Wat is de zin van het leven? update 2014-12-25


Publicatie datum:

Wat is het nut van de mensheid en wat is de zin van het leven?

Gesponsorde koppelingen

Er komen steeds meer mensen op de aarde. Er sterven steeds meer dieren uit door toedoen van de mensen. Alleen de dieren die nut hebben voor de mensen nemen in aantal toe. Als er in een door mensen beheert natuurgebied een diersoort is waar de populatie te groot van wordt dan schiet de mens er zo’n groot aantal van af dat de dieren die overblijven een goed leven hebben. De populatie mensen laten ze echter doorgroeien ondanks het feit dat van de miljoenen mensen die er ieder jaar bij komen een groot deel geen menswaardig bestaan kan lijden.

Wat is het nut van een dierenleven?
Het nut van een mensenleven is voor de mens moeilijker te bepalen dan dat van een dierenleven. Wij hebben er geen enkele moeite mee om dieren te verdelen in nuttige en schadelijke dieren. Wij vinden bijen bijvoorbeeld nuttige dieren omdat ze bloemen bestuiven en daardoor zorgen voor het voortbestaan van veel plantensoorten. Ook wormen vinden  wij nuttige dieren, volgens sommige wetenschappers zelfs onmisbare dieren, omdat ze organisch materiaal opeten en dit organische materiaal in hun maag omzetten naar anorganische stoffen die weer opneembaar zijn voor planten. Kortom, we vinden dieren nuttig als ze een onmisbare schakel vormen in het ecologische systeem.

Wat is het nut van een mensenleven?
Wat is het nut van mensenals we ditbepalen aan de hand van dezelfde maatstaf als die we voor de bepaling van het nut van een diersoort hanteren. Volgens die maatstaf is een mens nuttig als hij onmisbaar is voor het voortbestaan van een planten- of dierensoort of een ecologisch systeem als geheel. Dit is voor wat betreft het voortbestaan van een aantal planten- en dierensoorten het geval. Plantensoorten als de tomaat en de paprika danken hun bestaan aan de mens en zouden binnen afzienbare tijd uitsterven als de mens er niet meer zou zijn. Dit geldt ook voor het varken, de melkkoe en de plofkip. Ook deze dieren zouden binnen afzienbare tijd uitsterven als de mens er niet meer zou zijn. Het uitsterven van de tomaat, de paprika, het varken, de melkkoe en de plofkip zou echter voor de rest van het ecologische systeem geen enkel gevolg hebben omdat ze alleen bestaan omdat de mens ze geschapen heeft en in stand houdt. Voor alle andere planten en dieren op aarde is de mens van geen enkel nut. Sterker nog, de mens is de oorzaak van het verdwijnen heel veel dieren- en plantensoorten. Volgens onze eigen maatstaven heeft een mensenleven dus geen nut.

Wat is de zin van het leven?
Bij de vraag wat is de zin van het leven denken wij alleen aan de zin van een mensenleven. Het woord leven in de vraag wat is de zin van het leven staat echter voor al het leven. De zin van al het leven kunnen wij echter alleen vanuit ons perspectief beoordelen. Voor ons heeft een leven alleen zin als wij er iets aan hebben. Dit betekend dat leven alleen zin heeft als wij er van kunnen leven of er van kunnen genieten.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie spiritueel

Ook God, de Paus, de Dalai Lama en de Christenunie houden van mooie vrouwen.

God en zijn trouwe dienaars houden ook van mooie vrouwen.

De waarheid over glaasje draaien.

Er zijn heel veel fabeltjes over glaasje draaien, lees hier de waarheid over glaasje draaien.

Personal branding

Dit artikel maakt duidelijk waar je op moet letten bij personal branding en hoe je dit effectiever kan inzetten.

Wat is de boodschap van God, mijn boodschap van God

Voor degene die er voor open staan heeft God iedere dag een nieuwe boodschap.

Wicca hekserij, heksencultus, neoheidense natuurreligie

Steeds meer jongeren voelen zich aangetrokken tot Wicca oftewel de moderne hekserij.

De Zon en de Aarde

Over de Zonnen en de Aardes van dit heelal.

Wanneer sterven we alleen nog maar door euthanasie?

We worden met zijn allen steeds gezonder en ouder, wanneer sterven we alleen nog maar door euthanasie?

Hoe word je gelukkig?

Het is de meest gestelde vraag, hoe word je gelukkig, lees hier de voorwaarden om gelukkig te worden.

Heilige avonturen voor mannen op de4emusketier.nl

Verlang je ook terug naar de tijd dat mannen nog streden voor gerechtigheid, dan is de4emusketier.nl iets voor jou.

De werkelijkheid van het paradijs en de hel.

Een rechtstreeks verslag uit het werkelijk bestaande paradijs en de hel.

Leef jij ook in mijn werkelijkheid?

Mijn wereld is anders als het jouwe, daarom kom jij mij ook nooit tegen.

Hoe wordt je rijk en gelukkig als gewoon persoon?

Ook in deze tijden van crisis is het mogelijk om als gewoon persoon rijk en gelukkig te worden, lees hier hoe.

Een Bevuilde Gedachtegang

Vooruitkijken is belangrijk, zeker in tijden als deze.

De vraag van het creationisme, is de mens geschapen door God of gedumpt door buitenaardse veedieven?

Een groot deel van de mensheid gelooft nog steeds in het creationisme, door wie we zijn gecreëerd is echter niet te bewijzen.

Gratis geluk verhogende middelen

Lees alles over gratis geluk verhogende middelen in één artikel.

Waarom leven alle mensen in het verleden?

Het enige wat echt bestaat is het nu maar waarom leven alle mensen dan toch in het verleden.

Hoe krijg je een gevoel van eigenwaarde (deel 3)

De rol van zelfverwezenlijking bij het verkrijgen van een gevoel van eigenwaarde?

Iedereen gaat voor het leven maar wat maakt het leven zo leuk?

We worden steeds ouder en willen nog ouder worden maar wat maakt het leven zo leuk?

Het geheim van het leven.

magie is de kracht van het denken.

Kan Jezus bij het grofvuil?

Hoe kwam Jezus bij het grofvuil terecht en kan Jezus bij het grofvuil?

Hoe maak je je eigen geluk?

Iedereen wil graag gelukkig zijn, hoe maak je je eigen geluk?

Waarom wordt een ontwikkeld persoon Moslim?

Zo af en toe bekeerd een ontwikkeld persoon zich tot de Islam, waarom doen ze dat.

Wat is de zin van het leven? update 2014-12-25

Wat is het nut van de mensheid en wat is de zin van het leven?

Eëfessie het nieuwe geloven, Eëfessie een nieuw geloof, Eëfessie een nieuwe religie

Eindelijk na al die jaren is er een nieuw geloof voor iedereen, Eëfessie.

Gratis naar het Anne Frankhuis

Het Anne Frank huis is eigenlijk verplichte kost voor iedereen, daarom kun je nu online “Gratis naar het Anne Frank huis”.