Controleleer - Welke soorten verklaringen bestaan er binnen de clarity-regelgeving?


Publicatie datum:

In dit artikel worden de verschillende soorten controleverklaringen (voorheen accountantsverklaringen) behandeld.

Gesponsorde koppelingen

Welke soorten controleverklaringen zijn er? Wat heeft de Clarity-regelgeving hiermee te maken? En hoe zit het dan met accountantsverklaringen, klopt het dat die niet meer bestaan? Dit artikel legt het uit.

Soorten verklaringen

Per heden (2011) zijn de Clarity standaarden van toepassing. Dit houdt in een aanpassing van de regelgeving zoals deze was opgenomen in de HRA (het Handboek RegisterAccountants, voorheen GBA). Eén van de dingen die veranderd is, is dat we tegenwoordig van controleverklaring spreken in plaats van accountantsverklaring.

Welke soort verklaringen zijn er? Dit wijkt niet af van de situatie van vóór de clarity standaarden. Wanneer alles in orde is, wordt er uiteraard een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Maar niet altijd is alles in orde. De mogelijkheden worden hieronder besproken.

In de vier punten hieronder zijn enkele steeds terugkomende begrippen genoemd. In het kort betekenen deze begrippen het volgende. Een bedenking is een echte fout en is aanwijsbaar. Met onzekerheid wordt bedoeld dat er sprake is van twijfel, je weet niet zeker of er sprake is van een fout maar je weet ook niet zeker dat het goed is. Het begrip materieel betreft een kleine fout terwijl het begrip wezenlijk daarentegen betrekking heeft op een grote fout. Hoe groot een fout kan en mag zijn, hangt volledig af van de situatie. Bij de ene onderneming kan € 1.000 heel wezenlijk zijn (bijvoorbeeld voor de slager op de hoek), terwijl voor een groot bedrijf zoals Shell € 100.000 misschien net materieel is, ofwel nog net de moeite van het vermelden waard.

Dan nu de soorten controleverklaringen.

1. Wanneer er een onzekerheid is in de controle en deze onzekerheid is van materieel belang, dan wordt er een controleverklaring met beperking afgegeven. De nadruk ligt in dit geval op een goedkeuring 'onder voorbehoud' van een bepaalde post. Een voorbeeld hiervan kan zijn voorraad welke zich in oorlogsgebieden bevindt.

2. Wanneer er een onzekerheid van wezenlijk belang is, wordt er een controleverklaring met oordeelsonthouding afgegeven. Dit kan het geval zijn wanneer bijvoorbeeld de post debiteuren per 31/12 niet aansluit met het grootboek. Er kan dan in het geheel geen uitspraak worden gedaan over deze post.

3. Wanneer er een bedenking is met betrekking tot de controle welke van materieel belang is, wordt er een controleverklaring afgegeven met beperking. De nadruk ligt hierbij op een goedkeuring 'met uitzondering van' een bepaalde post (zie punt 1 voor het verschil met onzekerheid). Een voorbeeld is: posten welke in december thuishoren, zijn in januari geboekt.

4. Wanneer er een bedenking is van wezenlijk belang, dan wordt een afkeurende controleverklaring afgegeven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een directeur iets eist waar de accountant het vaktechnisch niet mee eens kan zijn.


Foobie gebruiker Femke09

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 18
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Samenvatting onderzoek

Onderzoeken doe je niet vanuit het niets, je maakt eerst een plan. Er zijn verschillende soorten typeringen voor onderzoek.

Waarom Turkije niet mag toetreden als lid van de EU!

Gaan EU en Turkije samen? Turkije mag onder geen voorwaarde toetreden tot de EU

Boekverslag - Vuil spel: Het systeem Armstrong

Schrijver: Pierre Ballester en David Walsh Titel: Vuil spel: Het systeem Armstrong Uitgever: No Monkey Business Aantal pagina’s: 250

Vaccin productie

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen actieve en passieve vaccins. Het productieproces met nadruk op de biotechnolgie wordt nader toegelicht.

Sekseverschillen verklaren

Verschillende theorieën proberen sekseverschillen te verklaren.

Volkenrecht; de rol van het internationaal gerechtshof

De rol van het internationaal gerechtshof.

Schopenhauer: Romantische benadering

Een korte beschrijving van de romantische benadering van de filosofie van Schopenhauer.

Globalisering in het wereld voedsel vraagstuk.

Hoe komen sommige producten hier? Waar komen ze weg, en waarom daar?

De mens als machine

Verslag voor wijsgerige vorming over de holistische kijk op de mens.

De Amerikaanse burgeroorlog

Hierin Beschrijf ik hoe de Amerikaanse burgeroorlog verliep

De orthopedagoog

Wat is nu precies een orthopedagoog en wat is zijn werkveld.

Confrontaties met onbekende cultuur: een korte geschiedenis

Dit artikel beschrijft hoe verschillende volken omgingen met onbekende volken

De intrinsiek sociale groep

Dit artikel is een samenvatting van het stuk over de intrinstiek sociale groep uit het boek cultuur en lichaam van Voestermans en Verheggen

Atheense economie: land, arbeid en specialisatie

In dit artikel wordt beschreven welke rollen land, arbeid en specialisatie speelden in de Oude Atheense economie

Wat is jouw beeld van het schoonheidsideaal?

In dit opstel wordt beschreven hoe vrouwen en meisjes als lustobject worden neergezet en wat we daar aan zouden kunnen doen

De Amsterdamse handel rond 1550: Modern of Traditioneel?

Goede beschrijving van de Amsterdamse handel rond 1550

Beschrijving van alle leden van het Nederlandse Koningshuis

Korte beschrijving van alle leden van het koningshuis

Het schrijven van een onderzoeksrapport

De algemene punten in de opbouw van een onderzoeksrapport.

Volkenrecht - Genocide in Bosnië

Genocide in Bosnië wat 200.000 mensen het leven heeft gekost

Volkenrecht - Het Gabcikovo arrest

Het conflict over de bouw van een installatie complex op de Donau

Sanger DNA sequencing

Wat is Sanger DNA sequencing en hoe werkt het?

Humanitaire interventie: Franse interventie in het Centraal Afrikaans keizerrijk (1979), Deel II

Bokassa, Centraal-Afrikaanse Republiek, Essay, Geschiedenis, Humanitaire Interventie

Klinische neuropsychologie

Klinische neuropsychologie is een onderdeel van neuropsychologie, dat op zijn beurt weer onderdeel is van neurowetenschappen.

Ik wil mijn kerk terug!

In de Franse tijd verloor de hervormde kerk rechten, maar in de praktijk hadden de niet-hervormden er weinig aan

Visie op goed spellingsonderwijs

In dit artikel geef ik aan wat mijn visie op goed spellingsonderwijs is a.d.h.v. verscheidende artikelen.