Sekseverschillen verklaren


Publicatie datum:

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Gesponsorde koppelingen

Er bestaan verschillende theorieën die het ontstaan van sekseverschillen proberen te verklaren. Sommige van deze theorieën benadrukken voornamelijk sociale invloeden.

Volgens de socialisatietheorie ontstaan sekseverschillen doordat van beide seksen een bepaald soort gedrag wordt verwacht. Door middel van het straffen of belonen van een bepaald gedrag kan een kind leren wat als normaal gedrag voor zijn of haar sekse wordt beschouwd. Zo wordt van jongens wat wilder speelgedrag verwacht en zelfs aangemoedigd (door bijvoorbeeld rough-and-tumble play), terwijl van meisjes rustiger gedrag en meer gehoorzaamheid wordt verwacht en aangemoedigd. Tevens kan bepaald gedrag worden aangemoedigd door het geven van bepaalde speelgoedartikelen. Uit onderzoek blijkt dat jongens vaak een grotere diversiteit aan speelgoed krijgen, waaronder meer autootjes en trucks, meer sportartikelen en meer namaak gereedschap, dan meisjes. Meisjes krijgen daarentegen meer poppen en namaak huishoudelijke artikelen.

            De social learning theory van Bandura (1977) vormt een variant op de socialisatietheorie. Volgens deze theorie leren kinderen ook hoe zij zich moeten gedragen door het gedrag van andere seksegenoten te observeren en imiteren.  

            Een theorie die erg verwant is aan deze socialisatietheorieën is de sociale rol theorie (Larsen & Buss, 2010). Volgens deze theorie ontstaan sekseverschillen, doordat mannen en vrouwen verschillende occupatie en gezinsrollen vervullen. Van een man wordt verwacht dat deze de korstwinnaar van het gezin wordt, terwijl van een vrouw wordt verwacht dat deze voor het huishouden en het gezin zorgt. Kinderen leren geleidelijk de eigenschappen die voor deze verschillende rollen belangrijk zijn. Zo leren meisjes zorgzaam te zijn en emotionele steun  te geven, eigenschappen die van pas komen wanneer zij de moederrol moeten vervullen. Terwijl jongens leren hard en agressief te zijn, omdat deze eigenschappen van pas komen wanneer zij de rol van kostwinnaar moeten vervullen.

            Al bovengenoemde theorieën schieten echter te kort in het verklaren van het ontstaan van bepaalde sekserollen. De mogelijkheid om de sociale rol theorie te testen is toegenomen doordat in vergelijking met vroeger vrouwen steeds vaker de rol van kostwinnaar op zich nemen en mannen steeds meer verantwoordelijkheid voor huishoudelijke taken op zich nemen. Op basis van de sociale rol theorie zou worden verwacht dat met deze veranderingen de sekseverschillen afnemen. Echter is uit een groot onderzoek (Schmitt, et al., 2008) juist het tegenovergestelde gebleken. Uit het onderzoek van Schmitt et al. (2008) blijkt dat juist in voortvarende landen waar gestreefd wordt naar gelijke kansen voor beide seksen (door onder andere een gelijke toegang tot een goede opleiding en baan) de grootste sekseverschillen in persoonlijkheid worden gevonden. 

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 16
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Wat is jouw beeld van het schoonheidsideaal?

In dit opstel wordt beschreven hoe vrouwen en meisjes als lustobject worden neergezet en wat we daar aan zouden kunnen doen

De investituurstrijd

Dit artikel beschrijft het conflict tussen pausen en koningen tijdens de middeleeuwen

Schopenhauer: Romantische benadering

Een korte beschrijving van de romantische benadering van de filosofie van Schopenhauer.

Doe Mij Één Pond TBS Alstublieft

Examen Betoog 5 HAVO

Confrontaties met onbekende cultuur: een korte geschiedenis

Dit artikel beschrijft hoe verschillende volken omgingen met onbekende volken

Vaccin productie

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen actieve en passieve vaccins. Het productieproces met nadruk op de biotechnolgie wordt nader toegelicht.

Afblijven

In dit boekverslag beschrijf ik zo een beetje alles wat in het boek voorkomt.

Visie op goed spellingsonderwijs

In dit artikel geef ik aan wat mijn visie op goed spellingsonderwijs is a.d.h.v. verscheidende artikelen.

Chinese Muur spreekbeurt

Alles over de oorsprong de ontwikkeling van de Chinese Muur (ook wel de grote muur genoemd).

Lokauto

Is het plaatsen van een lokauto onrechtmatig

Logistiek in de zorg

Wat kan logistiek voor de zorg betekenen?

De intrinsiek sociale groep

Dit artikel is een samenvatting van het stuk over de intrinstiek sociale groep uit het boek cultuur en lichaam van Voestermans en Verheggen

Samenvatting onderzoek

Onderzoeken doe je niet vanuit het niets, je maakt eerst een plan. Er zijn verschillende soorten typeringen voor onderzoek.

Tennis

Werkstuk over tennis, zeer uitgebreid.

De Amerikaanse burgeroorlog

Hierin Beschrijf ik hoe de Amerikaanse burgeroorlog verliep

Wir haben es nicht gewusst

Betoog over het onethisch handelen van de kerk na het aan het licht komen van verschillende zedenmisdrijven

De rol van Berlijn in de koude oorlog

Uitleg over de rol van Berlijn in de koude oorlog

Ontstaan monarchie in Nederland

Geschiedenis van de Nederlandse monarchie

Doel van een tekst, hoe bouw je een tekst op.

Hoe bouw je een tekst op en wat is het doel ervan?

The deer Hunter

Dit is een verslag van de film The deer Hunter

Het belang van handel, markt en geld in het oude Griekenland

in dit artikel wordt besproken welke rollen handel, markt en geld hadden in het oude Griekenland

Wie was Giacomo Casanova?

een uitgebreid verslag over de historische figuur Giacomo Casanova en zijn leven.

Kant: transcendentale benadering

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.

Voor jou 10 anderen

voor jou 10 anderen is een boek van mirjam oldenhave en cynthia van eck

Boekverslag - Vuil spel: Het systeem Armstrong

Schrijver: Pierre Ballester en David Walsh Titel: Vuil spel: Het systeem Armstrong Uitgever: No Monkey Business Aantal pagina’s: 250