Beschrijvende observatie


Publicatie datum:

Een korte uitleg van de werking van een beschrijvende observatie.

Gesponsorde koppelingen

Bij de gestructureerde beschrijvende observatie werkt de observator via een van tevoren vastgesteld aantal items, meestal een observatielijst of observatieformulier genoemd.

Verschil tussen gestructureerde beschrijvende observatie en een verslag

Verslagen zoals een maandrapport ontstaan op grond van reflectie (terug denken) en retrospectie (terug zien). Wat er is gebeurd, werd niet letterlijk waargenomen. Een gestructureerde beschrijvende observatie, beschrijft het gedrag op het moment van voordoen.

Beoordelingsschalen

Beoordelingsschalen kunnen betrekking hebben op activiteiten, persoonlijkheidsfactoren en gedragingen. De meest globale schaal is een die vraagt naar ja of nee.

Het diagnostisch gesprek

Een gesprek met een of meer kinderen. Om info te verzamelen waarmee een diagnose kan worden gesteld. Het doel van een diagnostisch gesprek is aanknopingspunten in het gedrag van een kind te vinden waarmee het weer verder kan en weer/meer zelfvertrouwen krijgt.

Technieken

  1. Observeren van (non) verbale uitingen: observeren wat er wordt gedaan of gezegd.
  2. Variëren van de opgaven: het aanbieden van meer opgaven van hetzelfde type.
  3. Stellen van vragen.

Aandachtspunten voor een diagnostisch gesprek

Maak op basis van de signalering een inschatting van wat de leerling al kan. verzamel de materialen die passen bij de vaardigheden rondom het ingeschatte niveau. zorg voor een uitdagende opdracht die als onderbreking kan dienen, maar ook observatiemogelijkheden biedt maak op grond van hypothesen een lijst met vragen die u beantwoordt wilt zien. orden de materialen zo rondom de plaats van het gesprek dat ze de aandacht niet afleiden, maar wel snel te pakken zijn. ga liefst niet tegenover het kind zitten. Ook naast het kind zitten is niet aan te bevelen. begin met een algemeen gesprekje. laat een kind bij voorkeur zelf kiezen waarmee wordt begonnen. zorg voor voldoende afwisseling breek het gesprek op tijd af en ga desnoods een andere keer verder. schrijf zo veel mogelijk op wat er gebeurt en hoe besluit het gesprek met een korte evaluatie

Verwerk de gegevens tot een verslag waarin u opneemt:

  • de vragen waarop u antwoord wilde de resultaten die samenhangen met elke vraag de conclusies die u trekt uit de resultaten en die antwoord geven op de vragen aanbevelingen voor het werken in de klas.
  • observatiecategorieën van spelgedrag
  • exploratie Functioneel en/of relationeel spel symbolisch spel niet-spelgedrag
Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 15
Leden aangebracht: 2

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Referaat ex-criminelen

Uruzgan, een succes of niet?

Is het invallen van Afghanistan wel verstandig geweest. En had Nederland nou wel mee moeten doen? En wat hebben we nu eigenlijk bereikt in Uruzgan? Wat zijn precies de feiten? Dit zijn vragen die ik allemaal ga beantwoorden in mijn paper.

Beschrijvende observatie

Een korte uitleg van de werking van een beschrijvende observatie.

Opstanden in Europa

Een korte beschrijving van de veertiende eeuwse opstanden in Europa.

Lokale overheden en organisaties in opstand.

Een tegenreactie op de poging tot strafbaarstelling van illegaal verblijf.

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

Instellingen van het Europees recht

Een korte samenvatting van de instellingen van het Europees recht

Ontstaan van de Atheense Democratie, Deel I

Athene, Democratie, Hellas, Perzen, Griekenland, Fundamenten Westerse Geschiedenis

De geschiedenis van de Nederlandse literatuur

Overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur vanaf de zestiende eeuw

Betoog wietpas

Een betoog over de wietpas. Stelling: tegen de wietpas.

Wat is jouw beeld van het schoonheidsideaal?

In dit opstel wordt beschreven hoe vrouwen en meisjes als lustobject worden neergezet en wat we daar aan zouden kunnen doen

Wit licht - een filmverslag

Een zeer uitgebreid verslag over de film 'Wit Licht'

The deer Hunter

Dit is een verslag van de film The deer Hunter

Controleleer - Welke soorten verklaringen bestaan er binnen de clarity-regelgeving?

In dit artikel worden de verschillende soorten controleverklaringen (voorheen accountantsverklaringen) behandeld.

Weitz filosofische opvattingen

korte omschrijving van de filosofie van Weitz

Is een sprongtest een goede maat voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten?

In dit artikel wordt besproken of een sprongtest een goede maat is voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten.

Volkenrecht - De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied

De bouw van de muur door Israel op bezet Palestijns gebied, is dit gerechtvaardigd of niet?

De filosofie van Wittgenstein

Een korte beschrijving van de filosofie van Wittgenstein

Treinen winterklaar?

Het openbaar vervoer is een ramp als het in de winter flink gesneeuwt heeft.

Jeugdbendes

Een artikel over jeugdbendes, niet ter overname maar voor informatie!

Kant: transcendentale benadering

een korte beschrijving van Kants transcendentale benadering en Het Genie.

Boekverslag van Thuis in Europa van Raffaella Sarti

Geschiedenis van het dagelijks leven: trouwen, bruidsschatten, huizen met en zonder schoorsteen, kleding, koken, het wantrouwen naar het bad als gevolg van de pest, riolering of het gebrek daaraan, in het Europa van 1500 tot 1800.

Wat is de relatie tussen politiek en economie in het Klassieke Athene?

In dit artikel wordt het verband tussen de politiek en economie in het Klassieke Athene besproken

Afblijven

In dit boekverslag beschrijf ik zo een beetje alles wat in het boek voorkomt.

Van traditionele naar moderne opvoeding.

Aan de hand van de boeken van LeVine en Stearns wordt de verandering van traditionele naar moderne opvoeding beschreven en verklaard.