Aardrijkskunde - Wereld


Publicatie datum:

Aardrijkskundige begrippen en uitleg.

Gesponsorde koppelingen

Demografische verschijnselen

De bevolkingsspreiding weerspiegelt het verschil in bevolkingsdichtheid en houdt verband met de natuurlijke situatie. In vlakke gebieden zullen zich meer mensen vestigen als in bergen, ook de vruchtbaarheid van het land staat hiermee in verbinding. Ook gebieden aan de kust geven vaak meer voordelen, zoals sneller contact met andere landen, havens, vruchtbaar en vlak. Bij China is dus ook vooral het kustgebied zo sterk bewoond en is vooral daar de ontwikkeling aanwezig.

Het geboortecijfer hangt samen met de economische groei van een land. Is de economische groei hoog in een land, dat zal het geboortecijfer lager zijn als in een land met een lage economische groei. Om het duidelijk te maken kun je kijken naar Afrika, daar is het geboortecijfer erg hoog in vergelijking met Europa. Wij krijgen gemiddeld 2 kinderen, daar krijgen ze gemiddeld 5/6 kinderen.

Sociaal economisch ontwikkelingspeil: hierbij kijk je naar welzijn en welvaart. Je kijkt naar koopkracht en inkomen, of onderwijs en sociale ongelijkheid.

Megastad: een megastad is een stad waar alleen wordt gekeken naar het inwoners aantal, een grote stad is dus niet altijd een wereldstad!
Wereldstad: een stad waar veel politieke en economische macht ligt. Denk aan grote bedrijven, bankwezen en grote instellingen. Ook lopen er vaak knooppunten van kapitaalstromen, informatie en verkeer en vervoer.
Aanwezigheid Cluster: bij elkaar horende bedrijven (bijv. filmsector)
Creatieve stad: talent en creativiteit aanwezig (drie T’s: Technologie, Talent, Tolerantie)
Kennis: universiteiten, oorsprong ideeën producten en diensten
New York: Haven, luchtverkeer, zakelijke dienstverlening, financiële hart (Manhatten), migrantenstad
Washington: vooral bekend op de politiek, veel nationale en internationale instelling.
Los Angeles: Creatieve stad, Filmindustrie (Hollywood) is eigenlijk geen stad maar metropool

 Bruto natationaal product wordt als indicator gebruikt, maar niet altijd goed. Nadelen hiervan zijn:  het omrekenen van valuta is vaak moeilijk; verschil in koopkracht; verhult regionale/sociale ongelijkheid en informele sector wordt niet meegerekend.

De HDI (Human Development Index) geeft een beter beeld over de ontwikkeling, zowel van economie als scholing, levenverwachting, alfabetisme, gezondheid en koopkracht. Voorbeelden zijn dat in een ontwikkelingsland vaak veel delfstoffen zijn, neem bijvoorbeeld olie. Maar een deel van de bevolking wordt daar rijk van, toch zal het BNP/hoofd hoog zijn. Een land met ligging aan zee is landlocked, en deze zal het dus moeilijker hebben als een buurland wat aan zee ligt.   

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 14
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Loyaliteit als beleid

In dit artikel wordt gekeken naar de stelling: Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma�s. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de marketeer.

Resistentievorming van kankercellen

Een probleem dat kan optreden bij de bestrijding van kanker, is dat de medicatie niet goed aanslaat. Het ABC-type ATPase speelt hierbij een grote rol.

Mensen Overtuigen & Beïnvloeden: De 'Door in the Face' techniek

Mensen overtuigen van iets dat ze eigenlijk niet willen doen: Klinkt ingewikkeld, maar door deze methode wordt het een stuk makkelijker.

De geschiedenis van klassiek ballet

De ontwikkeling van klassiek ballet van toen tot nu

Sanger DNA sequencing

Wat is Sanger DNA sequencing en hoe werkt het?

Wat is jouw beeld van het schoonheidsideaal?

In dit opstel wordt beschreven hoe vrouwen en meisjes als lustobject worden neergezet en wat we daar aan zouden kunnen doen

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

Een beschrijving van het Nicaragua arrest.

De veiligheidsraad - volkenrecht

Een beschrijving over de veiligheidsraad.

Asielrecht van Afghaanse Vrouwen

wanneer komen Afghaanse vrouwen in aanmerking voor asiel in Nederland?

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel II

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

50 tinten grijs

Onweerstaanbaar en sensueel.

Klinische neuropsychologie

Klinische neuropsychologie is een onderdeel van neuropsychologie, dat op zijn beurt weer onderdeel is van neurowetenschappen.

Ontwikkelingshulp moet stoppen

Ontwikkelingshulp geven we aan derde wereld landen opdat zij ook kans hebben om te groeien en een welvarend land te worden.

Logistiek in de zorg

Wat kan logistiek voor de zorg betekenen?

De filosofie van Wittgenstein

Een korte beschrijving van de filosofie van Wittgenstein

Vrouwen praten te veel

Een artikel over de stelling 'vrouwen praten te veel', geschreven voor mijn studie.

Aardrijkskunde - Wereld

Aardrijkskundige begrippen en uitleg.

Het Nederlandse strafsysteem

Wir haben es nicht gewusst

Betoog over het onethisch handelen van de kerk na het aan het licht komen van verschillende zedenmisdrijven

Het buitenlands beleid van Groot-Brittannie en Frankrijk na de Vrede van Utrecht

In dit artikel wordt kort het buitenlands beleid van Frankrijk en Groot-Brittannie na de Vrede van Utrecht beschreven.

De geschiedenis van de Nederlandse literatuur

Overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur vanaf de zestiende eeuw

Wat is de relatie tussen politiek en economie in het Klassieke Athene?

In dit artikel wordt het verband tussen de politiek en economie in het Klassieke Athene besproken

Ontstaan van de Atheense Democratie, Deel I

Athene, Democratie, Hellas, Perzen, Griekenland, Fundamenten Westerse Geschiedenis

Samenvatting Francis, J.R. en Simont, D.T., (1987) A Test of Audit Pricing in A Small-Client Segement of the U.S. Marktet. The Accounting Review, LXII(1), p. 145-157.

Samenvatting van een artikel van Francis e.a. uit 1987 over het verband tussen de grootte van een accountantskantoor en de hoogte van de accountantskosten / audit kosten voor ondernemingen in het small client segment..

Schopenhauer: Romantische benadering

Een korte beschrijving van de romantische benadering van de filosofie van Schopenhauer.