Beroemde organisatiemodel: DOR model


Publicatie datum:

Uitleg over het DOR-model; een organisatiemodel dat duidelijk geeft over de gang van zaken binnen een organisatie.

Gesponsorde koppelingen

Het DOR model is een organisatiemodel dat een vereenvoudigde weergave biedt van de complexiteit van organisaties. Het model geeft duidelijkheid over de gang van zaken binnen een organisatie. Verder geeft het model ook een duidelijk beeld over hoe een organisatie kan worden ingericht.

Het DOR model bestaat uit drie processen:

  1. Doelen stellen
  2. Organiseren
  3. Realiseren

Uitleg bij de drie processen:

1. Doelen stellen
Een doel is een uit de missie afgeleid gewenst eindresultaat, dat op het van te voren aangegeven moment bereikt moet zijn. Om doelen een sturende rol te laten vervullen moeten ze aan de MAGIE-eisen voldoen:
         - Meetbaar: er moet vastgesteld kunnen worden in welke mate het doel geslaagd is.
         - Acceptabel: doelen moeten uitdagend maar haalbaar zijn.
         - Gecommuniceerd: communiceren over de voortgang en over de duidelijk van de doelen.
         - Inspirerend: doelen zijn inspirerend als medewerkers het verband zien tussen de missie en de
           doelen.                                             
         - Engagerend: als mensen hun best willen doen voor het uitwerken van de doelen.
De kwaliteit van de doelen is ook te meten aan de hand van de SMART-eisen: slim, meetbaar, aanwijsbaar, realistisch en tijd gerelateerd.
      Doelen kunnen in een organisatie op verschillende manieren worden vormgegeven: van bovenaf (het management van de organisatie bepaalt de doelen), van onderop (de medewerkers bepalen de doelen), of een mengvorm van deze twee (management en medewerkers bepalen samen de doelen).

2. Organiseren
Organiseren is het inrichten van de organisatie, op zo’n manier om betrokkenen in staat te stellen de geformuleerde doelen te kunnen realiseren. Bij organiseren moet aandacht worden besteedt aan zes ontwerpvariabelen, die samen het ESH-model vormen. Het ESH-model zorgt voor evenwicht, samenhang en heterogeniteit. De zes ontwerpvariabelen zijn:
        - Strategie: de manier waarop doelen nagestreefd worden; het maken van een actieplan.
        - Managementstijl: op de juiste manier managen zodat je een goed en gemotiveerd
          personeelsteam hebt; een team dat in staat en bereid is om zijn doelen uit te voeren.
        - Systemen: het ontwerpen van regels en procedures, waarmee dagelijks functioneren wordt
          gestuurd. Ze moeten ertoe leiden dat de medewerkers gemotiveerd blijven om prestaties te
          leveren voor de doelen. Deze systemen moeten economische verantwoord, organisatorisch 
          reëel, flexibel en duidelijk zijn.
        - Personeel: het zorgen voor de medewerkers; inzet optimaal houden, door de medewerkers te  
          motiveren. 
        - Cultuur: gemeenschappelijke waarden en normen; zorgen voor een organisatie waar mensen 
          zich thuis voelen. 
        - Structuur: het opstellen van effectieve en heldere verdeling van de taken,   
          verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

 Realiseren
De organisatie aan het werk; het uitvoeren van de gestelde werkzaamheden. Het realisatieproces bestaat uit drie kernstappen: verwerven input, bewerken output en opleveren output.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

De passievrucht - Karel Glastra van Loon

De Passievrucht, een meeslepend verhaal over liefde en familiedrama.

Genoeg van de economie

Heeft nederland genoeg van de economie?

De orthopedagoog

Wat is nu precies een orthopedagoog en wat is zijn werkveld.

Chinese Muur spreekbeurt

Alles over de oorsprong de ontwikkeling van de Chinese Muur (ook wel de grote muur genoemd).

Volkenrecht - Actuele situatie in Libië

Actuele situatie in Libië

Beschrijving van alle leden van het Nederlandse Koningshuis

Korte beschrijving van alle leden van het koningshuis

Volkenrecht - Genocide in Bosnië

Genocide in Bosnië wat 200.000 mensen het leven heeft gekost

Sekseverschillen verklaren

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Tennis

Werkstuk over tennis, zeer uitgebreid.

Moet de A4 worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam?

In dit werkstuk wordt bekeken of de A4 moet worden doorgetrokken van Delft naar Schiedam aan de hand van 3 deelvragen.

Het leven van Max Beckmann

Haatzaaien: Vrijheid van Meningsuiting?

Kan Geert Wilders worden veroordeeld voor haatzaaien?

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

De Neus is vrij

Een artikel over de vrijlating van Willem Holleeder.

Volkenrecht - De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied

De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied, is dit gerechtvaardigd of niet?

Literatuur

verslag over litratuur

Invoering van de Europese grondwet

Wat zijn de voor- en nadelen van een Europese grondwet?

Sanger DNA sequencing

Wat is Sanger DNA sequencing en hoe werkt het?

Schopenhauer: Romantische benadering

Een korte beschrijving van de romantische benadering van de filosofie van Schopenhauer.

Ischa Meijer - De Interviewer

Leesverslag van het boek De Interviewer, van Ischa Meijer

Veranderende sociaal-economische omstandigheden in het Romeinse Rijk - 2e/3e voor Christus

Rome, Romeinse Rijk, Gaius, Gracchus, Albegna Vallei

Lokale overheden en organisaties in opstand.

Een tegenreactie op de poging tot strafbaarstelling van illegaal verblijf.

Ontstaan van de Atheense Democratie, Deel I

Athene, Democratie, Hellas, Perzen, Griekenland, Fundamenten Westerse Geschiedenis

Wat is de relatie tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek?

In dit artikel wordt de samenhang tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek beschreven

De geschiedenis van de Nederlandse literatuur

Overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur vanaf de zestiende eeuw