Confrontaties met onbekende cultuur: een korte geschiedenis


Publicatie datum:

Dit artikel beschrijft hoe verschillende volken omgingen met onbekende volken

Gesponsorde koppelingen

De eerste ontdekkingsreizigers pasten alles wat ze zagen gewoon in hun bestaande schema’s in. Dit duurde nog voort in de koloniale overheersing. Men zorgde ervoor dat geen vermenging optrad. Toch viel het sommigen al op dat donkere mensen op sommige terreinen heel subtiel en kundig waren, zoals Rousseau met zijn ‘edele wilde’. Kooplieden hadden hier echter niet zoveel mee, als een donkere niet gezien werd als mensen, was uitbuiting gerechtvaardigd. De verschillende koloniale overheersers hadden verschillende houdingen.

De Fransen 

De Fransen waren over het algemeen van mening dat de primitieve mentaliteit het niet haalde bij de Franse rede. De Fransen bestudeerden dan ook graag de rede van andere volkeren. Uit het voorbeeld van de Tasmaniërs en de erectie van een blanke blijkt dat deze volkeren eigenlijk bij voorbaat al niet werden gezien als gewone mensen. Ook al leken zij veel op gewone mensen (bouw, wapens, taal), in de weg voor rede stond de mentalité primitive (Lucien Lévy-Bruhl). Deze bestond uit het idee dat natuurvolkeren meer groepsgebonden, natuurafhankelijk en ‘bovennatuurlijk’ dachten. Levy-Bruhl pleitte vóór deze magische denkstijl, maar onderschreef dat ze nooit aansluiting zouden kunnen vinden bij de moderne westerse leefstijl. De primitieve mentaliteit schoot rationeel te kort; ze hadden geen vermogen tot beschaving. Testen werden verkeerd geïnterpreteerd (bijv. de watertest van Piaget) en pas veel later bleek dat de stamvolkeren geen mentale achterstand hadden.

De Engelsen 

De Engelsen vonden het arbeidsethos van de natuurvolkeren erg achterblijven bij wat ze van hun eigen werkende klasse gewend waren. De veroverden schikten zich maar moeizaam naar de eisen die aan hen werden gesteld, wat leidde tot een denigrerende houding bij de Engelsen. De Engelsen legden veel nadruk op het arbeidsregime en de maatschappelijke gelaagdheid van samenlevingen, en kwamen zo vaak uit op een beschavingshiërarchie. Kernidee is vaak het diffusionisme, waarbij beschavingen langzaam evolueren en naar andere samenlevingen doorsijpelen. Trekken die volgens Tylor succesvol waren, waren arbeidsethos en prestatiemotivatie. Deze zouden steeds verder groeien binnen beschavingen. Verwant hieraan was het idee van de genius: een erfelijke basis van intelligentie. Hogere klassen hadden meer intelligentie en zo werd hun machtspositie gerechtvaardigd. Het ‘nature-nurturedebat’ werd nauwelijks gevoerd. Alphonse de Candolle stelde als één van de eersten dat ook familietraditie, geld en onderwijs een belangrijke rol speelden bij intelligentie. Hij vatte deze samen onder de term ‘ras’ (wat weer verwarrend is, vanwege de biologische betekenis van ras). Lange tijd werden deze ideeën tegengehouden, omdat de hogere klassen er belang bij hadden van nature ‘beter’ te zijn.

De Duitsers

De Duitsers legden veel nadruk op Geist of Kultur, en ook op taal. Elk volk zou beschikken over een volksgeest (culturele inhoud voor de geest) die vooral in taal tot uitdrukking kwam. Het feit dat de vreemde volkeren over taal beschikten, was al genoeg om ze minstens toegankelijk te verklaren voor beschavingsarbeid. Het vereiste niveau van beschaving kon worden bereikt door opvoeding, of door de volksgeest. Dit ging dus dwars in tegen de opvattingen over rassen en achterstand. Toch werd ook dit idee in termen van hiërarchie getypeerd, door te stellen dat er meerdere volksgeesten waren; de één hoger dan de ander. Deze hiërarchie was er niet een van mentale geschiktheid, maar in ontwikkeling. Dit verschil was wel van cruciaal belang, op basis hiervan werden andere culturen en hun ontwikkelingsgeschiedenis ook bestudeerd. Deze noodzaak tot bestudering is ook voor de westerse culturen van belang. Deze drie richten zijn natuurlijk tendensen; er bestond ook contact tussen deze opvattingen.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Voor jou 10 anderen

voor jou 10 anderen is een boek van mirjam oldenhave en cynthia van eck

Walton Kendall

Een korte beschrijving van de filosofie van Walton Kendall.

Stagebrief schrijven

Vind hier informatie hoe je een stagebrief kunt schrijven. Inleiding, middenstuk en slot.

Volkenrecht; de rol van het internationaal gerechtshof

De rol van het internationaal gerechtshof.

Literatuur

verslag over litratuur

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel III

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Ontwikkelingshulp moet stoppen

Ontwikkelingshulp geven we aan derde wereld landen opdat zij ook kans hebben om te groeien en een welvarend land te worden.

De pilarenstructuur van Basel II

Dit artikel gaat uitgebreid in op de kenmerken en achtergrond van de pilarenstructuur van het Basel II akkoord

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

Needs worden gecreeerd

Er wordt in dit artikel ingegaan op de stelling: Needs of behoeften van consumenten worden gecreeerd. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de producent.

Uruzgan, een succes of niet?

Is het invallen van Afghanistan wel verstandig geweest. En had Nederland nou wel mee moeten doen? En wat hebben we nu eigenlijk bereikt in Uruzgan? Wat zijn precies de feiten? Dit zijn vragen die ik allemaal ga beantwoorden in mijn paper.

Chinese Muur spreekbeurt

Alles over de oorsprong de ontwikkeling van de Chinese Muur (ook wel de grote muur genoemd).

Het buitenlands beleid van Groot-Brittannie en Frankrijk na de Vrede van Utrecht

In dit artikel wordt kort het buitenlands beleid van Frankrijk en Groot-Brittannie na de Vrede van Utrecht beschreven.

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en het verschoningsrecht van advocaten

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en het verschoningsrecht van advocaten

Betoog wietpas

Een betoog over de wietpas. Stelling: tegen de wietpas.

Samenvatting onderzoek

Onderzoeken doe je niet vanuit het niets, je maakt eerst een plan. Er zijn verschillende soorten typeringen voor onderzoek.

Waarom Turkije niet mag toetreden als lid van de EU!

Gaan EU en Turkije samen? Turkije mag onder geen voorwaarde toetreden tot de EU

Loyaliteit als beleid

In dit artikel wordt gekeken naar de stelling: Het is een bedrijf (moreel) toegestaan om binnen het wettelijk kader onbeperkte toegang tot de gegevens van de consument te krijgen voor het gebruik van loyaliteitsprogramma�s. Dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van de marketeer.

Volkenrecht - Amerikaanse gijzelingszaak

De Amerikaanse gijzelingszaak in Irak

Het schrijven van een onderzoeksrapport

De algemene punten in de opbouw van een onderzoeksrapport.

Onderzoeksmethode

samenvatting van onderzoeksmethode ´ogen doen onderzoek´.

Het leven van Max Beckmann

Logistiek in de zorg

Wat kan logistiek voor de zorg betekenen?

Vaccin productie

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen actieve en passieve vaccins. Het productieproces met nadruk op de biotechnolgie wordt nader toegelicht.

Kwalitatieve observaties

In dit artikel wordt de kwalitatieve observatie beschreven.