Is er leven na de dood mogelijk?


Publicatie datum:

In dit artikel een antwoord op de vraag die de mensheid al eeuwen bezig houdt.

Gesponsorde koppelingen

Op Wikipedia vond ik de volgende definitie voor leven: “Leven is een open fysico-chemisch systeem dat door middel van uitwisseling van energie en materie met de omgeving en door een inwendig metabolisme in staat is om zich in stand te houden, te groeien, zich voort te planten en zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving, zowel op korte (fysiologische en morfologische adaptatie) als op lange termijn”.

Is er leven na de dood mogelijk

Leven:
Uit bovenstaande definitie van het leven volgt dat alleen organismen kunnen leven. Alleen voor dieren, planten, bacteriën en schimmels geldt dat ze volledig voldoen aan de bovenstaande definitie van het leven. Er zijn echter ook nog twee grensgevallen die zich wel kunnen voortplanten maar wat geen organismen zijn. Dit zijn respectievelijk virussen en prionen. Een virus zelf leeft niet maar bestaat alleen maar uit een hoeveelheid erfelijk materiaal, DNA of RNA. Een virus kan zich wel voortplanten maar kan dit alleen met behulp van en ten koste van een ander organisme. Een prion ontstaat door een spontane mutatie van het Prion Protein gen in een eiwit. Het op deze manier spontaan ontstane prion kan andere moleculen in dit eiwit er toe aan zetten om ook te veranderen in een prion. Op deze manier kan de prion zich vermeerderen ten koste van de goede moleculen.

Is er leven na de dood mogelijk

Leven na de dood:

Als een mens overlijdt stopt zijn lichaam met functioneren. Zijn lichaam kan zich niet meer in stand houden en zijn lichaam kan zich niet meer voortplanten. Dit betreffende lichaam stopt dus met leven. Als je een mens echter bekijkt als een levend organisme dan leeft zijn organisme voort in zijn nageslacht. Niet alleen de organisch doorgegeven genetische informatie van een overleden mens leeft voort in zijn nageslacht maar ook zijn gedurende zijn leven opgedane kennis kan voortleven in zijn nageslacht. Het voortleven van de genetische informatie gaat vanzelf doordat tijdens de bevruchting de genen van zowel de man als van de vrouw doorgegeven worden. Het voortleven van de gedurende zijn leven opgedane kennis vergt echter de nodige inspanning. Als een mens wil dat zijn gedurende zijn leven opgedane kennis in zijn kinderen voortleeft moet hij heel veel tijd en energie in zijn kinderen  steken.

Is er leven na de dood mogelijk

Kinderloos voortplanten:

De kop kinderloos voortplanten schreeuwt natuurlijk om een uitleg. Veel mensen beschouwen het doorgeven van hun genetische code als de belangrijkste factor van het doorgeven van hun eigenschappen. Ik niet. Ik heb er bewust voor gekozen om mij niet voort te planten door middel van het verwekken van eigen kinderen. Mijn motivatie daarvoor is dat de mensheid te snel groeit en dat ik als rijke westerling in de luxe positie verkeer om er voor te kunnen kiezen om niet aan die ongebreidelde groei bij te dragen. Volgens mij is het doorgeven van je gedachtegoed belangrijker dan het doorgeven van je genetische eigenschappen. Ik probeer daarom niet alleen mijn adoptiekinderen, zonder dwang, zoveel mogelijk van mijn gedachtegoed mee te geven maar doe dit ook door met mensen te praten en door mijn gedachten op schrift te stellen, blijvende dingen te creëren en te publiceren.

Is er leven na de dood mogelijk

Conclusie:
Gezien de definitie van leven is er geen leven meer in een overleden menselijk lichaam na de dood. Dit sluit natuurlijk niet uit dat er iets is na de dood. Dit iets is echter geen leven zoals vastgelegd in de definitie van het woord. Het leven van een mens wordt wel doorgegeven na de het overlijden van zijn lichaam in de vorm van zijn nageslacht, zijn blijvende creaties en zijn gedachtengoed.

Is er leven na de dood mogelijk

Bedankt voor het lezen van mijn artikel:
 Want door het lezen van dit artikel leeft mijn gedachtegoed via jouw hersens voort. Mijn gedachtegoed heeft jouw gedachtegoed namelijk beïnvloed en door het doorgeven van jouw, door mij beïnvloede, gedachtegoed leeft er weer een klein deel van mij eeuwig voort.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie spiritueel

Wat betekent “ik hou van jou”?

Het zijn drie kleine woordjes maar ze staan voor het grootste goed maar wat betekent ik hou van jou eigenlijk?.

Een Bevuilde Gedachtegang

Vooruitkijken is belangrijk, zeker in tijden als deze.

De Zon en de Aarde

Over de Zonnen en de Aardes van dit heelal.

Mediteren en leren.

Mediteren is goed te leren, maar je moet er wel wat voor doen!

Waarom wordt een ontwikkeld persoon Moslim?

Zo af en toe bekeerd een ontwikkeld persoon zich tot de Islam, waarom doen ze dat.

Hoe kun je je eigen toekomst bepalen?

Je toekomst ligt niet vast, je kunt hem zelf bepalen, je moet het alleen durven.

Gratis mooie gedicht voor iedereen deel 1. Gratis dichtregels.

Een gedicht is heel persoonlijk maar als je zelf niet kunt dichten kun je hier gratis dichtregels vinden.

Een moment van geluk is alles wat telt, wat telt kun je delen.

Geluk is een gevoel van even zweven, kon dat maar je hele leven.

Wat is de zin van het leven? update 2014-12-25

Wat is het nut van de mensheid en wat is de zin van het leven?

Hoe word je gelukkig?

Het is de meest gestelde vraag, hoe word je gelukkig, lees hier de voorwaarden om gelukkig te worden.

Hoe moeten we verder?

In het verleden zijn er al enkele veldslagen en oorlogen geweest. Steeds zijn die ook voorspeld geweest door groten der aarde. Zoals bv. waarschijnlijk ook de meest bekende 'Nostradamus'.

Personal branding

Dit artikel maakt duidelijk waar je op moet letten bij personal branding en hoe je dit effectiever kan inzetten.

Hoe maak je je eigen geluk?

Iedereen wil graag gelukkig zijn, hoe maak je je eigen geluk?

De werkelijkheid van het paradijs en de hel.

Een rechtstreeks verslag uit het werkelijk bestaande paradijs en de hel.

Het geheim van het leven.

magie is de kracht van het denken.

Wat is de rol van de mens in de natuur?

De mens is het meest succesvolle dier op aarde, wat is de rol van de mens in de natuur?

Hoe krijg je een gevoel van achting, respect en eigenwaarde? (deel 2)

Je gevoel voor eigenwaarde wordt o.a. gestuurd door je emoties maar wat is een emotie?

Is er leven na de dood mogelijk?

In dit artikel een antwoord op de vraag die de mensheid al eeuwen bezig houdt.

Alles over het leven, de dood en het hiernamaals

Op deze pagina lees je alles over het leven, de dood en het hiernamaals.

Wanneer sterven we alleen nog maar door euthanasie?

We worden met zijn allen steeds gezonder en ouder, wanneer sterven we alleen nog maar door euthanasie?

Kan Jezus bij het grofvuil?

Hoe kwam Jezus bij het grofvuil terecht en kan Jezus bij het grofvuil?

Waar komt de Avatar vandaan?

De film over de Avatar is een wereldwijd succes, maar waar komt de Avatar oorspronkelijk vandaan?

Wicca hekserij, heksencultus, neoheidense natuurreligie

Steeds meer jongeren voelen zich aangetrokken tot Wicca oftewel de moderne hekserij.

Iedereen gaat voor het leven maar wat maakt het leven zo leuk?

We worden steeds ouder en willen nog ouder worden maar wat maakt het leven zo leuk?

Kun je dingen weten die je nooit hebt geleerd.

Je moet alles leren van andere mensen, of toch niet?