Wat is de zin van het leven? update 2014-12-25


Publicatie datum:

Wat is het nut van de mensheid en wat is de zin van het leven?

Gesponsorde koppelingen

Er komen steeds meer mensen op de aarde. Er sterven steeds meer dieren uit door toedoen van de mensen. Alleen de dieren die nut hebben voor de mensen nemen in aantal toe. Als er in een door mensen beheert natuurgebied een diersoort is waar de populatie te groot van wordt dan schiet de mens er zo’n groot aantal van af dat de dieren die overblijven een goed leven hebben. De populatie mensen laten ze echter doorgroeien ondanks het feit dat van de miljoenen mensen die er ieder jaar bij komen een groot deel geen menswaardig bestaan kan lijden.

Wat is het nut van een dierenleven?
Het nut van een mensenleven is voor de mens moeilijker te bepalen dan dat van een dierenleven. Wij hebben er geen enkele moeite mee om dieren te verdelen in nuttige en schadelijke dieren. Wij vinden bijen bijvoorbeeld nuttige dieren omdat ze bloemen bestuiven en daardoor zorgen voor het voortbestaan van veel plantensoorten. Ook wormen vinden  wij nuttige dieren, volgens sommige wetenschappers zelfs onmisbare dieren, omdat ze organisch materiaal opeten en dit organische materiaal in hun maag omzetten naar anorganische stoffen die weer opneembaar zijn voor planten. Kortom, we vinden dieren nuttig als ze een onmisbare schakel vormen in het ecologische systeem.

Wat is het nut van een mensenleven?
Wat is het nut van mensenals we ditbepalen aan de hand van dezelfde maatstaf als die we voor de bepaling van het nut van een diersoort hanteren. Volgens die maatstaf is een mens nuttig als hij onmisbaar is voor het voortbestaan van een planten- of dierensoort of een ecologisch systeem als geheel. Dit is voor wat betreft het voortbestaan van een aantal planten- en dierensoorten het geval. Plantensoorten als de tomaat en de paprika danken hun bestaan aan de mens en zouden binnen afzienbare tijd uitsterven als de mens er niet meer zou zijn. Dit geldt ook voor het varken, de melkkoe en de plofkip. Ook deze dieren zouden binnen afzienbare tijd uitsterven als de mens er niet meer zou zijn. Het uitsterven van de tomaat, de paprika, het varken, de melkkoe en de plofkip zou echter voor de rest van het ecologische systeem geen enkel gevolg hebben omdat ze alleen bestaan omdat de mens ze geschapen heeft en in stand houdt. Voor alle andere planten en dieren op aarde is de mens van geen enkel nut. Sterker nog, de mens is de oorzaak van het verdwijnen heel veel dieren- en plantensoorten. Volgens onze eigen maatstaven heeft een mensenleven dus geen nut.

Wat is de zin van het leven?
Bij de vraag wat is de zin van het leven denken wij alleen aan de zin van een mensenleven. Het woord leven in de vraag wat is de zin van het leven staat echter voor al het leven. De zin van al het leven kunnen wij echter alleen vanuit ons perspectief beoordelen. Voor ons heeft een leven alleen zin als wij er iets aan hebben. Dit betekend dat leven alleen zin heeft als wij er van kunnen leven of er van kunnen genieten.


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie spiritueel

Waar komt de Avatar vandaan?

De film over de Avatar is een wereldwijd succes, maar waar komt de Avatar oorspronkelijk vandaan?

Wie denkt de mens wel dat hij is, “Denker” of “Lever”?

De mens denkt dat hij intelligent is maar wie denkt de mens wel dat hij is.

Een moment van geluk is alles wat telt, wat telt kun je delen.

Geluk is een gevoel van even zweven, kon dat maar je hele leven.

Gratis naar het Anne Frankhuis

Het Anne Frank huis is eigenlijk verplichte kost voor iedereen, daarom kun je nu online “Gratis naar het Anne Frank huis”.

Mooie woorden maken het leven en de dood mooier

Voor de een is het glas halfleeg en voor de ander is datzelfde glas halfvol, dezelfde waarheid kan dus door woorden mooier worden.

Wat is een mooie zelfmoord

Daar ligt zij heel mooi na die dodelijke sprong, een droom van een zelfmoord.

Gratis geluk verhogende middelen

Lees alles over gratis geluk verhogende middelen in één artikel.

Iedereen gaat voor het leven maar wat maakt het leven zo leuk?

We worden steeds ouder en willen nog ouder worden maar wat maakt het leven zo leuk?

Ook God, de Paus, de Dalai Lama en de Christenunie houden van mooie vrouwen.

God en zijn trouwe dienaars houden ook van mooie vrouwen.

Waarom is het nuttig om assertief te worden?

Het is belangrijk om je mening te geven in situaties waarbij dit verwacht of gevraagd wordt, daarom is het goed om assertief te zijn.

Hoe komt een geheimzinnige mooie vrouw in een geheimzinnig prieel

Soms zie je iets waarvan je denkt bestaat het wel echt.

De structuur van je levensstijl, je manier van leven en de rol van dromen hierin.

Hoe je leeft en wat je doet heet je levensstijl, wat bepaald de structuur van je levensstijl en wat is de functie van dromen hierin.

Wat doet eft therapie

Wilt u graag weten wat eft therapie doet, en voor u kan beteken? Lees dan dit artikel!

Hoe moeten we verder?

In het verleden zijn er al enkele veldslagen en oorlogen geweest. Steeds zijn die ook voorspeld geweest door groten der aarde. Zoals bv. waarschijnlijk ook de meest bekende 'Nostradamus'.

Waarom mag een mens niet sterven? d.d. 2015-04-11

Hij bidt iedere avond dat hij alstublieft niet meer wakker mag worden. Waarom mag een mens niet sterven?

Een Bevuilde Gedachtegang

Vooruitkijken is belangrijk, zeker in tijden als deze.

Hoe krijg je een gevoel van achting, respect en eigenwaarde? (deel 2)

Je gevoel voor eigenwaarde wordt o.a. gestuurd door je emoties maar wat is een emotie?

Witte en zwarte magie

Dit artikel beschrijft de magie. Het is geen handleiding om magie te beoefenen, maar een waarschuwing om het te laten.

Hoe kun je je eigen toekomst bepalen?

Je toekomst ligt niet vast, je kunt hem zelf bepalen, je moet het alleen durven.

Wat is het beste geloof?

In dit artikel ga ik op zoek naar het beste geloof voor de moderne mens.

Makkelijk veel geld verdienen of kiezen voor jezelf

Natuurlijk is veel geld verdienen makkelijk maar soms moet je kiezen voor jezelf.

Waarom leven alle mensen in het verleden?

Het enige wat echt bestaat is het nu maar waarom leven alle mensen dan toch in het verleden.

Alles over het leven, de dood en het hiernamaals

Op deze pagina lees je alles over het leven, de dood en het hiernamaals.

Hoe maak je je eigen geluk?

Iedereen wil graag gelukkig zijn, hoe maak je je eigen geluk?

Kan Jezus bij het grofvuil?

Hoe kwam Jezus bij het grofvuil terecht en kan Jezus bij het grofvuil?