Wat is de zin van het leven? update 2014-12-25


Publicatie datum:

Wat is het nut van de mensheid en wat is de zin van het leven?

Gesponsorde koppelingen

Er komen steeds meer mensen op de aarde. Er sterven steeds meer dieren uit door toedoen van de mensen. Alleen de dieren die nut hebben voor de mensen nemen in aantal toe. Als er in een door mensen beheert natuurgebied een diersoort is waar de populatie te groot van wordt dan schiet de mens er zo’n groot aantal van af dat de dieren die overblijven een goed leven hebben. De populatie mensen laten ze echter doorgroeien ondanks het feit dat van de miljoenen mensen die er ieder jaar bij komen een groot deel geen menswaardig bestaan kan lijden.

Wat is het nut van een dierenleven?
Het nut van een mensenleven is voor de mens moeilijker te bepalen dan dat van een dierenleven. Wij hebben er geen enkele moeite mee om dieren te verdelen in nuttige en schadelijke dieren. Wij vinden bijen bijvoorbeeld nuttige dieren omdat ze bloemen bestuiven en daardoor zorgen voor het voortbestaan van veel plantensoorten. Ook wormen vinden  wij nuttige dieren, volgens sommige wetenschappers zelfs onmisbare dieren, omdat ze organisch materiaal opeten en dit organische materiaal in hun maag omzetten naar anorganische stoffen die weer opneembaar zijn voor planten. Kortom, we vinden dieren nuttig als ze een onmisbare schakel vormen in het ecologische systeem.

Wat is het nut van een mensenleven?
Wat is het nut van mensenals we ditbepalen aan de hand van dezelfde maatstaf als die we voor de bepaling van het nut van een diersoort hanteren. Volgens die maatstaf is een mens nuttig als hij onmisbaar is voor het voortbestaan van een planten- of dierensoort of een ecologisch systeem als geheel. Dit is voor wat betreft het voortbestaan van een aantal planten- en dierensoorten het geval. Plantensoorten als de tomaat en de paprika danken hun bestaan aan de mens en zouden binnen afzienbare tijd uitsterven als de mens er niet meer zou zijn. Dit geldt ook voor het varken, de melkkoe en de plofkip. Ook deze dieren zouden binnen afzienbare tijd uitsterven als de mens er niet meer zou zijn. Het uitsterven van de tomaat, de paprika, het varken, de melkkoe en de plofkip zou echter voor de rest van het ecologische systeem geen enkel gevolg hebben omdat ze alleen bestaan omdat de mens ze geschapen heeft en in stand houdt. Voor alle andere planten en dieren op aarde is de mens van geen enkel nut. Sterker nog, de mens is de oorzaak van het verdwijnen heel veel dieren- en plantensoorten. Volgens onze eigen maatstaven heeft een mensenleven dus geen nut.

Wat is de zin van het leven?
Bij de vraag wat is de zin van het leven denken wij alleen aan de zin van een mensenleven. Het woord leven in de vraag wat is de zin van het leven staat echter voor al het leven. De zin van al het leven kunnen wij echter alleen vanuit ons perspectief beoordelen. Voor ons heeft een leven alleen zin als wij er iets aan hebben. Dit betekend dat leven alleen zin heeft als wij er van kunnen leven of er van kunnen genieten.


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie spiritueel

Waarom is het nuttig om assertief te worden?

Het is belangrijk om je mening te geven in situaties waarbij dit verwacht of gevraagd wordt, daarom is het goed om assertief te zijn.

Mediteren en leren.

Mediteren is goed te leren, maar je moet er wel wat voor doen!

Leef jij ook in mijn werkelijkheid?

Mijn wereld is anders als het jouwe, daarom kom jij mij ook nooit tegen.

Wat is de zin van het leven? update 2014-12-25

Wat is het nut van de mensheid en wat is de zin van het leven?

Gratis naar het Anne Frankhuis

Het Anne Frank huis is eigenlijk verplichte kost voor iedereen, daarom kun je nu online “Gratis naar het Anne Frank huis”.

Wicca hekserij, heksencultus, neoheidense natuurreligie

Steeds meer jongeren voelen zich aangetrokken tot Wicca oftewel de moderne hekserij.

Hoe word je gelukkig?

Het is de meest gestelde vraag, hoe word je gelukkig, lees hier de voorwaarden om gelukkig te worden.

Personal branding

Dit artikel maakt duidelijk waar je op moet letten bij personal branding en hoe je dit effectiever kan inzetten.

Kan Jezus bij het grofvuil?

Hoe kwam Jezus bij het grofvuil terecht en kan Jezus bij het grofvuil?

Witte en zwarte magie

Dit artikel beschrijft de magie. Het is geen handleiding om magie te beoefenen, maar een waarschuwing om het te laten.

Wat is de boodschap van God, mijn boodschap van God

Voor degene die er voor open staan heeft God iedere dag een nieuwe boodschap.

Wat is de rol van de mens in de natuur?

De mens is het meest succesvolle dier op aarde, wat is de rol van de mens in de natuur?

De werkelijkheid van het paradijs en de hel.

Een rechtstreeks verslag uit het werkelijk bestaande paradijs en de hel.

Kun je eenvoudig rijk en machtig worden door het Illuminisme?

Het Iluminisme verklaart het geheim van alle grote heersers en rijken op deze aarde.

Alles over het leven, de dood en het hiernamaals

Op deze pagina lees je alles over het leven, de dood en het hiernamaals.

Wat is een mooie zelfmoord

Daar ligt zij heel mooi na die dodelijke sprong, een droom van een zelfmoord.

Hoe voorkom je een burn-out?

Steeds meer mensen hebben last van een burn-out, hoe voorkom je een burn-out?

Ook God, de Paus, de Dalai Lama en de Christenunie houden van mooie vrouwen.

God en zijn trouwe dienaars houden ook van mooie vrouwen.

Hoe maak je je eigen geluk?

Iedereen wil graag gelukkig zijn, hoe maak je je eigen geluk?

Mooie woorden maken het leven en de dood mooier

Voor de een is het glas halfleeg en voor de ander is datzelfde glas halfvol, dezelfde waarheid kan dus door woorden mooier worden.

Een Bevuilde Gedachtegang

Vooruitkijken is belangrijk, zeker in tijden als deze.

Waarom leven alle mensen in het verleden?

Het enige wat echt bestaat is het nu maar waarom leven alle mensen dan toch in het verleden.

Waarom mag een mens niet sterven? d.d. 2015-04-11

Hij bidt iedere avond dat hij alstublieft niet meer wakker mag worden. Waarom mag een mens niet sterven?

Was Jezus een persoon of een groep belastingontduikers die zichzelf Jezus noemden?

Als Jezus inderdaad een groep was dan was het een groep belastingontduikers?

Sociale angst

Sociale angst, iets wat voor veel mensen een belemmering is in het dagelijks leven. Wat is het en hoe kom je er van af?