Betoog wietpas


Publicatie datum:

Een betoog over de wietpas. Stelling: tegen de wietpas.

Gesponsorde koppelingen

Per 1 mei 2012 werd in Brabant, Limburg en Zeeland de wietpas ingevoerd. In de rest van het land moeten de coffeeshops de wietpas vanaf 1 januari 2013 invoeren. Vanaf dat moment kun je softdrugs in coffeeshops dus alleen nog maar verkrijgen als je in bezit bent van de wietpas.  Maar wat houdt de wietpas nou eigenlijk in? De wietpas zal de grootte van een ID-kaart hebben. Er komt een foto van jezelf op te staan en op het pasje staat waarschijnlijk ook een wietblaadje afgebeeld.  Het moet worden gezien als lidmaatschap van een coffeeshop, die dan een besloten club wordt. Coffeeshops mogen maximaal 2000 leden hebben. Je kunt alleen maar lid worden als je meerderjarig bent en in Nederland woont. Toeristen kunnen dus niet meer in de coffeeshops terecht. Bovendien mag er per dag maximaal 3 gram wiet of hasj  worden gekocht. De wietpas moet voor meer controle en minder problemen zorgen. Maar is dit nou echt een oplossing? Ik denk van niet en mijn stelling is dus dat de wietpas niet moet worden ingevoerd.

Mijn eerste argument voor mijn stelling is dat de wietpas de privacy van de eigenaar schendt. Als je een wietpas aanvraagt, sta je geregistreerd als wietroker en er wordt nauwkeurig bijgehouden hoeveel je koopt en hoe vaak je in de shop komt. En dit willen de meesten liever niet. Bovendien is het ook nog niet helemaal duidelijk wie er allemaal toegang tot de gegevens krijgt. Mensen zijn bang dat ze door het bezit van de wietpas bijvoorbeeld bij sollicitatiegesprekken problemen zouden kunnen krijgen. Want als je in bezit bent van een wietpas, zul je ook snel gebrandmerkt staan als wietgebruiker, zelfs als je slechts een paar keer wiet hebt gekocht. Nederland is met zijn prostitutie en wietverkoop één van de meest vrije landen ter wereld. En ook één van de sterke punten is dat alles gebeurd in anonimiteit. Als zich dan ineens iedereen moet registreren om softdrugs te kunnen kopen, is er nauwelijks nog sprake van vrijheid.

 

Mijn tweede argument is dat er door de wietpas een massaontslag van medewerkers van coffeeshops zal ontstaan. Doordat buitenlanders niks meer mogen kopen, hebben coffeeshops geschat rond 10% minder klanten. En ook door Nederlanders die vanwege privacyredenen geen wietpas zullen aanvragen, lopen de coffeeshops klanten mis. Daardoor zijn er minder inkomsten en is er minder personeel nodig. Alleen al in Maastricht gaat het om 360 coffeeshopmedewerkers voor wie per 1 mei ontslag is aangevraagd. En dat is voor de mensen die worden ontslaan natuurlijk een groot probleem. Want als op je CV staat dat je twintig jaar in een coffeeshop hebt gewerkt, dan is de kans erg groot dat je niet zo snel een nieuwe baan krijgt, ookal is dit werk volgens de horeca-cao gewoon formeel werk.

 

Mijn derde argument is dat de wietpas het toerisme schaadt. Volgens het  NBTC, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, bezoekt een kwart van de toeristen een coffeeshop. En één op de tien komt zelfs speciaal hiervoor naar Nederland. Volgens het NBTC zal het besluit, om een alleen voor Nederlanders geldige wietpas voor coffeeshops in te voeren, negatieve gevolgen hebben voor het buitenlandse toerisme naar Nederland. Een van de steden waar dit het meeste bij van toepassing zal zijn, is Amsterdam. En als het aantal toeristen daalt, daalt ook de vraag naar arbeid en zullen er dus weer mensen moeten worden ontslagen.

 

 

 

 

Één van de tegenargumenten is dat de overheid met de invoering van de wietpas meer controle wilt krijgen over het wietgebruik in Nederland en het de illegale drugshandel in de grensregio’s uit moet roeien. Maar de wietpas zal juist het omgekeerde effect leveren, want de illegale softdrugshandel  zal er juist door stijgen. Jongeren onder de achttien en mensen die niet geregistreerd willen staan, zullen zich tot deze illegale handel wenden. En dat vermindert juist de controle over het gebruik van softdrugs. Ook zal er onveiligheid en overlast ontstaan als er op grote schaal op straat wordt gehandeld.  Er ontbreekt de politie nu al aan capaciteit om de straathandel aan te pakken, laat staan als de straathandel straks nog stijgt. En ook de gezondheidsproblemen spelen een rol. Want bij de straathandel is er geen toezicht op de kwaliteit van de softdrugs en de leeftijd van de kopers.

 

Het voornamelijkste argument dat wordt gegeven vóór de wietpas en dus tegen mijn stelling is, dat men ermee het drugstoerisme uit wil roeien. Maar de invoering verschuift het probleem slechts. Want ook de toeristen kunnen gewoon makkelijk overstappen naar de illegale drugshandel, dus veel zal het niet veranderen. En als je geen toeristen meer in de coffeeshops wilt, kun je toch ook gewoon om een Nederlands legitimatiebewijs vragen? Dan wordt er wel gezegd dat een ID makkelijk te vervalsen is, maar dat zal bij de wietpas waarschijnlijk ook niet anders zijn. Bovendien voelen toeristen zich door de invoering van de wietpas gediscrimeerd, omdat zij dan vanwege een andere nationaliteit ineens niets meer mogen kopen in de coffeeshops. En zelfs als je gewoon Nederlands en meerderjarig bent en dan bijvoorbeeld verhuist naar België of Duitsland, mag je niks meer kopen in de coffeeshops.  

Kortom, ik vind dus dat de invoering van de wietpas niet door moet gaan. Ten eerste omdat de privacy en vrijheid van de eigenaar wordt aangetast. Daarnaast omdat er talloze mensen door de invoering zullen moet worden onstlagen en daarna moeilijk een nieuwe baan vinden. Ook schaadt de wietpas het toerisme, en daardoor zullen er ook weer mensen moeten worden ontslagen. De overheid wilt controle krijgen over het wietgebruik door middel van de wietpas, maar het zal alleen maar leiden tot stijgen van de illegale drugshandel, waardoor controle over drugsgebruik en gezondheid  juist minder wordt en onveiligheid en overlast ontstaat. Ook wil men met de invoering van de wietpas het drugstoerisme uitroeien. Maar ook de toeristen kunnen overgaan tot illegale straathandel, dus het heeft niet veel nut. Bovendien voelen de toeristen zich door de invoering van de wietpas gediscrimineerd. Ik vind dus dat de wietpas niet moet worden ingevoerd omdat hij meer nadelen dan voordelen heeft. 

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 5
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Instellingen van het Europees recht

Een korte samenvatting van de instellingen van het Europees recht

Asielrecht van Afghaanse Vrouwen

wanneer komen Afghaanse vrouwen in aanmerking voor asiel in Nederland?

De rol van Berlijn in de koude oorlog

Uitleg over de rol van Berlijn in de koude oorlog

Doel van een tekst, hoe bouw je een tekst op.

Hoe bouw je een tekst op en wat is het doel ervan?

Analyse Herfstlied

Analyse Herfstlied

Doe Mij Één Pond TBS Alstublieft

Examen Betoog 5 HAVO

Het verschil tussen ruimtelijke dimensies en een tijdsdimensie

Uitgelegd wordt waarom dimensies in ruimte en tijd van een andere soort zijn.

Afblijven

In dit boekverslag beschrijf ik zo een beetje alles wat in het boek voorkomt.

Werkstuk over Loverboys

Een werkstuk over loverboys. Hoofdvraag, deelvragen en conclusie. 5 Atheneum

Van traditionele naar moderne opvoeding.

Aan de hand van de boeken van LeVine en Stearns wordt de verandering van traditionele naar moderne opvoeding beschreven en verklaard.

16 Blocks

verslag over de film 16 Blocks

Onderzoeksmethoden en technieken

In dit artikel zal ik verschillende methoden en technieken om onderzoek te doen belichten.

Volkenrecht - Amerikaanse gijzelingszaak

De Amerikaanse gijzelingszaak in Irak

De geschiedenis van de Nederlandse literatuur

Overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur vanaf de zestiende eeuw

De passievrucht - Karel Glastra van Loon

De Passievrucht, een meeslepend verhaal over liefde en familiedrama.

Lokauto

Is het plaatsen van een lokauto onrechtmatig

Wat is de relatie tussen politiek en economie in het Klassieke Athene?

In dit artikel wordt het verband tussen de politiek en economie in het Klassieke Athene besproken

Resistentievorming van kankercellen

Een probleem dat kan optreden bij de bestrijding van kanker, is dat de medicatie niet goed aanslaat. Het ABC-type ATPase speelt hierbij een grote rol.

Volkenrecht; de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

De onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

Welke elementen zijn kenmerkend in de poëzie van M. Vasalis?

De kenmerken in de poezie van M. Vasalis die haar gedichten zo gevoelig en mooi maken.

Controleleer - Welke soorten verklaringen bestaan er binnen de clarity-regelgeving?

In dit artikel worden de verschillende soorten controleverklaringen (voorheen accountantsverklaringen) behandeld.

50 tinten grijs

Onweerstaanbaar en sensueel.

Diagnostiek van cognitieve functies

cognitieve functies kort omschreven met de daarbij behorende tests

Kwaliteit leiding & Ontwikkeling kinderen - Kinderopvang

Wat is de samenhang tussen de kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van kinderen?’

De veiligheidsraad - volkenrecht

Een beschrijving over de veiligheidsraad.