Beroemde organisatiemodel: DOR model


Publicatie datum:

Uitleg over het DOR-model; een organisatiemodel dat duidelijk geeft over de gang van zaken binnen een organisatie.

Gesponsorde koppelingen

Het DOR model is een organisatiemodel dat een vereenvoudigde weergave biedt van de complexiteit van organisaties. Het model geeft duidelijkheid over de gang van zaken binnen een organisatie. Verder geeft het model ook een duidelijk beeld over hoe een organisatie kan worden ingericht.

Het DOR model bestaat uit drie processen:

  1. Doelen stellen
  2. Organiseren
  3. Realiseren

Uitleg bij de drie processen:

1. Doelen stellen
Een doel is een uit de missie afgeleid gewenst eindresultaat, dat op het van te voren aangegeven moment bereikt moet zijn. Om doelen een sturende rol te laten vervullen moeten ze aan de MAGIE-eisen voldoen:
         - Meetbaar: er moet vastgesteld kunnen worden in welke mate het doel geslaagd is.
         - Acceptabel: doelen moeten uitdagend maar haalbaar zijn.
         - Gecommuniceerd: communiceren over de voortgang en over de duidelijk van de doelen.
         - Inspirerend: doelen zijn inspirerend als medewerkers het verband zien tussen de missie en de
           doelen.                                             
         - Engagerend: als mensen hun best willen doen voor het uitwerken van de doelen.
De kwaliteit van de doelen is ook te meten aan de hand van de SMART-eisen: slim, meetbaar, aanwijsbaar, realistisch en tijd gerelateerd.
      Doelen kunnen in een organisatie op verschillende manieren worden vormgegeven: van bovenaf (het management van de organisatie bepaalt de doelen), van onderop (de medewerkers bepalen de doelen), of een mengvorm van deze twee (management en medewerkers bepalen samen de doelen).

2. Organiseren
Organiseren is het inrichten van de organisatie, op zo’n manier om betrokkenen in staat te stellen de geformuleerde doelen te kunnen realiseren. Bij organiseren moet aandacht worden besteedt aan zes ontwerpvariabelen, die samen het ESH-model vormen. Het ESH-model zorgt voor evenwicht, samenhang en heterogeniteit. De zes ontwerpvariabelen zijn:
        - Strategie: de manier waarop doelen nagestreefd worden; het maken van een actieplan.
        - Managementstijl: op de juiste manier managen zodat je een goed en gemotiveerd
          personeelsteam hebt; een team dat in staat en bereid is om zijn doelen uit te voeren.
        - Systemen: het ontwerpen van regels en procedures, waarmee dagelijks functioneren wordt
          gestuurd. Ze moeten ertoe leiden dat de medewerkers gemotiveerd blijven om prestaties te
          leveren voor de doelen. Deze systemen moeten economische verantwoord, organisatorisch 
          reëel, flexibel en duidelijk zijn.
        - Personeel: het zorgen voor de medewerkers; inzet optimaal houden, door de medewerkers te  
          motiveren. 
        - Cultuur: gemeenschappelijke waarden en normen; zorgen voor een organisatie waar mensen 
          zich thuis voelen. 
        - Structuur: het opstellen van effectieve en heldere verdeling van de taken,   
          verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

 Realiseren
De organisatie aan het werk; het uitvoeren van de gestelde werkzaamheden. Het realisatieproces bestaat uit drie kernstappen: verwerven input, bewerken output en opleveren output.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

De Amerikaanse burgeroorlog

Hierin Beschrijf ik hoe de Amerikaanse burgeroorlog verliep

Controleleer - Welke soorten verklaringen bestaan er binnen de clarity-regelgeving?

In dit artikel worden de verschillende soorten controleverklaringen (voorheen accountantsverklaringen) behandeld.

Smart formuleren van persoonlijke leerdoelen..Hoe doe je dat?

Een aantal voorbeelden van SMART geformuleerde leerdoelen uit een HBO werkveld verslag.

Het belang van handel, markt en geld in het oude Griekenland

in dit artikel wordt besproken welke rollen handel, markt en geld hadden in het oude Griekenland

De veiligheidsraad - volkenrecht

Een beschrijving over de veiligheidsraad.

Kwantitatieve Observaties

Een korte uitleg over kwantitatieve observatie

Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht

Een kort Historisch overzicht en ontwikkelingen van het Europees recht van de afgelopen 50 jaar

Lokauto

Is het plaatsen van een lokauto onrechtmatig

The deer Hunter

Dit is een verslag van de film The deer Hunter

Is een sprongtest een goede maat voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten?

In dit artikel wordt besproken of een sprongtest een goede maat is voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten.

Vaccin productie

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen actieve en passieve vaccins. Het productieproces met nadruk op de biotechnolgie wordt nader toegelicht.

Invoering van de Europese grondwet

Wat zijn de voor- en nadelen van een Europese grondwet?

Robin Hood

Een uitgebreid verslag over Robin Hood

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel III

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Bronnen van Gemeenschapsrecht: Europees recht

Een korte samenvatting van Bronnen van Gemeenschapsrecht

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

De orthopedagoog

Wat is nu precies een orthopedagoog en wat is zijn werkveld.

Walking with the dead

Dit is een samenvatting van het Engelse boek Walking with the dead

Treinen winterklaar?

Het openbaar vervoer is een ramp als het in de winter flink gesneeuwt heeft.

Doel van een tekst, hoe bouw je een tekst op.

Hoe bouw je een tekst op en wat is het doel ervan?

Het verschil tussen ruimtelijke dimensies en een tijdsdimensie

Uitgelegd wordt waarom dimensies in ruimte en tijd van een andere soort zijn.

De relatie tussen hechtingsstijlen en borderline persoonlijkheidsstoornis

Dit artikel onderzoekt hoe hechting in de kindertijd gerelateerd is aan de ontwikkeling van borderline persoonlijkheidsstoornis.

Ontstaan monarchie in Nederland

Geschiedenis van de Nederlandse monarchie

Voor jou 10 anderen

voor jou 10 anderen is een boek van mirjam oldenhave en cynthia van eck

Weitz filosofische opvattingen

korte omschrijving van de filosofie van Weitz