Needs worden gecreeerd


Publicatie datum:

Er wordt in dit artikel ingegaan op de stelling: Needs of behoeften van consumenten worden gecreeerd. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de producent.

Gesponsorde koppelingen

Een groot deel van de wereld wordt bepaald door marketing. Marketing draait om het ontdekken van human needs en social needs en om aan deze behoeften te voldoen. Een need is een basisbehoefte van mensen aan lucht, voedsel, water, kleding en huisvesting. Andere needs zijn behoefte aan recreatie, onderwijs en entertainment. Alle bedrijven in de wereld proberen door middel van marketing hun winsten te vergroten. Dit proberen ze te bereiken door er achter te komen wat de needs zijn van consumenten en wat consumenten willen. Wat mensen willen zijn hun wants. Maar er is een verschil tussen een product willen en het product daadwerkelijk kopen. Niet elke consument is namelijk in staat om in al zijn behoeften te voorzien, omdat hij niet alles kan betalen. Een want wordt een demand als de consument het product ook echt kan betalen. (Kotler & Keller, 2012)

De stelling zegt dat needs van consumenten worden gecreëerd. Dit houdt in dat consumenten nieuwe needs kunnen krijgen door invloeden van buitenaf. Consumenten zijn namelijk niet rationeel en ze weten niet wat ze willen. Er zijn heel veel soorten needs en deze zijn per persoon verschillend. Het is dus mogelijk om nieuwe needs te krijgen. (Kotler & Keller, 2012) Producenten proberen deze needs te creëren en hierdoor voor de consument te beslissen wat deze wil. De producent zorgt er voor dat consumenten in aanraking komen met de producten die zij willen verkopen, hierdoor kunnen nieuwe needs voor de consumenten ontstaan. Dus er kunnen needs van consumenten gecreëerd worden als zij in aanraking komen met onbekende producten en ontdekken dat ze deze producten willen hebben.

 

Uit een artikel van Gerard Rens blijkt dat needs wel gecreëerd kunnen worden. Dit kan namelijk worden gedaan door middel van sluikreclame. Er is een onderzoek gedaan naar het nut van sluikreclame. Men heeft in een film subliminaal beeldmateriaal van Coca-Cola gemonteerd. Dit kon je niet bewust zien, maar onbewust kreeg je het toch mee. Dat heeft met psychologie te maken. Het resultaat van de sluikreclame was dat mensen die naar de film hadden gekeken in de pauze significant meer Coca-Cola hebben gekocht. Hiermee wordt aangetoond dat sluikreclame weldegelijk zin heeft en dat producenten hierdoor needs van consumenten kunnen creëren. De consument kiest er namelijk niet zelf voor om zin te hebben in Coca-Cola, maar door de sluikreclame koopt de consument toch Coca-Cola. (Rens, G. 2006)

 

Al met al blijkt dus dat de needs van consumenten wel gecreëerd kunnen worden door producenten, omdat consumenten niet rationeel zijn en daardoor niet weten welke needs ze allemaal hebben. Producenten spelen hierop in door middel van reclame en het bekend maken van producten bij de consumenten. Als consumenten nieuwe producten onder ogen krijgen die ze eerst nog niet kenden, dan kunnen ze deze producten gaan waarderen en nieuwe needs krijgen. Uit het artikel van Gerard Rens bleek dat consumenten zeer beïnvloedbaar zijn door reclame en dat ze dus niet altijd zelf bepalen wat hun needs zijn. Producenten kunnen dus door deze reclame needs van consumenten creëren.

 

Bibliografie

Rens, G. 2006. “Volkshypnose”,http://www.wetenschap-eindtijd.com/lezersbijdragen/kaf_en_koren/winterslaap/volkshypnose/volkshypnose.html

Kotler, P., & Keller, K. L. 2012. A framework for marketing management. Essex: Pearson.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 6
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Het schrijven van een onderzoeksrapport

De algemene punten in de opbouw van een onderzoeksrapport.

Een cultuur van onschatbare waarde(n) - Exotisme in de beeldende kunst van de romantici

Artikel over het groeiende exotisme in de Westerse kunst vanaf ongeveer 1870: de tijd van de Romantiek. Er wordt apart aandact besteed aan kunstwerken van Eugène Delacroix.

Boekverslag - Littekens

Schrijver: Patricia De Martelaere Titel: Littekens Uitgever: Meulenhof en Kritak Aantal pagina’s: 163

Beschrijving van alle leden van het Nederlandse Koningshuis

Korte beschrijving van alle leden van het koningshuis

Verstand van Vechten

Het artikel onderzoekt het belang van de ontwikkeling van de intelligentietest voor amerikaanse rekruten voor de Eerste Wereldoorlog op de psychologie als wetenschap

Resistentievorming van kankercellen

Een probleem dat kan optreden bij de bestrijding van kanker, is dat de medicatie niet goed aanslaat. Het ABC-type ATPase speelt hierbij een grote rol.

Het leven van Max Beckmann

Anne Frank

Hier een boekverslag van Anne Frank. Van Havo 4, met mijn mening erbij.

Stagebrief schrijven

Vind hier informatie hoe je een stagebrief kunt schrijven. Inleiding, middenstuk en slot.

Volkenrecht; de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

De onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

Volkenrecht - Actuele situatie in Libië

Actuele situatie in Libië

Klinische neuropsychologie

Klinische neuropsychologie is een onderdeel van neuropsychologie, dat op zijn beurt weer onderdeel is van neurowetenschappen.

Uruzgan, een succes of niet?

Is het invallen van Afghanistan wel verstandig geweest. En had Nederland nou wel mee moeten doen? En wat hebben we nu eigenlijk bereikt in Uruzgan? Wat zijn precies de feiten? Dit zijn vragen die ik allemaal ga beantwoorden in mijn paper.

Weitz filosofische opvattingen

korte omschrijving van de filosofie van Weitz

Betoog wietpas

Een betoog over de wietpas. Stelling: tegen de wietpas.

Referaat ex-criminelen

16 Blocks

verslag over de film 16 Blocks

Van traditionele naar moderne opvoeding.

Aan de hand van de boeken van LeVine en Stearns wordt de verandering van traditionele naar moderne opvoeding beschreven en verklaard.

Vaccin productie

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen actieve en passieve vaccins. Het productieproces met nadruk op de biotechnolgie wordt nader toegelicht.

De geschiedenis van de Nederlandse literatuur

Overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur vanaf de zestiende eeuw

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest deel 2

Het vervolg van: Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

Rapporteren en verslagleggen

Wat zijn de algemene principes bij het rapporteren.

Boekverslag van Thuis in Europa van Raffaella Sarti

Geschiedenis van het dagelijks leven: trouwen, bruidsschatten, huizen met en zonder schoorsteen, kleding, koken, het wantrouwen naar het bad als gevolg van de pest, riolering of het gebrek daaraan, in het Europa van 1500 tot 1800.

Samenvatting Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Samenvatting van het bekende boek van Harry Jansen: Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Volkenrecht - Het Gabcikovo arrest

Het conflict over de bouw van een installatie complex op de Donau