De Amerikaanse burgeroorlog


Publicatie datum:

Hierin Beschrijf ik hoe de Amerikaanse burgeroorlog verliep

Gesponsorde koppelingen

De Amerikaanse burgeroorlog, iedereen zal er weleens van gehoord hebben maar wat was nou de redden en wat wilden ze berijken?

De Amerikaanse Burgeroorlog


Wat is het belangrijkste aspect als je kijkt wat de Amerikanen wilden?

De overheid wou dat alle burgers met respect behandelt zouden worden en beschermd zouden worden ongeacht hun huidskleur en de overheid wou ook dat alle burgers een goed leven hadden. 

Waar streefde de Amerikanen naar in hun onafhankelijkheidsoorlog?

Noordelijke staten: De noordelijke staten streefde vooral naar het gedeelte afschaffing van slavernij. Ze vonden dat slaven( zwarte mensen) net als witte mensen normaal behandelt moesten worden. Ze waren ook tegen invoerrechten en voor vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Dit waren ongeveer de belangrijkste punten waar de Noordelijke staten naar streefde.

Zuidelijke staten: De Zuidelijke staten die vonden juist het omgekeerde wat de Noordelijke staten vonden. De zuidelijke staten vonden dat zwarte mensen als slaven gebruikt moesten worden, en dat een zwarte als eigendom gezien moest worden en niet als persoon .De zuidelijke staten waren ook voor invoerrechten en 

De loop van de Amerikaanse Burgeroorlog

De verwachting van de noordelingen waren dat ze de zuiderlingen in 90 dagen zouden verslaan. De eerste slag was op 21 juli 1861 bij Bull run, de noordelingen begonnen voortvarend aan de slag, de hele morgen van 21 Juli leek de voorspelling dat de oorlog 90 zou duren lang niet zo gek. Maar tegen de middag slaagden de zuidelijke troepen erin de noorderlingen de val in te lokken, aan het einde van de dag werd duidelijk dat de oorlog langer zou gaan duren dan 90 dagen. De noordelingen waren verslagen en ze liepen richting Washington DC.

Na de slag van Bull Run wist President Lincoln dat de oorlog langer zou gaan duren en hij besprak met een van zij generale een plan om de zuiderlingen helemaal kapot te maken. Het plan heette de Anaconda-plan. Het plan hield in dat de noordelingen de kustlijn van de zuiderlingen zouden innemen dan zouden de zuiderlingen geen overlevingsmiddelen meer hebben want de zuiderlingen waren voor het grootste gedeelte afhankelijk van export producten.

Ook was de Amerikaanse burgeroorlog een belangrijk keer punt voor moderne wapens want die werden er veel gebruikt. Er waren allerlei protesten in verschillende steden.

Of het niet erg genoeg was werd Lincoln in 1864 weer verkozen tot president van Amerika dus de oorlog ging door. De Noordelijk staten hadden genoeg mankracht om verder te vechten maar het zuiden had bijna geen mankracht meer. 

In Januari 1865 trok het hele leger van de noorderlingen South Carolina binnen onder leiding van generaal Sherman, de zuiderlingen moesten zich wel overgeven.

Op 31 Januari 1865 werd slavernij afgeschaft in heel Amerika.

 

Conclusie:

De Amerikaanse burgeroorlog kwam voor het grootste gedeelte door slavernij, de Amerikaanse burgeroorlog is ook de ergste oorlog in de hele Amerikaanse geschiedenis bij deze oorlog vielen de meeste doden.  

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 16
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie verslagen-scripties

Van traditionele naar moderne opvoeding.

Aan de hand van de boeken van LeVine en Stearns wordt de verandering van traditionele naar moderne opvoeding beschreven en verklaard.

Stagebrief schrijven

Vind hier informatie hoe je een stagebrief kunt schrijven. Inleiding, middenstuk en slot.

Wir haben es nicht gewusst

Betoog over het onethisch handelen van de kerk na het aan het licht komen van verschillende zedenmisdrijven

Vrouwen praten te veel

Een artikel over de stelling 'vrouwen praten te veel', geschreven voor mijn studie.

Genoeg van de economie

Heeft nederland genoeg van de economie?

Is een sprongtest een goede maat voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten?

In dit artikel wordt besproken of een sprongtest een goede maat is voor prestatie tijdens een 100 meter sprinten.

De diepte in

een literatuur verslag over het vergroten van de duikdiepte van duikboten.

Waarom Turkije niet mag toetreden als lid van de EU!

Gaan EU en Turkije samen? Turkije mag onder geen voorwaarde toetreden tot de EU

Instellingen van het Europees recht

Een korte samenvatting van de instellingen van het Europees recht

De passievrucht - Karel Glastra van Loon

De Passievrucht, een meeslepend verhaal over liefde en familiedrama.

Het buitenlands beleid van Groot-Brittannie en Frankrijk na de Vrede van Utrecht

In dit artikel wordt kort het buitenlands beleid van Frankrijk en Groot-Brittannie na de Vrede van Utrecht beschreven.

Voor een crimineel geen cent te veel

Leefbaar Rotterdam heeft het volgende opgenomen in hun verkiezingsprogramma: ouders die hun kinderen zo verwaarlozen, dat zij in de criminaliteit belanden, krijgen geen kinderbijslag. Maar schieten we hier iets mee op?

Lucius Annaeus Seneca

Een korte beschrijving van het leven en werk van Lucius Annaeus Seneca

Aardrijkskunde - Wereld

Aardrijkskundige begrippen en uitleg.

Het schrijven van een onderzoeksrapport

De algemene punten in de opbouw van een onderzoeksrapport.

Visie op goed spellingsonderwijs

In dit artikel geef ik aan wat mijn visie op goed spellingsonderwijs is a.d.h.v. verscheidende artikelen.

Beschrijvende observatie

Een korte uitleg van de werking van een beschrijvende observatie.

Logistiek in de zorg

Wat kan logistiek voor de zorg betekenen?

Wat is Psychologie

De basisprincipes in de psychologie, van waarneming tot motivatie.

De geschiedenis van klassiek ballet

De ontwikkeling van klassiek ballet van toen tot nu

Welke elementen zijn kenmerkend in de poëzie van M. Vasalis?

De kenmerken in de poezie van M. Vasalis die haar gedichten zo gevoelig en mooi maken.

Onderzoeksmethoden en technieken

In dit artikel zal ik verschillende methoden en technieken om onderzoek te doen belichten.

Controleleer - Welke soorten verklaringen bestaan er binnen de clarity-regelgeving?

In dit artikel worden de verschillende soorten controleverklaringen (voorheen accountantsverklaringen) behandeld.

De rol van Berlijn in de koude oorlog

Uitleg over de rol van Berlijn in de koude oorlog

Kwantitatieve Observaties

Een korte uitleg over kwantitatieve observatie