm aan, die Hindoes er aangeven. Het past zich aan, aan tijd en plaats en omstandigheid doordat grote denkers en zieners er een bij­drage aan leveren. Het hoogste doel in het Hindoeïsme heet moksha of mukti, dit is de verlossing uit de kringloop van leven en dood waarbij zelfrealisatie erg belangrijk is.

Chrislagnoïsme, de beste religie:
Niet één van de vier grote religies is volgens mij de beste religie. Als ik echter een religie voor mezelf zou moeten kiezen zou ik kiezen voor een nieuwe religie die het goede van het Christendom, de Islam, Agnosticisme en Hindoeïsme combineert tot één geloof, het “Chrislagnoïsme”.

Het beste geloof

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie spiritueel

Hoe wordt je rijk en gelukkig als gewoon persoon?

Ook in deze tijden van crisis is het mogelijk om als gewoon persoon rijk en gelukkig te worden, lees hier hoe.

Er is maar één schepper, de mens.

Wat de mens onderscheid van de dieren is zijn vermogen tot creëren.

Kan Jezus bij het grofvuil?

Hoe kwam Jezus bij het grofvuil terecht en kan Jezus bij het grofvuil?

Wanneer sterven we alleen nog maar door euthanasie?

We worden met zijn allen steeds gezonder en ouder, wanneer sterven we alleen nog maar door euthanasie?

Wat doet eft therapie

Wilt u graag weten wat eft therapie doet, en voor u kan beteken? Lees dan dit artikel!

Leef jij ook in mijn werkelijkheid?

Mijn wereld is anders als het jouwe, daarom kom jij mij ook nooit tegen.

Kracht uit het overlijden

Mijn vader pas overleden, ik mis hem ontzettend maar haal kracht uit zijn leven

Gratis mooie gedicht voor iedereen deel 1. Gratis dichtregels.

Een gedicht is heel persoonlijk maar als je zelf niet kunt dichten kun je hier gratis dichtregels vinden.

Hoe komt een geheimzinnige mooie vrouw in een geheimzinnig prieel

Soms zie je iets waarvan je denkt bestaat het wel echt.

Een Bevuilde Gedachtegang

Vooruitkijken is belangrijk, zeker in tijden als deze.

Een moment van geluk is alles wat telt, wat telt kun je delen.

Geluk is een gevoel van even zweven, kon dat maar je hele leven.

Wat is de zin van het leven? update 2014-12-25

Wat is het nut van de mensheid en wat is de zin van het leven?

Witte en zwarte magie

Dit artikel beschrijft de magie. Het is geen handleiding om magie te beoefenen, maar een waarschuwing om het te laten.

Hoe moeten we verder?

In het verleden zijn er al enkele veldslagen en oorlogen geweest. Steeds zijn die ook voorspeld geweest door groten der aarde. Zoals bv. waarschijnlijk ook de meest bekende 'Nostradamus'.

De waarheid over glaasje draaien.

Er zijn heel veel fabeltjes over glaasje draaien, lees hier de waarheid over glaasje draaien.

Geesten bestaan niet en mensen hebben geen ziel

Eeuwenlang werden we bang gemaakt met geesten en de hel waar je ziel zou branden als je niet goed geleefd had…..

Wat is de boodschap van God, mijn boodschap van God

Voor degene die er voor open staan heeft God iedere dag een nieuwe boodschap.

Iedereen gaat voor het leven maar wat maakt het leven zo leuk?

We worden steeds ouder en willen nog ouder worden maar wat maakt het leven zo leuk?

Het geheim van het leven.

magie is de kracht van het denken.

Kun je eenvoudig rijk en machtig worden door het Illuminisme?

Het Iluminisme verklaart het geheim van alle grote heersers en rijken op deze aarde.

Waarom is het nuttig om assertief te worden?

Het is belangrijk om je mening te geven in situaties waarbij dit verwacht of gevraagd wordt, daarom is het goed om assertief te zijn.

Hoe voorkom je een burn-out?

Steeds meer mensen hebben last van een burn-out, hoe voorkom je een burn-out?

De Zon en de Aarde

Over de Zonnen en de Aardes van dit heelal.

Wicca hekserij, heksencultus, neoheidense natuurreligie

Steeds meer jongeren voelen zich aangetrokken tot Wicca oftewel de moderne hekserij.

Waarom wordt een ontwikkeld persoon Moslim?

Zo af en toe bekeerd een ontwikkeld persoon zich tot de Islam, waarom doen ze dat.