Sekseverschillen verklaren


Publicatie datum:

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Gesponsorde koppelingen

Er bestaan verschillende theorieën die het ontstaan van sekseverschillen proberen te verklaren. Sommige van deze theorieën benadrukken voornamelijk sociale invloeden.

Volgens de socialisatietheorie ontstaan sekseverschillen doordat van beide seksen een bepaald soort gedrag wordt verwacht. Door middel van het straffen of belonen van een bepaald gedrag kan een kind leren wat als normaal gedrag voor zijn of haar sekse wordt beschouwd. Zo wordt van jongens wat wilder speelgedrag verwacht en zelfs aangemoedigd (door bijvoorbeeld rough-and-tumble play), terwijl van meisjes rustiger gedrag en meer gehoorzaamheid wordt verwacht en aangemoedigd. Tevens kan bepaald gedrag worden aangemoedigd door het geven van bepaalde speelgoedartikelen. Uit onderzoek blijkt dat jongens vaak een grotere diversiteit aan speelgoed krijgen, waaronder meer autootjes en trucks, meer sportartikelen en meer namaak gereedschap, dan meisjes. Meisjes krijgen daarentegen meer poppen en namaak huishoudelijke artikelen.

            De social learning theory van Bandura (1977) vormt een variant op de socialisatietheorie. Volgens deze theorie leren kinderen ook hoe zij zich moeten gedragen door het gedrag van andere seksegenoten te observeren en imiteren.  

            Een theorie die erg verwant is aan deze socialisatietheorieën is de sociale rol theorie (Larsen & Buss, 2010). Volgens deze theorie ontstaan sekseverschillen, doordat mannen en vrouwen verschillende occupatie en gezinsrollen vervullen. Van een man wordt verwacht dat deze de korstwinnaar van het gezin wordt, terwijl van een vrouw wordt verwacht dat deze voor het huishouden en het gezin zorgt. Kinderen leren geleidelijk de eigenschappen die voor deze verschillende rollen belangrijk zijn. Zo leren meisjes zorgzaam te zijn en emotionele steun  te geven, eigenschappen die van pas komen wanneer zij de moederrol moeten vervullen. Terwijl jongens leren hard en agressief te zijn, omdat deze eigenschappen van pas komen wanneer zij de rol van kostwinnaar moeten vervullen.

            Al bovengenoemde theorieën schieten echter te kort in het verklaren van het ontstaan van bepaalde sekserollen. De mogelijkheid om de sociale rol theorie te testen is toegenomen doordat in vergelijking met vroeger vrouwen steeds vaker de rol van kostwinnaar op zich nemen en mannen steeds meer verantwoordelijkheid voor huishoudelijke taken op zich nemen. Op basis van de sociale rol theorie zou worden verwacht dat met deze veranderingen de sekseverschillen afnemen. Echter is uit een groot onderzoek (Schmitt, et al., 2008) juist het tegenovergestelde gebleken. Uit het onderzoek van Schmitt et al. (2008) blijkt dat juist in voortvarende landen waar gestreefd wordt naar gelijke kansen voor beide seksen (door onder andere een gelijke toegang tot een goede opleiding en baan) de grootste sekseverschillen in persoonlijkheid worden gevonden. 


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 16
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Betoog wietpas

Een betoog over de wietpas. Stelling: tegen de wietpas.

Treinen winterklaar?

Het openbaar vervoer is een ramp als het in de winter flink gesneeuwt heeft.

Polymerase Chain Reaction (PCR)

Wat is een Polymerase Chain Reaction (PCR)?

Sekseverschillen verklaren

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Invoering van de Europese grondwet

Wat zijn de voor- en nadelen van een Europese grondwet?

Wat is jouw beeld van het schoonheidsideaal?

In dit opstel wordt beschreven hoe vrouwen en meisjes als lustobject worden neergezet en wat we daar aan zouden kunnen doen

Confrontaties met onbekende cultuur: een korte geschiedenis

Dit artikel beschrijft hoe verschillende volken omgingen met onbekende volken

Anne Frank

Hier een boekverslag van Anne Frank. Van Havo 4, met mijn mening erbij.

Volkenrecht - Genocide in Bosnië

Genocide in Bosnië wat 200.000 mensen het leven heeft gekost

50 tinten grijs

Onweerstaanbaar en sensueel.

Aardrijkskunde - Wereld

Aardrijkskundige begrippen en uitleg.

De Amsterdamse handel rond 1550: Modern of Traditioneel?

Goede beschrijving van de Amsterdamse handel rond 1550

Kwalitatieve observaties

In dit artikel wordt de kwalitatieve observatie beschreven.

Ischa Meijer - De Interviewer

Leesverslag van het boek De Interviewer, van Ischa Meijer

Algemene aspecten van observeren

Een korte omschrijving van veel voorkomende vormen van observaties.

Stadhouder Maurits van Nassau (1567-1625)

Levensbeschrijving van Maurits van Nassau

Vrouwen praten te veel

Een artikel over de stelling 'vrouwen praten te veel', geschreven voor mijn studie.

Een cultuur van onschatbare waarde(n) - Exotisme in de beeldende kunst van de romantici

Artikel over het groeiende exotisme in de Westerse kunst vanaf ongeveer 1870: de tijd van de Romantiek. Er wordt apart aandact besteed aan kunstwerken van Eugène Delacroix.

Weitz filosofische opvattingen

korte omschrijving van de filosofie van Weitz

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest deel 2

Het vervolg van: Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

Samenvatting onderzoek

Onderzoeken doe je niet vanuit het niets, je maakt eerst een plan. Er zijn verschillende soorten typeringen voor onderzoek.

De Neus is vrij

Een artikel over de vrijlating van Willem Holleeder.

Welke elementen zijn kenmerkend in de poëzie van M. Vasalis?

De kenmerken in de poezie van M. Vasalis die haar gedichten zo gevoelig en mooi maken.

Waarom wordt er met squat jump hoger gesprongen dan met een counter movement jump ?

In dit artikel wordt beschreven hoe het komt dat de spronghoogte gemeten bij counter movement jump, veel hoger is dan de spronghoogte bij een squat jump.

De rol van Berlijn in de koude oorlog

Uitleg over de rol van Berlijn in de koude oorlog