Aardrijkskunde - Wereld


Publicatie datum:

Aardrijkskundige begrippen en uitleg.

Gesponsorde koppelingen

Demografische verschijnselen

De bevolkingsspreiding weerspiegelt het verschil in bevolkingsdichtheid en houdt verband met de natuurlijke situatie. In vlakke gebieden zullen zich meer mensen vestigen als in bergen, ook de vruchtbaarheid van het land staat hiermee in verbinding. Ook gebieden aan de kust geven vaak meer voordelen, zoals sneller contact met andere landen, havens, vruchtbaar en vlak. Bij China is dus ook vooral het kustgebied zo sterk bewoond en is vooral daar de ontwikkeling aanwezig.

Het geboortecijfer hangt samen met de economische groei van een land. Is de economische groei hoog in een land, dat zal het geboortecijfer lager zijn als in een land met een lage economische groei. Om het duidelijk te maken kun je kijken naar Afrika, daar is het geboortecijfer erg hoog in vergelijking met Europa. Wij krijgen gemiddeld 2 kinderen, daar krijgen ze gemiddeld 5/6 kinderen.

Sociaal economisch ontwikkelingspeil: hierbij kijk je naar welzijn en welvaart. Je kijkt naar koopkracht en inkomen, of onderwijs en sociale ongelijkheid.

Megastad: een megastad is een stad waar alleen wordt gekeken naar het inwoners aantal, een grote stad is dus niet altijd een wereldstad!
Wereldstad: een stad waar veel politieke en economische macht ligt. Denk aan grote bedrijven, bankwezen en grote instellingen. Ook lopen er vaak knooppunten van kapitaalstromen, informatie en verkeer en vervoer.
Aanwezigheid Cluster: bij elkaar horende bedrijven (bijv. filmsector)
Creatieve stad: talent en creativiteit aanwezig (drie T’s: Technologie, Talent, Tolerantie)
Kennis: universiteiten, oorsprong ideeën producten en diensten
New York: Haven, luchtverkeer, zakelijke dienstverlening, financiële hart (Manhatten), migrantenstad
Washington: vooral bekend op de politiek, veel nationale en internationale instelling.
Los Angeles: Creatieve stad, Filmindustrie (Hollywood) is eigenlijk geen stad maar metropool

 Bruto natationaal product wordt als indicator gebruikt, maar niet altijd goed. Nadelen hiervan zijn:  het omrekenen van valuta is vaak moeilijk; verschil in koopkracht; verhult regionale/sociale ongelijkheid en informele sector wordt niet meegerekend.

De HDI (Human Development Index) geeft een beter beeld over de ontwikkeling, zowel van economie als scholing, levenverwachting, alfabetisme, gezondheid en koopkracht. Voorbeelden zijn dat in een ontwikkelingsland vaak veel delfstoffen zijn, neem bijvoorbeeld olie. Maar een deel van de bevolking wordt daar rijk van, toch zal het BNP/hoofd hoog zijn. Een land met ligging aan zee is landlocked, en deze zal het dus moeilijker hebben als een buurland wat aan zee ligt.   


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 14
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Jeugdbendes

Een artikel over jeugdbendes, niet ter overname maar voor informatie!

Wat is jouw beeld van het schoonheidsideaal?

In dit opstel wordt beschreven hoe vrouwen en meisjes als lustobject worden neergezet en wat we daar aan zouden kunnen doen

Leesverslag Sonny Boy

Een leesverslag van het boek Sonny Boy van Annejet van der Zijl. Atheneum 5

Literatuur

verslag over litratuur

Smart formuleren van persoonlijke leerdoelen..Hoe doe je dat?

Een aantal voorbeelden van SMART geformuleerde leerdoelen uit een HBO werkveld verslag.

Het schrijven van een onderzoeksrapport

De algemene punten in de opbouw van een onderzoeksrapport.

Logistiek in de zorg

Wat kan logistiek voor de zorg betekenen?

De intrinsiek sociale groep

Dit artikel is een samenvatting van het stuk over de intrinstiek sociale groep uit het boek cultuur en lichaam van Voestermans en Verheggen

Kwaliteit leiding & Ontwikkeling kinderen - Kinderopvang

Wat is de samenhang tussen de kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van kinderen?’

Loyaliteit als beleid

In dit artikel wordt gekeken naar de stelling: Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma�s. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de marketeer.

Genoeg van de economie

Heeft nederland genoeg van de economie?

Aardrijkskunde - Wereld

Aardrijkskundige begrippen en uitleg.

De pilarenstructuur van Basel II

Dit artikel gaat uitgebreid in op de kenmerken en achtergrond van de pilarenstructuur van het Basel II akkoord

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

Lokauto

Is het plaatsen van een lokauto onrechtmatig

Kant: transcendentale benadering

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.

De rol van Berlijn in de koude oorlog

Uitleg over de rol van Berlijn in de koude oorlog

Het leven van Max Beckmann

Boekverslag - Vuil spel: Het systeem Armstrong

Schrijver: Pierre Ballester en David Walsh Titel: Vuil spel: Het systeem Armstrong Uitgever: No Monkey Business Aantal pagina’s: 250

Sekseverschillen verklaren

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Volkenrecht; de rol van het internationaal gerechtshof

De rol van het internationaal gerechtshof.

Onderzoeksmethoden en technieken

In dit artikel zal ik verschillende methoden en technieken om onderzoek te doen belichten.

Volkenrecht - Het Nicaragua arrest

Een beschrijving van het Nicaragua arrest.

Treinen winterklaar?

Het openbaar vervoer is een ramp als het in de winter flink gesneeuwt heeft.

Ischa Meijer - De Interviewer

Leesverslag van het boek De Interviewer, van Ischa Meijer