Akra en Dyodyo


Publicatie datum:

Akra en Dyodyo zijn Geestelijke leiders van de Mens.

Gesponsorde koppelingen

Leiders van het Lichaam.

Akra en Dyodyo zijn geestelijke leiders van de mens,reeds bij het ontstaan van het embryo nemen de Akra en Dyodyo bezit van hetlichaam. De Akra en Dyodyo zijn de eerste inwoners van het lichaam.

Idereen kent Anana(God), de schepper van het Heelal. Akra en Dyodyo zijn de aangboren vermogens, onzichtbare wezens en onderbewuste van de mens aangeduid.

Bij geen storing of afwijking van het embryo(verdere ontwikkeling)komt er een gezond en normaal Kind ter wereld.

Groei en Ontwikkeling:

Bij groei en ontwikkeling van het embryo waar storing of afwijkingen in de hersenen is, ontstaat er een kind met een handicap. Een kind met een handicap is door een afwijking in de Hersenen dit komt Niet door de Akra en Dyodyo. De Akra en Dyodyo krijgen het lichaam mee van de Anana(de Schepper van het Heelal). Is het kind bevrucht door liefde van man en vrouw, dan zal het Kind dit uitstralen, dat het uit liefde is verwekt.

Beschermengel:

Van Anana(God) Keduaman(de Vader, de Schepper van) Keduapon(Hemel en Aarde), de Schepper, hebben de Akra en Dyodyo en de Winti Wet, de regels in de hand gehad van Anana om de Mens te adviseren, begeleiden, en beschermen op de levensweg. Akra(ziel=Beschermengel), Dyodyo(Natuurengel=Beschermengel) en Winti(Natuurgod) zorgen dat de Mens in het leven kansen krijgen om in de maatschappij te floreren. Met de kennis,kracht,wijsheid en ervaringen zullen zij de Mens zoveel mogelijk bijstand verlenen.

Energie:

Voor een groot deel is het lichaam van de Mens in het functioneren afhankelijk van het  energie-systeem dat zij van het Geestelijke leven, innerlijke wil de engerie krijgen.

Taak:

Geestelijke leven beschikken over bovennatuurlijke krachten. Het voornaamste doel van hun aanwezigheid in de Mens is het delen van de bovennatuurlijke krachten met de Mens.De Geestelijke krachten helpen bij de rechtmatige plaats in de maatschappij die de Mens verdient. Ook helpen zij mee om moeilijke problemen en fysieke belemmeringen bij de Mens op te lossen. Verder helpen zij de Mens van geluk,vrijheid en innerlijke vrede.

De Plaats.:

Het vermogen van de Geestelijke leiders is bij de Akra. De Akra is de  hoofd. De hoofdtaak is daarom ook toebedeeld aan de Akra. De plaats van de Akra in het lichaam is boven het hoofd. Hij  is de Ziel, het eigen ik, de Ego. Bij overlijden van de Mens zal de Akra als laatste wezen het lichaam verlaten. De Akra keert terug naar zijn opdrachtgeverAnana(God). De Akra is ook degene die Anana inlichtingen verschaft over hoe jij als persoon hebt geleefd.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 14
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Sekseverschillen verklaren

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

De Amerikaanse burgeroorlog

Hierin Beschrijf ik hoe de Amerikaanse burgeroorlog verliep

Veranderende sociaal-economische omstandigheden in het Romeinse Rijk - 2e/3e voor Christus

Rome, Romeinse Rijk, Gaius, Gracchus, Albegna Vallei

Wat is jouw beeld van het schoonheidsideaal?

In dit opstel wordt beschreven hoe vrouwen en meisjes als lustobject worden neergezet en wat we daar aan zouden kunnen doen

Taalverwerving - Theorieen

Wat is Psychologie

De basisprincipes in de psychologie, van waarneming tot motivatie.

Samenvatting Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Samenvatting van het bekende boek van Harry Jansen: Gedrags - en werkhoudingsproblemen & zorgverbreding

Instellingen van het Europees recht

Een korte samenvatting van de instellingen van het Europees recht

Asielrecht van Afghaanse Vrouwen

wanneer komen Afghaanse vrouwen in aanmerking voor asiel in Nederland?

Needs worden gecreeerd

Er wordt in dit artikel ingegaan op de stelling: Needs of behoeften van consumenten worden gecreeerd. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de producent.

Vrouwen praten te veel

Een artikel over de stelling 'vrouwen praten te veel', geschreven voor mijn studie.

Aardrijkskunde - Wereld

Aardrijkskundige begrippen en uitleg.

Ontstaan van de Atheense Democratie, Deel I

Athene, Democratie, Hellas, Perzen, Griekenland, Fundamenten Westerse Geschiedenis

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

Logistiek in de zorg

Wat kan logistiek voor de zorg betekenen?

Boekverslag - Littekens

Schrijver: Patricia De Martelaere Titel: Littekens Uitgever: Meulenhof en Kritak Aantal pagina’s: 163

Visie op goed spellingsonderwijs

In dit artikel geef ik aan wat mijn visie op goed spellingsonderwijs is a.d.h.v. verscheidende artikelen.

Het Nederlandse strafsysteem

Akra en Dyodyo

Akra en Dyodyo zijn Geestelijke leiders van de Mens.

Verstand van Vechten

Het artikel onderzoekt het belang van de ontwikkeling van de intelligentietest voor amerikaanse rekruten voor de Eerste Wereldoorlog op de psychologie als wetenschap

De rol van Berlijn in de koude oorlog

Uitleg over de rol van Berlijn in de koude oorlog

Lokale overheden en organisaties in opstand.

Een tegenreactie op de poging tot strafbaarstelling van illegaal verblijf.

De krijgsman en het ridderideaal

Dit artikel behandelt de ontwikkeling die het ridderschap heeft ondergaan in de middeleeuwen.

Kant: transcendentale benadering

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.

De diepte in

een literatuur verslag over het vergroten van de duikdiepte van duikboten.