Sekseverschillen verklaren


Publicatie datum:

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Gesponsorde koppelingen

Er bestaan verschillende theorieën die het ontstaan van sekseverschillen proberen te verklaren. Sommige van deze theorieën benadrukken voornamelijk sociale invloeden.

Volgens de socialisatietheorie ontstaan sekseverschillen doordat van beide seksen een bepaald soort gedrag wordt verwacht. Door middel van het straffen of belonen van een bepaald gedrag kan een kind leren wat als normaal gedrag voor zijn of haar sekse wordt beschouwd. Zo wordt van jongens wat wilder speelgedrag verwacht en zelfs aangemoedigd (door bijvoorbeeld rough-and-tumble play), terwijl van meisjes rustiger gedrag en meer gehoorzaamheid wordt verwacht en aangemoedigd. Tevens kan bepaald gedrag worden aangemoedigd door het geven van bepaalde speelgoedartikelen. Uit onderzoek blijkt dat jongens vaak een grotere diversiteit aan speelgoed krijgen, waaronder meer autootjes en trucks, meer sportartikelen en meer namaak gereedschap, dan meisjes. Meisjes krijgen daarentegen meer poppen en namaak huishoudelijke artikelen.

            De social learning theory van Bandura (1977) vormt een variant op de socialisatietheorie. Volgens deze theorie leren kinderen ook hoe zij zich moeten gedragen door het gedrag van andere seksegenoten te observeren en imiteren.  

            Een theorie die erg verwant is aan deze socialisatietheorieën is de sociale rol theorie (Larsen & Buss, 2010). Volgens deze theorie ontstaan sekseverschillen, doordat mannen en vrouwen verschillende occupatie en gezinsrollen vervullen. Van een man wordt verwacht dat deze de korstwinnaar van het gezin wordt, terwijl van een vrouw wordt verwacht dat deze voor het huishouden en het gezin zorgt. Kinderen leren geleidelijk de eigenschappen die voor deze verschillende rollen belangrijk zijn. Zo leren meisjes zorgzaam te zijn en emotionele steun  te geven, eigenschappen die van pas komen wanneer zij de moederrol moeten vervullen. Terwijl jongens leren hard en agressief te zijn, omdat deze eigenschappen van pas komen wanneer zij de rol van kostwinnaar moeten vervullen.

            Al bovengenoemde theorieën schieten echter te kort in het verklaren van het ontstaan van bepaalde sekserollen. De mogelijkheid om de sociale rol theorie te testen is toegenomen doordat in vergelijking met vroeger vrouwen steeds vaker de rol van kostwinnaar op zich nemen en mannen steeds meer verantwoordelijkheid voor huishoudelijke taken op zich nemen. Op basis van de sociale rol theorie zou worden verwacht dat met deze veranderingen de sekseverschillen afnemen. Echter is uit een groot onderzoek (Schmitt, et al., 2008) juist het tegenovergestelde gebleken. Uit het onderzoek van Schmitt et al. (2008) blijkt dat juist in voortvarende landen waar gestreefd wordt naar gelijke kansen voor beide seksen (door onder andere een gelijke toegang tot een goede opleiding en baan) de grootste sekseverschillen in persoonlijkheid worden gevonden. 


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 16
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Stadhouder Maurits van Nassau (1567-1625)

Levensbeschrijving van Maurits van Nassau

De rol van Berlijn in de koude oorlog

Uitleg over de rol van Berlijn in de koude oorlog

De Neus is vrij

Een artikel over de vrijlating van Willem Holleeder.

Globalisering in het wereld voedsel vraagstuk.

Hoe komen sommige producten hier? Waar komen ze weg, en waarom daar?

Ontwikkelingshulp moet stoppen

Ontwikkelingshulp geven we aan derde wereld landen opdat zij ook kans hebben om te groeien en een welvarend land te worden.

Ontstaan van de Atheense Democratie, Deel I

Athene, Democratie, Hellas, Perzen, Griekenland, Fundamenten Westerse Geschiedenis

Romney en Steinbart - Accounting Information Systems - Hoofdstuk 7 samenvatting

Dit artikel is een samenvatting van hoofdstuk 7 van het boek Accounting Information Systems van Romny en Steinbart.

Voor jou 10 anderen

voor jou 10 anderen is een boek van mirjam oldenhave en cynthia van eck

De Amsterdamse handel rond 1550: Modern of Traditioneel?

Goede beschrijving van de Amsterdamse handel rond 1550

Anne Frank

Hier een boekverslag van Anne Frank. Van Havo 4, met mijn mening erbij.

Klinische neuropsychologie

Klinische neuropsychologie is een onderdeel van neuropsychologie, dat op zijn beurt weer onderdeel is van neurowetenschappen.

Is een sprongtest een goede maat voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten?

In dit artikel wordt besproken of een sprongtest een goede maat is voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten.

Opstanden in Europa

Een korte beschrijving van de veertiende eeuwse opstanden in Europa.

Needs worden gecreeerd

Er wordt in dit artikel ingegaan op de stelling: Needs of behoeften van consumenten worden gecreeerd. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de producent.

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

Mensen Overtuigen & Beïnvloeden: De 'Door in the Face' techniek

Mensen overtuigen van iets dat ze eigenlijk niet willen doen: Klinkt ingewikkeld, maar door deze methode wordt het een stuk makkelijker.

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

Walking with the dead

Dit is een samenvatting van het Engelse boek Walking with the dead

Betoog wietpas

Een betoog over de wietpas. Stelling: tegen de wietpas.

Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht

Een kort Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht van de afgelopen 50 jaar

Het Verdrag van Tordesillas

Korte uitleg waarom men in Brazilie Portugees spreekt en in de rest van Latijns Amerika Spaans.

Beschrijving van alle leden van het Nederlandse Koningshuis

Korte beschrijving van alle leden van het koningshuis

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest deel 2

Het vervolg van: Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

Doe Mij Één Pond TBS Alstublieft

Examen Betoog 5 HAVO

Volkenrecht; de rol van het internationaal gerechtshof

De rol van het internationaal gerechtshof.