Controleleer - Welke soorten verklaringen bestaan er binnen de clarity-regelgeving?


Publicatie datum:

In dit artikel worden de verschillende soorten controleverklaringen (voorheen accountantsverklaringen) behandeld.

Gesponsorde koppelingen

Welke soorten controleverklaringen zijn er? Wat heeft de Clarity-regelgeving hiermee te maken? En hoe zit het dan met accountantsverklaringen, klopt het dat die niet meer bestaan? Dit artikel legt het uit.

Soorten verklaringen

Per heden (2011) zijn de Clarity standaarden van toepassing. Dit houdt in een aanpassing van de regelgeving zoals deze was opgenomen in de HRA (het Handboek RegisterAccountants, voorheen GBA). Eén van de dingen die veranderd is, is dat we tegenwoordig van controleverklaring spreken in plaats van accountantsverklaring.

Welke soort verklaringen zijn er? Dit wijkt niet af van de situatie van vóór de clarity standaarden. Wanneer alles in orde is, wordt er uiteraard een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Maar niet altijd is alles in orde. De mogelijkheden worden hieronder besproken.

In de vier punten hieronder zijn enkele steeds terugkomende begrippen genoemd. In het kort betekenen deze begrippen het volgende. Een bedenking is een echte fout en is aanwijsbaar. Met onzekerheid wordt bedoeld dat er sprake is van twijfel, je weet niet zeker of er sprake is van een fout maar je weet ook niet zeker dat het goed is. Het begrip materieel betreft een kleine fout terwijl het begrip wezenlijk daarentegen betrekking heeft op een grote fout. Hoe groot een fout kan en mag zijn, hangt volledig af van de situatie. Bij de ene onderneming kan € 1.000 heel wezenlijk zijn (bijvoorbeeld voor de slager op de hoek), terwijl voor een groot bedrijf zoals Shell € 100.000 misschien net materieel is, ofwel nog net de moeite van het vermelden waard.

Dan nu de soorten controleverklaringen.

1. Wanneer er een onzekerheid is in de controle en deze onzekerheid is van materieel belang, dan wordt er een controleverklaring met beperking afgegeven. De nadruk ligt in dit geval op een goedkeuring 'onder voorbehoud' van een bepaalde post. Een voorbeeld hiervan kan zijn voorraad welke zich in oorlogsgebieden bevindt.

2. Wanneer er een onzekerheid van wezenlijk belang is, wordt er een controleverklaring met oordeelsonthouding afgegeven. Dit kan het geval zijn wanneer bijvoorbeeld de post debiteuren per 31/12 niet aansluit met het grootboek. Er kan dan in het geheel geen uitspraak worden gedaan over deze post.

3. Wanneer er een bedenking is met betrekking tot de controle welke van materieel belang is, wordt er een controleverklaring afgegeven met beperking. De nadruk ligt hierbij op een goedkeuring 'met uitzondering van' een bepaalde post (zie punt 1 voor het verschil met onzekerheid). Een voorbeeld is: posten welke in december thuishoren, zijn in januari geboekt.

4. Wanneer er een bedenking is van wezenlijk belang, dan wordt een afkeurende controleverklaring afgegeven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een directeur iets eist waar de accountant het vaktechnisch niet mee eens kan zijn.


Foobie gebruiker Femke09

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 18
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Voor jou 10 anderen

voor jou 10 anderen is een boek van mirjam oldenhave en cynthia van eck

Algemene aspecten van observeren

Een korte omschrijving van veel voorkomende vormen van observaties.

Veranderende sociaal-economische omstandigheden in het Romeinse Rijk - 2e/3e voor Christus

Rome, Romeinse Rijk, Gaius, Gracchus, Albegna Vallei

Volkenrecht - Actuele situatie in Libië

Actuele situatie in Libië

Wat is de relatie tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek?

In dit artikel wordt de samenhang tussen politiek en economie in de Romeinse Republiek beschreven

Lokauto

Is het plaatsen van een lokauto onrechtmatig

Het buitenlands beleid van Groot-Brittannie en Frankrijk na de Vrede van Utrecht

In dit artikel wordt kort het buitenlands beleid van Frankrijk en Groot-Brittannie na de Vrede van Utrecht beschreven.

Kwalitatieve observaties

In dit artikel wordt de kwalitatieve observatie beschreven.

Doe Mij Één Pond TBS Alstublieft

Examen Betoog 5 HAVO

Invoering van de Europese grondwet

Wat zijn de voor- en nadelen van een Europese grondwet?

Volkenrecht; de rol van het internationaal gerechtshof

De rol van het internationaal gerechtshof.

Het schrijven van een onderzoeksrapport

De algemene punten in de opbouw van een onderzoeksrapport.

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

Stagebrief schrijven

Vind hier informatie hoe je een stagebrief kunt schrijven. Inleiding, middenstuk en slot.

Samenvatting onderzoek

Onderzoeken doe je niet vanuit het niets, je maakt eerst een plan. Er zijn verschillende soorten typeringen voor onderzoek.

Schopenhauer: Romantische benadering

Een korte beschrijving van de romantische benadering van de filosofie van Schopenhauer.

Resistentievorming van kankercellen

Een probleem dat kan optreden bij de bestrijding van kanker, is dat de medicatie niet goed aanslaat. Het ABC-type ATPase speelt hierbij een grote rol.

pesten

wat is pesten en wat doe je ermee?

Beschrijvende observatie

Een korte uitleg van de werking van een beschrijvende observatie.

De Amerikaanse burgeroorlog

Hierin Beschrijf ik hoe de Amerikaanse burgeroorlog verliep

De investituurstrijd

Dit artikel beschrijft het conflict tussen pausen en koningen tijdens de middeleeuwen

Haatzaaien: Vrijheid van Meningsuiting?

Kan Geert Wilders worden veroordeeld voor haatzaaien?

Ischa Meijer - De Interviewer

Leesverslag van het boek De Interviewer, van Ischa Meijer

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en het verschoningsrecht van advocaten

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en het verschoningsrecht van advocaten

Het verschil tussen ruimtelijke dimensies en een tijdsdimensie

Uitgelegd wordt waarom dimensies in ruimte en tijd van een andere soort zijn.