Needs worden gecreeerd


Publicatie datum:

Er wordt in dit artikel ingegaan op de stelling: Needs of behoeften van consumenten worden gecreeerd. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de producent.

Gesponsorde koppelingen

Een groot deel van de wereld wordt bepaald door marketing. Marketing draait om het ontdekken van human needs en social needs en om aan deze behoeften te voldoen. Een need is een basisbehoefte van mensen aan lucht, voedsel, water, kleding en huisvesting. Andere needs zijn behoefte aan recreatie, onderwijs en entertainment. Alle bedrijven in de wereld proberen door middel van marketing hun winsten te vergroten. Dit proberen ze te bereiken door er achter te komen wat de needs zijn van consumenten en wat consumenten willen. Wat mensen willen zijn hun wants. Maar er is een verschil tussen een product willen en het product daadwerkelijk kopen. Niet elke consument is namelijk in staat om in al zijn behoeften te voorzien, omdat hij niet alles kan betalen. Een want wordt een demand als de consument het product ook echt kan betalen. (Kotler & Keller, 2012)

De stelling zegt dat needs van consumenten worden gecreëerd. Dit houdt in dat consumenten nieuwe needs kunnen krijgen door invloeden van buitenaf. Consumenten zijn namelijk niet rationeel en ze weten niet wat ze willen. Er zijn heel veel soorten needs en deze zijn per persoon verschillend. Het is dus mogelijk om nieuwe needs te krijgen. (Kotler & Keller, 2012) Producenten proberen deze needs te creëren en hierdoor voor de consument te beslissen wat deze wil. De producent zorgt er voor dat consumenten in aanraking komen met de producten die zij willen verkopen, hierdoor kunnen nieuwe needs voor de consumenten ontstaan. Dus er kunnen needs van consumenten gecreëerd worden als zij in aanraking komen met onbekende producten en ontdekken dat ze deze producten willen hebben.

 

Uit een artikel van Gerard Rens blijkt dat needs wel gecreëerd kunnen worden. Dit kan namelijk worden gedaan door middel van sluikreclame. Er is een onderzoek gedaan naar het nut van sluikreclame. Men heeft in een film subliminaal beeldmateriaal van Coca-Cola gemonteerd. Dit kon je niet bewust zien, maar onbewust kreeg je het toch mee. Dat heeft met psychologie te maken. Het resultaat van de sluikreclame was dat mensen die naar de film hadden gekeken in de pauze significant meer Coca-Cola hebben gekocht. Hiermee wordt aangetoond dat sluikreclame weldegelijk zin heeft en dat producenten hierdoor needs van consumenten kunnen creëren. De consument kiest er namelijk niet zelf voor om zin te hebben in Coca-Cola, maar door de sluikreclame koopt de consument toch Coca-Cola. (Rens, G. 2006)

 

Al met al blijkt dus dat de needs van consumenten wel gecreëerd kunnen worden door producenten, omdat consumenten niet rationeel zijn en daardoor niet weten welke needs ze allemaal hebben. Producenten spelen hierop in door middel van reclame en het bekend maken van producten bij de consumenten. Als consumenten nieuwe producten onder ogen krijgen die ze eerst nog niet kenden, dan kunnen ze deze producten gaan waarderen en nieuwe needs krijgen. Uit het artikel van Gerard Rens bleek dat consumenten zeer beïnvloedbaar zijn door reclame en dat ze dus niet altijd zelf bepalen wat hun needs zijn. Producenten kunnen dus door deze reclame needs van consumenten creëren.

 

Bibliografie

Rens, G. 2006. “Volkshypnose”,http://www.wetenschap-eindtijd.com/lezersbijdragen/kaf_en_koren/winterslaap/volkshypnose/volkshypnose.html

Kotler, P., & Keller, K. L. 2012. A framework for marketing management. Essex: Pearson.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 6
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Wat is jouw beeld van het schoonheidsideaal?

In dit opstel wordt beschreven hoe vrouwen en meisjes als lustobject worden neergezet en wat we daar aan zouden kunnen doen

Mensen Overtuigen & Beïnvloeden: De 'Door in the Face' techniek

Mensen overtuigen van iets dat ze eigenlijk niet willen doen: Klinkt ingewikkeld, maar door deze methode wordt het een stuk makkelijker.

De veiligheidsraad - volkenrecht

Een beschrijving over de veiligheidsraad.

De Neus is vrij

Een artikel over de vrijlating van Willem Holleeder.

De krijgsman en het ridderideaal

Dit artikel behandelt de ontwikkeling die het ridderschap heeft ondergaan in de middeleeuwen.

Analyse Herfstlied

Analyse Herfstlied

Het Verdrag van Tordesillas

Korte uitleg waarom men in Brazilie Portugees spreekt en in de rest van Latijns Amerika Spaans.

Uruzgan, een succes of niet?

Is het invallen van Afghanistan wel verstandig geweest. En had Nederland nou wel mee moeten doen? En wat hebben we nu eigenlijk bereikt in Uruzgan? Wat zijn precies de feiten? Dit zijn vragen die ik allemaal ga beantwoorden in mijn paper.

Weitz filosofische opvattingen

korte omschrijving van de filosofie van Weitz

Lokale overheden en organisaties in opstand.

Een tegenreactie op de poging tot strafbaarstelling van illegaal verblijf.

De Amerikaanse burgeroorlog

Hierin Beschrijf ik hoe de Amerikaanse burgeroorlog verliep

Betoog wietpas

Een betoog over de wietpas. Stelling: tegen de wietpas.

Samenvatting Francis, J.R. en Simont, D.T., (1987) A Test of Audit Pricing in A Small-Client Segement of the U.S. Marktet. The Accounting Review, LXII(1), p. 145-157.

Samenvatting van een artikel van Francis e.a. uit 1987 over het verband tussen de grootte van een accountantskantoor en de hoogte van de accountantskosten / audit kosten voor ondernemingen in het small client segment..

Algemene aspecten van observeren

Een korte omschrijving van veel voorkomende vormen van observaties.

Rapporteren en verslagleggen

Wat zijn de algemene principes bij het rapporteren.

Een cultuur van onschatbare waarde(n) - Exotisme in de beeldende kunst van de romantici

Artikel over het groeiende exotisme in de Westerse kunst vanaf ongeveer 1870: de tijd van de Romantiek. Er wordt apart aandact besteed aan kunstwerken van Eugène Delacroix.

Vrouwen praten te veel

Een artikel over de stelling 'vrouwen praten te veel', geschreven voor mijn studie.

Literatuur

verslag over litratuur

Wat is de relatie tussen politiek en economie in het Klassieke Athene?

In dit artikel wordt het verband tussen de politiek en economie in het Klassieke Athene besproken

Veranderende sociaal-economische omstandigheden in het Romeinse Rijk - 2e/3e voor Christus

Rome, Romeinse Rijk, Gaius, Gracchus, Albegna Vallei

Opstanden in Europa

Een korte beschrijving van de veertiende eeuwse opstanden in Europa.

Ik wil mijn kerk terug!

In de Franse tijd verloor de hervormde kerk rechten, maar in de praktijk hadden de niet-hervormden er weinig aan

Sanger DNA sequencing

Wat is Sanger DNA sequencing en hoe werkt het?

Wir haben es nicht gewusst

Betoog over het onethisch handelen van de kerk na het aan het licht komen van verschillende zedenmisdrijven

Stagebrief schrijven

Vind hier informatie hoe je een stagebrief kunt schrijven. Inleiding, middenstuk en slot.