Wat is de rol van de mens in de natuur?


Publicatie datum:

De mens is het meest succesvolle dier op aarde, wat is de rol van de mens in de natuur?

Gesponsorde koppelingen

De natuur regelt zichzelf, het is dus een volledig natuurlijke ontwikkeling dat er steeds meer mensen komen op aarde. De mens is momenteel namelijk de meest succesvolle diersoort. Dat dit ten koste gaat van andere diersoorten is dus ook een natuurlijk proces, het is nu eenmaal zo dat er een beperkte hoeveelheid ruimte, zuurstof, water en voedsel is op aarde.

De mens

De mens:
Net als in ieder ander artikel zal ik het onderwerp wat behandeld wordt eerst zo duidelijk mogelijk afbakenen. Daarom ben ik eerst op zoek gegaan naar de definitie voor “de mens”. Volgens Wikipedia is de wetenschappelijke naam voor de mens “Homo sapiens”. Waarbij Homo staat voor mens en sapiens voor verstandige of wijze. Zoals ik in de aanhef van dit artikel al zei is de mens een diersoort, de mens behoort namelijk tot de tweevoetige primaten uit de familie der Hominidae waar ook de gorilla's, de chimpansees, de orang-oetans en de bonobo’s toe behoren. Samen vormen zij de enige 5 nog levende soorten van de in totaal 41 soorten en ondersoorten van de familie der Hominidae. De Hominidae hebben als gezamenlijk kenmerk dat ze sociaal van aard zijn, bijzonder bedreven zijn in het gebruik van communicatiemiddelen voor zelfexpressie, uitwisseling van ideeën en organisatie. Wat de mens onderscheid van de overige 4 leden van de familie der Hominidae is dat ze heel complexe sociale structuren creëren die bestaan uit talrijke samenwerkende en concurrerende groepen. Deze groepen lopen uiteen van kleine verbanden als families tot grotere verbanden als naties. De sociale interacties tussen mensen kenmerken zich verder door een grote variëteit aan tradities, rituelen, ethiek, normen, waarden, en wetten, die samen de basis vormen voor de menselijke samenleving waarbij de wetten een uitzondering vormen omdat die schriftelijk zijn vastgelegd en voor iedereen gelden binnen de natie waardoor de wetten zijn opgesteld. Bij overtreding van een wet wordt de overtreder bovendien door de uitvoerende wettelijke macht van een natie bestraft. Tradities, rituelen, ethiek, normen en waarden zijn daarentegen ongeschreven wetten die binnen bepaalde groepen binnen een natie bestaan en alleen bestraft kunnen worden door uitsluiting van deelname aan de betreffende groep.

Wat is de rol van de mens in de natuur?
De rol van de mens in de natuur kunnen we afleiden aan datgene wat de mens doet. Alles wat de mens doet wordt namelijk door de natuur bepaald. Uitgaande van wat de mens in de natuur doet is zijn rol om zich over de hele aarde met zoveel mogelijk exemplaren te verspreiden en alle beschikbare natuurlijke bronnen te benutten en daarmee nieuwe dingen, stoffen, organismes en complexe abstracte dingen te creëren zodat uiteindelijk alle energie en bouwmaterialen die in de in  en op de aarde aanwezige stoffen en dingen zit vrijgemaakt en gebruikt worden.

Niet uitputten maar benutten:
Puur vanuit natuurlijk opzicht gezien is de mensheid dus goed bezig de doelstelling van de natuur te vervullen. We slagen er steeds beter in om alle energie en bouwmaterialen die in de in en op de aarde aanwezige stoffen en dingen zitten vrij te maken en te gebruiken en het aantal mensen op de aarde steeds groter te maken. In dit proces is het natuurlijk dat de 4 laatste minder aangepaste ondersoorten van de familie der Hominidae net als de andere 36 ondersoorten van de familie der Hominidae uit zullen sterven. Wij hoeven ons daar als mens niet schuldig over te voelen want wij zijn ook maar dieren die gehoorzamen aan de natuurwetten.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie spiritueel

De Zon en de Aarde

Over de Zonnen en de Aardes van dit heelal.

Is er leven na de dood mogelijk?

In dit artikel een antwoord op de vraag die de mensheid al eeuwen bezig houdt.

Waar komt de Avatar vandaan?

De film over de Avatar is een wereldwijd succes, maar waar komt de Avatar oorspronkelijk vandaan?

Hoe kun je je eigen toekomst bepalen?

Je toekomst ligt niet vast, je kunt hem zelf bepalen, je moet het alleen durven.

Leef jij ook in mijn werkelijkheid?

Mijn wereld is anders als het jouwe, daarom kom jij mij ook nooit tegen.

Geesten bestaan niet en mensen hebben geen ziel

Eeuwenlang werden we bang gemaakt met geesten en de hel waar je ziel zou branden als je niet goed geleefd had…..

Eëfessie het nieuwe geloven, Eëfessie een nieuw geloof, Eëfessie een nieuwe religie

Eindelijk na al die jaren is er een nieuw geloof voor iedereen, Eëfessie.

Een Bevuilde Gedachtegang

Vooruitkijken is belangrijk, zeker in tijden als deze.

Waarom leven alle mensen in het verleden?

Het enige wat echt bestaat is het nu maar waarom leven alle mensen dan toch in het verleden.

Waarom wordt een ontwikkeld persoon Moslim?

Zo af en toe bekeerd een ontwikkeld persoon zich tot de Islam, waarom doen ze dat.

Hoe wordt je rijk en gelukkig als gewoon persoon?

Ook in deze tijden van crisis is het mogelijk om als gewoon persoon rijk en gelukkig te worden, lees hier hoe.

Wicca hekserij, heksencultus, neoheidense natuurreligie

Steeds meer jongeren voelen zich aangetrokken tot Wicca oftewel de moderne hekserij.

Wat doet eft therapie

Wilt u graag weten wat eft therapie doet, en voor u kan beteken? Lees dan dit artikel!

Hoe wordt je gelukkig en hoe belangrijk is geluk?

Hoe wordt je gelukkig en hoe belangrijk is geluk? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gelukkig zijn niet alleen goed is voor mensen maar ook voor landen.

Karezza, de spirituele vervanger van seks

De moderne vervanger van seks heet Karezza, een spirituele manier van vrijen.

Hoe komt een geheimzinnige mooie vrouw in een geheimzinnig prieel

Soms zie je iets waarvan je denkt bestaat het wel echt.

Hoe maak je je eigen geluk?

Iedereen wil graag gelukkig zijn, hoe maak je je eigen geluk?

Wat is de rol van de mens in de natuur?

De mens is het meest succesvolle dier op aarde, wat is de rol van de mens in de natuur?

Kan Jezus bij het grofvuil?

Hoe kwam Jezus bij het grofvuil terecht en kan Jezus bij het grofvuil?

Waarom is het nuttig om assertief te worden?

Het is belangrijk om je mening te geven in situaties waarbij dit verwacht of gevraagd wordt, daarom is het goed om assertief te zijn.

Hoe moeten we verder?

In het verleden zijn er al enkele veldslagen en oorlogen geweest. Steeds zijn die ook voorspeld geweest door groten der aarde. Zoals bv. waarschijnlijk ook de meest bekende 'Nostradamus'.

Er is maar één schepper, de mens.

Wat de mens onderscheid van de dieren is zijn vermogen tot creëren.

Wat is een mooie zelfmoord

Daar ligt zij heel mooi na die dodelijke sprong, een droom van een zelfmoord.

Wat is de functie van het Soennitische geweld in de evolutie?

Al het leven is onderhevig aan en draagt bij aan de evolutie, wat draagt het Soennitische geweld bij aan de evolutie?

Personal branding

Dit artikel maakt duidelijk waar je op moet letten bij personal branding en hoe je dit effectiever kan inzetten.