Aardrijkskunde - Wereld


Publicatie datum:

Aardrijkskundige begrippen en uitleg.

Gesponsorde koppelingen

Demografische verschijnselen

De bevolkingsspreiding weerspiegelt het verschil in bevolkingsdichtheid en houdt verband met de natuurlijke situatie. In vlakke gebieden zullen zich meer mensen vestigen als in bergen, ook de vruchtbaarheid van het land staat hiermee in verbinding. Ook gebieden aan de kust geven vaak meer voordelen, zoals sneller contact met andere landen, havens, vruchtbaar en vlak. Bij China is dus ook vooral het kustgebied zo sterk bewoond en is vooral daar de ontwikkeling aanwezig.

Het geboortecijfer hangt samen met de economische groei van een land. Is de economische groei hoog in een land, dat zal het geboortecijfer lager zijn als in een land met een lage economische groei. Om het duidelijk te maken kun je kijken naar Afrika, daar is het geboortecijfer erg hoog in vergelijking met Europa. Wij krijgen gemiddeld 2 kinderen, daar krijgen ze gemiddeld 5/6 kinderen.

Sociaal economisch ontwikkelingspeil: hierbij kijk je naar welzijn en welvaart. Je kijkt naar koopkracht en inkomen, of onderwijs en sociale ongelijkheid.

Megastad: een megastad is een stad waar alleen wordt gekeken naar het inwoners aantal, een grote stad is dus niet altijd een wereldstad!
Wereldstad: een stad waar veel politieke en economische macht ligt. Denk aan grote bedrijven, bankwezen en grote instellingen. Ook lopen er vaak knooppunten van kapitaalstromen, informatie en verkeer en vervoer.
Aanwezigheid Cluster: bij elkaar horende bedrijven (bijv. filmsector)
Creatieve stad: talent en creativiteit aanwezig (drie T’s: Technologie, Talent, Tolerantie)
Kennis: universiteiten, oorsprong ideeën producten en diensten
New York: Haven, luchtverkeer, zakelijke dienstverlening, financiële hart (Manhatten), migrantenstad
Washington: vooral bekend op de politiek, veel nationale en internationale instelling.
Los Angeles: Creatieve stad, Filmindustrie (Hollywood) is eigenlijk geen stad maar metropool

 Bruto natationaal product wordt als indicator gebruikt, maar niet altijd goed. Nadelen hiervan zijn:  het omrekenen van valuta is vaak moeilijk; verschil in koopkracht; verhult regionale/sociale ongelijkheid en informele sector wordt niet meegerekend.

De HDI (Human Development Index) geeft een beter beeld over de ontwikkeling, zowel van economie als scholing, levenverwachting, alfabetisme, gezondheid en koopkracht. Voorbeelden zijn dat in een ontwikkelingsland vaak veel delfstoffen zijn, neem bijvoorbeeld olie. Maar een deel van de bevolking wordt daar rijk van, toch zal het BNP/hoofd hoog zijn. Een land met ligging aan zee is landlocked, en deze zal het dus moeilijker hebben als een buurland wat aan zee ligt.   

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 14
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Samenvatting Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Samenvatting van het bekende boek van Harry Jansen: Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Samenvatting onderzoek

Onderzoeken doe je niet vanuit het niets, je maakt eerst een plan. Er zijn verschillende soorten typeringen voor onderzoek.

Anne Frank

Hier een boekverslag van Anne Frank. Van Havo 4, met mijn mening erbij.

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel II

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Treinen winterklaar?

Het openbaar vervoer is een ramp als het in de winter flink gesneeuwt heeft.

16 Blocks

verslag over de film 16 Blocks

Sekseverschillen verklaren

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Boekverslag - Littekens

Schrijver: Patricia De Martelaere Titel: Littekens Uitgever: Meulenhof en Kritak Aantal pagina’s: 163

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

De investituurstrijd

Dit artikel beschrijft het conflict tussen pausen en koningen tijdens de middeleeuwen

De Amsterdamse handel rond 1550: Modern of Traditioneel?

Goede beschrijving van de Amsterdamse handel rond 1550

Kwalitatieve observaties

In dit artikel wordt de kwalitatieve observatie beschreven.

Ischa Meijer - De Interviewer

Leesverslag van het boek De Interviewer, van Ischa Meijer

Kenmerken van de Romeinse economie in de tijd van de Republiek

In dit artikel worden de kenmerken van de Romeinse economie tijdens de tijd van de Republiek besproken

De filosofie van Wittgenstein

Een korte beschrijving van de filosofie van Wittgenstein

Het schrijven van een onderzoeksrapport

De algemene punten in de opbouw van een onderzoeksrapport.

Volkenrecht - Democratische republiek Congo en Uganda

Het arrest over de zaak die Congo tegen Uganda spande aan het Hof

Democratie in Athene

Hoe democratisch was de polis Athene?

Kant: transcendentale benadering

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.

Klinische neuropsychologie

Klinische neuropsychologie is een onderdeel van neuropsychologie, dat op zijn beurt weer onderdeel is van neurowetenschappen.

Een cultuur van onschatbare waarde(n) - Exotisme in de beeldende kunst van de romantici

Artikel over het groeiende exotisme in de Westerse kunst vanaf ongeveer 1870: de tijd van de Romantiek. Er wordt apart aandact besteed aan kunstwerken van Eugène Delacroix.

Verstand van Vechten

Het artikel onderzoekt het belang van de ontwikkeling van de intelligentietest voor amerikaanse rekruten voor de Eerste Wereldoorlog op de psychologie als wetenschap

Opstanden in Europa

Een korte beschrijving van de veertiende eeuwse opstanden in Europa.

Lokauto

Is het plaatsen van een lokauto onrechtmatig

Asielrecht van Afghaanse Vrouwen

wanneer komen Afghaanse vrouwen in aanmerking voor asiel in Nederland?